XIV. válaszok a kérdésekre: 289 - 294

XIV. válaszok a kérdésekre: 289 - 294

 

 

289

A sötétség a földön is szervezkedik, vagy a sötétség ura csak a finomanyagúságból irányít?
Se az egyik, se a másik. A megtestesült bukott arkangyal teljes mértékben tudatosítja származását és küldetését, és ezért igyekszik ellenfelét állandóan "szeretetteljes" függőségben tartani és szellemi származása felől tudatlanságban hagyni, hogy ezzel is fenntartsa a fölényét. Nehéz elhinni, hogy ez a nyilvánosság szeme elől rejtett, a népszerűséget nem kedvelő és kifelé igénytelennek tűnő ember az egész világ vezetője, és ő a veszélyes fenevad, aki csak azért rejtőzködik szélvédett helyen, hogy váratlanul és titokban támadhasson az áldozataira.

Közvetve az egész világot irányítja odaadó beosztottain keresztül, akik minden jelentős személyiséget körülvesznek és irányítanak. A világon számos politikus csodálja vezérünk bátorságát és a közvetlenségét, de ezt nem merik -a sötét környezet befolyása alatt- kimutatni, és tettekkel nyilvánosan is elismerni. Így az anti-vezető már évek óta karmai közt tartja a legértékesebb zsákmányt. De az egész világban azt a megtévesztő érzetet kelti, hogy áldozata a veszélyes ragadozó, hogy ezzel terelje el a figyelmet magáról.

 

290

Miért használja néhány szellemi tanító a torinói lepelről vett Jézus képet meditációs célokra?

Mivel ebből a dologból olyan bálványt, fétist csináltak, melyen keresztül negatív energiát terjesztenek. Hiszen az kimondottan embertelen, hogy egy halálra kínzott ember sebeit ábrázoló vásznat imádjanak, és erről meditáljanak, még akkor is, ha valódi lenne. Bármilyen tárgyhoz való kötődéssel, lehet az tiszta tulajdonostól is, nem az Istenhez, hanem az anyaghoz kötődnek. Ez szellemi süllyedést és időpocsékolást eredményez. A tárgyak imádata istentagadást jelent, pedig Isten első parancsolata megtiltotta bármiféle tárgy imádatát, ami azt jelenti, hogy a vallási ereklyékét is.

 

291

Amikor meditáció közben belenéztem a torinói vásznon Jézus szemébe, hirtelen egy eltorzult, csúnya arcot - egy szörnyet láttam. Azt hittem, hogy ez csak egy látási illúzió volt. Az a szem nem keltett bennem kellemes, felemelő érzést, hanem inkább ijesztőt.

Ilyen látomások másokkal is megestek, csak szégyelltek róluk beszélni. Úgy gondolták, hogy ha egy szörnyeteget láttak, akkor bizonyára rosszul meditáltak, és hogy az ő hibájuk, ha nem a szépséges Jézust látták. Ennek az ellenkezője az igaz: egy jól fejlett szellem látja "Jézus" szemében a sötét mű készítőjét - a sátánt.

 

292

Mit szól az emberi aura tudományos kutatásához, ami a szláv szomszédnál folyik?

Azok, akik kitalálták, hogy a tudósok ilyen hasznosnak mondott kutatásokat folytassanak, saját alacsony céljaikat rejtik az ilyen zavaros magyarázatok mögé, amiket az átlag ember nem képes megérti, s ezért csodálattal van irántuk. Az aura olvasása és az emberek gyógyítása csak olyan mágnesként szolgál, amivel az úgynevezett gyógyítók és szellemi tanítók magukhoz vonzzák az áldozatokat. Valami egészen más a céljuk - meztelenre vetkőztetni az embert, teljesen megismerni a belsejét, a gondolatait, a hajlamait, a tetteit, hogy tudják, milyen gyöngeségeken keresztül lehet őt megtámadni és irányítani.

Ezek a szláv követek sötét eredetüket jóindulatú, szeretetteljes és szerény arckifejezéssel takarják, de a számos tudományos cím ellenére már első pillantásra úgy néznek ki, mint a fekete mágusok. Nagyon szeretik saját magukat propagálni a médiában, hogy minél több bizalmat és tiszteletet szerezzenek.

Látogatni kezdték a választott népet, hogy az emberi aura bombasztikus tudományos kutatásával megtévesszék. Állítólag humánus célból olvasni tanítják, és az a vágyuk, hogy a Teremtőt szolgálják. Az Ő nevét és az Ő törvényeit csak azért emlegetik, hogy gyógyító képességükkel és a "tudományos" előadásokkal minél több szellemi tudásra éhező tiszta embert láncoljanak magukhoz. Mivel a követek között vannak igazak, tiszták is, akiket a sötétek mindenben leutánoznak, nagyon kevés ember képes megkülönböztetni az igazit a hamistól. Ebből az okból kifolyólag jobb kerülni bárkivel a közvetlen kapcsolatot és a kötődést.

