1998 novembere

1998 novembere

meghatározó dátum az emberiség történelmében

 

November hónapban az égen egy új csillag tűnik fel, és hosszabb ideig látható lesz az egész világon! A Teremtő másik fiának - a Szent Szellemnek - Imanuelnek a földi megszületését fogja jövendölni, aki a Biblia szerint (János Jelenései - 12. fejezet) az ezeréves birodalom jövendő királya lesz.

Szükséges, hogy az emberek felkészüljenek Imanuel eljövetelére, mivel az ő megszületésével elkezdődik bolygónk Nagy megtisztítása. Hogy katasztrofális, vagy csak szimbolikus lesz-e, az mindegyikünk hozzáállásától függ. A megtisztítás kezdetét ez év novemberében természetfeletti égi jelenségek fogják hírül adni.

A Teremtő másik fia Szlovákiában fog megszületni. Ma két Isteni küldött él és dolgozik ebben a nemzetben, akiknek a védelmet és a születés feltételeit kell megteremteniük.

Ezek egyike az ő leendő anyja. Az a feladata, hogy meghirdesse Imanuel eljövetelét, és megírja az Új evangéliumot, amivel szellemileg kell felébresztenie a választott népet. Ez az evangélium könyv formájában a Natajoga kiadó gondozásában jelent meg Örök törvények címen.

A másik Isteni követnek a választott népet kell ebben a nehéz időszakban -az ezredfordulón- politikailag vezetnie. Az nem véletlen, hogy Szlovákia nemzeti címerében ott a kettős kereszt, mely a két Isteni követre utal. A hármas halom, a három kék hegy az eget ábrázolja, vagyis azt, hogy őket fentről küldik, onnan kapnak védelmet és útmutatást - az Isteni Háromságtól.

A keresztények között világszerte elterjedt, az 1832-ben vert Szűz Mária érem, annak ellenére, hogy az egyház másképp értelmezi, szintén megerősíti, és még pontosítja is a két követ azonosságát. Ugyanolyan kettős keresztet ábrázol, mint amilyen a szlovák címerben is van. Az alsó, a nagyobbik karra függesztett M betű Mózes nevét szimbolizálja. Újból a választott nemzetben született, hasonló feladattal, mint egykor, hogy egy új korba vezesse a népét. Az a szív, amelyik az ő személyét ábrázolja, karddal van átszúrva, ami azt jelenti, hogy erről a szimbólumról -a kardról- lehet felismerni, amit a nevében visel! Azt, hogy a szlovákok a választott nép, bizonyítja azt a tény, hogy az ő neve csak szlovákul azonos ezzel a szimbólummal.       (mecs = kard   - a fordító megjegyzése)

 

a szlovák címer

                        o5

az érem   o1

 
 

A medailonon lévő tizenkét csillag Imanuel anyjának magas szellemi eredetére utal. Ezt az Apokalipszis is megerősíti, a 12. fejezetben, ahol az ezeréves birodalom uralkodójának megszületését említi. Az egyház azonban mindkét szimbólumot sajátszerűen értelmezi,   Jézus anyjának tulajdonítja, és ezért nevezte a medált Szűz Mária éremnek.

Immanuel és az említett két Isteni követ választott nemzetbe történő születését megerősíti a Harmadik fatimai üzenet is, amit azonban az egyház nem akar nyilvánosságra hozni. Azt, hogy miért titkolja a világ előtt ezeket a fontos tényeket, részletesen el lett magyarázva az Örök törvények című könyvekben. Ezeket Imanuel anyja írta a Szent Szellem vezetése mellett, aki egyben az ő gyermekének az apja is. Arról, hogy földi férfi nélkül, vagyis szűzen fogantatott (Biblia: Ézsaiás, 7. fejezet. 14. vers: "A szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Imanuelnek"), tanúskodik a nem mindennapi terhesség is. Ugyanis csak szellemi, ezért láthatatlan, és orvosi szempontból is bizonyíthatatlan. Ennek ellenére ez év novemberében megszületik a fizikailag látható Imanuel - a Szent Szellem - az Ember Fia.

Az ő Isteni eredetét igazolni fogja az arany kereszt a testében, és fölötte a fehér galamb. Ez a jelet sok olyan ember fogja látni, akinek őt a választott nemzetben és világszerte hirdetnie kell.

o6

Információforrások:

Könyvek:   Biblia - Ézsaiás 7. fej., Apokalipszis 12. fej.

                 Örök törvények I. és II. rész - Új nemzedék - Szellemi átalakulás

                 Örök törvények III. rész - A Harmadik fatimai üzenet - Imanuel eljövetele

Internet: www.biela-holubica.sk

 

 

 

 

 

 

 

2011.
By: Fresh Joomla templates