VII. válaszok a kérdésekre: 172 - 190

VII. válaszok a kérdésekre: 172 - 190

 

172

Ismerek olyan embereket, akik a Grál-üzenetet tartják Isten legjobb földi üzenetének, számukra valóban ez az Új Biblia. De az ön könyvét nem akarják olvasni. Nem hiszik, hogy ön lenne Abd-ru-shin küldetésének folytatója, mert ez szerintük már lezártnak tekinthető.

Ezek az emberek azt hiszik, hogy ha Abd-ru-shin meghalt, a további események a Földön maguktól fognak lejátszódni.

A Grál-üzenet ilyen tisztelői hasonló szellemi fokon állnak, mint azok a hívők, akik állítólag csak a Bibliát fogadják el. Mindkét esetben dogmatikusokról, nem pedig valóban értőkről van szó. A dogmatikus minden új ellen védekezik, nem lehet meggyőzni semmilyen érvekkel, mert az új tudást egyedül képtelen átérezni illetve átértékelni. Csak a tekintélyeknek hisz, mert attól tart, hogy elcsábítják. Ezért ezek az emberek engem addig nem fogadnak el, míg nem válok széles körben elismertté. Szükségük van valakire, aki megmutatja nekik, mi a valódi és mi a hamis, mert azt maguktól nem képesek felismerni illetve megkülönböztetni. Nem tudatosítják, hogy könyvem és személyem elutasításával sértik az Istent, Jézust és Abd-ru-shint, pontosan úgy, ahogy valamikor földi működésük során elutasították őket.

Idézzük fel Abd-ru-shin üzenetét az Isteni ígéretek -melyeknek Szvanhilda a folytatója- beteljesüléséről. Már tudjuk, hogy ezek a próféciák csak szimbolikusan vannak megadva, ezért most, a beteljesedés előtt könnyebb őket megérteni, de így is csak Imanuel szellemi segítségének köszönhetően. Az "Ős-szellemi szintek VI" című előadás végén Abd-ru-shin a következőket írja:

... a legszentebb beteljesülés idején, amikor a Rózsa és a Liliom a Földön működik, a kapcsolathoz még szükség van egy Hattyúszűzre is a Hattyúk Szigetéről egy előkészített földi testben, hogy a vibrálásban ne maradjon hézag.

A szövegből az következik, hogy Abd-ru-shin életében a Földön élt a Rózsa és a Liliom - vagyis Mária és Irmingard. Rózsa volt a felesége, Liliom meg a lánya, de a Hattyúszűz még nem öltött testet. Azért írja, hogy Isten ígéreteinek beteljesüléséhez szükség van még egy Hattyúszűzre egy előkészített földi testben, vagyis hogy majd csak a jövőben inkarnálódik a Földre. Arra, hogy Szvanhildáról van szó, Abd-ru-shin kétféle módon -bár rejtetten- utal:

1. Ennek az ígéretnek a szövege közvetlenül a Hattyúk Szigetének leírása után található, ahol megemlíti ennek vezető személyiségét - Szvanhildát. Művében sehol máshol nem említi Szvanhildát, csak ezen a helyen.

2. A Rózsák Szigetének és a Liliomok Szigetének legmagasabb személyiségeit nem nevezi nevükön, hanem csak Rózsának és Liliomnak, de nagybetűvel, hogy az olvasó tudja, hogy az említett szigetek lakói közül nem valami közönségesre gondol. Ugyanilyen módon, nagybetűvel jelöli a Hattyúszüzet is. Vagyis az ő magas személyiségét ugyanazzal a kulccsal fedi fel.

 

173

Azt hallottam, hogy Szvanhilda Ausztriában élt még Abd-ru-shin életében, és most is él, de nagyon előrehaladott korú. Akkor meg miért gondolja, hogy ön a Szvanhilda?

Abd-ru-shin hátrahagyott művében egyetlen szóval sem említi, hogy az Ausztriában élő hattyúszűz Szvanhilda, a Hattyúk szigetének vezető személyisége lenne. Azon kívül az ő Szvanhilda identitását az a tény is cáfolja, amit éppen elmagyaráztam: Abd-ru-shin életében Szvanhilda – a Hattyúszűz még nem élt a Földön, mivel az ő inkarnációjának csak az előkészületei folytak.

