IV. válaszok a kérdésekre: 115 – 138

 

IV. válaszok a kérdésekre: 115 – 138

 

115

Jól értettem az Ön könyvében, hogy az ítélet nem csak a Földön zajlik, hanem az egész anyagiságban?

Igen, így van. Az ítélet folyamatban van a durvaanyagú és a finomanyagú világűrben is. Ebben az időszakban mintha fogyna a világűr tömege, mintha finomabb szubsztancióvá válna. Ez egy hosszú folyamat, melynek több csúcs-fázisa van. Közben az anyag kiválasztódik és elkülönül a szellemtől. Az anyag átalakulása főleg az emberek szellemi érettségétől függ, mivel ők az anyagiság legmagasabb lényei.

 

116

Nem értem teljesen mi a különbség az ítélet, a megtisztítás és a szellemi átalakulás kifejezések között. Elmagyarázná nekem?

Mindhárom fogalom ugyanarról a jelenségről szól, de mindegyik más szögből határozza meg.

Az ítélet kifejezés szó szerint azt jelenti, hogy megítéltetik az anyag és az emberi szellemek fejlettségi foka. Annak érdekében, hogy ez a nem természetes folyamat helyesen és egyenletesen menjen végbe, több alkalommal kiértékelés történik. Az Ítélő szerepében az egész anyagiságban Imanuel, az Ember Fia képviseli a Teremtőt.

Az ítélet olyan, mint egy adóellenőrzés a cégnél. Ha csak kisebb hiányosságokat találnak, akkor csak figyelmeztetnek, de ha nagyobbakat, akkor bírságokat és büntetéseket is kirónak. A világegyetem egyes részein az ítélet lefolyása mérsékelt, katasztrófa mentes volt. A Föld egyike azoknak a cégeknek, ahol nem gazdálkodtak helyesen a rájuk bízott tulajdonnal, vagyis a Földdel. Ezen felül a Föld lakossága szellemileg elfajult. Ezért itt az ítélet mint büntetés fog végbe menni.

A megtisztítás szó alatt azt kell elképzelni, hogy a Föld meg lesz tisztítva a kártevőktől – a sötét emberektől és a sötét szellemektől. Haláluk után vagy bekerülnek a bomlásba, vagy jobb esetben visszatérnek az alacsony bolygókra, ahonnan az azonneműség törvénye szerint fel lettek vonzva, hogy ide inkarnálódjanak.

A megtisztításkor a Föld felszíne is változni fog, földrengések és a szárazföldek elárasztása formájában, vagy fordítva, folyók és tengerek vizeinek elvezetésével. Az átöntések és a fokozott párolgás következtében termékenyebbé válik a talaj, a levegő meg nedvesebbé lesz. A párásabb atmoszféra a természet és az egészség szempontjából előnyösebb, ezért a Föld a megtisztítások után szebb és termékenyebb, az ember egészségesebb és hosszabb életű lesz.

Az "Egy szükséges szó" című előadás végén Abd-ru-shin így ír a Föld megtisztításának betetőzéséről:

... a világ e részének fennállása a végéhez közeledik. Ez mindenki számára választást jelent: vagy - vagy! Vagy megmenekül a saját maga szőtte hálóból (a karmából), vagy elpusztul benne! A választás szabad. A nagy nyomás elmúltával azok, akik meg lesznek mentve majd fellélegeznek és felujjonganak, miközben a visszataszító, mocskos sötétség, a sajátjaival, a hozzá húzó teremtményekkel együtt, a lángpallos csapásai alatt végre oda fog süllyedni, ahová tartozik.

A szellemi átalakulás folyamán az emberi szellem nemesedik, mégpedig a karma megbűnhődésével, és azzal, hogy felszabadítja magát a sötét befolyás alól. A szellemi átalakulás minden ember életcélja kell hogy legyen.

Aki ezen átmegy, az további, szunnyadó szellemi képességeket ébreszt fel magában, melyek a mai materialista életkörülmények között nem nyilvánulhatnak meg eléggé.

Sokan még a megtisztítás csúcsa előtt átmennek a szellemi átalakuláson. Ez elengedhetetlen azok számára, akik el lesznek ragadva a Földről. Ahhoz, hogy túléljék a hosszabb űrbeli tartózkodást, jól fejlett, erős szellemre lesz szükségük, ami átragyogja és összetartja fizikai testüket. Ezért csak azokat lehet majd elragadni, akik erre az örök törvények szerint úgy fizikailag, mint pszichikailag képesek lesznek. A többiek, még ha jók is, de szellemük nem lesz elég fejlett, a hosszabb Földön kívüli tartózkodást nem élnék túl, meghalnának.

A választottak elragadtatásáról az ítélet idején már Jézus beszélt, ahogy ez meg van írva Máté evangéliumában, a 24. fejezet, 40 - 41 versében: Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik a másik otthagyatik. Két asszony őröl a malomban, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Ez azt jelenti, hogy bárhol lesznek a választottak, elragadtatnak: egy energia sugár behúzza őket az űrhajóba. Ez az örök törvényekkel összhangban fog történni.

