III. válaszok a kérdésekre: 63 – 114

III. válaszok a kérdésekre: 63 – 114

 

63

Árulja el, mi a legnagyobb akadálya, hogy megértsük a sötétséget?

A felszínesség és az önteltség, ami saját tisztaságunkat és tökéletességünket illeti. Ez akadályozza meg, hogy felismerjük a sötétséget magunkon és a környezetünkben.

 

 

64

Összefoglalná röviden, hogyan kapcsolódunk rá a sötét hatásokra?

Elsősorban bármi nemű félelemmel. A meggyengült szellem veszít saját akaratából, és könnyen hagyja magát másoktól, főleg sötétektől vezetni.

• Túl gyakori szerelem nélküli élvezettel, amikor a szellem elveszti eszméletét, és az eksztázist csak a test és a lélek szintjén éli meg.

• Bármiféle eltúlzott világi tevékenységgel, melyben a szellem nem vesz részt.

Időhiány, ami rohanásban és stresszben nyilvánul meg. Ilyen hangulatban az ember impulzívan reagál, nincs ideje, hogy megkülönböztesse és átérezze döntéseit.

• A nem megfelelő viszonyokkal és kapcsolatokkal, melyek megfosztják az erőtől és az életkedvtől.

• Túlzásba vitt logikus gondolkodással, az érzelmek bevonása nélkül.

Negatív hajlamokkal és tulajdonságokkal, mert ezek vonzzák és éltetik a sötét szellemeket.

• az Igazsággal vagy a személlyel kapcsolatos kétségekkel, bár már előzőleg megértette milyen a valódi lényegük. Tudatosítania kellene, hogy ezek a kétségek nem belülről, hanem kívülről a sötét szellemektől jönnek, hogy ezzel gyengítsék. Ezért nem kell velük foglalkozni, hanem határozottan el kell utasítani őket.

• Mindenféle okkult és mágikus oktatással, képzéssel és technikával, ahol meditációval, energiákkal, képzelőerővel és a tudat ellenőrzésével foglalkoznak. Ezzel a tanuló önként felfedi szellemét a sötét hatásoknak, pedig a lélek és a test védené.

Abd-ru-shin "Ajánlatos-e az okkult oktatás?" című előadásában: elmagyarázza, hogy a képzés során megszerzett tisztánlátás és egyéb szellemi képességek nem olyan tartósak és megbízhatóak, mint amikor természetes fejlődés eredményeként szerzik meg. Ezeket a praktikákat a bukott angyalok vezetették be, akik így ébresztették fel a Földön az eredetileg elvesztett adottságokat. Azzal, hogy mesterséges módon fejlesztették ezeket a képességeket, túllépték a törvényeket, melyek nem teszik lehetővé, hogy ezek a képességek előbb mutatkozzanak meg, mint ahogy az ember erkölcsileg és szellemileg beérik. Ez is okozta a bukott angyalok és emberek bukását, akik ezzel lekapcsolódtak az Isteni segítségről és oltalomról.

 

65

Számunkra nem lenne jobb, ha egyáltalán nem tudnánk a sötét erőkről?

Az évezredek során a legtöbb ember valóban nem akart róluk semmit sem tudni, és így közvetve olyan mértékben elősegítette elterjedésüket, hogy most az emberiséget rajtuk keresztül a pusztulás fenyegeti

 

66

Észrevettem, hogy amikor a sötét hatásról beszélek vagy elmélkedem olyankor jobban a hatása alá kerülök. Ezt csak képzelem?

Nem. Ez az azonneműség törvénye szerint valóban így van. A sötétség azokat támadja leginkább, akik igyekeznek őt megismerni és felfedni, hogy e szándéktól eltanácsolja és megfélemlítse őket. Ez az első fázis, amit nem lehet átugrani. Ha nem fog a sötétséggel foglalkozni, nem fogja vizsgálni és megismerni, akkor továbbra is megmarad a tudatlanság és a függőség eredeti kerékvágásában. A sötétség, illetve a sötét szellemek tudják, hogy leleplezte és megismerte őket. Ha ez önben félelmet kelt, próbálja meg elhessegetni például egy ilyen megjegyzéssel: "Hát ezek már megint ügyködnek, jobban kell vigyáznom."

A kezdődő félelemérzet jó jele lehet annak, hogy Ön komolyan veszi a sötétséget. Aztán meg harcolnia kell vele, illetve meg kell ismernie az ő állandó negatív hatását. A sötétség soha nem adja fel, nem engedi el, csak másképp, egyre intelligensebben fog megnyilvánulni.

Ha megérti, hogy a sötét hatások nem a saját énjéből fakadnak, hanem külső ellenségről van szó, akkor majd nem érzi szükségét, hogy beszéljen róluk. Csupán békés megfigyelő lesz, aki egyre gyakrabban arat felettük győzelmet. Később, ha ezzel másoknak segít, képes lesz félelem nélkül beszélni róluk, és így nem fogják önt veszélyeztetni illetve nem fogja őket magához vonzani.

 

67

Nem fél az egyháztól és a sötétektől, hogy üldözni fogják, ha ilyen nyíltan kritizálja őket?

Ha nem hinném, hogy engem valóban maga az Isten oltalmaz, akkor félnék. De inkább azoknak kellene félniük, akik szándékosan próbálják eltéríteni az embereket a valódi tudástól, meg azoknak, akik a hamis tudás terjesztik.

 

68

A Teremtő miért nem pusztította el már régen azt, akitől minden rossz származik, miért ad neki lehetőséget, hogy az ezeréves királyság után ismét megnyilvánulhasson?

Származását tekintve Lucifer egy örök arkangyal, vagyis a Teremtés egyik legmagasabb lénye. Bár mint szellem az anyagiság alatt él, az anyagiság legerősebb szellemévé lett. Ahhoz évezredek kellenének, hogy hibái és bűntettei miatt az örök törvények szerint önműködően megsemmisüljön. Mikor a Teremtő meggyőződött javíthatatlanságáról, gyengíteni kezdte örök szellemét, hogy felgyorsítsa személyisége bomlását az utolsó ítélet során.

Ahogy a Teremtő az örök törvények keretén belül adhat valakinek, aki saját szintjét tetteivel meghaladja, magasabb szellemi lényeget, úgy gyengítheti is a méltatlan bukott szellemet. Azt, hogy Lucifer szelleme már meggyengült, bizonyítja az én álombeli látomásom is. Abban szimbolikusan mint egy lyukas, gyenge fényű csillag mutatkozott, bár nagysága rendkívüli volt.

 

69

Mire kell elsősorban vigyázni, hogy ne engedjünk a sötét kísértésnek?

Mindenkinek tudnia kell, hogy a szellem nem az utolsó láncszem az életében, hanem ellenkezőleg, az irányító részleg. Az élet valódi értelmét segít megérteni az a felismerés, hogy a földi test nem az ember valódi lényege, hanem csak egy ideiglenes ruha az anyagiságban, melynek segítségével a szellem fejlődik. Fokozatosan megtudja, mi vezeti félre a céltól, és így a sötét hatásokkal szemben egyre éberebbé és erősebbé válik.

 

70

Nem értem teljesen, hogyan sötétíti el az agyunkat a sötétség. Meg tudná ezt jobban magyarázni?

Mindenki szüntelenül saját őrszelleme felügyelete és befolyása alatt áll, de egyúttal sok sötét szellem hatása alatt is. Attól függően, hogy miként gondolkodunk, érzünk és cselekszünk, kivel és mivel vesszük magunkat körül, váltakozik ezeknek a tényezőknek a pszichénkre tett hatása. Ha érzéseinket, gondolatainkat és tetteinket csak tiszta szándékok irányítják, tiszta a lelkiismeretünk, azon nemű emberekkel érintkezünk, akkor többnyire a világos szellemek befolyása érvényesül.