Mivel az ős-szellemi világban a Rózsa és a Liliom a Hattyúszűzzel trigont – háromszöget képez, a hattyúszüzek egyike velük együtt inkarnálódott, hogy küldetésükben a Földön is tökéletesen kiegészítsék egymást. Ám ez nem Szvanhilda volt, mivel ő a későbbi inkarnációra készült. Kilenc évvel Abd-ru-shin halála után inkarnálódott.

János Jelenései szerint az anyaszerepen kívül Luciferrel kell harcolnia, és szellemi utódságot kell nevelnie. Erre ugyanis, tekintettel szellemi eredetére, egy kifejlődött ős-szellemi hattyúszűz nem lett volna képes, csak az ő vezető személyiségük, aki magasabb származású, mint Lucifer (Megjegyzés - később magyarázom). Ha az említett ausztriai hattyúszűznek ilyen feladatai és képességei lettek volna, akkor Imanuel felszólította volna a felsorolt feladatok teljesítésére, ahogy ezt velem is tette.

Már szinte komikus tisztelőinek az az állítása, hogy ő a Földön küldetést teljesít, mert állítólag itt kapcsolja össze a Rózsák és a Liliomok szigetének sugárzását egy új, komplex sugárzásba. Amikor egyiküket megkérdeztem, hogy látta-e őt e tevékenység közben, azt válaszolta, hogy ezt bizonyára a finomanyagú szinten végzi. De hiszen ezt a munkát a Földön a lényszerűek végzik! A hattyúszűz éppen azért inkarnálódott a Földre, hogy olyan földi feladatokat teljesítsen, amiket fentről nem lehet. Annak érdekében, hogy a Rózsának és a Liliomnak azonnemű segítséget nyújtson a Földön, neki is a Földre kellett inkarnálódnia, és földi módon kellett segítségükre lennie. Hasonlóképpen, amikor Jézus és Abd-ru-shin a Földön éltek, nem az volt a küldetésük, hogy szeretetet és akarást sugározzanak az emberekre, ez a szellemi szintek törvényei szerint automatikusan történik. Földi módon kellett az embereket tanítaniuk és nevelniük, hogy a tanítás velük azonos nemű -érthető és közelálló- legyen.

 

174

Tudná még valami mással is bizonyítani, hogy ön Abd-ru-shin küldetésének folytatója?

Aki érti a könyveimet, az látja a bizonyítékokat. Aki nem érti őket, az nem elégedne meg semmilyen további érvekkel.

 

175

Miért kell egyedül annyi feladatot teljesítenie – szellemi utódságot felnevelni, könyveket írni, irányítani a kiadót, harcolni a sötétséggel és megszülni Imanuelt? Nem végezhetne néhány feladatot valaki más is?

Eredetileg úgy volt, hogy csak könyveket kell írnom. A könyvkiadást, a külfölddel való együttműködést és a többi szervezési munkát a munkatársaknak és a segítőnek kellett volna elvégezniük. Mivel nem bíztak eléggé a küldetésemben és a munkámban, könnyen engedtek a sötét hatásnak, melyek tőlem eltántorították őket, és így az ő munkájuk is az én vállamon maradt. Tehát akaratlanul teljesítettem a küldetés szellemi és földi részét is. A sötétség nemcsak a munkatársaktól és a segítőktől fosztott meg, hanem a barátoktól, a pénztől, egyszerűen mindentől, csak hogy feladatomat ne legyek képes teljesíteni. A könyv megírása előtt úgymond pőrére vetkőztettek. Semmim sem maradt, csak az Isteni segítségbe vetett bizalom.

Csak gyermekeim szeretete és odaadása, és Isten érezhető támogatása segítettek fenntartani -bár ingatag lábakon- a kiadót. Ugyanis olyan sugallatot kaptam, hogy az én könyvemet senki más nem adná ki. A könyv megírása után ez be is bizonyosodott.