Abd-ru-shin is utal a választottak elragadtatására, mikor azt írja:

... Azok, akik meg lesznek mentve ... (az "Egy szükséges szó" c. előadás). Ez azt jelenti, hogy valaki menteni fogja a választottakat. Ha ez máshogy lenne, hogy az emberek maguktól megmenekülnek, és nem úgy, hogy el lesznek ragadva, akkor bizonyára azt írta volna: "azok, akik megmenekülnek".

117

Miért van az ítéletnek több fázisa? Nem lenne elég csak egy, de jó alapos?

Minden folyamat, különösen a hosszú távú, több fejlődési szintből áll. A folyamat közben mondhatnánk köztes ellenőrzések történnek, amikor az észlelt káros tényezők el vannak távolítva és olyan segítségek adatnak, amelyek a globális, vagy idő előtti katasztrófák megelőzésére szolgálnak. Ezért a Teremtő a kellő időben elküldte a Földre a prófétákat és a fiait, hogy felkészítsék az embereket a közeledő ítéletre. Ha nem ezt teszi, a Föld már régen a sötétség martalékává vált volna, és valódi lakosai elpusztultak volna a bomlásban. A sötétek korábban elpusztítanák őket, mielőtt még kifejlesztenék szellemüket.

 

A világos szellemek számára az ítélet minden tetőzése Isteni segítség lesz, ezért nem kell aggódniuk. De a sötétek számára büntetés lesz, az elcsábított világos embereknek meg kemény kioktatás, hogy megszabaduljanak a sötétség béklyóitól.

 

118

Mit kell tennem, hogy minél hamarabb megtisztuljak a negatív karmától? Ismernem kéne korábbi életeimet, hogy a lehető leggyorsabban megértsem bűneimet?

Szükségtelen, hogy ismerje korábbi életeit. Ha ez valakinek sikerült is, többnyire nem segített abban, hogy gyorsabban megszabaduljon a karmától vagy felgyógyuljon a betegségből. A karma gyökerei számos életen keresztül olyan mélyre nyúlnak, hogy csak a megtalálásuk annyi időt és energiát igényelne, hogy más szellemi ismeretekre már nem maradna kapacitás.

A sötétség érdeke az, hogy ön lényegtelen dolgokkal foglalja el magát. Ma, amikor a sötétség hatalma csúcsán áll, jobb ha az ember inkább egyszerű, természetes életet folytat, minden lelki gyakorlat, hipnózis, meditáció és szertartás nélkül, mert ezzel rákapcsolódna a sötét befolyásokra, és eltékozolná a szellemi átalakulásra szükséges időt.

 

119

Azt állítja, hogy több ítélet lesz. Mikor és hogyan fognak lejátszódni?

Röviddel Imanuel születése után következik be az ítélet első csúcsa – a Föld Nagy megtisztítása. Ez már Abd-ru-shin -az Igazság Szelleme- halála óta kezdett megmutatkozni. Attól függően, hogy az emberek hogyan fognak ebben az időszakban kiegyenesedni, vagyis megszabadulni a helytelen nézetektől, életlátástól, hozzáállásoktól és dogmáktól, lehet az ítélet csúcsa szörnyű is, vagy csak mérsékelt, szimbolikus. Abd-ru-shin erről az "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit csinálnak" című előadás végén így ír:

Jézusnak ez a kérelme a jelenkori emberiségre többé nem érvényes! Elvégre az embernek nem egyszer volt alkalma arra, hogy kinyissa szemét és fülét. Ha tehát most minden eddigi történés köre bezárul, a teremtés e része számára bekövetkezik az aratás, a betakarítás, és a különválasztás ideje. Ez az egész anyagiság létrejötte és fönnállása óta eddig még soha nem történt meg!

A megtisztítás folytatódni fog még az ezeréves birodalom előkészítő időszakában is. Másodszor Imanuel felnőttkorában éri el csúcspontját, közvetlenül az ezeréves birodalom előtt.

Bár az ezeréves birodalom a béke és a boldogság kora lesz, a megtisztítás állandóan folyamatban marad, hogy a Föld további anyagi burkoktól szabaduljon meg. Körülbelül 500 évvel az ezeréves birodalom után fog bekövetkezni az Utolsó ítélet. A Föld egyre magasabbra, az örök szellemi birodalomba fog emelkedni.

 

120

Úgy tűnik, hogy az ítéletkor csak két lehetőség közül választhatunk – vagy a bomlás, vagy a szellemi átalakulás.

