BESZÉLGETÉS

BESZÉLGETÉS

befejezés helyett

 

Még maradt néhány kérdésem, melyek talán a többi olvasónak is eszébe jutottak. Először az érdekelne, mi a bizonyítéka annak, hogy ön Szvanhilda, a Hattyúszűz?

Egyelőre ezt nem tudom más módon bizonyítani, mint ezzel a könyvvel. Gondolom, hogy aki a könyvet helyesen megértette, annak nem nehéz elhinni küldetésem valódiságát, s ezzel származásomat is.

A bevezetőben nem akarta elmondani, miként szerzett tudomást küldetéséről, s azt sem, hogy kitől kapta. Bár sejtem, mégis csak öntől szeretném hallani.

Ezt fokozatosan, cseppenként tudtam meg. Most tudom, hogy így volt helyes, másként talán nem hittem volna el. Megpróbálom leegyszerűsítve leírni, bár ez nehéz lesz, mert sok megelőző eseménnyel függ össze.

Mikor már egy jó ideje éjszakánként, szinte az ablakomban, egy csillagot láttam, megkérdeztem egy médiumot, hogy ez nem függ-e össze valami módon a személyemmel. Saját mozgásával ugyanis már előzőleg egy óriási aranykeresztet rajzolt nekem az égre. A médium azt válaszolta, hogy körülbelül fél év múlva a csillagbeli szellemi lényeken keresztül tudomást szerzek egy komoly feladatról, amit a Földön kell teljesítenem. Állítólag kapcsolatba hoznak a Teremtő Fiával, aki megbíz engem ezzel a feladattal.

Természetesen számomra ez hihetetlennek tűnt. Annak ellenére kíváncsi voltam, hogy valóban történik-e valami hasonló. Közvetlenül a küldetés elfogadása előtt, és utána is, rövid időre megpillantottam ezeket a fény-lényeket.

Milyen körülmények között jött létre a kapcsolat a Teremtő Fiával, vagyis Imanuellel?

Mivel akkoriban még nem voltam szellemileg eléggé felébredve, okvetlenül szükség volt közvetítőkre: ős-szellemi lényekre az említett csillagról. Hidat alkottak, melyen keresztül kapcsolatba kerültem Imanuellel. Bár őt nem láttam, fényt és enyhe nyomást éreztem magamon. Telepatikus úton, vagyis a szellemen keresztül kommunikáltam vele.

Azt mondta, írjak egy könyvet, ami az ő Grál-üzenetének -röviddel előtte olvastam- lesz a lerövidített és leegyszerűsített változata. Aggodalmaimra, hogy erre aligha leszek képes, azt a választ kaptam, hogy segíteni fog nekem, és utat mutat, hogy miről írjak. De újból el kellett olvasnom az Üzenetet, hogy minél jobban megértsem. Meglepett a kérése, hogy a Bibliát is tanulmányozzam át. Addig egyáltalán nem ismertem. Bár meg voltam keresztelve, ateista módon neveltek.

Végül biztosított arról, hogy ne féljek, nem lesz semmi bántódásom. Szavait csak később értettem meg, mikor készülődni kezdtem küldetésem teljesítésére.

Fenyegette önt valami veszély?

Nem szeretném ezt részletezni, mert bonyolult, az egyszerű embernek nehezen elfogadható. Mivel az volt a küldetésem, hogy a könyvben aprólékosan és egyenesen leplezzem le a sötétséget, s ennek okozóját, nincs mit csodálkozni, hogy igyekezett engem -emberein keresztül is - minden áron elhallgattatni, először csak pszichés gyötréssel, később anyagilag is elpusztítani. Az azonneműség törvénye szerint érthető, hogy Imanuel üzeneteinek átvitelét csak maga a sötétség ura gátolhatta. E transzformáció következtében az ő negatív hatása alá kerültem.