Csak a könyv elkészültekor akadt néhány hű segítő. Úgy érezték, hogy a könyv megszólította őket, és maguktól jelentkeztek. Néhányan, amikor érezték magukon a sötétség többszörösére növekedett hatását, kételkedni kezdtek küldetésem hitelességében és meghátráltak. De a leghűségesebbek és a legtisztábbak továbbra is maradtak.

 

176

Szeretném tudni, hogy önre is, aki közvetlen kapcsolatba van Imanuellel, hatással van-e a sötétség.

Ne feledje, hogy a Föld és vele együtt mi is idegen környezetben vagyunk, vagyis a pusztuló bolygók térségében, ahol a hazaiak, a sötétek uralkodnak. Ne csodálkozzon, hogy leginkább azokat támadják, akik nem akarják magukat alávetni a sötétek uralmának, sőt, meg akarják dönteni. A legtöbb ember a sötétség hatása alatt áll, bár erről nem tud. Ezzel akaratlanul is sok világos segítséget hiúsít meg, melyek megszabadítanák az embereket a sötétségtől. Ez az oka, hogy a a Földön nehéz teljesíteni a küldetést. Ezért kellett ebben a különleges korban, a világforduló idején, amikor a régi nemzedék elpusztul és az új megmenekül, a földre inkarnálódni a legmagasabb szellemeknek és lényeknek is. Már csak ők tudják leküzdeni a sötétség erős ellenállását, és az eltérített világos emberek bizalmatlanságát és értetlenségét.

Az embert a sötétségtől csak bizonyos fokig, nem teljesen, védi magasabb szellemi lényege, amikor az ő környezetében mozog. Vele szemben csak több magas szellem és segítő együttes segítsége alkotna erős védelmet. Csakhogy eddig ezek a segítők mindig hagyták, hogy elcsábítsák őket vezetőjüktől, és így a sötétség diadalmaskodott a Fény felett.

Jézus, az Igazság Szelleme, a próféták, a fáradhatatlan tudományos kutatók, az igazi művészek és más nagyságok földi életükkel bizonyítják, hogy küldetésüket átlagon aluli körülmények között teljesítették. De nem azért, mert ezt Isten tervezte így, hanem azért, mert a támogatók és a védelmezők elhanyagolták feladatukat. Az emberek tévesen kapcsolják össze a küldetést a szegénységgel. Azt hiszik, hogy ezek kéz a kézben járnak. Ha időben felismernék a valódi vezetőket, és önzetlenül segítenének nekik, a vezetők többre lennének képesek, és nem követnének el felesleges hibákat a gyengítés következtében. Csakhogy az emberek elhagyták őket, és aztán még őket hibáztatták, hogy alkalmatlanok és tökéletlenek.

Jézus és Abd-ru-shin küldetésének messzebb menő hatása lett volna, ha módjukban állt volna csak szellemi téren teljesíteni. Az anyagi világban ugyanis nem tudtak olyan jól orientálódni, mint az emberi szellemek, és így sok segítő nemcsak a magas szellemek soraiból, hanem az emberi szellemek közül került ki. Ők szilárdabban állnak a Földön, mint azok, akik itt csak néhány életet éltek le.

 

177

Már többször volt a Földön. Volt már valami küldetése ezekben az életekben is?

Jelenlegi küldetésemre öt élettel készültem, hogy jobban megismerjem a földi embereket, és a sötét hatásokat.

Ötször éltem a Földön anélkül, hogy ismertem volna származásomat, vagy a környezet ismert volna engem, mert akkor nem volt szellemi küldetésem. Csak az első életben, az Atlantiszon kaptam ilyet, de nem teljesíthettem, mert idő előtt meghaltam.

Ez az Atlantisz pusztulása előtt volt, amikor hasonló feladatot kaptam az Istentől, mint most - szellemileg felkészíteni Atlantisz népét a közelgő katasztrófára, az özönvízre. Csakhogy az én királyi családom, ahová lányként inkarnálódtam, még fiatal koromban megöletett, tehát korábban, mint ahogy teljesíteni kezdtem volna feladatomat. Annak ellenére, hogy megmentettem a család becsületét, amikor családon belüli lázadás fenyegetett, legközelebbi hozzátartozóim azt gondolták, hogy elárultam őket. Tévedésüket csak halálom után értették meg.

