VI. válaszok a kérdésekre: 154 – 171

 

VI. válaszok a kérdésekre: 154 – 171

 

154

Mivel tudná bizonyítani, hogy az első könyv írásakor Imanuellel, és nem valami más szellemmel volt kapcsolatban?

Csak az olyan, aki legalább egy kicsit ismeri a Bibliát, érti meg, hogy nincs az a teológus vagy egész életét bibliakutatással töltő tudós, aki képes lenne feltárni azokat a bizonytalanságokat, melyekre a könyvemben utaltam. Csak az Isten volt képes rámutatni. Ugyanis egyedül Ő tudja, hogy miért érdeke a sötétségnek annyira, hogy a földi emberek ne ismerjék az Igazságot, és ezzel saját magukat fosszák meg a bibliában közzétett Isteni ígéretektől és segítségektől.

Imanuel számára lényeges, hogy az emberek elhiggyék, hogy valódi kapcsolatban vagyok vele, ezért fedte fel ezeket a fontos titkokat az én közvetítésemmel. Meg azért is tette, mert beteljesedésük -éppen rajtam keresztül- közeledik.

 

155

Miért beszélnek Imanuelről, mint az Isten kiszületett fiáról?

A kiszületett szó arra utal, hogy egy rész ki lett küldve szülőföldjének, a lénytelen és az isteni birodalomnak a határain túlra, és ott működik.

Jézust azért nevezik az Isten Fiának, mert Imanueltől eltérően állandóan az Atya isten mellett, vagyis otthon, a lénytelen és az isteni birodalomban él. Ezt a határt az Atya Isten, és az ő Fiai soha sem lépik át.

Imanuel is mindig az Atya mellett van a lénytelen és az isteni birodalomban, de őbelőle egy kis rész az ős-szellemi Parszifalban formálódott meg, aki tartósan szülőhelyén kívül él. Azt lehetne mondani, hogy külföldön maradt, ahol Atyja cégét irányítja. Ott az igazgató szerepét látja el, mivel részt vett annak létrehozásában.

Mind az öt isteni birodalmon túli világot, vagyis a teremtés kétharmadát, a lénytelen Imanuel irányítja az isteni birodalomból Parszifalon keresztül. Imanuelnek ahhoz, hogy tartósan hazáján kívül működhessen, az ős-szellemiségben tömörebb burkot vagyis új testet kellett felvennie, ami külsőre új személyiséggé - Parszifallá tette. Imanuellel a lénytelen mag köti össze, ami azt jelenti, hogy Imanuel és Parszifal egy Isteni lény két személyben: az egyik irányít – ez a lénytelen Imanuel, a másik végre hajt – ez az ős-szellemi Parszifal.

Imanuel az isteni birodalomban a lénytelen magon keresztül közvetlenül az Atya Istennel van kapcsolatban, és bármikor beléphet hozzá a lénytelen birodalomba, amire Parszifal -tekintettel ős-szellemi származására- képtelen. A lénytelen Imanuel, az Atyához és Jézushoz hasonlóan, nem lép túl az isteni birodalmon. Ezért Parszifal jár utána az isteni Grál-várba, feljebb már nem mehet. Tehát mivel Parszifal, mint önálló személyiség mindig hazáján kívül működik, kiszületett része az Isten fiának, Imanuelnek.

 

156

Mekkora az isteni Grál-vár?

Nem lehet olyannak képzelni, mint egy földi várat. Az isteni Grál-vár a teremtés olyan hatalmas szintjét foglalja el, hogy számunkra elképzelhetetlenül nagy, semmihez sem hasonlítható. A fő épület tizenkét részből áll, melyekből további szintek indulnak ki. A Grál huszonnégy őrén kívül a várnak sokféle lakója van – ezek angyalok, mert a vár határt képez a teremtés és az Isten között. Ez az isteni birodalom legfrekventáltabb helye, mert ez annak az alaperőnek az elosztási központja, ami az egész teremtést élteti. Innen érkezik Isten összes üzenete és utasítása a teremtésbe. Az isteni Grál-vár mintha az emberi szervezet szíve lenne, ami élteti, vérrel látja el, és egyúttal szellemileg is irányítja.

157

Hogyan jött rá, hogy János Jelenéseinek 10. fejezetében az "Isten titka" fogalom az Ember Fia - Imanuel földi születését jelenti?