Hatással volt rám az egyik inkarnálódott bukott angyalon keresztül is, s ezzel velem szemben anyagi fölényre tett szert. Ezért vele szemben a felső segítségen kívül még földi segítők védelmére is szükségem volt, akiket Imanuel erre a célra még megszületésük előtt kiválasztott. Feladatukra a megfelelő időben egy médiumon és rajtam keresztül figyelmeztette őket. Ezt azonban a sötétség hatása alatt nem vették komolyan, s ezzel veszélyeztették feladatom teljesítését és egészségemet is.

Imanuel anyjának szörnyű fájdalmai a Biblia -János Jelenései- szerint nemcsak Imanuel testi megszületésére vonatkoznak, hanem az ő szellemi üzenetének világra jöttére is, ami föntről lett elhozva a Földre. Közben hihetetlen, szinte természetfeletti nehézségeim voltak csak azért, hogy a könyv ne jelenjen meg.

Meg tudná magyarázni, hogy erre a küldetésre Imanuel miért éppen önt -Szvanhildát- választotta, s nem egy földi asszonyt?

Azt már János Jelenéseivel kapcsolatban megmagyaráztam, hogy Lucifer pszichés hatását földi asszony, vagyis emberi szellem nem lenne képes legyőzni. Ebből az okból kifolyólag -ami a származást illeti- Luciferrel minél azonosabb nemű lény szükségeltetett. A Hattyúszűz megfelel ezeknek a feltételeknek. Azon kívül az emberi szellem az azonneműség törvénye szerint nem tudott volna a könyv írása közben közvetlenül Imanuellel kapcsolatba lépni. Még ha ez sikerrel is járt volna, a sötét arkangyal könnyen elterelte volna a feladattól, mivel erősebb mint az ember. Velem nehezebben bírt, bár túlerőben volt. Tehát egy olyan személyre volt szükség, aki a szellemi világban közvetlen érintkezésben van Imanuellel, hogy az eredeti összeköttetést a Földről is meg lehessen valósítani. Erre a küldetésre öt előző földi élettel készültem fel, hogy jobban megismerjem az embereket és a sötét hatásokat.

Tudja, hogy mikor fogja megszülni Imanuelt?

A pontos dátumot nem tudom. Én nem azt tudom meg, amit tudni szeretnék, hanem csak azt, amit tudnom kell. Minden információ közvetlenül a megvalósulás előtt érkezik.

Mikor befejezte a könyvet, elmesélte nekem egy álmát. Miért?

Ezt az álmot magyarázatával együtt be kell tennem a könyv befejező részébe, állítólag a tartalom kiegészítése végett.

Azt álmodtam, hogy otthon voltam szüleimnél, Pozsonyban, mikor egy fiatal férfi látogatott meg bennünket. Arckifejezése feltűnően tiszta volt, s én azonnal megéreztem, hogy ez Imanuel, bár tudom, hogy ez nem az ő valódi -sem múltbeli, sem jövőbeli- kinézése. Felszólított, hogy menjek vele a kikötőbe. Ott egy óriási, teljesen új bárka horgonyzott, ami körülbelül úgy nézett ki, mint ahogy Noé bárkáját szokás ábrázolni. Olyan magas és terjedelmes volt, hogy a rakpartról nem is láttam fel a fedélzetre. Elmentem megnézni belülről is, ahol a fedélzetre szállt emberek megfelelő szállást kerestek maguknak.

Azután újból visszatértem a partra, és azt figyeltem, hogyan mászott Imanuel a lekerekített bárkatesten. Közben rögzített egy fehér kötelet, amit a partról kötött el. Ebben senki sem segített neki, nagyon ügyesen és természetesen csinálta. Magától értetődőnek vette, hogy népével saját maga törődik. Mikor a bárka kiúszott a kikötőből, hirtelen felszállt az égre, és gyönyörű, csillogó, világoskék hajóvá változott.