Ezzel a tettel Atlantisz egész népét megfosztották a szellemi segítségtől. Ezért inkarnálódtak velem együtt most is, hogy bűnüket azzal tegyék jóvá, hogy segíteni fognak jelenlegi küldetésem teljesítésében. Erre a feladatra az inkarnáció előtt szellemileg jól fel lettek készítve, és fel lettek vértezve különböző földi képességekkel. A feladat teljesítésére velem együtt a kellő időben szellemileg és földileg figyelmeztetve lettek. De nem hitték el, mert nem tetszett nekik, hogy nem vezetők, hanem csak segítők. Addig egyikünk sem tudott az én szellemi eredetemről.

Egykori családom tagjai így saját küldetést találtak ki, abban a hiszemben, hogy nem az Isten, hanem ők fogják meghatározni a földi feladatokat. Nem tudták, hogy ezzel elherdálták vétkük -ami óriási volt- megbűnhődésének lehetőségét. Nem csak magukért kellett bűnhődniük, hanem az egész atlantiszi, és most már a szlovák nemzetért is, mely az ő hibájukból nem kapott időben és olyan mértékben szellemi segítséget, mint ahogy ez tervezve volt. Megtettem, amit csak tudtam, de képtelen voltam mindenkit helyettesíteni. Bár egyre kaptam újabb segítségeket, jobbára rövid lélegzetűek voltak, mert nem bírták elviselni a sötétség fokozott nyomását.

 

178

Mi lett volna, ha az igazi segítők nem vallanak kudarcot?

A könyv korábban látott volna napvilágot. Sőt, több könyv is, mert nekem csak írnom kellett volna, nem pedig vállalkozni és szervezni Az új szellemi ismeretek szélesebb körben terjedtek volna el a nemzet életében és világszerte. Népünk korábban felismerte volna, hogy ki a politikai oltalmazója, és nem dobálta volna rá a negatív gondolatok és érzelmek sarát.

Jelenleg mindnyájan piszkosak vagyunk, mert a sötétség mindenkire hatással van. De csak kevesen hajlandók tükörbe nézni, és ezt beismerni.

 

179

Látta álmában az igazi Imanuelt?

Nem. Imanuelt csak mint a földi férfi szimbólumát láttam, hogy tudjuk, hogy a fentről jövő segítség nem csak szellemi lesz, ahogy ezt sokan magyarázzák, hanem anyagilag, fizikailag is megérezzük a repülő szerkezetek eljövetelével. Úgyszintén a bárka is csak egy szimbólum volt, ami azt jelezte, hogy az űrhajó a Földről való menekülés közben a mentőeszköz szerepét fogja ellátni. Vagyis ez nem valami kozmikus ünnepi kirándulás lesz.

Az, hogy Imanuel maga oldozta el a bárka kötelét a parttól, azt jelentette, hogy ő az ítélet végrehajtója, nem pedig a várt Jézus vagy a Teremtő. A kötél fehér színe arra utal, hogy a magas bolygókról, fentről hoz segítséget. Földi segítség forrásnak olyan sötét kötél felelne meg, mint a föld.

180

Az álom végén Imanuel kijelenti, hogy népét nem veszi át senki mástól, csak öntől. Ez engem egy kicsit Jehova Tanúira emlékeztet, akik szintén azt állítják, hogy csak ők a választottak.

Imanuelnek hangsúlyoznia kellett, hogy az új nemzedék csak tőlem származhat, mivel le tudtam győzni a sötétség hatását, és meghirdettem az ő eljövetelét. Ha időben így cselekedett volna a többi -hírnöki és tanítói szerepre hivatott- magas szellem is, akkor szintén kaptak volna felső segítséget, hogy leküzdjék a sötétséget, és így több áramlat egyesült volna. Most már késő.