Sokkal több lehetőség lesz. Csak a legrosszabbak, a javíthatatlanok mennek majd a bomlásba. Néhányan az elragadottak közül már nem térnek vissza a Földre, hanem más bolygókra távoznak. Lesznek akik egy másik bolygóra vagy a Földre születnek, miután az ítélet során meghaltak, mivel az ítélet előtt képtelenek voltak megvalósítani a szellemi átalakulást, és éppen a szörnyű halál által fejlődnek ki szellemileg. Mindenki olyan helyre jut, ami szellemi szintjének, magasságának megfelel.

 

121

Nem értem, hogy mi a különbség a pusztulás és a bomlás között, emberi viszonylatban.

Pusztulás nem létezik, csak bomlás, ami átváltozást jelent. A földi halál után az anyagi test nem pusztul el nyomtalanul, csak elbomlik, átváltozik az eredeti alapelemekre, amiket szellemével megfinomított. Vagyis csak a test formája pusztul el, az anyaga nem.

Az olyan ember lelke, aki halála után bekerül a bomlásba, továbbra is a földi testhez marad kötve, és vele együtt fog sokáig, évszázadokig bomlani, alapvető részecskékre szétesni. Nem lesz hol új inkarnációra várni, mert az ítélet idején ideiglenesen eltűnik a finomanyagúság. A fejletlen szellem az átalakulás közben a fájdalom és a lelki gyötrelmek következtében fokozatosan elveszti eszméletét, és mint emberi személyiség tudattalanná válik. Azt lehet mondani, hogy megszűnik létezni. Csak részben kifejlett szelleme újra tudattalan szellem-csírává zsugorodik. A nehézkedés és az azonneműség törvénye szerint felemelkedik a szellemi birodalomba, hogy idővel újra felébredjen a tudattalanságból, és új személyiséget kezdjen alkotni, ami évezredekig fog tartani, megint elölről.

 

 

122

Az ön könyvén keresztül arra a nyomasztó következtetésre jutottam, hogy a megtisztítást követően ismét egy egyszerű, primitív szinten fogunk élni, modern technológia nélkül. Igaz-e?

A modern tudomány és a technológia elsősorban az észbeli tudásból indul ki, és ezért az anyagi alapoktól és forrásoktól függ. A hulladéktermékekkel veszélyezteti az ember és a bolygó egészségét. Az emberiség szellemi átalakulása után magasabb anyagi civilizációk lépnek velünk kapcsolatba, melyek segítenek a tudományt és a technikát teljesen új pillérekre helyezni - a magasabb kozmikus törvényeken keresztül kifejleszteni, ahol nem az anyag lesz az energiaforrás, hanem a módosított alaperő. Tehát az élet az ezeréves birodalomban nem hátralépést, hanem előre lépést jelent.

 

123

Imanuel csak a Grál-üzeneten keresztül, vagyis Isten Igéjével ítéli a világot, vagy valami más módon is?

Földi tartózkodása során Abd-ru-shin saját magán tapasztalta meg, hogy a sötétek minden lehetséges módon próbálják félrevezetni az embereket, hogy ne ismerjék fel az Igazságot, és ne fejlődjenek megfelelően. Ezért az Igén kívül más szellemi segítséget is adott. Az ős-szellemiségből küldött egy csillagot, egy üstököst, amit a tudósok Hale-Bopp üstökösnek neveztek. A múlt év márciusában szabad szemmel is látható volt. Hatása szellemileg és anyagilag még évekig meg fog nyilvánulni, egészen az ezeréves birodalom kezdetéig.

Az üstökös sugarai mindenkit besugároztak. Az üstökös sugárzása az azonneműség és a szabad akarat törvénye szerint mindenkit olyan szellemi ismeretek keresésére ösztönöz, melyek olyanok mint ő maga - igazak vagy hamisak. Az Igazság meglelésével és megértésével egy időben sor kerül az ember individuális ítéletére – a karmától és a sötétségtől való gyorsított megtisztulásra. Ha az Ember Fiának Csillaga ős-szellemi energiájával nem támogatná ezt a folyamatot, akkor az individuális megtisztulás mindenkinél sokkal hosszabb ideig, évszázadokig, sőt évezredekig tartana. Neki köszönhető, hogy valakinél mindössze néhány napig vagy hétig, másoknál néhány hónapig tart.

 

124

Egyénileg hogyan tudnám segíteni az emberiség szellemi átalakulását. Meditáció közben osztogassak szeretetet az egész univerzumba?

Környezetének meditáció nélkül is sokat nyújt, pl. a munkájával, a jellemével és a tapasztalataival. Így természetes úton járul hozzá a pozitív rezgések terjesztéséhez, és az emberiség negatív karmájának enyhítéséhez. Ez hatékonyabb és konkrétabb segítség, mint a tettek nélküli passzív meditálás.

 

125

Könyvében sok olyan összehasonlítást találtam, melyek segítettek bizonyos szellemi történések jobb megértésében. Valami példán el tudná nekem magyarázni a szellem egész fejlődését az anyagiságban?