Ha azonban életünk során túlnyomóan az ész és a negatív emóciók hatása érvényesül, vagy ha főleg anyagi céloknak élünk, akkor többnyire a sötét szellemek irányítanak minket. E hatás következménye az, hogy a valóságot elsötétítve látjuk. Ez azt jelenti, hogy tudat alatt az embereket és az eseményeket a sötét szellemek szuggesztióján keresztül érzékeljük. Olyan gondolatokat helyeznek a fejünkbe, hogy bizonyos emberek -éppen a világosak- számunkra veszélyt jelentenek és elfogadhatatlanok. És ezen a sötét szűrőn keresztül negatívnak látjuk őket, beszélhetnek akármit vagy tehetnek bármi jót az érdekünkben. Megnyilvánulásaikat ilyenkor torznak, túlzónak és negatívnak halljuk illetve látjuk. Aki nem tud a szellemek létezéséről és megnyilvánulásairól, azt hiszi, hogy a maga esze után jár és saját lelkiismerete irányítja. A túlságosan elsötétített agy a fejen és a szemen néha szorító érzést, esetleg fájást vált ki.

 

71

Miért nevezi a könyvben vámpíroknak a sötéteket, ha nem szívják a vérünket?

A vér a lélek leganyagibb megnyilvánulása az emberi testben. Ha az ember elvérzik, testéből eltávozik a lélek, amely a vérhez kötődik. A sötét szellemek és azok az emberek, akik a bomlásnak indult bolygókról jöttek a Földre, az alaperő hiányában szenvednek. Rákapcsolódnak a világos emberekre, és minden lehetséges módon -különösen negatív és orgazmikus érzésekkel- szívják belőlük ezt az energiát. Az ember olyankor nem ura önmagának, még csak nem is tudja, hogy éppen leszívták a sötétek.

 

72

Miért gondolja, hogy minden rossz és minden tudatlanság a sötétségtől származik, nem pedig az emberektől?

Mert bolygónk valódi lakói szellemileg már annyira érettek és karmikusan annyira megtisztultak, hogy ha nem létezne a sötétség, nem tennének új hibákat, és a Földnek nem kellene átesni a fájdalmas megtisztításon. Manapság éppen a legtisztábbakat támadja leginkább a sötétség -igazságtalanság, rosszindulat, szenvedés és nélkülözés formájában-, hogy elveszítsék Istenbe és az ő igazságába vetett hitüket, és a sötétség hatása alá kerüljenek.

 

73

A sötétek is sötét hatás alatt állnak?

Igen, de más célból. Őket magas negatív hierarchiák kontrolálják, nehogy letérjenek a megszabott útról - csábítsák és pusztítsák a világosokat. Ha nem ezt teszik, őket is büntetik. Ennek ellenére bármikor módjukban áll átmenni a világos oldalra, de nem használják ki, mert ez túl sok erőfeszítést igényel.

 

74

Hogyan lehet felismerni, hogy világos vagy sötét szellem vagyok?

Ez nagyon egyszerű. Az a világos szellem, aki mindig, minden körülményben jóra, őszinteségre, és igazságosságra törekszik, még akkor is, ha ez neki szenvedést okoz vagy féreértéshez vezet. Soha nem árt tudatosan vagy szándékosan, még ellenségeinek sem. Ez nem azt jelenti, hogy egy világos ember soha nem haragszik meg, vagy erős felindulásban nem követ el valamit. De Isten előtt sokszor nagyobb vétkes az, aki valakit kiprovokál, mint az, aki ki lett provokálva. Ám az emberek ezt többnyire fordítva értékelik, mert nem mindig látnak bele a másikba.

A sötét szellem mindig csak a saját hasznát keresi, akár mások kárára is. Olyankor nagyon kedves és önfeláldozó tud lenni, de ezt csak önző célokból, nem emberszeretetből teszi. De kívülről nem látható, hogy mi motiválja viselkedését, ezt tudatosan takarja.

A sötétek által elcsábított világosok csak látszólag viselkednek úgy, mint a sötétek. Belül nem olyan romlottak, valójában a sötétség áldozatai.

 

75

Azt állítja, hogy mindannyian a sötétség hatása alatt vagyunk. Tehát a magas szellemek is?

Hát persze. Ezek leginkább, mert azzal a küldetéssel születettek, hogy megszabadítsák az embereket a szellemi tudatlanságtól.

 

76

Miről lehet felismerni, hogy magas szellem, vagy közönséges emberi szellem vagyok?

Nem mindig lehet megkülönböztetni. Ha egy magas szellem élete során nem a helyes utat járja, viszont a közönséges emberi szellem igen, akkor az ilyen szellemi kvalitásával felülmúlhatja a kudarcot vallott illetve elcsábított magas szellemet. A magas szellemnek többnyire átlagon felüli képességei vannak. A társadalomért kell dolgoznia és feláldoznia magát, nem csak a családjáért és a barátaiért. Az első helyre a küldetését kell tennie, legyen az a munka, a szenvedély, közhivatal viselése stb. Küldetése érdekében fel kellene áldoznia kényelmét, munkáját, műveltségét, hírnevét, vagyonát, még az életét is.

Néha nehéz különbséget tenni, hogy egy ilyen áldozathozatalnál mi nyilvánul meg: a karma megbűnhődése vagy a küldetés teljesítése. Mindenesetre, ez pozitív hozzáállás az élethez, és ezért teljes értékű. De soknál az csak külső látszat, hogy küldetést teljesítenek, Isten előtt nem olyanok. Ezek közé azok tartoznak, akik csak azért tanítanak másokat, vagy segítenek az embereken, hogy elismerést szerezzenek, társadalmi vagy anyagi előnyhöz, illetve hatalomhoz jussanak.

 

77

Hogyan tudhatnám meg milyen a szellemi származásom?

Csak az olyan ember tudja meg, hogy milyen a szellemi származása, aki élete során ebbe az irányba halad. A kellő időben fentről megkapja. Isten nem engedi, hogy bárki is megtudja származását, ha megfelelő módon nem teljesíti feladatát.

Csak a sötétség ad választ minden kérdésre. Válaszával általában örömet szerez, mert olyasmiket mond, hogy ön Vénusz istennő vagy Pallasz Athéné, esetleg Jupiter isten. Ha egy kis önkritikát gyakorol, megtudja, hogy ön előtt már sokan mások is kaptak hasonló szellemi neveket.

A magas szellem csak a küldetés miatt jött a Földre, nem a karma miatt, vagy azért, hogy boldog legyen.

 

78

Hogyan jutalmazzák meg a magas szellemeket, ha jól teljesítik küldetésüket a Földön?

Jutalmul magasabb funkciót kapnak a szellemvilágban, sőt átléphetik birodalmuk küszöbét. A magas szellemeknek sehol máshol nincs ilyen lehetőségük, hogy bizonyítsák képességeiket és Isten iránti odaadásukat, mint a Földön, mert az egész teremtésben ez az Istentől legtávolabbra eső hely. Ez a távolság a legnagyobb akadály, amelytől a legbuzgóbbnak is megroggyan a lába. A számos anyagi burok alatt mindegyik elfelejti származását, meg azt is, hogy úgy indultak a Földre, mint egy szolgálati útra, melynek során el kell intézni bizonyos feladatokat. Sokan megszokják a földi gondokat és örömöket, és úgy élnek itt, mint az átlagember, a szokásos igényekkel és célokkal.

Ha néhánynak sikerül leküzdeni az első akadályt, az emberi gyengeségeket, és az életben követi útja valódi célját, jelentkezik a második, a nehezebb akadály – a sötétség. Valójában egész élete során hatást gyakorolt rá, de most egyetlen -a legerősebb- akadállyá válik. A már félig győztes útjába egyre újabb és újabb akadályokat gördít, hogy eltanácsolja illetve eltérítse a kitűzött céltól. A magas szellem számára a sötétség valami érthetetlen dolog, mert nincs vele több életből merített tapasztalata. A lelki és szellemi kvalitása a legjobb fegyver, amivel leküzdheti a sötétség ellenállását. A bátorság, a céltudatosság, a felelősség, az igazságosság, az önzetlenség, az őszinteség, az alázat, az önbizalom és az Isten iránti szeretet olyan szilárd falat képez, amelyről a sötét erők legkeményebb támadásai is visszaverődnek.

Egy földi feladatra mindig több önkéntes jelölt inkarnálódik, mert feltételezhető, hogy nem mindenki teljesíti be. Ugyanis az anyagiságban a szellemi világokhoz képest teljesen eltérő az élet. Itt fordított értékrend uralkodik. Mire a magas szellemek ezt felismerik, gyakran elkésnek a küldetés teljesítésével. Sokan nem intéznek el semmit, és dolgavégezetlenül térnek vissza a szolgálati útról. Csak azok teljesítik küldetésüket, akiket sem a szenvedés, sem a veszteség nem veszi rá, hogy alkalmazkodjanak a sötét viszonyokhoz. Így bizonyítják Isten iránti odaadásukat és szeretetüket, aki ezért gazdagon megjutalmazza őket.