 

Az új nemzedék nevelése továbbra is csak rám hárul, hogy ezt a feladatot hamis vagy elcsábított vezetők ne bitorolhassák.

 

181

Arra miért van szükség, hogy az új generáció már most, az ítélet előtt megformálódjon, ha Imanuel még nem született meg?

Ennek komoly oka van. Eddig Isten két fiát -Jézust és Abd-ru-shint- egy maroknyi tiszta embert kivéve senki sem ismerte fel, mivel kinézésre és viselkedésre is olyanok voltak, mint a többi földi ember. A hírnökök és a segítők elcsábításával küldetésük meggyengült, majdnem meghiúsult. Ahhoz, hogy ez ne ismétlődjön, éppen most, pontosan Imanuel megszületése előtt kell felnevelni a népet, mely várni fogja, mivel tudomása lesz eljövetelének és feladatainak céljáról. Imanuelt az új generáció az anyjáról ismeri majd fel a megtisztítás után, amikor a kis Imanuel visszatér Isten trónjától újra a Földre.

Mivel a finomanyagúság az ítélet idejére megszűnik, az emberek elvesztik emlékezetük nagy részét, ezért szükséges, hogy ez az ismeret most mélyen bevésődjön örök szellemükbe. Ez a szellemi képzés igazi oka, ezért szükséges ismertetni Imanuel feladatait még a megtisztítás előtt.

 

182

Hihetetlennek tűnik, hogy ön a modern amerikai mesefilmből is ismert Hattyúhercegnő. Az ön életében létezik vele némi hasonlóság?

Talán nem volt véletlen, hogy láttam ezt a filmet, bár évek óta nem járok moziba. Az életem valóban hasonlít ehhez a meséhez.

A Hattyúhercegnő, akinek felnőtt korában fontos szerepet kellett teljesítenie, már fiatalon el lett rabolva egy félreeső helyre. Egy gonosz varázsló elrejtette a világ elől és hattyúvá változtatta, hogy senki se ismerje fel benne az elveszett hercegnőt. Magányosan, az emberektől távol, szökés ellen természetfölötti módon, fekete mágiával őrizve élt. Egyszóval mindent megtettek, hogy ne teljesíthesse küldetését - férjhez menni, és királynőként vezetni népét.

Jómagam is sok évig éltem egy varázsló, egy Földre inkarnálódott bukott angyal hatása alatt, aki szintén mágikus képességekkel bírt. Mindent tudott rólam, mindent hallott és látott, hogy mit csinálok, és mit gondolok, pedig nem voltunk mindig együtt. Nagyon ritkán találkoztunk. Minek is, ha távolról is tudtunk beszélgetni, vagy látni egymást. Plátói szerelem kötött egymáshoz minket éppen abban az időszakban, amikor le voltam gyöngülve, a válásom közben. Ez nem egy csúnya vén varázsló volt, mint a filmben, hanem egy fiatal, intelligens és jó megjelenésű férfi. Bár sokáig elutasítottam, mivel tudatosítottam a nagy korkülönbséget, végül is engedtem, és beleszerettem. A sötétség tudta, hogy rosszra és gyarlóságokra nem vagyok hajlandó, ezért a legszebb érzést – a szerelmet választotta, hogy hatalmába kerítsen. Sok éven át voltam szerelmem révén a sötétség áldozata.

Ám ennek a mágusnak, aki mindarra képes, amire David Copperfield, más feladata is volt, nem csak az önmutogatás. Ezeket a képességeket arra kellett használnia, hogy engem állandóan kontroll alatt tartson. Azon fáradozott, hogy soha meg ne értsem küldetésemet, és szellemi származásomat. Csodáltam őt, mint az Istent. Eszembe se jutott, hogy valójában egy angyal arcú ördög. Nem sejtettem, hogy ő volt rám és a környezetemre olyan hatással, hogy állandó problémáim legyenek. Mindenkinek, aki kapcsolatba került velem, azt szuggerálta, hogy kétkedjenek és ne bízzanak bennem. És én aztán tudat alatt valóban így nyilvánultam meg és viselkedtem. Volt olyan, aki képekben kapott sugallatot, ahogy később nekem elmondta. Személyem és munkám rágalmazásának az volt a célja, hogy mindenki elhagyjon, és ezzel meggyengítsen, hogy csak tőle függjek, és csak hozzá tartsam magam.