Próbálja a szellemi rögöt, amelyből az emberi szellem-csíra származik, valamilyen anyaghoz hasonlítani, mondjuk a mézeskalács tésztához. Mindkét massza, a szellemi és az anyagi is, bizonyos feltételek mellett, új formák potenciális forrása, azzal a különbséggel, hogy az emberi szellem-csírák maguktól megformálódnak, míg a tésztát valaki más formálja meg. Az ember több földi élet során fejleszti ki szellemét ember formájúra, mint ahogy az asszony több próbálkozással formálja-szaggatja a tésztát szív formára. Azokat, amik nem sikerülnek, ismét a tésztához adja és tökéletesebbet formál. Amíg a tészta rugalmas, addig formálható. Mire túlságosan megszikkad, minden szívnek tökéletes formájúnak kell lennie, mert eljött az ítélet -a sütés- ideje.

Az ítélet idejéig az embernek is sok élet áll rendelkezésére, hogy az apró szellem-csírát hosszú fejlődési folyamat során ember alakúra és anyagi test nagyságúra formálja. A megfelelő formán kívül a szellemnek elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy kibírja az ítéletet, vagyis a karmától és a sötétségtől való gyorsított megtisztulást. A mézeskalács szíveknek éppúgy ki kell bírniuk az ítéletet - a magas hőmérsékletet a sütőben.

Néhány mézeskalács sütés közben nem sült meg teljesen, mások megégtek, és így elvesztették létük célját. Éppúgy, mint azok az emberek, akik az ítélet során elégnek, vagy máshogy mondva bekerülnek a bomlásba, a emberiség további fejlődése szempontjából alkalmatlanok. Ezért elvesztik önmaguk tudatát, és ezzel emberi formájukat is.

A megfelelő formájú, de még sületlen mézeskalács szíveket ismét sütőbe helyezzük. Éppúgy, mint akiknek az első megtisztítás során meg kell halniuk, mert hagyták magukat hamis vezetővel vagy vallással, vagy szellemi langyossággal elcsábítani, azok sem halnak meg örökre, hanem még további lehetőséget kapnak, hogy befejezhessék fejlődésüket - az ezeréves birodalomba inkarnálódhatnak. Annak érdekében, hogy az ítélet során elszenvedett halál után ne kerüljenek bele a bomlásba, mert a finomanyagúság megszűnik, lelkük a teremtés megfelelő helyére kerül, ahol kivárja az új inkarnáció idejét. Az ezeréves birodalomban Imanuel szellemi segítségével sok ember befejezi a fejlődést, és örökre távozik a szellemi birodalomba, a paradicsomba.

 

126

A Biblia szerint mit jelent az Új ég és az új Föld?

Az új Föld a nagy megtisztítás után jön létre a földfelszín megváltozásának következményeként. Ez azt jelenti, hogy a föld térképe teljesen más lesz.

A Új ég az új finomanyagúságot szimbolizálja. A régi az ítéletben megszűnik, hogy az emberek megszabadulhassanak az innen eredő negatív gondolatoktól és hatásoktól. Mivel a megtisztítás után a Földön már csak tökéletesebb emberek maradnak, az új finomanyagúságot az ő tiszta szándékaik és tetteik majd szebbé teszik, és ezért tiszta lesz, mint az "ég".

 

127

A Jelenések könyvének 9. fejezete megemlíti a sáskákat. Ezek az ítélet csúcsán azoknak fognak ártani, akiknek nem lesz a homlokán Isten pecsétje. Tudna róluk valami közelebbit mondani?

A Jelenések szövege szerint a sáskákat a szakadék angyalának, tehát a sátánnak kell kiengednie az alvilágból. Ezért nyilvánvaló, hogy nem valami mezei szöcskékről van szó, hanem veszélyes negatív erőkről, démonokról, ismert nevükön a fúriákról, akiket a bukott angyalok fognak uralni és az áldozatokra irányítani. Abd-ru-shin részletesen ír róluk a "A lény-csírák" című előadás végén (rövidítve):

.... bár működésük sokoldalú, a fúriák csak egyetlen célt követnek - a pusztítást! De a fúriák nem lényszerűek, csak a rossz emberi akarás asztrális termékei! A fúriáknak azonnal el kell pusztulniuk, mihelyt az ember akarása megjavul, és a Fény felé fordul! Csak ott árthatnak, ahol meg tudnak kapaszkodni, ahol az emberben valami azonneműséget vagy félelmet találnak. A fúriák közvetve a Fényt is szolgálják, mert eltakarítják, pusztítják a Föld nem igazi lakosait, és így a nagy megtisztítást támogatják. Annak befejeztével nem lesz több táplálékuk, így maguktól elpusztulnak.