 

79

Miről lehet felismerni, hogy a magas szellemek kudarcot vallottak? Ezért meg is lesznek büntetve?

Ők maguk nem tudnak a sikertelenségről, mert közülük sokan azt művelik, amit kell, tanítják az embereket, de csak oly mértékben, amit a sötét cenzúra lehetővé tesz. Csak haláluk után értik meg, hogyan lettek a sötétség áldozatává, és látni fogják kudarcuk következményeit is. A Teremtő, mivel igazságos, addig nem engedi őket vissza a felső világba, míg az anyagiságban, vagyis az alsó bolygókon meg nem tisztulnak. Néhányuknak, akik többször is kudarcot vallottak miközben nagy károkat okoztak, el kell hagyni a szellemi világban betöltött pozíciójukat, és bukott angyalokká lesznek.

 

80

Miért ad az Isten újra feladatot a magas szellemeknek, ha korábban már nem jártak sikerrel?

A földi halál után ők ezt kérik, hogy megtisztulhassanak a vétkektől, melyeket saját maguknak és másoknak okoztak.

 

81

Hogyan nyilvánulnak meg azok az emberek, akiknek már jól fejlett szellemük van?

A Földön úgy élnek, mint az idegenek, mert nem tudnak alkalmazkodni a számukra idegen, sötét hatásokhoz. Annak ellenére tele vannak önzetlen szeretettel, szolgálatkészséggel és jószívűséggel. Nagyon jó az igazságérzetük, a kötelesség tudatuk, megbízhatók, dolgosak, odaadók és hűségesek. Mivel a sötétség rájuk több befolyást gyakorol, mint az elcsábított emberekre, külsőre gyakran tűnnek idegesnek, gondterheltnek, sértettnek, neurotikusnak, mindenen „sopánkodónak“, vagy éppen hallgatagnak.

Csak a legközelebb állók érzik ki valódi, tiszta és harmonikus lényegüket, ami a mai sötét világban csak nehezen alkalmazható. A templomjárást nemigen kedvelik, és ha igen, akkor csak egyedül. Nincs semmilyen szellemi vezetőjük, csak maguknak és az Istennek hisznek. A munkahelyen nagyon felelősségteljesek és megbízhatók, szerények, amit a főnökök és a kollégák nagyon kihasználnak. Legtöbbjük vagyontalan, és egyetlen tulajdonuk a becsület és a jól fejlett, erős szellem. De ez olyan gazdagság, amit sosem veszítenek el. Bár jósága miatt környezete általában alábecsüli, belső tisztasága és ereje miatt irigyli.

 

82

A gyakorlatban az hogy néz ki, amikor a sötétség megfosztja Isten követeit a segítőktől?

Először kétséget sugall nekik, hogy ez egy hamis vezető, nem kell komolyan venni. Ha ez nem szegi kedvüket, a hiányosságait kezdi firtatni. Ha ebből nincs sok, akkor a sötétek kezdik eltúlozni erős oldalait. Például a következetesből kicsinyest csinálnak, a szerényből meg zsugorit, és így tovább.

Az elcsábított segítő ezt saját észrevételnek veszi, nem tudja, hogy ezt éppen a sötétség hatása alatt érzékeli, és hogy ez nem az igazi valóság. Bizonyára már önnel is megtörtént, hogy valaki az ön szavait, gesztusait vagy tetteit egészen másképp értelmezte. Ez megnemértéshez, szóváltáshoz, csalódáshoz, esetleg váláshoz vezetett.

 

83

A világos vezetők is rendelkeznek természetfeletti képességekkel?

Igen. De a Földön ezek a képességek nem túl fejlettek, mivel tudatosan, önző célokra nem használják őket, mint a bukott angyalok, akik éppen e célból képezték ki magukat e képességek használatában. A Teremtő csak néhány választott gyógyítónak hagyta meg ezeket a képességeket, a többieknek blokkolta, hogy Isten szolgáit meg lehessen különböztetni a bukott angyaloktól.

 

84

Rám miért nincs hatással a sötétség?

Már ez a kérdés is bizonyítja, hogy önre is hatással van, csak nem képes felismerni. A mai élet, és a történelem is annyi példát nyújt a sötétség működéséről, hogy csak a szellemi vakságban szenvedő hiszi azt, hogy ettől meg van kímélve. Arról mindig megfeledkezik, hogy a sötétség nem csak mint rossz nyilvánul meg. Az, hogy a sötét megnyilvánulásokat képtelen látni illetve érzékelni, annak köszönhető, hogy még nem leplezte le, és hogy önre erős hatást gyakorol. A sötétség önhittségre inspirálja, hogy önnél ez a hatalom nem érvényesül, amit csak azért tesz, hogy ön továbbra is felületes és tudatlan maradjon. Olyan emberre emlékeztet, aki nem hiszi el, hogy a Föld forog, mivel ő nem érzi. De hogy is érezhetné, ha vele együtt forog? Ezt csak akkor látná, ha a Földön kívül állna. A sötétséget is azzal lehet leleplezni, ha megismeri milyenek a megnyilvánulásai, és nem fog velük azonosulni, hanem kívül marad.

 

85

A Teremtő miért csak most akarja eltávolítani a sötétséget, ilyen hosszú idő után, amikor már annyi kárt okozott az emberiségnek?

Bár ez hihetetlenül hangzik, de a sötét erők az ember fejlődésére eddig pozitív hatást gyakoroltak, mégpedig azzal, hogy tanult a saját hibáiból, és a következményekből nagyobb bölcsességet merített. A kemény csapások és a szenvedés felgyorsították a szellem fejlődését. Napjainkban azonban a rossz és a szellemi gonoszság olyan méreteket öltött, hogy a Földön minden jót a pusztulás fenyegeti.

És most, a megtisztítás előtt folyamatban van az emberek kiválogatása: szellemileg fejlettekre és fejletlenekre. Azoknak, akik nem vonták le a tanulságot, nincs esélyük, hogy a szellemi fejlődés magasabb évfolyamába lépjenek, a szellemi átalakulás nem valósulhat meg. Ezért irigylik azokat, akik feljebb léptek, ezért támadják, és próbálják likvidálni őket. Csak a felső hatalom – a fentről jövő segítség védi meg a választottakat a kellő pillanatban az irigyektől és a pusztítóktól.

86

Sok szellemi irányzat állítja, hogy a rossz szükséges része az életnek. E nélkül -állítólag- az ember nem fejleszthetné a szabad akaratát, mivel nem választhatna a jó és a rossz között. Akkor meg miért akarja az Isten eltávolítani?

Ez egy szűk látókörű nézet az emberi fejlődésre. Lucifer kudarca előtt az ember a rossz megléte nélkül is fejlődött. De a mi civilizációnk számára ezt a történelmi szakasz ismeretlen. Később, amikor a sötét hatás közrejátszott, az embert nagyobb csapások érték, felfogása kezdett felgyorsulni. Ilyen "kemény" nevelés nem állt a Teremtő szándékában. De amikor látta, hogy ez gyorsabb előrehaladást eredményezett, bizonyos mértékig lehetővé tette. Mivel Isten szándékában áll teljesen megszüntetni a rosszat, ez azt jelenti, hogy az ember fejlődése szempontjából nem elengedhetetlen. A szükségszerűség eszméje attól származik, aki a rosszat okozza.

87

Hogyan arathattak győzelmet a sötétek a világosok felett? Miért engedte meg az Isten?

Az emberek engedték meg, nem az Isten. A Teremtő azzal, hogy elküldte a prófétákat és fiait, a sötétségre akart figyelmeztetni, hogy ettől óvja őket. De maguk az emberek tagadták meg a követeket, sőt, mint ellenséget, meg is ölték őket. Ezzel gyengítették küldetésüket, és áldozatuk minimális eredményt hozott. Azokban az időkben az emberiség még egyedül is tudott volna segíteni magán. De most már késő. A sötétség túlsúlyba került, az emberiség már nem képes egyedül megbirkózni vele, és megszabadulni a hatásától. Ezért szükséges a megtisztítás.