Már kis koruktól a két gyermekem volt a legnagyobb támaszom, mint ahogy a mesében két kis állatka segített a hattyúnak. A Hattyúhercegnőt a varázsló hatalmából végül is egy királyfi szabadítja meg, aki beleszeretett. Engem is egy szerető férfinak, vagy legalább olyannak, aki megérti küldetésemet, kellett volna kiszabadítania a gonosz varázsló hatalmából. Bár abban az időben több férfival találkoztam, már az első pillanattól olyan erős negatív hatás alatt álltak, ami nagyon gyorsan véget vetett minden kapcsolatnak.

Sok magas szellem inkarnálódott a legjobb szándékkal, hogy segítsék küldetésemet a sötétség elleni harcban, mert előre tudva volt, milyen helyzetbe kerülök. De mivel a földi sötétséget nem értették meg, nem tudatosították, hogy az ő hatása alatt állnak, és ezért nem is tudtak ellenállni neki. Azt hitték, hogy saját lelkiismeretükre hallgatnak.

Senki sem tudta legyőzni ezt az elrettentő hatást, bár néhányan már tudtak a sötétségről, mert álmukban vagy a valóságban már látták. Megijedtek, és engedtek az ő utasításainak illetve fenyegetéseinek. Mások meg, akiknek a sötétség létezéséről fogalmuk sem volt, amikor megérezték negatív hatását, azt hitték, hogy én űzök fekete mágiát. Aki ennek dacára megpróbált ellenállni a rólam terjesztett szuggesztióknak és nem hitt nekik, az fizikai "ütést" kapott - betegség vagy baleset formájában. Nagy hatalommal bírt, mert maga a sötét arkangyal támogatta.

Ezeken a valódi férfiakon kívül a sötétség fejedelme elküldte hozzám a szolgáit is, akik viszont nagyon sóvárogtak utánam. Ha nem tudtam volna Imanuel segítségével megkülönböztetni őket, engedtem volna, és egy férfihoz fűződő szerelem elfeledtette volna velem küldetésemet. Így kényszer nélkül, szerelem által lettem volna elcsábítva.

Igazán egyedül a lányaim szerettek, mert kiskoruktól olyannak ismertek, amilyen valójában vagyok, nem amilyennek a sötét szuggesztiók mutatnak. Belső tisztaságuk védte őket a sötétség fizikai és pszichikai befolyása ellen. Egymással trigont alkotunk, azért vagyunk együtt olyan erősek. Az idősebbik lányom a Liliomok Szigetéről, a fiatalabbik a Rózsák Szigetéről származik. Ahogy ez a három sziget az ős-szellemiségben energetikailag össze van kapcsolva, úgy ezek nőlakói is a földi feladatok teljesítése közben -mint háromság- tökéletes kapcsolatot képeznek, ami szeretetből – a Rózsák Szigete, tisztaságból – a Liliomok Szigete, és önzetlen segítségből – a Hattyúszüzek Szigete, tevődik össze.

 

183

Ki volt az a királyfi, aki megszabadította a gonosz varázslótól?

Mivel ebbe a feladatba mindenkinek beletörött a bicskája, egyetlen -földöntúli- segítség maradt. Gyakran úgy éreztem magam, mint egy hajótörött a tengeren, aki mindenét elvesztette, akinek csak a puszta léte maradt. Évekig nem éreztem szilárd talajt a lábam alatt. Apránként már meg is szoktam ezt az állapotot. Saját igényeimet mellőzve csak a küldetésemnek éltem. Sokáig nem tudtam, mi az, hogy szabad hétvége, szabadságról nem is beszélve. Ehhez még hozzájárult, hogy a bevételem kevesebb volt az átlagbérnél. Attól tartottam, hogy küldetésem nem talál megértésre, és nem lesz semmi haszna. Ennek ellenére teljesítettem, mert megígértem az Istennek, és bíztam benne, hogy ő tudja, hogy mindennek mi az értelme.