Aki félni fog a fúriáktól, bizonyságát adja, hogy nem hisz Isten oltalmában, amije meglenne, ha szellemileg megfelelően fejlődne. Az azonneműség törvénye szerint a fúriák majd automatikusan rákapcsolódnak az olyan emberekre, akik természetellenes praktikákat űznek. Ezek a praktikák olyan sötét szellemi tanítóktól származnak, akik energia átvitelt, tudat kontrollt, meditációt vagy jelenésekre való rákapcsolódást oktatnak. Akik más módon is kiélik negatív hajlamaikat, ami vonzza a sötét szellemeket, azok a fúriák negatív hatását is vonzani fogják.

Szóval, aki a hátralévő rövid időt hamis tanításra pazarolja, eredménytelen lustálkodással tölti, vagy üres szórakozásra és negatív hajlamok kiélésére használja, az elkésik saját védelmének kialakításával, hogy homlokára megszerezze Isten pecsétjét.

 

128

Hogyan fog lejátszódni az ezredfordulón az ítélet csúcsa? Pontosan mikor lesz ez?

Fentről minden ember szigorú megfigyelés alatt áll, és aszerint, hogy miként tökéletesedik a többség, igazodik a világítélet ideje és lefolyása.

Az emberek negatív gondolatai és tettei az évezredek során rossz karmát hoztak létre, s ennek zavargások, lázadások, háborúk, és az ezzel járó katasztrófák formájában kell kisülnie. Az emberek főleg azzal okozták ezeket a szörnyű következményeket, hogy -bár nem tudatosan- jobban hallgatnak a sötét hatásra, mint a világosra. Nem akarják elhinni, hogy megtévesztik és becsapják őket. Ha erre időben nem jönnek rá, akkor a sötétek az ítélet csúcsa előtt teljes győzelmet aratnak a Fény -Isten segítsége- fölött. Ez a segítség most még mindig megnyilvánul, igaz, hogy csak a kisebbségben lévő világos embereken keresztül. Az azonneműség törvénye szerint a Fény, vagyis az Isten csak addig segíthet, amíg az emberek szellemi tisztaságukon keresztül képesek az ő segítségét érzékelni és elfogadni.

Ha az örök törvények megismerésével és elfogadásával nem szabadulnak meg minél előbb a szellemi korcsultságtól, akkor az azonneműség törvénye szerint elferdült, sötét vezetőket választanak. Ha ezek hatalomra jutnak, felfedik igazi arcukat, ami mögött egyetlen cél rejtőzködik - fenntartani a szellemi tudatlanságot és az értelmetlen pusztítást. A totális sötétség uralma több hónapig tarthat, de le lehetne csökkenteni néhány hétre vagy napra is, ha az emberek még időben észbe kapnak. A Teremtő nem közölte a prófétákkal, sem a fiaival az ítélet csúcsának pontos dátumát, sem azt, hogy meddig fog tartani, mert az emberek szabad akarata hatással van az ítélet idejére és lefolyására.

 

129

Miért mond néhány próféta pontos terminust, ha ez még nincs pontosan meghatározva?

Már tudjuk, hogy ma mindenkit befolyásol a Fény, de a sötétség is, akár tudatosítja, akár nem. Sok jelenkori próféta a sötét hatás alatt rá sem ébredt küldetésére, vagy annyira elferdült, hogy jobb is, ha nem tud róla. Azoknak az információs csatornájába, akik mégiscsak prófétálnak, belekeveredik a sötétség is, hogy kijelentéseiket, és ezzel próféta szerepüket is kétségbe vonja.

Az Istentől való próféciák általában nem pontos, hanem csak hozzávetőleges időpontot tartalmaznak. Ugyanis nem elrettentésnek vannak szánva, hanem figyelmeztetésnek, hogy az emberek még időben meg tudjanak változni. A sötét befolyás az állandóan változó terminusokkal arra törekszik, hogy összezavarja az embereket, hogy a számos jóslat között a valódiak elvesszenek, hogy az emberek ne higgyenek semmiben, és így elpazarolják a szellemi átalakulásra szükséges időt.

 

130

Jónás pontos dátumokat tartalmazó próféciája Európa közeli pusztulásáról közvetlenül Istentől származik?

Jónás az asztrológiából és egyéb forrásokból meríti előrejelzéseit, ami nem azonos az Isteni sugallatokkal. Mivel jelenleg inkább az egyházat szolgálja, mint az Istent, eddig nem kapta meg Isten prófétájának szerepét, bár ezzel a küldetéssel született, és feladatára az én könyvemen keresztül emlékeztetve volt. Annak ellenére küldetésének bizonyos feladatait teljesíti, ahogy erről ebben a könyvben még szó lesz.

 

131

Az első könyvében említett álma megjövendöli, hogy az atomháború és a katasztrófa előtt az embereket UFO-k ragadják el. Tudja, hogy erre mikor kerül sor?

Nem tudom. Isten nem akarja, hogy az emberek előre tudják a pontos terminust. De amikor a választottak titokban el lesznek ragadtatva Földről, arról az itt maradó lakosok az eltűnés alapján tudomást szereznek. Minden előre jelzett esemény eltolódik az időben, és rövid, de intenzív szenvedés illetve szerencsétlenség-hullámmá sűrűsödik.

Ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy az ön feladatai az egész évre el vannak tervezve. Vagy az előre meghatározott ütemterv szerint teljesíti őket, vagy az év végére halasztja, de akkor gyorsított ütemben kell őket teljesíteni. Ezért használja ki az ítélet késleltetésével biztosított szabad időt arra, hogy megértse mi fog jönni, és készüljön fel a szellemi átalakulásra.

Abd-ru-shin "A Nagy Üstökös" című előadásban ilyen erőfeszítésre és a félelem legyőzésére buzdít:

Aztán végre a Föld, megtisztítva minden beteges gondolattól, szűziesen feléled és minden ember számára felvirágzik a béke! A Föld sohasem volt szebb, mint amilyen a megtisztítás után lesz. Ezért kell minden hívőnek nyugodt bizalommal tekintenie a jövőbe, nem kell megijednie, bármi is jöjjön az elkövetkezendő években. Ha bizalommal telve tud Istenre tekinteni, akkor nem érheti semmi rossz.

 

132

Hogyan lehet elkerülni az ítélet csúcsának azt a szakaszát, amikor a sötétek totális hatalomra jutnak?

Ez az időszak már elkezdődött, csak néhány ember nem akarja látni. Az egyre fokozódó sötét hatásra színt vallanak azok, akik eddig megbújtak a szellemi és politikai tekintélyek szép és igaz szavai mögött, hogy az élet minden területén megtévesszék és félrevezessék az embereket. Ez az ő küldetésük: minden áron meghosszabbítani a sötétség uralmát. A jelenlegi időszak egyúttal a világos emberek utolsó esélye, hogy észre vegyék és megértsék, hogy el vannak csábítva, és külön váljanak a hamis tanítóktól, vezetőktől vagy partnerektől. Aki nem használja ki ezt a szükséges ismeretet, annak már nem lesz sem ideje sem lehetősége arra, hogy megváljon tőlük, és a halálba, a bomlásba vagy az alacsony bolygókra .

Abd-ru-shin a "Szabadulás! Megváltás!" című előadásban ezt írja:

...mindenki egyedül az Igében talál majd megváltásra (Imanuel – az ítélet végrehajtójának Igéjében.) Ha ezt befogadja, megszabadul a kötelékektől, melyek fogva tartják, mert nem ismerte fel, és elferdítette a valódi fogalmakat. A recsegés-ropogás közepette lüktet az Ige! Diadalmasan vonul országokon át, hogy még megszabadíthassák magukat azok, akik erre komolyan törekszenek.

 

133

Az első könyvében azt írja, hogy a Bibliába a sötétség olyan módosításokat csúsztatott be, melyek elrejtik a valódi tudást. Úgy gondolja, hogy ez a sötét hatás más prófétikus könyveket is érint pl. Szibilla vagy Nostradamus jóslatait?

Hogyne, a sötétség mindenhová utat talált. Nincs olyan terület, ahol ne nyilvánult volna meg. Nostradamus úgy próbálta megmenteni a próféciákat, hogy titkosította őket. De a sötétek a maguk módján akkor is visszafejtik, és úgy kínálják őket, mint Nostradamus saját jóslatait. Már meg is határozták -Nostradamus szerint- a világ vége pontos dátumát annak ellenére, hogy számos eddigi értelmezésük nem úgy valósult meg, ahogy ők magyarázták.

Mivel Szibilla világosabban és nyíltabban írt, az ő művei a sötétség részéről sebezhetőbbek. Akinek több kiadásban megvannak ezek a könyvek, rájön, hogy sok különbség van közöttük, gyakoriak a szándékos fordítási hibák, különösen azokban a próféciákban, melyek a mai időkre vonatkoznak. Az érzékeny és szellemileg művelt tanító könnyen leleplezi a sötétség alattomos kezét. Hogy csak néhányat említsünk:

A Szibilla-könyvekben Lucifer az emberiség atyjaként van dicsőítve, mert állítólag ő kérte az Istent, hogy embert teremtsen. A sötétség ezzel a hazugsággal akarja leplezni valódi szándékát - az emberiség pusztítását. Az örök törvények szerint az emberi szellem nem Lucifer, hanem az ősteremtett szellemek kérésére kapott lehetőséget a fejlődésre.

A "Szibillákban" az új Messiásról szóló információk vannak leginkább elsötétítve. Egyes kiadások meg sem említik, vagy egyszerűen kihagyták az új kifejezést, hogy az olvasó azt feltételezze, hogy a jövőben is ugyanaz -az eredeti- lesz a Messiás - Krisztus. A nálunk megjelent Szibilla próféciák közül legnagyobb százalékban a "Próféciák Szibillától, Sába királynőjétől" című könyv őrizte meg az igazságot, megjelent az Univerzum Prága kiadó gondozásában, 1991-ben. Egy másik hasonló könyvet a VAN - Havířov kiadó jelentetett meg "Szibilla, Sába királynője - Nagy próféciák" címmel. Ezekben a kiadásokban több hír maradt fenn az új Messiás eljöveteléről, mint máshol. "A lélek rabszolgaságának kora" fejezet, ami a mostani időszakra vonatkozik, az Antikrisztus uralmáról szól. Idézek a könyv 186. oldaláról, szabad fordítás csehről:

 

"Sion Isten minden népére vonatkozik, mely ezen a Földön él, mert a Sion része Isten törvényeinek.