 

293

A családi kötelékek csak a Földre vonatkoznak, vagy a szellemiségből származnak?

A családi kötelékeknek földi, vagyis anyagi jellegük van, bár fűződik hozzájuk érzelem. Ezért minden gátlás nélkül korlátozhatja a kapcsolatát azokhoz, akik önnek ártanak, vagy le akarják húzni. Nem mindig szükséges fizikailag is elkülönülni. Elég, ha ezt tudatosítja, és velük szemben már nem lesz annyira sebezhető.

 

294

Miután elolvastam a könyvet megmagyarázhatatlan ellentétbe ütköztem az ön személyiségével kapcsolatban. Egyrészt megértettem, hogy egy ilyen tiszta könyvet csak szellemileg nagyon érett nő írhatott. Másrészt megdöbbentett az a tény, hogy otthon a férjem önt gyakran szélhámosként emlegeti, akivel szemben a nyomda, ahol dolgozik, nem képes érvényesíteni a követelését.

Már említettem, hogy mióta megvan a kiadóm a sötétség minden lehetséges módon a megsemmisítésemre törekszik. Ugyanis tudja, hogy az egyháztól és más tekintélyektől való félelmében egy kiadó sem adná ki a könyveimet. Így a kiadó megszüntetése lett a sötétség fő célja. Ha önként -az alacsony fizetés miatt- nem adtam fel, akkor csődbe akart juttatni. Minden oldalról állandóan támadt, és megfosztott a szükséges emberektől, hogy elvágva minden földi segítségtől tehetetlen legyek. Még azok sem tudtak segíteni, akikkel baráti viszonyban maradtam. Ezért azt tanácsolták, hogy inkább hagyjak fel a kiadóval, mert bizonyára nincs tehetségem az üzlethez. Csak az Isteni segítségnek köszönhető, hogy eddig is megtartottam a kiadót, bár ingatag lábakon áll. Mindig akadt egy olyan nyomda, amelyik elfogadta az Isteni sugallatot, hogy kiadja a könyvet előleg befizetése nélkül is, amire nekem sosem tellett.

Már majdnem szabálynak számított, hogy a sötétség jótevőimre tett energetikai hatása ezt a segítséget mindig az én káromra fordította. Többnyire utólag annyira felemelték az előre megegyezett nyomtatási díjat, hogy már a könyv kiadása előtt veszteségre voltam ítélve. Mivel számomra a könyv kiadása fontos volt, elfogadtam ezeket a kemény feltételeket, és inkább a minimumon éltem.

Az említett nyomdában hét évvel ezelőtt egy könyvet csináltak számomra a karácsonyi vásárra. Annak ellenére, hogy a megrendelésben úgy egyeztünk, hogy augusztusban lesz kinyomtatva, szeptemberben rábeszéltek, hogy írjuk át októberre, és végül egy héttel karácsony előtt adták ki a könyvet, de csak a tervezett példányszám egyharmadát. Aki ért a marketinghez, az tudja, hogy a karácsonyi vásár valami más, mint a többi.

Ahelyett, hogy bepereltem volna őket a szállítási feltételek be nem tartásáért, amivel meghiúsították a könyvek további eladását, évente adósságot kellett nekik törlesztenem a további kinyomtatott példányokért, bár nem tudtam olyan gyorsan eladni a könyveket, amilyen gyorsan fizetnem kellett. Amikor már nem volt miből törleszteni, mivel a pénzem az eladatlan könyvekben "vesztegelt", keresetet nyújtottak be ellenem, sőt még be is csaptak. Kölcsön kérték az én megrendelésemet azzal, hogy másolatot készítenek róla, és többé már nem adták vissza. Megfosztottak az igazam egyetlen bizonyítékától.

Néhány számla lejárta után, egy nyilatkozatot írattak velem alá, hogy folytatnom kell a már érvénytelen adósság teljesítését, ha százezer koronát elengednek belőle. A túlzott mértékű munkabeli kötelezettségek nyomása alatt annyira ki voltam merülve, hogy eszembe sem jutott ellenőrizni a szerződést, vagy valami csalás után kutatni benne, és aláírtam. A tárgyaláson világossá vált, hogy a szerződés szövege annyira átgondoltan volt megfogalmazva, hogy szó sem volt benne az adósság elengedéséről, hanem csak lépre csaltak, hogy továbbra is fizessem az érvénytelen adósságot.