Imanuel egész idő alatt védelmezett a sötét cselfogásokkal szemben. Többször hajszálon függött az életem, de szinte csodával határos módon megmenekültem. Kezdetben, amikor még nem is sejtettem, hogy küldetésem van, nem értettem, hogy miért vagyok az Istennek ilyen fontos. Az ő vezetését és támogatását csak később tudtam tudatosan elfogadni.

 

184

Imanuel nem segíthetett volna úgy, hogy zavarta volna az önről terjesztett negatív szuggesztiókat, hogy bírja azok bizalmát, akiknek segíteniük kellett önnek?

Hiszen így is tett, néhányan azért tartottak ki mellettem egy ideig. Nemsokára mégis engedtek a sötét szuggesztióknak, mivel ezek erősebbek voltak, mint a világosak, és mivel az ember szabad akaratát Isten sem sértheti meg.

 

185

Miért hagyta Imanuel olyan sokáig, hogy a bukott angyal befolyásolja önt, és szabotálja a küldetését?

Én is kíváncsi voltam, ezért megkérdeztem tőle. Megtudtam, hogy kapcsolatunkat azért tűrte, mert engem a szerelem szellemileg erősített. Csak akkor avatkozott be, és leplezte le hamis szerepét, amikor a partnerem a saját oldalára akart állítani. Akkor már itt volt a legfőbb ideje, hogy könyvet írjak. Dilemma előtt álltam: lemondani a szerelemről vagy a küldetésről? Csak amikor rájöttem, hogy a kettőt nem lehet egyesíteni, mondtam le a szerelemről. Ezzel azonban a sötétségtől nem szabadultam meg, ellenkezőleg, egyre nyíltabban és szörnyebben kezdett megnyilvánulni. De ez a nyomás már csak a tehetetlenségi törvény következménye volt. Idővel gyengült.

 

186

A Biblia szerint, a terhesség ideje alatt vagy röviddel a szülés előtt Lucifer okozta szörnyű fájdalmakat kellene elviselnie. Nem fél? Vagy már tudja, mi lesz ez?

Nem tudom, mi lesz ez, nem is kérdezem. Ha előre tudnom kéne, akkor megmondták volna. Nekem csak figyelmeztetni kell az új generációt arra, hogy bármi is történjék velem, vagy a kis Imanuellel, fel leszünk támasztva, és a megtisztítás után visszatérünk a Földre.

 

187

Tudna valami bizonyítékot nyújtani, hogy az ön gyermeke valóban a Teremtő fia, vagyis a lénytelen Imanuel része lesz?

A Grál-üzenet említ egy jelet, amiről fel lehet ismerni a valódi Ember Fiát. Abd-ru-shin erről több helyen is ír. "A világtanító" című előadásból csak a témához kapcsolódó egyes mondatokat idézem:

A sugárzó kereszt az Isteni Igazság látható formája. Mivel a kiküldött Isten Fia, és a most érkező Ember Fia kizárólagos hordozói ennek a tiszta és makulátlan igazságnak, ezt az igazságot magukban hordozzák. Ezért tehát a sugárzó kereszt hordozói. A Szent Szellem látható formája a fehér galamb. Mindkettő elevenen látható volt Isten fián, mert bennük állt. Ugyanez lesz látható az Ember Fiánál is. Ezek az ő valódi küldetésének cáfolhatatlan jelei.

Abd-ru-shin "Az Antikrisztus" című előadásban szintén ír ezekről a jelekről, valamint arról, hogy ki fogja őket legjobban tagadni. Rövidítve:

Lucifer szolgálói majd most is küzdeni akarnak Isten küldöttje ellen, éppen úgy, ahogyan egykor Isten fia ellen. Ezzel Lucifer földi uralmát akarják fenntartani. Ott van a sötétség fészke, még akkor is, ha ezek az emberek külsőleg világos köntöst viselnek (jó a magatartásuk, méltányos állást töltenek be), még akkor is, ha az egyház szolgálói. Ezért figyeljetek mindazokra a jelekre, melyek meg vannak jövendölve. Mert ezúttal Isten akarata, hogy elpusztuljon, ami újra ellene mer szegülni! (Figyelmeztetés a Nagy Megtisztítás előtt, nem sokkal Imanuel megszületése után.)