88

Hatással van rám a sötétség, ha azt hiszem, hogy egyszer ugyan sor kerül az ítéletre, de nem most, a közeljövőben?

Igen, hatással. Ha már megértette a szükséges megtisztítás okát, akkor a sötétség azzal vezeti félre, hogy ne higgyen a közeli megvalósulásban. Nem akarja, hogy a hátralévő kis időt szellemi növekedésre szánja, pedig az ítélet szellemi és anyagi tünetei már jelentkeztek.

A sötétek önnek azt sugallják, hogy azt higgye, hogy a fejre állított szellemi értékek, a félrevezetés, a káosz, a válságok és a Föld bomlása mindig is jelen voltak, és ebben nincs semmi rendkívüli. Míg valamikor a hanyatlást és a bomlás csak a magas kultúrájú nemzetek élték át, most az egész világon elterjedt. Még a természeti katasztrófákat sem vesszük komolyan, pedig korábban ilyen gyakran és ilyen mértékben nem fordultak elő. Annak ellenére, hogy ezek meg voltak jövendölve, mint a világvége jelei, a véletlennek tulajdonítják őket, vagy annak, hogy a mai médiának köszönhetően jobb az informáltságunk.

 

89

Mióta olvastam az ön könyvét, boldogtalan vagyok. Gyengének és magányosnak érzem magam ezzel a példátlan tudással. Mit tegyek?

Az azonneműség törvénye szerint olyan emberekkel kellene érintkeznie, akik szintén ismerik a Grál-üzenetet és az én könyvemet. Két azon nemű, ha gyenge is, nagyon erőssé és boldoggá válik. Az azonneműség megacélozza a sötétség elleni harcban. De ne hozzanak létre csoportokat, mert azokban könnyebben elrejtőznek a sötétek.

"A töprenkedő ember" című előadásban Abd-ru-shin így ír:

A sötétség legnagyobb ellensége a szívből jövő örömteli nevetés! A túlzott töprenkedés nyomasztja az embert. Csak az, aki örömteli akarással magas célt állít a szeme elé, és akinek a tekintete nem magába mélyed, az jut előre és felfelé a fényes magasságokba.

 

90

Ezt a második könyvet egyedül írta, vagy ebben is Imanuel segített?

A könyveket nem írhattam meg egyedül, Isten segítsége nélkül. Ezt mindenki megérti, aki szellemi ügyekben legalább egy kicsit járatos. Engem Imanuel inspirál, az eszmék tőle származnak. Olyan, mint egy apa, akiből az élet csírája származik. Én vagyok a megformálója, az anyja, aki a Földön -könyv formájában- testet adott neki.

 

91

Nekem Imanuellel kapcsolatban még mindig gondot okoz megkülönböztetni a neveket és a feladatokat. Parszifal, Abd-ru-shin, és az Igazság Szelleme valóban a lénytelen Imanuelből származik?

Igen, mindezeknek a személyeknek az eredete Imanuelben van, aki a Szent Szellem, Isten akarata, tehát Isten lénytelen része. Elevenítsük fel, hogyan és mikor jött létre Isten Háromsága, és kik alkotják.

Kezdetben volt az egyetlen Isten. Az ő legközelebbi sugárzásából formálódott emberi alakúra az első lény – az Őskirálynő. Az ő tisztára női képességének, a formálásnak köszönhetően tudatos életre ébredt az addig öntudatlan isteni sugárzás, megformálódtak az első lények, és így keletkezett az isteni birodalom. Egy bizonyos idő után tudatos életre vágyott az isteni sugárzás gyengébb része is. Normális körülmények között ez nem volt lehetséges. Meg kellett teremteni az új feltételeket.

Ezért Isten elválasztotta akaratának, szellemének egy részét – Imanuelt, és kiküldte az ő fényét az isteni birodalom határán túlra. Ebből az Isteni fényből formálódott meg az Őskirálynő segítségével az első lény az isteni birodalmon túl - Parszifal. Az ő sugárzásából és a maradék isteni sugárzásból jött létre az ős-szellemi Grál-vár, és egy új világ – az ős-szellemi birodalom.

Az alatta lévő további világok fokozatosan, fejlődés útján keletkeztek. Mivel létrejöttük Imanuel Fényének köszönhető, ő lett az isteni birodalmon túli teremtés királya. Az Ember Fia nevet kapta, mivel az Isten részeként, mint az Ő fia, társszerzője és éltetője minden szellemnek, tehát az embernek is. Az Ő fénye nélkül nem kelt volna életre az isteni sugárzás gyengébb része, a szellemi rög, amiből az emberi szellemek származnak.

Parszifal és az Atya Isten között szükséges volt fenntartani az állandó kapcsolatot. Ezért a lénytelen Imanuel egy része tartósan az isteni Grál-várban maradt, mint a Grál-vár királya. Imanuel nem hagyja el az isteni birodalmat, hanem az ős-szellemi Parszifalon keresztül irányítja az ezen túl található egész teremtést. Ő az irányító lény, Parszifal meg a végrehajtó. Bár ez két önálló személyiség, mégis az Isten egy részéről, a fiáról Imanuelről, van szó.

Imanuel egy részének elválasztásával a lénytelen Isten kettősséget alkotott. Isten kettősségét az Atya Isten és a fiú-Imanuel, vagyis az alkotó Akarat, a Szent Szellem képezték.

A Bibliában, a Teremtés könyvében, az I. fejezet, 1. versében ezt az aktust megerősíti a világ teremtésének allegorikus leírása: Kezdetben teremtette Isten az eget (az isteni birodalmat) és a földet (az ezen túli többi világot). A Föld pedig kietlen és puszta volt, és sötétség volt a mélység felett. (A szellemi rög nem tudott kifejlődni, mert hiányzott hozzá a Fény, a Világosság.) Isten Szelleme lebegett a vizek fölött. (Isten Szelleme, vagyis Imanuel-Parszifal, volt az első élő szellem, kinek segítségével az Atya Isten életre keltette az isteni birodalmon túli puszta világokat. A világ létrehozásánál – teremtésénél tehát ketten működtek: az Atya Isten és az Isten Szelleme, vagyis a fiú-Imanuel).

Az egész teremtés megformálódása után Parszifal egy része bevándorolta az összes világot, hogy személyesen megismerje őket. Háromezer évvel ezelőtt egy arab herceg, Abd-ru-shin, személyében a Földön élt. E földi tartózkodás során megismerte, hogy működik a sötétség – milyen hatással van Lucifer hatalma az emberekre.

Visszatérte után Imanuelen keresztül jelentette az Atyának, hogy a sötétség az emberekre káros hatással van. Isten, hogy megmentse őket, elküldte lénytelen szeretetének egy részét -Jézust- a Földre. Jézusnak az volt a feladata, hogy megváltsa, megmentse a szellemileg fejlett embereket, a választott zsidó népet a pusztulástól, ami a sötétség részéről fenyegetett. Miután visszatért az Atyához, Jézus önálló személyisége nem szűnt meg. A kettősséget alkotó Isten abban az időben, kétezer földi évvel ezelőtt, hármasságot alkotó Isten lett, és így kialakult az Isteni Háromság.

Isten mindkét részét fiúnak nevezzük, mert az Ő lénytelen magjából származnak, nem pedig a sugárzásából, mint a többi lény. Isten Háromságát az Atya Isten, a fiú-Imanuel és a fiú-Jézus alkotják. Az Atya, mint önálló személyiség a legerősebb, a mindenható erő, Imanuel mint önálló személyiség az alkotó Akarat, a Szent Szellem. Jézus mint önálló személyiség a Szeretet. Bár minden rész külön-külön is aktív, mindig az egészből hatnak, az Atya tudomásával és segítségével. Mintha közös háztartást alkotnának, ahol mindenki végzi a feladatát, de az Atya az, aki irányít.

Az isteni birodalomban a lénytelen Imanuel folyamatosan működik, mint az isteni Grál-vár és az isteni birodalmon túli összes világ királya. Ebben a várban a Szent Grál huszonnégy őrzőjén kívül még sok más lakó is él. Jézus is folyamatosan működik az isteni birodalomban – Ő a királya. Az Atya Isten arcát az erős sugárzás miatt az isteni birodalomban senki sem láthatja, kivéve fiait és az Őskirálynőt. De Isten fiainak arca, annak köszönhetően, hogy állandóan az isteni birodalomban működnek, e birodalom lakói számára tisztán látható.