Amikor már a pszichikai és fizikai összeomlás szélén álltam, (nem is beszélve a többi hasonló ügyről, amelyek a rutin munka mellett nyomasztottak), az egyik gyerekkori barátnőm, egy ügyvéd -Isteni hatásra- érdeklődni kezdett az üzleti és jogi problémáim iránt. Amikor elmeséltem őket, ráébredt saját szerepére, amiért az én közelembe született. Önzetlenül és odaadóan segíteni kezdett nekem, bármiféle pénzbeli ellenszolgáltatás nélkül, mert rájött, hogy milyen helyzetbe kerültem. Az összes jogi ügyet egyedül intézte, és elment helyettem a tárgyalásokra.

Annak ellenére, hogy őt is elárasztotta a munka, mindig talált rám időt, és bátran intézett minden problémát, bár a sötétség a hitelességemet és a képességeimet illető kétségekkel üldözte. Ezzel az önzetlen segítséggel rákapcsolódott az Isteni segítségre, s így jobban ellátta a védőm szerepét, mint egy csoportnyi neves ügyvéd. Hiszen több bírósági perről volt szó. Minden jogi bizonyíték nélkül, mert minden esetben hagytam magam a másik féltől becsapni, csak az én igazságomba vetett belső meggyőződéssel minden tárgyaláson úgy harcolt, mint egy oroszlán, és egy pert sem vesztett el.

A sötétség megpróbálta őt eltávolítani illetve elcsalni tőlem, de ettől a segítségtől nem sikerült megfosztania, és neki sem tudott ártani. Annak ellenére, hogy fel lett jelentve, nem vonták meg kereskedelmi ügyvédi engedélyét, és továbbra is a segítségemre volt. Ha az ügyvédet fizetnem kellett volna, akkor minden bizonnyal pénzhiány miatt a bíróságon tönkre megyek, annak ellenére, hogy ártatlan voltam. Az ezt igazoló jogi bizonyítékok nélkül ezt csak Isten segítségével lehet bizonyítani, és arra csak az tud rákapcsolódni, aki hisz nekem, és aki harcolni is hajlandó az Igazságért. Gyakran mindketten csodálkoztunk, hogy milyen csodálatos módon alakultak a dolgok a többszörös erőfölény ellenére is a mi javunkra.

Legalább még két esetet szeretnék megemlíteni, mert az összesre itt nincs hely. Négy évvel ezelőtt megkeresett egy szerző, hogy adjam ki a könyvét. Udvariasan visszautasítottam, hogy a könyv kiadására nincs pénzem. Felajánlott nekem egy százezer koronás kölcsönt, amit a könyvek eladása után kellett megadnom. Aláírtunk egy hitelszerződést. Amikor megtudtuk, hogy a szerzőnek nem kell hozzájárulnia a könyv kiadásához (arról csak később szereztem tudomást, hogy ez téves információ), a szerződés több alkalommal átírtuk, és mindig más célra vettük fel a kölcsönt.

A könyv azonban nem került olyan gyorsan eladásra, ahogy a szerző képzelte. Nem akarta elhinni, és ragaszkodott a kölcsön azonnali visszafizetéséhez.

Annak ellenére, hogy a kibocsátott mennyiség kétharmadát gyűjtésbe adtam, mivel a könyv eladhatatlan volt, és foglalta a helyet a raktárban, küldtem a szerzőnek egy ajánlott levelet, hogy átveheti tőlem a pénzt. A könyv kiadása előtt kötött szerzői jogi szerződést elvesztettem, ezért csak a kölcsön egy részét küldtem el az ő számlájára. A hátralékot személyesen akartam átadni neki, ha aláír egy új szerződést a szerzői jogokról. Levélben az összes dolgot megmagyaráztam. De ő az átvett levélre nem válaszolt, és fél év múlva egy bírósági tárgyalásra kaptam idézést.

Az volt a vád, hogy háromszázezer koronát kell fizetnem neki. Akkor értettem meg, hogy a szerző nem dobta el a törölt szerződéseket, hanem meghagyta őket, és így az eredeti százezres hitel a háromszorosára nőtt. Azt is elhallgatta, hogy az eredeti szerzői jogokról szóló szerződés is nála van, és beperelt engem a könyv jogosulatlan kiadásáért is azt állítva, hogy az ő beleegyezése nélkül csináltam.

Kiadós körökben így lettem nemcsak sikertelen vállalkozó, hanem még csaló is, mivel ez a szerző engem ott becsmérelt, ahol csak tudott.