Ám abban a pillanatban váratlanul egy óriási, Naphoz mérhető csillag jelent meg mellette, egészen kifakulva és lyukasan. Rám a csillag váratlan megjelenése rémisztő hatással volt. Egy kis idő múlva a hajó leszállt a vízre. Később a felszínen újból nekiiramodott ugyanabba az irányba, és még magasabbra szállt, mint azelőtt. Fokozatosan egyre kisebb lett, míg csak el nem tűnt az égen.

Először saját magam próbáltam megmagyarázni ezt az álmot. A fő gondolatot rögtön megértettem, ahogy ez később meg is lett erősítve: Imanuel eljött, hogy átvegye tőlem saját népét. Azt azonban nem értettem, miért nem nézett ki úgy, mint egy király, hanem csak mint egy közönséges ember, s azt sem, mit jelentettek álmomban elhunyt szüleim, miért ijedtem meg ettől a csillagtól, és miért szállt fel a bárka kétszer.

Kapott erre választ?

Igen, de az állítólag nem teljes, mert egyelőre nem kell mindent tudnunk, amit az álom megjelenített. Tehát miért nem királyként, hanem csak szép, világosszürke öltönyben láttam Imanuelt? Ennek az lenne jelentése, hogy mikor menteni fogja saját népét, még nem lesz király a Földön, tehát hogy ez még az ezeréves birodalom előtt fog megtörténni.

A csillag, ami bennem félelmet váltott ki, egy negatív, földöntúli lényt -Lucifert- ábrázolt, és még azt is, hogy az ő hatalma ebben az időben még nem lesz korlátozva, hanem ellenkezőleg, valami szörnyű dolgot -atomháborút, s ezzel egybekötött természeti csapást- okoz, amit a Földön nem lesz mód túlélni. Az első felszállás a választott nép UFÓ-val való távozását jelentette a Földről a köztes térbe, hosszabb időre, mivel a hajóban ágyak is voltak. A visszatérés a felszínre az UFÓ földi leszállását jelentette.

A második felszállás a választott nép végleges távozását jelentette a bolygóval együtt a szellemi hazába. Ez majd csak az ezeréves birodalomban fog megtörténni, mivel azután a sötétség képviselője már nem jelent meg álmomban.

Pozsony azt a helyet képviselte, ahonnan egy hír kel szárnyra, mely az egész világon összegyűjti a választott nemzetet. Mindazok fogják alkotni, akik megértik és elfogadják Imanuel új üzenetét, amit ez a könyv közvetít.

A szüleim azt a védelmet szimbolizálták, amiben továbbra is -úgy mint eddig- részem lesz föntről, hogy sikeresen befejezhessem minden földi feladatomat. Úgy leszek védve, mint ahogy a szülők védik gyermeküket - ahogy az ember vigyáz a szeme világára. Ezért semmitől sem kell félnem, még ha sok akadály és szenvedés is vár még rám.

Megkérdeztem, miért kellett hangsúlyozni, hogy Imanuel tőlem veszi át népét, mikor János Jelenéseiből világosan következik, hogy Imanuel anyjának szellemi utódai lesznek. Ezt a magyarázatot kaptam: A választott népnek előre tudnia kell, hogy Imanuel nem veszi át saját népét semmiféle vezértől, vagy szellemi irányzattól, csak saját anyjától, akit ez a könyv helyettesít. Ez azt jelenti, hogy ezen a könyvön, valamint a Grál-üzeneten és a Biblián keresztül kell mindenkinek individuális módon tökéletesednie és felkészülnie. Az ítélet ideje alatt, és az ezeréves birodalom előkészítő időszakában Imanueltől továbbra is fogok kapni szellemi ismereteket, hogy művelhessem és előkészíthessem a választott népet. A szükséges információk azon a csatornán át fognak érkezni, ami a könyv írásával alakult ki. Imanuel földi megszületése után sem fog megszakadni, mivel személyiségének -ahogy ez már ismeretes- csak egy része fog inkarnálódni.