Nem én jöttem rá. A könyv írása közben ilyen sugallatot kaptam.

 

158

A Nostradamus próféciákból arra lehet következtetni, hogy az ezredfordulón földönkívüliek látogatnak a Földre. Tudja, hogy melyik civilizációból vagy csillagról repülnek ide?

Földünket szórványosan különböző civilizációk látogatják, fentről is meg lentről is. De csak kisebb felderítő akciókról van szó, melyeknek nincs globális hatásuk az emberiségre.

A Nostradamus által meghirdetett kozmikus látogatás globális jellegű és kulcsfontosságú lesz, mivel ez lesz "az Ember Fiának eljövetele a felhőkben."

 

159

A könyvből nem értettem meg teljesen, hogy mi a különbség a "az Ember Fiának jele" és "az Ember Fiának megjelenése a felhőkben" fogalmak között. Valóban két különböző jelentéssel bírnak?

Először tisztázzuk, hogy mit jelent az Ember Fiának jele. Ez egy ragyogó kereszt, olyan mintha aranyból lenne, mert ős-szellemi energia alkotja. Ez az egyetemes Igazság szimbóluma, mely közvetlenül Istentől való. Ezt a jelet egy fehér galambbal együtt, mint élő szimbólumot, magán viseli az Isten fia - Jézus és az Ember Fia - Imanuel is. Az ítélet csúcsa előtt az égen megjelenik egy hatalmas, az egész Földön egyszerre látható jel az Istentől. Ez lesz a fentről jövő Isteni segítség előjele, hogy sor kerül a választottak megmentésére, hogy ezekben a nehéz időkben tartsanak ki hitükben.

Az Ember Fiának megjelenése a felhőkben már nem csak az Isteni segítség szimbóluma, hanem az aktusa. A legkritikusabb pillanatban az égen nagyszámú repülő korong tűnik fel, ezek az új nemzedéket fogják menteni. Az egész mentőakciót az Ember Fia – a finom anyagú Parszifal fogja irányítani a Földön, akibe leszáll Imanuel szelleme. Az "Ős-szellemi szintek III" című előadásban erről Abd-ru-shin így ír:

Parszifal egykor Abd-ru-shinban járt a Földön. De a beteljesülés órájában maga Imanuel ragadja meg Parszifal földi hüvelyét, annak fáradságos átvilágítása után. Majd csak ezután szállhat alá fokozatosan minden erő ebbe a hüvelybe, hogy az embereken beteljesedjenek a kegyelemből fakadó Isteni ígéretek!

 

160

Hogyan fog kinézni a finomanyagú Parszifal - Imanuel? Valójában mit jelent az, hogy az Isteni ígéretek teljesítése közben belé száll Imanuel szelleme?

Imanuelnek ahhoz, hogy a földi finomanyagúság felett irányíthassa a választottak megmentését szolgáló mentőakciót, le kellett jönnie az anyagiságba. Csak azonnemű módon készítheti elő és szervezheti meg azt a segítséget, amit a magasabb anyagi és finomanyagú bolygókról származó civilizációk nyújtanak a Földnek.

Vele együtt sok angyal is lejött, ezek isteni illetve ős-szellemi lények-harcosok, akik a finomanyagú szinten képesek átmenetileg materializálódni, hogy segítségére legyenek a földöntúli segítség irányításában.

A finomanyagú Parszifal hasonlóan fog kinézni, mint Abd-ru-shin a Földön fiatal korában. Abd-ru-shin "Az Ember Fia" című előadásban az Isten földi kinézéséről ezt írja:

Az ember csak nagyon nehezen tud kiegyezni a gondolattal, hogy a Földön az isteni, Isten törvényére hallgatva, külsőre nem lehet másmilyen, mint maguk az emberek.

 

 

161

Azt helyesnek tartja, hogy Abd-ru-shin sok olvasója a magas szellemek földi életéről szóló könyveket, amiket médiumok írtak, épp olyan igaznak tartja, mint Abd-ru-shin művét?

A legtöbb ilyen könyvet nem ismerem. Az első könyvem megírása előtt csak "A letűnt évezredekből" című könyvet és két életrajzot -Zoroaszterét és Mohamedét- olvastam, melyek viszonylag tiszták. El akartam olvasni a többit is, pl. a Mária Magdolnáról szóló könyvet, de kimondottan éreztem, hogy valami ettől visszatart. Akkor azt hittem, hogy a sötétség munkálkodik. Ma már tudom, hogy a Fény tartott vissza. Közvetlenül az első könyvem kiadása után egy asszony elhozta nekem Mária Magdolna életrajzát. Már olvasás közben sejtettem, hogy itt a tartalom nem egészen tiszta forrásból fakad.