Az utolsó per az "Örök törvény I." című könyvet érinti.

Mivel mint mindig, most sem tudtam pénzelőleget adni a nyomdának, a könyvet csak olyan magas áron sikerült megjelentetni, hogy az értékesítés sikere ellenére nem térült meg a rezsiköltség, és nem maradt az új könyvre se. A nyomdában utánnyomáskor kiderült, hogy beleegyezésem nélkül nyomtatták és árusították a könyvet. Amikor kértem, hogy legalább a számlázott összeget csökkentsék, nem voltak hajlandók kellő mértékben -csak némileg- csökkenteni. Ezért a számlát nem fizettem ki, és így egy újabb per indul ellenem, és elkobozzák a nyomdai előkészítő anyagokat is, hogy ne készíthessek egy további utánnyomást. Most ezért volt szükség egy teljesen új kiadást megszerkeszteni, és egy csomó időt és energiát arra fordítani, hogy találjak egy másik nyomdát.

Ezekkel a példákkal nem azt akarom bizonyítani, hogy minden ember sötét, aki megpróbált átverni. Ezzel csak rá akarok mutatni arra, hogy velem szemben másképp jártak el, mint másokkal, egyszerűen azért, mert a sötét szuggesztiók hatása alatt az én megnyilvánulásaimat és tetteimet valami olyannak érzékelték, ami feljogosította őket, hogy úgy járjanak el, ahogy eljártak. Ők sikertelen vagy éppenséggel szélhámos üzletasszonyt láttak bennem. Ezért óvatosságból vagy talán félelemből ártottak nekem, ami bizonyára eszükbe sem jutott volna, ha nem álltak volna volna a sötét sugallatok hatása alatt.

Az ügyvéd barátnőm már évek óta harcol a jogaimért, annak ellenére, hogy azelőtt a szellemi származásomról és küldetésemről nem tudott semmit, mert élete során kizárólag materialista módon orientálódott. Mostanáig nem értettem, hogy az egész idő alatt, a középiskolától kezdve, egyáltalán miért barátkozott velem. Jó volt a társadalmi és anyagi helyzete, jó volt a családi háttere is, míg én hozzá képest teljesen ellenkező helyzetben voltam. Csak most, a második könyv írásakor sugallta Imanuel, hogy azért tartózkodott mindig a közelemben, mert a szellemébe be volt írva, hogy engem földileg védelmezzen, és ezt a kritikus időszakban meg is tette.

Ezekre a perekre egyáltalán nem került volna sor, ha a segítőim, akiknek a kiadót kellet volna vezetniük, és akik az ilyen tevékenységre fel voltak szerelve üzleti és szervező készséggel, ellátták volna a feladatukat. Az ügyvédnő lett volna az utolsó támaszom, ha ők kudarcot vallanak. A könyv hatása alatt szellemileg felébredt, és most már nem csak szánalomból segít, hanem tudatosítja, hogy közösen teljesítjük a küldetését. Imanuel nekem nem régen azt sugallta, hogy a sötétséggel vívott csatában azért van annyi ereje, mert egészen az isteni birodalomból jött a Földre.

Mint látható, a magas szellemi lényeknek nemcsak szellemi, hanem anyagi, praktikus küldetésük is van, ami része a szelleminek.

Az én készülő születési dátumom alapján Imanuel tudta, hogy melyek azok a negatív sugárzások, amik befolyásolni fogják az életem. A barátnőm ezért inkarnálódott küldetéssel, hogy segítsen nekem ezeket legyőzni. A szellemi feladatok teljesítése érdekében olyan asztrológiai készségekkel voltam felszerelve, melyek ebben segítettek volna. De ebben az asztrológiai konstellációban olyan negatív aspektusok is megmutatkoztak, melyeket nem lehetett kizárni. Ezért azok leküzdésére segítők küldetnek. Ha ők kudarcot vallanak, a küldött ezeken az asztrológiai gyengeségeken keresztül a sötétség részéről könnyen sebezhető.

Minden horoszkóp tartalmazza az ember erős és gyenge oldalait is, ám nem mindegyik a karma megnyilvánulása, hanem a planetáris sugárzásból származik. Csak a jó asztrológus képes felismerni, hogy ezek a hatások karmikusak-e vagy sem, de ő is csak felső sugallat alapján.

Ez hasonló módon működik magas szellemek családokba való inkarnálódásakor. A szellemi származás szerint választják a szülőket, hogy a kapcsolat minél azonosabb nemű legyen, de a magas szellem egyúttal örökli a negatívumaikat is, például bizonyos betegségekre való hajlamot, mivel az anyag örökletes.

2011.
By: Fresh Joomla templates