Az örök törvények alapján a nő az, aki átmenetet képez az új világhoz, tehát az új nemzedékhez is. Ez nem jelenti azt, hogy ebben nem lesznek segítségemre férfiak is. A választott nemzetből később felnőnek az ezeréves birodalom társirányítói, akiket felnőtt korában maga Imanuel fog kiválasztani.

E könyv megírása előtt, s az írás közben is fel lettem szólítva, és irányt kaptam, hogy találkozzam mindenkivel, akit Imanuel segítőmnek szánt. Annak ellenére, hogy Abd-ru-shin tisztelőinek tartották magukat, felhívásomra nem reagáltak, nem teljesítették feladatukat, hogy nekem segítsenek. Így megfosztották magukat attól az előjogtól, amit Imanuel adott nekik. Tehát mások -materialisták- helyettesítették őket, akik ebben a szükséghelyzetben bukkantak fel, és segítettek befejezni feladatomat. Az ezeréves birodalom előkészítő időszakában, ami Imanuel gyerekkorával fog elkezdődni, állítólag újból megjelennek közelemben anélkül, hogy erre okot szolgáltatnák.

Van még egy utolsó kérdésem. Hogyan készüljünk fel gyakorlatilag az új korra, és ez körülbelül mikor lesz?

Ha az olvasó még egyszer elolvassa a könyvet, rátalál arra, ami első olvasásra elkerülte figyelmét: tanácsokra és utasításokra, hogyan és miért kell megváltoznia. Bár a Föld átváltozásának időpontja közel van, nem úgy kell rá várni, hogy már semmit sem érdemes csinálni illetve elkezdeni. Ellenkezőleg, már most új emberként, új nézetekkel és tettekkel kell élni. Aki mindent ott hagyna, és csak szellemi fejlődéssel foglalkozna, az ártana környezetének, de önmagának is, mivel a szellem fejlődését csak a gyakorlatban -a mindennapi anyagi életben- lehet megerősíteni.

Ezért az utolsó pillanatig az eddigi kötelességnek -a munkának, a családnak, az államnak- kell élni, ami azt is jelenti, hogy be kell tartani a törvényeket, fizetni kell az adót, és rendesen, becsületesen kell dolgozni. Amit az ember elhanyagol arra hivatkozva, hogy úgyis mindennek vége lesz, azt karmikus adósságként magával viszi, s emiatt nem lehet majd tagja a választott nemzetnek, bár szelleme már ki lesz fejlődve.

De a legfontosabb az, hogy mostantól fogva mindenki átgondoltan használja ki -szellemi művelődésre is- szabadidejét, mely által kiszélesíti szellemi horizontját, és megváltoztatja az általános értékeket és az életmódját.

A közeledő események pontos év- vagy hónapszámát nem kell tudnunk, mivel úgy sincsenek pontosan meghatározva. Az emberi akarat saját szellemi felületességével és közömbösségével felgyorsíthatja és megsokszorozhatja, vagy ellenkezőleg, a változásra irányuló őszinte igyekezettel eltávolíthatja és enyhítheti őket.

 

 

Beszélgetett a szerkesztő

Magdaléna Sedláčková


»»» «««


Abd-ru-shin Az Igazság fényében - Grál üzenet című könyv magyar nyelvű fordítása nyomtatott formában megrendelhető itt:

http://www.gralvilaga.hu/webshop/abd-ru-shin/abd-ru-shin-az-igazsag-fenyeben--gral-uzenet/1/6/

 

Abd-ru-shin Az Igazság fényében - Grál üzenet című könyv magyar nyelvű fordítása elektronikus formában megrendelhető és letölthető itt:

http://webaruhaz.rozsavolgyi.hu/hu/ekonyv/tarsadalomtudomany-1/filozofia-1/az-igazsag-fenyeben-gral-uzenet-ekonyv-pdf-epub-mobi-1


2011.
By: Fresh Joomla templates