 

162

Erre hogyan jött rá?

Ráéreztem. Először az írás stílusa hökkentett meg, ami nélkülözi az egyszerűséget, a tisztaságot és főleg az érthetőséget. Túl sok a homályosság, a realitás hiánya, és a nem lényeges részlet, ami eltakarja a fontos tényeket. Annak ellenére, hogy Mária Magdolna nem teljesítette Jézussal szembeni küldetését, itt úgy lép fel, mint egy hősnő. Olyan érdemeket tulajdonítanak neki, melyekkel nem rendelkezett.

Tudom, hogy Isten nekem ezt a könyvet azon az asszonyon keresztül csak azután ajánlotta olvasásra, mikor már megírtam a sajátomat, hogy csak most mutassak rá a hamis információkra. Ha már korábban tudtam volna róluk, biztosan befolyásoltak és elbizonytalanítottak volna. Akkor néhány fentről vett tényt valószínűtlennek, és így kiadásra méltatlannak tartottam volna.

 

163

Elárulná, hogy milyen téves információkra kell figyelmeztetnie bennünket?

Az egyik az az üzenet, hogy Mózes már nem testesül meg a Földön. Aki ezt diktálta, már előre kétségbe akarta vonni az ő új küldetését, mivel tudta, hogy Mózes valóban ide fog inkarnálódni, hogy a választott nép védelmezőjeként lépjen fel a legnehezebb válság idején – az ítélet tetőzésekor. A Bibliából tudjuk, hogy Mózes a Földön telepatikus úton közvetlenül az Istennel kommunikált, mivel ezt magas szellemi származása lehetővé tette. A törvényeket tartalmazó táblákat azonban nem maga az Isten adta át neki, hanem az ő hírnöke, egy angyal az UFO-ban.

Jelenlegi földi inkarnációja előtt Mózes tudta, hogy a sötétség hatására népének elcsábított része majd ellenség számba veszi, és így nehezíteni fogja feladatainak teljesítését. Ennek ellenére ezt Isten iránti szeretetből önként elfogadta és teljesíti is, amennyire csak tudja, bár nem úgy, mint ahogy teljesíthetné, ha számos igazi segítője nem vallott volna kudarcot. Hiszen éppen ilyen okból sem Jézus, sem az Igazság Szelleme nem teljesítették földi küldetésüket oly mértékben, ahogy ez várható lett volna.

Egy másik hamis információ az említett könyvből a nagyon hatásosan leírt Lucifer megköttetése Abd-ru-shin által a finomanyagúságban. Ennek az izgalmas leírásnak az lett volna a célja, hogy az olvasó elhiggye, hogy Lucifer már megköttetett. Kevesen értették meg Abd-ru-shin magyarázatát a Grál-üzenetben, hogy Lucifer megköttetésén a finomanyagú szinten azt kell érteni, hogy az ige által lett megkötve, nem pedig személyes küzdelem során a finomanyagúságban. Abd-ru-shin csak szellemileg, a művével kötötte meg Lucifert. Ismereteket adott az embereknek, hogyan védekezzenek vele szemben addig, amíg sor kerül a megtisztításra, vagyis az ő személyes harcára Luciferrel.

Ezzel a megtévesztéssel, hogy Lucifer már véglegesen ártalmatlanná lett téve, a sötétség azt akarja elérni, hogy az emberek már ne higgyenek a közeledő nagy megtisztításban, hogy ne készüljenek fel rá, és Imanuel eljövetelét feleslegesnek tartsák. A sötétek Abd-ru-shin Grál Mozgalmában olyan elképzelést váltanak ki, hogy már az ezeréves birodalom kezdetét éljük, amikor Imanuel fentről működik. Nem csoda tehát, ha logikátlannak találják, amikor bejelentem, hogy Imanuel a Földre inkarnálódik. Abd-ru-shin a "Lucifer titka" c. előadásban ír az ő földi működéséről, meg arról is, hogy megköttetésének több fázisa lesz:

Lucifer teljesen tehetetlen lenne, ha az emberiség azon fáradozna, hogy a Teremtő őstörvényeit megismerje és kövesse. Mivel Lucifer, mint szellem az anyagiságon kívül él, hogy megvalósíthassa földi befolyását segédek tömegére szorul, akik a kísértés során elbukott emberi szellemek közül kerülnek ki (sötét emberek és inkarnálatlan szellemek). Az emberek azonban jelenlegi életformájukkal egyre inkább az ő téves elvét támogatják, és ezért a legtöbbjének el kell pusztulnia (az ítéletek folyamán).