 

Babilon az Antikrisztus hódolóira utal, mivel a zűrzavar és a diszharmónia jele.

 

A Messiás igazi fiai sok éven át fognak szenvedni Babilon uralma alatt, és nem tudnak végére járni, hogy papjaiknak igazuk van, vagy sem. Mindazonáltal a megmentésre és az új Messiás eljövetelére fognak várni! ... De ezt megelőzően sokan meg lesznek próbáltatva, tisztítva és fehérítve!

 

Az istentelenek továbbra is istentelenségeket fognak elkövetni anélkül, hogy értenék, de a bölcsek meg fogják érteni! Az összes bölcs éberen fogja várni, hogy mikor jön el az új Messiás ... az igazság keresésével legyőzik testüket, a világot és az ördögöt! (Megtisztulnak a karmától és a sötétségtől.)

 

Ősi vágyuk beteljesül, hogy beteljesüljenek Isten zsoltárosának szavai is: "Amikor az Úr hazavezette Sion foglyait, úgy tűnt, hogy álmodtuk az egészet! Szánk tele volt nevetéssel, a nyelvünk pedig ujjongással!".

 

A figyelmes olvasó bizonyára megértette, hogy a "az Úr hazavezette Sion foglyait" kifejezés hírül adja, hogy a Messiás követői földöntúli segítséget kapnak. De még mielőtt sor kerül erre az örömteli megszabadításra, sokaknak meg kell tisztulni -szenvedés által és az Igazság keresésével- a karmától és a sötétségtől.

 

 

134

Miért hagyta ki János Jelenéseinek a két tanúról szóló 11. fejezetét? A Szibillában is olvastam róluk, de meglepetésemre két ellentétes változatban, mert két különböző kiadás van a tulajdonomban. Az egyik könyv ezeket az Isten tanúit úgy írja le, mint az Antikrisztus vagy a hamis Messiás gyalázóit, a másikban meg az igazi Messiást gyalázzák. Melyik verzió a helyes?

Amikor kinyitottam János Jelenéseit bennem is felötlött a kérdés, hogy miért hagytam ki a két tanúról szóló fejezetet. Imanuel azt mondta, hogy róluk majd később írok, más összefüggésben. Önnek köszönhető, hogy erre éppen most sor kerülhet. Az említett részt a könyvtárakban fellelhető összes Szibilla kiadásban áttanulmányoztam, és összehasonlítottam János Jelenéseivel, amely Szibillánál újabb jövendölés, és így pontosabb is.

A megfelelő időben Isten két tanút küld a Földre, hogy rövid időre emberi formába materializálódjanak és jövendöljék Isten akaratát. Valamikor ezek az isteni lények mint Énok és Illés éltek a földön, de akkor nem haltak természetes halált. A Bibliából tudjuk, hogy el lettek ragadtatva - nyomtalanul eltűntek a Földről. Ős-szellemi UFO (az Ember Fiának Csillaga) ragadta el őket, hogy finomanyagú testük fennmaradjon erre a feladatra – rövid földi materializálódásra.

A sötétség azzal akarta kétségbe vonni ezt a fontos feladatot -az új Messiás meghirdetését-, hogy hasonló feladattal és képességekkel, vagyis hogy irányítani tudják az időjárást és prófétálnak, bukott angyalok inkarnálódtak a Földre. De a sötétek azt tervezik, hogy gyalázni fogják az igazi Messiást, és kijelentik róla, hogy hamis. Az emberi elmékben úgy készítették elő a talajt a hamis szándék befogadására, hogy már előre kiforgatták a Szibilla-próféciák tartalmát. Az új Messiást hamis, igazságtalan és ellenszenves férfinak írják le, ugyanakkor az Antikrisztus egy új, boldog világ jóképű felújítójának a szerepében tetszeleg. A legtöbb ilyen beszúrást V. Bednar "Szibilla" c. könyve tartalmazza, a "Szibilla történte" apokrif rész 17/a szakaszától a végéig. Ha csak ez a kiadás áll rendelkezésére, akkor a Biblia segítségével tisztázhatja a prófécia valódi jelentését - János Jelenései, 11. fejezet, 1-13 vers.

Az Istentől való igazi tanúk majd csak Imanuel megszületése után jelennek meg a Földön, közvetlenül az ezeréves birodalom előtt.

135

A mi nemzetünk is fogságban lesz, amíg el nem jön az Ember Fia a felhőkben?

