73. A nagy üstökös

 

Tudás birtokában lévő emberek már évek óta ennek a különös jelentőségű csillagnak az érkezéséről beszélnek. Állandóan növekszik azok száma, akik várják, egyre inkább szaporodnak az előjelek, olyannyira, hogy bizony a valóságban is hamarosan várható érkezése. Ám hogy voltaképpen mit is jelent, mit hoz magával, honnan jön, az még nincs helyesen megmagyarázva.

Azt vélik tudni róla, hogy mélyreható átalakulást hoz. Ez a csillag azonban többet jelent.

Betlehemi csillagnak lehet nevezni, mert teljesen azonos jellegű vele. Ereje messze a magasba szippantja a vizet, időjárási katasztrófákat okoz és még sok mást. Beleremeg a Föld, amikor körülfogják sugarai.

A betlehemi esemény óta nem volt hasonló. Ahogyan a betlehemi csillag, ez is a tiszta szellemiség örök birodalmából vált ki egy olyan időpontban, hogy ezen a Földön pontosan akkor fejtse ki hatását, amikor az egész emberiség számára el kell érkeznie a szellemi ébredés éveinek.

A csillag útja az örök birodalomból egyenesen ehhez a világrészhez vezet. Magját magasztos, szellemi erő tölti meg; az anyagiságba burkolózik, és ezáltal a földi emberek számára is láthatóvá válik. Biztosan és rendíthetetlenül követi pályáját az üstökös, s a megfelelő órában meg is jelenik a színen, ahogyan az már évezredekkel ezelőtt elrendeltetett.

Az első, közvetlen hatások az utóbbi években már meg is kezdődtek. Aki ezt nem akarja látni és hallani, aki minden eddig már megtörtént rendkívüli eseményt még hétköznapi dolognak akar beállítani, s ezt nem érzi nevetségesnek, azon természetesen nem lehet segíteni. Az ilyen vagy félelemből akar úgy tenni, mint a strucc, vagy a legnagyobb korlátoltsággal van sújtva. Nyugodtan hagyni kell, hogy mindkét típus járja a saját útját, könnyen megcáfolható állításaikon pedig csak mosolyogni lehet. A tudás birtokában lévő embereknek azonban azt is el lehetne mondani, hogy az első erős sugarak hova fognak megérkezni. De mivel a sugarak fokozatosan az egész Földet körülfogják, nincs értelme erről részletesebben beszélni. Évekig tart, míg ez végbemegy, s évekig fog tartani az is, míg újra kiengedi a Földet befolyása alól. S ezután minden tekintetben meg fog tisztulni és fel fog frissülni a Föld lakóinak áldására és örömére. Sohasem volt szebb, mint amilyen akkor lesz, és ezért minden hívő nyugodt bizalommal tekintsen a jövőbe, ne ijedjen meg, bármi jöjjön is az elkövetkezendő években. Ha bizalommal telve tud Istenre feltekinteni, nem fogja baj érni. — —

2011.
By: Fresh Joomla templates