Az Ember Fia és Lucifer harcáról továbbá ezt írja:

Lucifer eredete föltételt szab, hogy csak olyan tudja őt megközelíteni, és személyesen fellépni ellene, aki ugyanolyan, vagy magasabb eredetű, mint ő. Az ilyennek Isten küldöttének kell lennie, aki magára az Atya Istenre, minden erő forrására támaszkodik. Ez a feladat a megjövendölt Ember Fiára hárul. Ez személyes harc, szemtől szembe, nem csak szimbolikus. Az ígéret "Parszifalban" nyer beteljesülést (e harc egy részére abban az időben kerül sor, amikor eljön "az Ember Fia a felhőkben").

Lucifer megkötését majd a lénytelen Imanuel fejezi be felnőtt korában az ezeréves birodalom előtt, amikor Lucifer is a Földre inkarnálódik, ahogy ezt a Jelenések könyve és a Grál-üzenet is felfedi "A teremtés fejlődése" c. előadásában:

Miután az isteni birodalomból származó Lucifer tevékenységében csődöt mondott, egy nálánál erősebbet kell hozzá küldeni, aki őt megkötözi, és ezzel segít a teremtésnek. Ezért az erre kijelölt Ember Fia a lénytelen birodalomból jön.

Lucifer azért olyan erős a Földön, mert a bukott angyalokkal együtt már évezredek óta inkarnálódnak az anyagiságban, amit megtanultak mágikusan irányítani. Ezen kívül az Antikrisztus erejét az is megsokszorozta, hogy az emberek és a szellemek többsége tudatosan vagy öntudatlanul az ő befolyása alatt áll. Ezzel az Antikrisztust erősítik, mert az ő energia feltöltőivé lettek.

 

164

Ha minden olyan világos, akkor miért nem hisz a Grál Mozgalom szinte egyetlen tagja sem Imanuel eljövetelében?

A saját ismételt eljövetelét hírül adó üzenetet Abd-ru-shin, számos más ígérettel együtt, szándékosan olyan szövegbe titkosította, amely közvetlenül nem függött össze ezekkel az eseményekkel. Ez védelmet jelentett a sötétséggel szemben. Az igazságnak közvetlenül a történések előtt kellett napvilágra kerülnie. Ha az Üzenet egyértelműen jelezte volna, hogy mikor és hogyan jön el az Ember Fia, az emberek lelkesen várták volna, és könnyen a sötétség hamis küldöttét fogadták volna el. Ez végül is, a figyelmeztetés ellenére, mégis megtörtént.

1990-ben a Csehországban működő, sötét Imanuel megírta a saját "Grál-üzenetét", ami könyv formájában Szlovákiában is megjelent, a borítón ezzel a szöveggel:

Parszifal Imanuel - az Ember Fia

A Messiás élő igéje a világ minden bajának orvoslásáról

Grál-üzenet

Az évezred legfontosabb könyve

© Ján Dietrich Dvorský 1993.

A könyv írásmódja nagyon intelligens és vonzó, a jelenkori aktuális kérdésekhez és körülményekhez igazodik. De a szellemileg éber olvasó sötét foltokat talál benne – túlságosan értelemszerű szemlélet (az ész eltúlzott szerepe), zavarosságok, és saját személyének kiemelése Abd-ru-shin rovására, akit saját előfutáraként említ. Amennyiben ez a könyv tartalmaz valamit, ami világos és igaz, azt a szerző Abd-ru-shin Üzenetéből kölcsönözte.

Azokat, akik hittek az ő Üzenetében, bár a valódi is kéznél volt, a szerző oly módon jutalmazta meg, amivel leleplezi valódi eredetét: küldetés-teljesítés céljából híveitől pénzt gyűjtött össze, és külföldre szökött vele. Azóta sincs meg se ő, se a pénz.