Imanuelnek félhosszú, hullámos, szőke haja van, a szeme türkiz. Világít, mint egy drágakő, amit átragyog a lénytelen Isteni fény erős Akarata, ami aktivitásban nyilvánul meg.

Jézusnak hosszabb barna haja van, és gyönyörű világos barna szemének tekintetét átragyogja Isten tiszta, lénytelen Szeretete. A mi emberi elképzelésünk szerint mindkét fiú 18 év körüli, földöntúli szépségű fiatalembernek néz ki. Az isteni birodalom összes lénye között az ő termetük a legnagyobb.

Amikor a sötétség annyira elferdítette Jézus tanítását, hogy az emberek számára zavarossá és érthetetlenné vált, a szellemileg érlelődő emberiségnek további Isteni követre volt szüksége. Jézus missziójára kellett építenie, és fel kellett készítenie az embereket a közelgő ítéletre. Jézus a Bibliában az Igazság Szelleme, Szent Szellem néven hirdette meg az utódját. Németországban inkarnálódott száz évvel ezelőtt, és művét a Grál-üzenetet az eredeti nevén írta, amit előző földi élete során viselt: Abd-ru-shin – a Fény Fia.

Most, a megtisztítás előtt, az ezeréves birodalom jövendő királyának – a lénytelen Imanuelnek a megtestesülését várjuk.

 

92

Miért van az, hogy valaki korábban tökéletesedik, a másik később, és van aki egyáltalán nem, és így belekerül a bomlásba? Mi ennek a különbségnek az oka, ha mindannyiunk szelleme egyforma rejtett képességekkel és kvalitásokkal rendelkezik?

Ezeket a különbségeket sok hatás okozza. De leginkább a szabad akarat, ami törvény, részes benne. Mivel az önálló döntéshozatal képességéhez kötődik, mindenki felelős a saját gondolataiért és tetteiért, és így a sorsáért is, amit ezek által saját maga tervezett meg.

 

93

Mit tegyek, ha felnőtt gyerekeimet egyáltalán nem érdekli a szellemi művelődés? Szeretném őket megtanítani, de nem vesznek komolyan.

Ha ezzel nem tud egyedül megbirkózni, legjobb segítség az Isten. Kérje meg, hogy úgy vezesse önt, hogy olyat tegyen, amit segít a gyerekeknek. Meglátja, hogy eljön az idő, amikor a kívánsága valóra válik. Az is megeshet, hogy valaki máson keresztül valósul meg, vagy teljesen más módon, mint ahogy ön szeretné.

 

94

Kérem magyarázza meg, hogy miért veszekszem állandóan a férjemmel, amikor szeretem őt, és tudom, hogy ő is szeret engem.

Tudatosítania kell, hogy nem önök akarnak veszekedni, hanem az önök sötét szellemeinek van szükségük energiára, amivel éltetik őket. Amikor ebből nincs elegendő, nem tudnak másként hozzájutni, csak a negatívan feldolgozott alaperő által, ami az önök esetében a harag. Amíg a sötét szellemről nem tudott, azt hitte, hogy a férje vagy ön az oka a viszálynak. A sötétek jól ismerik önöket, mivel a közelben állandóan jelen vannak, és a megfelelő pillanatban olyasmit sugallnak, hogy valamibe bele lehessen kötni, és aztán egymásnak essenek. Ha már tudja, hogy ki rejtőzködik a veszekedések mögött, rá fog jönni, hogy az esetleges hiányosságokat és problémákat nyugodtan, negatív érzelmek nélkül is meg lehet beszélni a partnerrel. A legközelebbi provokáció esetén mindjárt az elején csillapítsa le a haragját, és így elkerülhető a robbanás.

Így van ez a negatív hajlamokkal is. Hány ember nem akar dohányozni, vagy inni, és mégis teszi. Nem tudják, hogy a sötétek nyomásának engednek, akik állandóan a sarkukban vannak, és irgalmatlanul leszívják őket. Nekik mindegy, hogy ön ezzel az eltúlzott hajlammal tönkre teszi a testét, mert akkor majd találnak egy másik áldozatot. Ön tényleg egy áldozat, mert az ő kedvtelésük miatt tönkreteszi magát. Ez a felismerés lehetővé teszi, hogy fokozatosan, erőltetés nélkül úrrá lehessen a hajlamain.

Ha gyengeségével szemben alulmarad, mindig próbálja tudatosítani, hogy ebben a sötét szellemek is kivették részüket. Eljön az idő, amikor egész egyszerűen rájön, hogy viselkedése mennyire hiábavaló. Néhány érzékeny ember érzékeli a sötétség hangját, és hallja a kárörvendő ha-hát, ha sikerül legyőznie áldozatát.

Félelem, depresszió vagy szomorúság esetén ugyanígy kell eljárni. Ezek mind a sötétséghez vezető hidak, melyet az ön által negatívan feldolgozott energia éltet. Diadalmaskodik, mert önt annyira a hatalmában tartja, hogy olyankor nem tud semmit pozitívot tenni, csak tehetetlenül "vegetálni".

 

95

Elég, ha csak az egyik fél tud a veszekedésnél fellépő sötét hatásról, vagy mindkettőnek tudnia kell?

Sokkal jobb, ha mindketten tudják. De ha megérzi, hogy a másik nem lesz megértéssel, jobb ha feladja, vagy megvárja az alkalmas pillanatot. A partnerét körülvevő sötét szellemek nem tűrik meg az igazságot és az őszinteséget, ezért azt a kifogást sugallják neki, hogy ő ki nem állhatja a veszekedést. Pedig éppen a véleménycsere vezethetne a megismeréshez és a megértéshez. Ezért ezt nem kell elnyomni abban a hitben, hogy akkor béke lesz a kapcsolatban.

 

96

Miért szeretnék a bukott angyalok elpusztítani az embereket?

Az eredeti küldetésük az volt, hogy segítsék az ember fejlődését. Vezetőjük kudarca, aki az anyagiságban egy másik Isten akart lenni, őket is beképzeltté tette. Az emberek közé inkarnálódtak, bár nem ez volt a feladatuk, és különböző gyarlóságokra késztették őket. Mikor az emberek nem akartak eleget tenni akaratuknak, a bukott angyalok tulajdonságai közé bekerült az erőszak és a megrontás is. Ezzel eltértek a Teremtő akaratától, az Ő törvényeitől, melyek önműködően büntetni kezdték őket. Saját kudarcuk olyan rossz karmát eredményezett, ami lehetetlenné tette, hogy visszatérjenek szellemi hazájukba. Isten ellenségévé váltak, de az emberévé is, akit megkárosítottak, ami részben az ő vétkük.

 

97

Miért van körülöttünk több sötét szellem és sötét ember, mint világos?

Mi vonzottuk őket ide az alsó bolygókról negatív gondolatokkal, érzelmekkel és tettekkel. A sötétek súlya alatt a Föld lesüllyedt a sötét szférákba, vagyis közéjük.

A Föld most egy nagy hajóra emlékeztet, amelyik eltévedt a veszélyes vizeken, ahol kalózok támadták meg, hogy a birtokukba vehessék. Igyekeznek kidobni az eredeti legénységet, és el akarják pusztítani. Azonban a hajótulajdonos időben leleplezte szándékaikat, és mentő helikoptert hívott segítségül. Az éjjel titokban elszállítja az eredeti személyzetet, aztán felfordítja a hajót és megszabadítja a kalózoktól, hogy újra visszatérhessen a valódi személyzet.

 

98

Abd-ru-shin az Üzenetben miért ítéli el annyira az ezoterikus és okkult oktatást, mikor ez segített fokozni a képzelőerőmet? Azóta nagyon élénk, figyelmeztető és segítő hatású álmaim vannak.

