Bevezető

Natália de Lemeny - Makedonová

 ÖRÖK TÖRVÉNYEK

 Új nemzedék

 

Bolygónk a fordulat korához közeledik, amikor új világ születik. Nem keletkezhet a régi talaján, mivel nagyon másfajta lesz.

 

Az emberek nem úgy fejlődnek, ahogy kellene, ezért minden hamis és javíthatatlan összeomlik, hogy utat engedjen az új életnek.

 

A mai embernek tudnia kellene, hogy a jelenlegi változások nem a véletlen művei, hanem törvényszerű történésekkel vannak meghatározva az új nemzedék javára.

 

 

 

A fordító előszava

 

Ez a rendkívüli könyv közérthető és egyenes módon nyújt áttekintést a Teremtés felépítéséről, a legfontosabb összefüggésekről, a változtathatatlan Isteni Törvényekről, minden jelentős történésről, az ember útjáról, az élet értelméről, a bűnről, az ítéletről és a megváltásról. Ami talán a leglényegesebb: a könyvben roppant fontos elméleti/gyakorlati tudás és útmutatás található a mai ember számára a már történésben lévő és elkövetkezendő világeseményekről. Mint Új evangélium jó hírt tesz közzé, hogy beteljesül az Ember Fiának földi eljövetele, hogy az Ezeréves birodalom Királya Imanuel megszületik. Tartalmazza továbbá János Jelenésének "dekódolt", rendkívül időszerű magyarázatát. Ez a könyv - tekintettel leegyszerűsített formájára és nyelvezetére - mindenki számára érthető módon közvetíti az információkat, és mintegy bevezetőt képez Abd-ru-shin “AZ IGAZSÁG FÉNYÉBEN - GRÁL-ÜZENET” című művéhez, ami a Biblia folytatásaként "bevezet minden Igazságba".

Minden jel arra mutat, hogy a jelenlegi válság tovább eszkalálódik, és kiterjed az emberi tevékenység minden területére. Mint minden válság ez is elsősorban az erkölcs válsága, a szellemi fejlődésben lemaradt, és most az összeomlás felé tartó emberiség kudarca. Az események arra utalnak, hogy eljött az Ítélet tetőpontja, a Föld Megtisztításának ideje, amikor minden újjá lesz. Erre az alapvető, ugrásszerű változásra akkor is sor kerülne, ha az emberiség jó irányba fejlődne. Abban az esetben egy örömteli eseményről lenne szó: egy összehasonlíthatatlanul jobb világ eljöveteléről. Civilizációnk jelenlegi állapota szükségessé teszi, hogy a Föld először teljesen meg legyen tisztítva, ami, sajnos, nem lesz fájdalom mentes. Sokan a ”Megtisztítás” konkrét időpontját tartják fontosnak, pedig a leglényegesebb kérdés az, hogy miként lehet ezt a világfordulót "túlélni", az elkövetkező új kor küszöbét átlépni. Többek között erre a kérdésre is választ találhat ebben a könyvben az, aki valóban keres.

Tekintettel az egyre gyorsuló eseményekre rendkívül fontosnak tartom, hogy a magyar olvasó is megszerezhesse ezeket a helyenként kimondottan ébresztő hatású, nagyon aktuális és - nem győzöm hangsúlyozni - létfontosságú ismereteket.

A könyvben előforduló bibliai idézetek néhány esetben a szlovák eredeti szerint vannak lefordítva, s így nem mindig egyeznek meg teljesen a magyar bibliafordítással. A szöveg értelme viszont változatlan maradt.

Papp Péter

 

 

 

 

BESZÉLGETÉS

bevezető helyett

 

Elárulná az olvasóknak, hogy miért határozott könyvet írni az örök törvényekről?

Örülök, hogy ezt a kérdést tette fel. Szeretném, ha az olvasó mindjárt a kezdettől tudná, hogy nem én vagyok a szerzője ennek a bölcsességnek, amellyel fokozatosan megismerkedik. Jómagam sohasem határoztam volna el egy ilyen könyv megírását. Ez nekem túl merésznek tűnt volna.

 

És mégis megtette. Mi vagy ki adott önnek erre ösztönzést?

Ha bizalmasan megvallanám az olvasóknak, hogy milyen módon lett velem közölve ez a feladat, senki sem hinne nekem. A materialisták azért nem, mert nem rendelkeznek elegendő információval a szellemi történésekről, a különböző vallási irányzatok hívei pedig félelemből, hogy véletlenül se legyenek “elcsábítva” a saját útjukról.

 

Így tehát nem tudjuk meg, hogy ki szólította fel a könyv megírására?

A figyelmes és fogékony olvasó ezt közvetlenül az olvasás közben tudja meg, és egyúttal felfedezi az eredeti forrást is.

 

Ha már létezik információforrás - kútfő, miért kellett egy másik változatot írni?

A német szerző eredeti könyve csak szellemileg fejlett egyéneknek volt szánva, akik komolyan keresik az élet igazságát és értelmét. A hétköznapi emberek számára -akik teljesen el vannak foglalva a földi gondokkal- olyan, mintha le lenne pecsételve. Nem tudják megérteni, mert koncentrációt és sok időt igényel.

Mivel közeledik a régi igéretek beteljesedésének, de minden helytelen pusztulásának az ideje is, fényt kell derítenem a forrásra, amely összefügg e változások megvalósításával.

 

Nem lenne elég felhívni a figyelmet az eredeti kútfőre?

Nem, az már régóta szabadon elérhető, de ezidáig ismeretlen és megnemértett maradt. Az én feladtom ezt új, könnyebb formában hozzáférhetővé tenni, hogy az olvasó az alapvető információk elfogadása után -amelyek itt leegyszerűsítve vannak tálalva- érdekelve legyen ezek kiegészítésében.

 

Elgondolkozott-e már azon, miért éppen ön kapta ezt a feladatot?

Természetesen. Eleinte meg voltam lepődve, hogy én, volt materialista, szellemi feladatot kaptam. Fokozatosan tudtam meg a küldetés részleteit, és azt is, hogy a megfelelő időben csak emlékeztetve lettem, hogy teljesítsem. Addig az eredeti könyvet nem ismertem, bár állandóan kerestem az “univerzális” igazságot és igazságosságot. Csak miután elmélyedtem ebben a forrásban, mely választ adott minden kérdésemre, éreztem kimondhatatlan hálát azért, hogy folytathatom az ismeretek terjesztését.

 

Kinek van szánva tulajdonképpen az ön könyve, ha már az elején kizárta a materialistákat, és más szellemi irányzatok híveit is?

A könyvet elérhető formában írtam a “nyitott” materialistáknak, de az idealistáknak is, akik logikus és egységes képet keresnek a világegyetemről és az emberről.

 

Mit vár a könyv kiadásától?

Tudom, hogy senkit sem győzök meg valami újról, ha saját maga nem akarja. Csak közölnöm kell az emberekkel, hogy van itt valami, ami segít nekik megérteni a jelenlegi káoszt, és felkészíti őket a várt változásokra, amelyek bekövetkeznek. Ez egy ajánlat. Önökön múlik miként fogadják el.

 

Beszélgetett a szerkesztő

Magdaléna Sedláčková

2011.
By: Fresh Joomla templates