H. Vollman német szerző 1991-ben figyelmeztette a Grál Mozgalom tagjait a hamis Imanuel eljövetelére egy rövid iratban: Abd-ru-shin, Mária és Irmingard életrajza”. A hamis Imanuelre és a hamis Üzenetre figyelmeztető szöveg így hangzik:

Immanuel már nem jön el a Földre földi testben, mert mikor Abd-ru-shinként a Földön élt segítői kudarcot vallottak, áldozata hiábavaló volt, és a feladatok nem lettek megfelelően teljesítve. Ezért az utolsó és végső szavát csak a Grál-üzenetben hagyta az emberekre, és másik új nem létezik!

Ezt a szöveget az életrajz írójának maga Imanuel diktálta. Ám, hogy meg ne hiúsítsa Szvanhilda küldetését -aki abban az időben kezdett felkészülni földi feladata teljesítésére, hogy az ő eljövetelét hirdesse-, az említett könyv 99. oldalán egy idézettel a Grál-üzenet "A teremtés fejlődése" c. előadásából megcáfolta ezt a cselt:

Egyszer majd el kell jönnie a Földre az igazi paradicsom visszfényének, mégpedig az ezeréves birodalom kezdetén, az Ember Fiának működése során.

Szóval, ez a füzet két célt teljesített - figyelmeztetett a hamis Imanuelre, és egyúttal bejelentette, hogy az ezeréves birodalom kezdetén a Földön fog működni az igazi Ember Fia, Imanuel.

Ha az idézetben említett paradicsom visszfénye megvalósítható lenne a Földön Imanuel földi segédlete nélkül, csak föntről jövő ráhatással, ahogy ezt sokan képzelik, Imanuel ezt már rég megtette volna, és nem kellene a Földre inkarnálódnia. De miért csak az ezeréves birodalom kezdetén segítene szellemileg föntről, és nem fennállásának egész ideje alatt? Az idézet tehát világosan rámutat, hogy a paradicsom visszfénye a Földön Imanuel földi élete során fog megvalósulni, vagyis csak az ezeréves birodalom kezdetén.

Azután, bár az ezeréves birodalom királysága még folytatódni fog, magas szellemek és később csak emberek veszik át a kormányt. Az ő uralkodásuk nem lesz olyan tökéletes mint Imanuelé, ezért írja Abd-ru-shin, hogy a Földön a paradicsomi visszfény csak az ezeréves birodalom kezdetén lesz meg, vagyis az ő életében.

Az ő személyes hatása és tanítása a legtisztábbakat annyira tökéletesíti, hogy haláluk után az örökkévalóságba, a szellemi birodalomba távoznak. Ez valójában egy további célja Imanuel hosszantartó földi tartózkodásának – felkészíteni és elvezetni a kész, az érett szellemeket a paradicsomba.

 

165

Imanuelt nevezi az Alfának és az Omegának, de én úgy hallottam, hogy ez a név Jézust illeti.

A sötéteknek nem elég, hogy Jézusból Ember Fiát és Imanuelt csináltak, ráaggatták még az Alfa és az Omega nevet is. Tudom, hogy néhány Jézus-követő azt hiszi, hogy Imanuelt részesítem előnyben, ha Jézust megfosztom neveitől és feladataitól. De az én küldetésem nem az, hogy az egyiket a másik rovására kiemeljem, hiszen mind a kettő valójában egy és ugyanaz az Isten. Én csak azért választom el őket, hogy az elcsábított hívők megértsék, hogy aki ezeket a cseréket csinálja, nem akarja, hogy megértsék a nevek valódi szellemi jelentését, hogy el legyenek szakítva az Isteni segítségtől. Ez a fedő manőver már olyan erőre kapott, hogy amikor leleplezem, az elcsábított hívők szemében úgy nézek ki, mint egy Isten-hit romboló. Nem értik, hogy e cserék elfogadásával a sötétség uralmát segítik, bár ők maguk erkölcsileg és szellemileg tiszták.

Megismétlem, hogy az Alfa és Omega név miért illeti Imanuelt. Amikor a Teremtő kimondta a "Legyen világosság!" szavakat, azonnal tetté lettek, mert az ő szava a magas világokban azonnal tetté válik. E történés közben az Őskirálynő segítségével az ős-szellemi birodalomban azonnal megformálódott Parszifal, akit ezért hívnak az Őskirálynő fiának. Az isteni rög gyengébb része az ő lénytelen sugárzásának hatására megerősödött, és így fokozatosan tudatossá válhatott és megformálódhatott. Ezért Parszifal-Imanuel az eredendője az ős-szellemeknek és a szellemeknek, akik az isteni birodalom túl élnek, ahonnan ő hat. Az isteni birodalomban nem élnek szellemek, csak isteni lények.