Az embereknek az álmok többnyire a Fényből vannak kivetítve az angyalokon keresztül, bár nem voltak olyan gyakoriak, mint most. A sötétség ezen a téren is beavatkozik. Olyan álmokat is sugall, amelyek beteljesülnek, hogy ne lehessen megkülönböztetni a világost és a sötéttől. A múltban az embereknek nem volt iskolázásra szükségük, hogy venni tudják az álmokat és megfejtsék őket. Magyarázat nélkül is, intuitívan, értették őket. A tanítók, akik az álmok kontrollját és megfejtését tanítják, a valóságban megtanulják önöket irányítani. Kritikus pillanatokban, amikor döntenie kell a fény és a sötétség, az élet és a halál között, a bevált szerre - az álomra fog hagyatkozni, és csapdába eshet. Ha nem lesz álmai rabja, a megfelelő időben majd csupa valódi álom jön, amit minden bizonnyal megért, és figyelmeztetésként vagy utasításként elfogad.

 

99

A Grál-üzenetben azt olvastam, hogy a karmát még Jézus, vagy maga az Isten sem teheti helyettünk jóvá, azt mindenkinek magának kell. De részt vettem egy szellemi oktatáson, ahol megtanultuk, hogyan lehet átadni a rossz karmát Istennek, hogy oszlassa szét a teremtésben. Aztán Miatyánkot imádkoztunk. Ezt az aktust –az Istennel való kapcsolatot- követően, leírhatatlan lelki és egyúttal fizikai gyönyört kezdtem átélni. Ezek egyre gyakoribbak lettek, már nem csak imádkozás közben, hanem bármikor és bárhol jelentkeznek. Állítólag ez egy magasabb fokú eksztázis, mivelhogy Isten beavatottja lettem. Ez olyan csodálatos állapot, hogy ha hosszabb ideig nem élem meg, akkor szenvedek. Miért kéne felhagynom, ahogy Abd-ru-shin tanácsolja, ezzel a magas szellemi transz állapottal, mikor ez Istenhez köt, és közben kellemes módon még meg is tisztulok a negatív karmától?

Ugyanilyen élményekről és tapasztalatokról már más "beavatottakkal" is beszéltem. Hasonló állapotokat élnek át a templomban, álmukban, a Szűz Mária jelenések során, a torinói lepel Jézusának szemébe nézve, és otthon is bármikor. Én nevükön nevezném ezeket a magas misztikus állapotokat: ez az orgazmikus transz.

Már az a gondolat is téves, sőt a valósággal ellenkező, hogy ily módon meg lehet szabadulni a karmától. Ahelyett, hogy tiszta, szívből jövő érzelmekkel, teljes alázattal és hálával átadná magát Istennek, saját gyönyörében kéjeleg előtte, miközben az ön szelleme félig elájul. Az Istennel való kapcsolat során legyen az ön szelleme nagyon éber és önmagát tudatosító. De az ilyen szellemi öntudatlanság állapotában elveszti az önkontrollt, és a sötéteknek szabad az út az ön tudatalattijához. Ez az oka, hogy az ilyen csodálatos állapotok után jelentkezik a fokozott ingerlékenység vagy agresszivitás, a kétségbeesés és a depresszió, vagyis a negatív érzetek, mert az ön környezetébe szinte seregszám nyomakodtak be a sötét szellemek.

Mivel csak a fizikai és asztrális test szintjén éli át a kéjt, az ön által feldolgozott energia nem tér vissza Istenhez, hanem alászáll azokhoz, akik erre megtanították. Távolról okoznak önnek élvezetet a csakrákon keresztül, melyeket az ezoterikus gyakorlatok során önként feltárt előttük.

Szinte ironikus, hogy nemcsak az "elfajult" ateisták lettek a szexuális mánia áldozataivá, hanem a buzgó hívők, és más okkult "beavatottak" is. És az emberek még mindig kételkednek a sötétség mindenütt jelenlévő hatásában!

Ily módon is eladhatja a lelkét az ördögnek, mert az elcsábított személy ennek energetikai éltetője, s egyben engedelmes rabja is lesz. A világos szellem ismételt transz-állapotokkal olyan erősen rákapcsolódik a sötétségre, hogy már nem lesz képes elfogadni a valódi szellemi ismereteket, sem a világos segítséget a döntő pillanatban, amikor az életéről vagy pusztulásáról lesz szó. Az azonneműség és a nehézkedés törvénye lehúzza a bomlásba a tanítójával együtt, aki megtanította ily módon drogozni.

 

100

Az őrszellemek miért engedik, hogy pártfogoltjuk alul maradjon az ilyen kísértésekkel szemben?

A szabad akarat törvényét az ön őrszelleme nem hághatja át, még maga az Isten sem. A sötétség urának – Lucifernek, vagy a sötét szellemeknek sincs ilyen hatalmuk. Mindenki csak ösztönzéssel, rávevéssel hathat. Azt a képességet, hogy választani tudjon a jó és a rossz, a kísértés és az okítás között, mindenki magában hordja, mint Isten ajándékát. A tudatlanság ezekről a dolgokról nem nyújt védelmet, mert már minden embert figyelmeztetett az őrszelleme a valódi irodalomra, a valódi tanítókra, és egyúttal óva intett a valótlanságtól, a gyarlóságoktól és a hamis tanítóktól. Aki nem hallgatott világos mentora szavára, vagy lehetővé tette, hogy a sötétek túlharsogják, az magát hibáztassa.

Csak aki már most, az ítélet során ellent tud állni a sötét hatásnak és a megtévesztésnek, és igyekszik önként megválni hibáitól és tévedéseitől, az kapja meg az utolsó segítséget Istentől - külsőleg látatlan fény jelet a homlokára, hogy védje az ítélet csúcspontján. Akkor a sötétség olyan erősen fog hatni, hogy szinte erőszakkal fogja csábítani és félrevezetni az embereket, de ez összhangban lesz az azonneműség törvényével, mivel korábban önként hagyták, hogy befolyásolja őket. A fény jel nem azonos egy miniatűr adóval a fejben. Olyan energiát fog sugározni, ami erősen taszítja a sötét szellemeket és a sötét embereket, és védeni fogja a választottakat a lelki gyötrelmektől, az erőszaktól és a romlottságtól.

Semmilyen egyház, semmiféle pszichotronikus, szellemi vezető, vagy mágus nem lesz képes megvédeni az embereket a sötétség tombolásától. Bukásával, szellemi lustaságával és felületességével, azzal, hogy nem akarja látni az Igazságot, hogy természetellenes szellemi praktikákhoz kötődik, saját maga vonzza magához a sötétséget.

 

101

Mit tanácsol, hogyan különböztessem meg a világos szellemek hangját a sötétekétől, ha majdnem egyformák.

A világos szellem finomabban és halkabban szól hozzánk, mert nem azonos nemű az alacsony anyagisággal. A sötét hangok nyomatékosabbak és több van belőlük, mivel a Földdel együtt mi is a sötétség anyagibb környezetében vagyunk.

Elmondok egy esetet, amit az ismerősömtől hallottam. Az ő szellemi tanítója arra a kérdésre, hogy miként lehet megkülönböztetni a világos szellem hangját a sötéttől, ilyen tanácsot adott:

"Kérd meg az őrszellemedet, hogy beszéljen csehül, és akkor felismered a hangját a sötét szellemek között." Egy napon a tanítvány meg akarta kérni az őrszellemet, de még be sem fejezte a kérést, amikor maga körül olyan hangos és élénk cseh nyelvű zsivajt hallott, hogy azonnal rájött, ki tette magáévá ezt az eredeti ötletet. Megrettentette a sok sötét hang, melyeket korábban egyáltalán nem érzékelt.

Amikor végre megcsillapodtak, így szólt hozzá az őrszellem: "Te nagyon jól tudod, mikor szólok hozzád én, és mikor a sötét szellemek. Ne hidd, hogy a te kényelmességed miatt itt én is úgy fogok bohóckodni, mint ők."

Ne éljen abban az illúzióban, hogy örökre megszabadul az önt körülvévő sötétségtől. Csak tartsa féken tiszta gondolatokkal és tettekkel, mert nem áll a hatalmában, hogy eltávolítsa. Hiszen éppen ezért van szükség felső beavatkozásra - a Föld megtisztítására.

 

102

Hogyan lehet megállapítani, hogy a szellemem elég erős-e, és kibírja a sötétség legkeményebb megpróbáltatásait is?