Üldöztetés vagy fogság csak akkor következhet be, ha a választott nép kudarcot vall. Ha a helyes fejlődés útját fogja járni, akkor az Isten megkíméli a háborútól, még ha az egész térségben is dúlna. Háborúhoz és üldöztetéshez csak Isten kettős szellemi segítségének -amit a választott nép nemzeti címerében a kettős kereszt erősít meg- elutasítása vezethetne.

 

,

136

Abd-ru-shin az Üzenetben azt írja, hogy az ítélet csúcsa előtt a Föld el lesz vágva a Fénytől. Ez érdekelne, de nem értem, mit jelent.

Amikor az új nemzedék el lesz ragadtatva a Földről, a bolygó sivárrá lesz, éltető fény nélkül marad. A világos emberek ugyanis olyanok, mint az élő akkumulátorok, melyek Istenre, az ő alaperejére vannak rákapcsolva. Az ő távozásuk a Földön maradottak számára azt jelenti, hogy hiányozni fog az energia minden fajtája, kitör a pánik, az energiaválság és beindul a teljes pusztulás.

 

137

J. Silver "Jóslatok a világvégéről" című könyvében a kumé-i (Cumae) Szibilla próféciájában azt olvastam, hogy "a magas égből leereszkedik az új nemzedék" Meg tudná magyarázni, hogy ez mit jelent? Valami magas szellemek jönnek a Földre?

A szöveg egyértelműen jelzi, hogy a világűrből visszatér a Földre az új nemzedék, mivel az ítélet idején UFO által el lesz ragadtatva a Földről.

 

138

Számomra nem teljesen világos az a prófécia, amit televíziós fellépése során az UFO-magazinból olvasott fel. Elmondaná a megfejtést, és esetleg az indoklást is, hogy miért tartja igaznak?

A magyarázatomat, hogy miért olvastam fel ezt a próféciát, időhiány miatt a tévében kivágták, ezért megismétlem. Bár Schwanberget, a szerzőt nem ismerem, biztosan tudom, hogy Imanuel diktálta neki, mert erre a próféciára ő maga figyelmeztetett, és segített megfejteni. Az UFO-Magazin szerkesztőségébe az említett próféciát tartalmazó levél név és cím nélkül érkezett, a feladó valószínűleg álnéven írta alá. Leközlöm az egész próféciát magyarázataimmal együtt, zárójelben:

A kínai horoszkóp szerint az 1998. évvel a Föld belép az Oroszlán / Tigris jegyébe (asztrológiailag ez az időszak kb. 1999. február 15.-ig tart), ami azt jelenti, hogy minden, ami a gondolkodásban egészségtelen és alkalmatlan, elpusztul.

1. Az arabok – a muzulmánok háborúja a világgal. (A sötétek ezt már hosszú ideje próbálják kiváltani, de Isten késlelteti, hogy minél több embernek legyen ideje helyes szellemi tudás által megtisztulni, hogy ne szenvedéssel kelljen.)

2. Az összes egyház és szekta, 2750 van belőlük, pszichológiai világháborút vált ki (ha megtudják, hogy nemsokára megszületik a világ szellemi vezetője, és nem az ő szektájukból lesz). Gazdagság és szegénység közt a világ megéri a gondolkodás átalakulását.

3. Bolygónkon több kormányváltozás történik.

4. Megszűnik a kapcsolat, és eltűnik egy orbitális állomás.

5. A tengerek felmelegednek, a Föld megváltoztatja alakját.

6. Egyes fafajok kihalnak.

7. 1998-ban sok jelentős személyiség meghal: II. János Pál pápa, Jelcin, II. Erzsébet, Havel, Arafat, Kohl, Mandela és mások, én a jóslat szerzője is. (Az összes említett vezető országát az asztrológiai év végén háború és katasztrófák következményeként nagy pusztítás éri.)

8. Az Úr képviselője már itt van. Az Új világ kezdetén arca megnyilvánul. (az Úr, vagyis az Isten képviselője Imanuel – az Ember Fia, mert csak a Teremtő fia lehet az Isten földi képviselője. A már itt van”, az azt jelenti, hogy alászállt az anyagiság fölé, hogy már készítse és irányítsa az "eljövetel a felhőkben" akciót. A prófécia másik része - Az Új világ kezdetén arca megnyilvánul - bejelenti, hogy ebben az évben megszületik – belőle egy rész a Földön megtestesül, mint a gyermek Imanuel).

9. Az emberi gondolkodás kezd átalakulni, mihelyt felismerik valódi Urukat. Semmit sem lehet eltitkolni, mindenkinek minden meg lesz magyarázva. (Sokan megértik a Biblia magyarázatok tévedéseit, és a Grál-üzenet meg az Új evangélium igaz voltát. Ez az ismeret elterjed az egész világon, hogy akiknek meg kell érteniük, azok megértsék.)

2011.
By: Fresh Joomla templates