Parszifal nélkül, vagyis az isteni birodalmon túl működő Imanuel nélkül, nem jöhettek volna létre a teremtés további világai. Ugyanis hiányozna nekik az ő fénye, aminek köszönhető, hogy éltre keltek. Parszifal, mint a lénytelen Szellem sugárzásának közvetítője gondoskodik arról, hogy e sugárzás állandóan, megszakítás nélkül áramoljon Istentől, különben a szellemi világok hamar megszűnnének. Ezért maradt ott Parszifal tartósan, hogy a Fény sugárzása az ő időnkénti távozásakor ne szakadjon meg. A sugárzást, ami az isteni és az ős-szellemi Grál-várban tapintható és látható, a Grálban a lovagok -a Grál őrzői- tárolják és osztják el. Mivel a sugárzó ragyogás olyan, mintha az ő aurája vagyis testének egy része lenne, nem szabad hogy elvesszen, hanem minden szintről vissza kell térnie őhozzá.

Így lett Imanuel-Parszifal a kezdet, vagyis a szellem -az ember és az emberi világok- eredendőjévé, és ő lenne a vég is, ha az Atya ebből az ős-szellemi pozícióból visszahívná. Ezért illetik Imanuelt és Parszifalt vagyis az Ember Fiát is, az Alfa és az Omega -a kezdet és a vég- névvel. Ebben a kettős szerepben senki más nem helyettesítheti.

Jézusnak az Isteni birodalomban egészen más feladatai vannak. Ám abban az időben, amikor a szellemi világok jöttek létre, Jézus mint önálló isteni személyiség még nem létezett. Ezért őt nem is lehet ezzel a névvel illetni.

 

166

Az hogyan lehet, hogy Jézust, aki Isten háromságának későbbi része, mindenki ismeri a Földön, még a materialista is, de Imanuelt illetve Abd-ru-shint csak kevesen?

Ne feledje, hogy Abd-ru-shin halála óta csak jó ötven év telt el, míg Jézus halála óta csaknem kétezer. E hosszú időszak alatt mindenki többször megtestesült a Földön, így volt lehetősége megismerni Jézust, és az ő szellemi hatását az élet különböző területeire. Ezen kívül a sötétség állandóan igyekszik Jézusra terelni a figyelmet, és felcseréli őt Imanuellel, vagyis az Ember Fiával, mert tudja, hogy Jézus már nem jön el a Földre. Ez a csel elősegíti az igazi Ember Fiának elutasítását.

 

167

Jézus és Abd-ru-shin is gyakran mondták, hogy "akiknek nem kell megérteniük, azok nem értik meg". Kik ezek?

A javíthatatlan bukott angyalokra, és az összes olyan emberre gondoltak, akik a sötétség hatása alatt több élet során olyan károkat okoztak, melyeket az ítélet idejéig már nem tudtak megbűnhődni.

Az ilyen bűnösöknek a lényszerűek elvágták a magas lényszerűekhez és a szellemi segítséghez vezető szálakat. E nélkül az emberek képtelenek a szellemi Igazságot helyesen megérteni és elfogadni. Ez Isten igazságossága, amely mindenkit jutalmaz vagy büntet a tettei szerint.

 

168

Miért mondják Jézusról, hogy megkötözte Lucifert, ha a Teremtő ezzel a feladattal csak Imanuelt bízta meg?

Lucifer megköttetésének, éppúgy mint az ítéletnek, több stádiuma van, mert ez egy hosszú folyamat. Ez valójában személyes harc Isten és Lucifer között, aki az anyagiságban, és az anyagiság alatt bujkál előtte. Megköttetésének oka az, hogy pusztítja az emberi szellemeket, és ezzel idő előtti bomlásba viszi a bolygókat és az embereket. Őt személyesen meglelni kb. olyan nehéz, mint egy legyet megtalálni a panelházban. Ahhoz, hogy ez a veszélyes légy, a maga fajtájúakkal együtt, többé már ne bosszantsa a lakókat, fel kell világosítani őket a létezésükről, veszélyességükről, és arról is hogyan kell védekezni ellenük.