Próbálja elképzelni, hogy képes lenne-e egy kollektíván belül, ahol mindenki szó szerint utál valakit, beismerni, hogy ön a hibái ellenére is elismeri illetve csodálja ezt a személyt. Nem kell, hogy megvédje őt vagy meggyőzze a többieket, elég ha kimondja a véleményét. Az ellenkező vélemény kimondása rendkívüli erőt igényel, beleértve a saját ego legyőzését is. Ha a többség el is ítéli, lehet, hogy akad néhány ember, aki ezért tisztelni fogja, és önre is, meg a másik emberre is objektívebben fog nézni.

Vagy képzelje el, hogy háború van, és üldözik azokat, akik hisznek Imanuel eljövetelében. Megtagadná a hitét, csak azért, hogy megmentse az életét vagy a családját, vagy hajlandó lesz feláldozni magát az Istenért? Tudna annyira bízni Isten igazságosságában?

 

103

Miért hagyja az Isten, hogy a sötétek kísértsenek minket, mikor az ő befolyásukra olyat is teszünk, amit magunk sem akarunk?

A sötétségre mindenki maga kapcsolódik rá, gyakran tudatlanságból. Hadd mondjak egy példát:

Ha valaki mindig arra gondol, hogy mennyire utál egy személyt a környezetéből, az azonneműség törvénye szerint magához vonzza a sötét szellemeket, akik kedvüket lelik a gyűlölködésben és a verekedésben. Mivel már alig tudják kivárni az erőszakos cselekményt, annak ellenére, hogy csupán gondolatokról volt szó, úgy hatnak a kiváltójukra, hogy minél hamarabb megtegye, amire vágynak. Az érintett személynél a sötétek nyomása látható vagy csupán mint elfojtott agresszió nyilvánul meg. Ettől a nyomástól az ember vagy a negatív energia kisülésével szabadulhat meg, vagyis erőszakos cselekményt hajt végre, vagy úgy, hogy negatív hozzáállásait pozitívvá változtatja. Csak azután ismeri és érti meg a rosszat, és annak következményeit.

Ha valaki igyekszik megváltoztatni a gondolkodásmódját, annak segít az Isten a világos szellemeken keresztül, meg azzal, hogy környezetéből elkergeti a sötét szellemeket. Csak ha az ilyen típusú támogatás nem jár sikerrel és nem változik meg, hagyja az Isten a visszahatás törvénye értelmében, hogy szenvedés által a saját hibáján tanuljon.

 

104

Meg tudja magyarázni, hogy mi a különbség a sötét szellemek és a kísértetek között?

A sötét szellemek élő teremtmények, egykori emberek, akiknek nincs földi testük. A testi halál után az alsó asztrálban élnek. Az azonneműség törvénye szerint sötét hajlamokkal, gondolatokkal, érzésekkel és tettekkel vonzottuk a Földre őket. Ők itt jól érzik magukat, mert ez egy szebb világ, és jobbak az emberek is, akik a rosszat nem viszonozzák. Itt nem kell annyira szenvedniük, mint az asztrál alsó részeiben, hasonló vétkesek között.

A kísértet fogalmába a különböző rémek és szörnyek tartoznak, akiket a negatív emberi gondolatok, érzések és cselekedetek automatikusan megformálnak. Ezek nem saját szellemmel bíró önállóan gondolkodó lények, hanem csak asztrális képződmények. Ők a negatív energia hordozói, amit a károsult testileg-lelkileg érez.

 

105

Tudna valamit mondani Abd-ru-shin híveiről? Van valami szervezetük?

Abd-ru-shin tisztelőit két csoportra osztottam:

• az elsőbe a Grál-üzenet és az Örök törvények független olvasóit és csodálóit sorolnám,

• a másodikba pedig Abd-ru-shin szervezett híveit, akik a Grál Mozgalomban csoportosulnak. Ez a mozgalom nem egy egyházi szervezet vagy szekta, spontánul jött létre a Grál-üzenet csodálóiból, még Abd-ru-shin életében. Világszerte vannak tagjai, akiket Ausztriából irányítanak, ahol Abd-ru-shin élt a családjával. A mozgalom tagjai szükségét érzik, hogy valahová tartozzanak, és vezessék őket. Abd-ru-shin halála után a mozgalom fokozatosan, a sötétség hatása alatt -bár nem hivatalosan- szekta jellegre tett szert. A tagok egy része rendszeres imaórákon jön össze, ahol kereszt medált kaptak, ami nekik azt a hamis biztonságérzetet adja, hogy ők a választottak, akik mások felett állnak. Ez az önteltség okozta, hogy soraikba, sőt a tekintélyek közé, sötétek keveredtek, akik dogmákat kezdtek létrehozni hasonló módon, mint ahogy ezt tették az egyházban is.

 

A Grál Mozgalom tagjainak fogalmuk sincs arról, hogy a sötét tagok és tekintélyek energetikai befolyása alatt állnak. Ezek negatív szuggesztióval, látszólag kellemes viták során, elferdítik a Grál-üzenetet, és dogmákat formálnak. Ezzel meggátolják, hogy a tagok hozzájuthassanak a Grál-üzenet más értelmezéseihez is, nem csak ahhoz, amit ők kínálnak. A mozgalom híveinek többsége -ahelyett, hogy saját nézetet alkotna- többet ad arra, hogy mit mondanak a többiek vagy a tekintélyek. Elfelejtették, hogy Abd-ru-shin művében erre a gyengeségre külön figyelmeztet.

 

106

Szóval sötét emberek Abd-ru-shin Grál Mozgalmában is vannak?

Miért ne lennének, hiszen mindenhol megtalálhatók. Olyan jól tudják magukat leplezni, hogy aki nem elég tiszta, az nem képes megérezni őket. És lehet ma valaki teljesen tiszta, amikor annyi sok mindenkire kiható sötétség árasztja el a Földet? Olyasmi ez, mintha zöldségek lennénk egy gyomlálatlan veteményeskertben, ami a tulajdonos érkezésére vár, hogy megszabadítsa a gyomtól, ami nem engedi nőni. Addig is, amíg eljön a mi szabadítónk, a sötétség a mozgalmon belül megpróbálja az ő eljövetelébe vetett bizalmat gyengíteni. Ezért tanácsolja el Abd-ru-shin híveit az "Örök törvények" olvasásától, mert az hírül hozza Imanuel – a szabadító eljövetelét.

Azok, akik kritikátlanul elfogadják ezt az elutasító álláspontot Imanuel eljövetelével kapcsolatban, nem lesznek az új nemzedék tagjai, annak ellenére, hogy hosszú évek óta a Grál Mozgalomhoz tartoznak. Korlátozottságuk, büszkeségük és felületességük nem engedi, hogy lássák éppen közöttük található sok sötétség, ami energetikai hatalmában tartja Abd-ru-shin népét. A sötétség negatív szuggesztióit ugyanis nem lehet semmivel bizonyítani, annak ellenére könnyen kiérezhetők, és saját véleményként elfogadhatók.

Abd-ru-shin legtisztább hívei inkább kerülik a csoportosulásokat és a szervezett rendezvényeket, mert ott érzik a negatív energetikai hatást, ami gyengíti az ő pozitív érzésüket.

 

107

Miért kell imákkal és kérelmekkel Istenre kapcsolódni, ha van szabad akaratunk, tehát tudunk magunkon segíteni, és viseljük a felelősséget is?

Valóban az a legjobb, ha az ember az életben maga képes megbirkózni mindennel. Aki már idáig eljutott, az egy erős személyiség, aki képes legyőzni minden földi akadályt. De, hogy ne maradjon csak a földi szinten, időnként kap olyan feladatot is, ami látszólag meghaladja erejét. Ha rájön, hogy ez meghaladja az erejét, és ebben senki sem segíthet neki, nem marad más, mint felébresztenie a magában rejlő vágyat az Istennel való kapcsolat után, és Hozzá fordulni tanácsért. Bizonyára minden felnőtt már megtapasztalta valamikor, hogy egy nehéz pillanatban, válsághelyzetben, anélkül, hogy ezt tudatosította volna, Istentől kezdett segítséget kérni.