Isten jelei egyetlen egyház felett sem fognak állni (Abd-ru-shin arra figyelmeztet, hogy az egyházilag elismert Szűz Mária jelenések hamisak, bár ezeket a hívek Isten csodájának tartják), egyetlen egyházi méltóságnak sem lesz tanúsítványa, hogy Isten követe! (Majd bukott angyalok adják ki magukat Isten követeinek, hogy Isten ellen, az ő szándékai ellen vezessék a hívőket.)

Csakis az, aki a jelekkel elválaszthatatlanul össze van kötve, és elevenen sugárzóan magában hordozza őket, ez az Igazság keresztje és a galamb fölötte. Ezek a jelek láthatóvá válnak mindenki számára, akik olyan kegyelemben részesülnek, hogy megpillantsák a szellemit, hogy erről az összes földi embernek tanúbizonyságot tegyenek.

Minden nép körében lesznek majd olyanok, akik Isten utolsó kegyelme gyanánt ezúttal "látni" engedtetnek... (Míg Jézuson csak az ő hírnöke, Keresztelő János látta ezeket a jeleket, most az Ember Fiának jelét sok ember fogja érzékelni, hogy ez világszerte gyorsan elterjedjen.) A Szent Igazság eme magasztos jeleit sohasem lehet tettetni. Erre még Lucifer sem képes, még kevésbé az ember.

 

188

A Jelenések könyvében meg van írva, hogy a gyermek, a világ leendő ura, vagyis Imanuel, elragadtatott az Istenhez, az ő trónusához. Magyarázza meg, hogyan lesz elragadtatva az Istenhez és miért. Az örök törvények szerint ez egyáltalán lehetséges?

Mindenre az örök törvényeken belül fog megtörténni. A gyermeket ős-szellemi kozmikus test viszi el az isteni birodalomba. A próféciák szerint a Messiás kell hogy az ezeréves birodalom királya legyen, ezért hívják az ezeréves birodalmat a Messiás királyságának. A Messiás szó azt jelenti, hogy Istentől felkent, királlyá kent, vagyis Istentől megáldott. Ezzel a céllal, de biztonsági okokból is, lesz az újszülött Imanuel kiemelve egészen Isten trónusához, az isteni birodalomba.

Ahhoz, hogy ez a kiemelés az azonneműség és a nehézkedés törvénye szerint lehetséges legyen, szükségeltetik, hogy az anyja egy magas Földre inkarnálódott lény legyen. Így Imanuel szellemileg jól átsugárzott földi testhez jut, ami képes lesz elviselni a fent uralkodó erős isteni sugárzást. Ez egy további ok arra, hogy miért nem lehet egy más nő, egy emberi szellem Imanuel anyja.

 

189

Mikor tér majd vissza Imanuel a Földre?

Csak a Nagy Megtisztítás után, amivel együtt jár a bolygó regenerációjával. Attól az időponttól egy új időszámítás kezdődik, mivel Imanuel földi visszatérésének éve az ő születése évének fog számítani.

 

190

Miért születik meg Imanuel ilyen borzalmas időszakban, röviddel a megtisztítás előtt, amikor ez mindkettőjük számára veszélyes lesz? Nem születhetne meg a megtisztítás után?

Az emberek számára Imanuel megszületése az ítélet csúcsa előtt egy további segítség Istentől. A választott nép körében, és világszerte, mindenki valamilyen módon hírt kap Imanuel megszületéséről, hogy legyen egy utolsó lehetősége besorakozni a Fény mellé. Azoknak, akik nem jutnak el a Grál-üzenethez vagy az Új evangéliumhoz, ami alapján ezt jobban megértenék, még segíthet a szellemi átalakulásban ez a hír, hogy a Földön megszületett az Isten.

2011.
By: Fresh Joomla templates