A próféták óvták az embereket a sötétségtől. Mivel őket nem vették komolyan, és továbbra is hagyták, hogy egy veszélyes rovar zaklassa őket, és amikor a legyek már kezdték uralni a panelházat és pusztítani mindent, Isten segítségül küldte Jézust, a fiát. Jézus tanításával a sötétség elleni védelmet hozta el az embereknek, és ezzel először kötözte meg Lucifert.

Lucifer első megköttetése után Parszifal - Abd-ru-shin folytatta az ő művét azzal, hogy megírta a "Grál-üzenetet". A mai korban Imanuelnek újra meg kellett kötöznie Lucifert az "Új evangéliummal", mivel a legtöbb ember közömbössége és hanyagsága következtében újra függő viszonyba került a sötétségtől. Azt, hogy milyen módon lehet még a sötétség urát ártalmatlanná tenni, majd akkor tudjuk meg, amikor valóra válnak.

 

169

Tulajdonképpen miért nevezik az embert emberi szellemnek?

Az ember valódi lényege ugyanis szellemi. Az ő örök szelleme Isten lehűlt sugárzásából, a szellemi rögből származik. De ez képtelen volt az isteni birodalomban megformálódni, ezért el kellett vezetni messzebbre. A Szent Szellem, Imanuel, ezt a rögöt sugárzásával felélesztette, így lettek a tudattalan szellem-csírák szabad akarattal rendelkező, élő személyiségekké.

 

170

Imanuel születésénél is lesz majd olyan csillag, amilyen Jézus születésénél megjelent?

Igen, Abd-ru-shin erről "A betlehemi csillag" című előadásban így ír (rövidítve):

Ragyogjon most a Fény itt a Földön, ahogy már egyszer lennie kellett volna, amikor Betlehemben egy istálló felett világított az ígéret csillaga. Most bezárul a kör, amely a szent éjszakával kezdődik Betlehemben. És a kör bezárulásának meg kell cáfolnia minden helytelent, hogy győzzön az Igazság.

Most, a csillag ismételt visszatértekor Isten kegyelme által el kell oszlania minden hibának és tévedésnek, amit azok okoztak, akik Krisztus útját annakidején megnehezítették. A kör bezárulásakor felismerésre kell jutniuk, hogy jóvátegyék azt, amiben hibáztak, vagy amit elmulasztottak. Ebben a jóvátétel akarásban számukra a ragyogó csillagból megváltás ígérkezik. Aztán a megszabadítottak ujjongva mondhatnak köszönetet annak, aki bölcsességében és jóságában, létrehozta a törvényeket, melyeken az embereknek ítéltetniük, de megváltódniuk is kell. (Mindazok számára, akik Jézus korában és most is tagadták az Istent, eljött az utolsó lehetőség, hogy megismerjék és elfogadják őt, bár most Imanuel személyében, hogy az örök törvények szerint megtisztuljanak a karmikus bűnöktől.)

Eljött az idő, amikor a teremtésből ki lesz söpörve minden egészségtelen, amit az emberi agy kitalált, hogy többé már ne akadályozza a megvilágosodást.

 

171

Tudja-e már, hogy Imanuel mikor fog megszületni?

Ez közvetlenül az ítélet csúcsa, illetve a Nagy megtisztítás előtt lesz. A pontos dátumot senki sem ismeri, még a sötétség ura sem, a jelenések és a médiumok sem, bár az ellenkezőjét állítják. A hozzávetőleges időpontot a mai indián próféták így fejezték ki:

Amikor a Kishúg megszólal és a Nagy testvér válaszol neki, akkor kerül sor a Nagy Megtisztításra. A Kishúg az Új evangéliummal már beszélni kezdett. A Nagy testvér akkor válaszol neki, amikor a Földre inkarnálódik.

Az "Én vagyok a feltámadás" című előadásban Abd-ru-shin ezt írja:

Amikor a Fény az Isteni küldött érkezésével horgonyt vet, ereje annyira megerősödik -az emberi szellemek hozzájárulása nélkül-, hogy végbemegy a megtisztítás. Ez az utolsó pillanatban felemeli az anyagiság ilyen kegyelemben részesített részét a fényesebb magasságokba, úgyhogy elkerüli a bomlás tölcsérét, és fennmaradhat.

2011.
By: Fresh Joomla templates