De nem az Istennek kell megoldania helyettünk a problémákat. Ha mindig arra támaszkodnánk, akkor elkényelmesednénk. Az Istennel való kapcsolat utáni vágynak valami más a célja – ezen keresztül kell megismernünk alkotónkat, Atyánkat. Mi mással ismerhetnénk meg, ha nem azzal, hogy tanácsot ad, céljainknak és gondolatainknak irányt szab, és néha "csodával határos módon" segít? De az ilyen segítség nem válhat szokássá, hanem az Ő lényegének jobb megismeréséhez vezető úttá. Hogy megmutassa nekünk, hogy Ő valóban egy élő szellem, egy személyiség, nem csak valami személytelen kozmikus energia vagy fény.

A segítségkérés Isten ismeretét, és óriási alázatot követel meg, ami a mai embernek hiányzik, mert nem ismeri származása kicsiségét. Ezért nem is tud rákapcsolódni a magas segítségre. Az örök törvények és az egyes világok megismerésével tudatosítja saját helyét és szerepét a teremtésben, és így a Teremtőhöz való viszonyát is. Ha megismeri az ember és Isten közötti irdatlan távolságot, akkor nem szállhat belé semmi más, csak az alázat, az odaadás és az áhítat, ami felmagasztalja Istenhez.

 

108

Miért van az, hogy a sötét vezetők, úgy mint a világosok, megkívánják követőiktől, hogy legyenek erényesek és csak az igazságot szeressék?

Minél tisztábbak a hívek, annál jobb minőségű energiát adnak át nekik. A sötétek az igazság szeretetén a saját igazuk elfogadását értik, mert miután a hívek rájuk kapcsolódnak, nem engedik, hogy más igazságot fogadjanak el. Ez az azonneműség törvényének természetes megnyilvánulása. Ez így működik a világos vezetőknél is – akinek ön hisz, arra kapcsolódik rá, és az fogja oltalmazni és felemelni, vagy gyengíteni és lehúzni.

 

109

Valós-e a szentek életéről szóló irodalom?

Már az első könyvben kifejtettem kire vonatkozik az a fogalom, hogy szent, és mi a szó jelentése. Egy átlagembernek nem áll módjában meggyőződni arról, hogy valamikor valóban mondott vagy megtett valamilyen "szent" olyan dolgot, amit írtak róla. Számára nem marad más, mint elhinni vagy nem hinni azt, amit a szent életrajzírója leírt, vagy tudni vélt. A szerző kvalitásától függ, hogy pozitív nézeteket és eseményeket illeszt bele, vagy ellenkezőleg, szándékosan félrevezeti az olvasót.

A sötét szerzők a szentek szellemi eksztázisait úgy írják le, hogy ezeket azonosítják a legmagasabb szellemi és testi élvezettel. Könyveikben még a pontos módszer is megtalálható, hogyan lehet kiváltani és fokozni ezt az eksztázist. Kár, hogy az emberek nem tudják, hogy a valódi beavatás összes válfaja nélkülözi a kvalitatív érzelmeket, és nem jár semmiféle boldogságérzettel. A megvilágosodás vagy a beavatás azt jelenti: tisztán látni a világot, tökéletes egységben élni meg saját magunkat és környezetünket, amit szavakkal nem lehet leírni, mert ez a tapasztalatról nem átadható. Ez az állapot automatikusan, törvényszerűen jön létre, mint a szellemi tisztaság és a természetesség következménye, vagyis szellemi gyakorlatok nélkül.

 

 

110

Miért beszélnek kétféleképpen az ítéletről: egyesek szerint még messze van, mások a legsötétebb színekkel ecsetelik és közeli időpontokkal rémisztgetnek?

A hamis próféták és vezetők célzatosan összekeverik az igazságot a hazugsággal, hogy ebből káosz legyen, és már ne lehessen felismerni, hogy mi a az igaz és mi a hamis. Ez a zűrzavar oda irányul, hogy az emberek nem higgyenek senkinek és semminek, és így az Igazságnak se.

 

111

Szibillánál azt olvastam, hogy az ember nem örök, hanem halandó. Ez nem fér össze Abd-ru-shin tanításával, aki azt állítja, hogy mindenkiben örök szellem lakozik.

Csak az az ember lesz örökéletűvé, aki szellemét élő szellemi személyiséggé fejleszti. Aki az ítélet idejéig nem fejleszti ki, nem lesz örök szellemmé, hanem megmarad halandó embernek. Vagyis mindenki magában hordozza az örök lét lehetőségét, de ezt nem használja ki mindenki helyesen.

 

112

Hallottam, hogy a sötétség egyik legrejtettebb, és így a legveszélyesebb megnyilvánulása az, hogy büszkeséget ébreszt. Ezen keresztül a sötétség már sok magas szellemet eltérített. Miben nyilvánul meg ez a büszkeség?

A sötétség a materialistákban az emberi mindenhatóság hamis érzetével kelt büszkeséget. Ennek az a következménye, hogy a beképzelt ember az hiszi, hogy a Földön önellátó, és Istenre egyáltalán nincs szüksége. A társadalmi státusz, a műveltség, a jólét és az ezzel kapcsolatos hatalom olyan eszközök, melyek ezt a büszkeséget megerősítik. A fegyverkezés is hamis biztonságérzetet ad, és kiváltja az emberi mindenhatóság hamis érzetét.

Szellemi téren a sötétség azzal a hamis képzettel térítette el magas szellemeket, hogy minél több ismeretet szerez és ad tovább az ember, annál jobban fogják tisztelni és annál hasznosabbá válik. A szellemi tanítók büszkeségét az okozta, hogy ehhez az információ-tömeghez kötődtek, amivel kivívták környezetük tiszteletét. Ők azt is tanulmányozzák és arról is tartanak előadásokat, amiről az Isten fiai egyáltalán nem beszéltek, hogy ezzel azt a benyomást keltsék, hogy többet tudnak náluk. De Isten fiai csak annyit adhattak, amennyit az akkori emberek képesek voltak befogadni.

Ezek a büszke tanítók, szellemi ismeret gyűjtők, olyan szellemi vezetőktől átvett tanokat is tanulmányoznak és terjesztenek, amik nem éppen a legtisztább forrásból származnak. Ám ezt ők nem tudják. Az új ismereteket ugyanis nincs mihez mérni, mivel Isten fiai ezekről nem beszéltek. Ezért ezek a tisztelet-sóvár tanítók az új ismereteket csak a saját eszükkel mérik össze, és azt hiszik, hogy ezek valósak.

Isten mindkét fia csak látszólag adott keveset az embereknek. Az emberek a mai napig annak a kevésnek az egyharmadát sem értik. A rengeteg új információ csak összezavarja és dezorientálja az embereket, szellemi büszkeséget és fölényességet vált ki. Így elvesztik szellemi tisztaságukat és alázatukat, minek köszönhetően meg tudták volna különböztetni az igazságot a hazugságtól.

 

113

Lucifer miért éppen önt kísérti, amikor olyan híres modern szerzőkkel, szellemi könyvek íróival, mint például Lorber vagy Steiner, meg sem próbálkozott?

A sötétség ura csak azokat a magas szellemeket kísérti és akadályozza az írásban, akik az ő létét vagyis az uralmát veszélyeztetik. Miért is bántaná és kísértené azt, aki önként vagy akaratlanul belefoglalja a művébe azokat a beszúrásokat, amiket diszkréten ő sugallt nekik? Az említett szerzők már azzal, hogy írtak egy csomó szellemi könyvet, melyek elolvasásához és megértéséhez egy élet nem elég, egyértelműen bizonyították, honnan merítették ezt a bölcsességet. Isten soha nem ad mértéktelenül.

Mindkét szerzőnek az Igazság Szellemét - Abd-ru-shint kellett volna hirdetnie. De egyikük sem vette észre, hogy mikor diktál nekik a sötétség, és mikor a Világosság, és mindent összekevertek. Ahelyett, hogy meghirdették volna az Ember Fiának eljövetelét, kétségbe vonták kilétét, mivel megerősítették az ő eljövetelét cáfoló dogmákat. Ezzel az ő küldetését és származását teljesen megtagadták.

 

114

Miért beszél az ezeréves birodalom előkészületi idejéről, és nem azonnal az ezeréves birodalomról?

Az ezeréves birodalom kora Imanuel megszületésével kezdődik. Mivel gyermekkorában még nem uralkodhat, ezt az időszakot az ezeréves birodalom előkészületi idejének nevezzük.

2011.
By: Fresh Joomla templates