XVI. válaszok a kérdésekre: 306 – 315

 

XVI. válaszok a kérdésekre: 306 – 315

 

306

Volt valami víziója arról, hogyan fog kinézni a Föld, amikor ön ide visszatér?

Igen. Kezdetben egyedül térek vissza, Imanuel nélkül. Először a legmagasabb szellemek lesznek lehozva a Földre, akik a megtisztítás előtt rendesen teljesítették küldetésüket. A választott nép vezetésére majd csak akkor készülnek fel, ha alkalmazkodtak az új körülményekhez, és felelevenítették elborult emlékezetüket. Egy ilyen látomásom volt:

 

Egyszerre csak egy hatalmas, kocka alakú épület előtt álltam, az ablakok ki voltak verve, a vakolat teljesen lehullott. Gondoltam, itt biztos valami komoly háború dúlhatott. Amikor körülnéztem a környéken, rájöttem, hogy itt teljesen egyedül vagyok, és nem látok semmilyen fákat, madarakat vagy rovarokat, csak friss gyomot. A földnek egyfajta vörös színe volt, a gyom is más volt, mint amit ismertem. Azt hittem, hogy valami déli országban vagyok, és valami katasztrófa okozta a pusztítást, amit biztosan háború előzött meg.

Megkerültem az az épület egyik oldalát és észrevettem, hogy a fal néhány részén valamiféle keleti ornamentumok maradtak fenn. Amikor nem láttam se embert, se állatot, eszembe jutott, hogy felnézzek. A közeli hatalmas dombon néhány ember állt, akik integettek, hogy menjek oda hozzájuk. Vidámak és boldog voltak, hogy észrevettem őket.

 

Csak később, miután elolvastam a Bibliát, értettem meg, hogy Jeruzsálemet és a Sion hegyét láttam. Úgy éreztem, mintha fentről helyeztek illetve szó szerint állítottak volna oda az elpusztult templom épülete elé. Teljesen elvesztettem az emlékezetemet, nem emlékeztem a gyerekeimre, de Imanuelre sem. Állítólag azért, mert hosszabb ideig a Földön kívül tartózkodtam.

Visszatéréskor a szellemem fokozatosan majd újból emlékezni fog. Imanuel csak akkor lesz lehozva, ha engem először a magas szellemek és később a választott nép tagjai felismernek -mint az ő anyját- és eszükbe jut, hogy mi a célja az ő eljövetelének.

 

307

Engem nagyon megzavart az ön állítása, hogy a Máté evangéliumában leírt József álma, amelyben az angyal tudomására hozza, hogy Mária a Szent Szellemtől fogant, a sötétségtől származik. Tudná ezt valami mással is bizonyítani, ami engem meggyőzne?

Ha az említett angyal Isten küldötte lett volna, akkor nem mondott volna egy mondatban egyszerre két értelmetlen dolgot. Ezek ugyanis árulkodnak a jelenés szerzőjéről.

 

308

Milyen értelmetlenségekről van szó?

Az egyik az, hogy Mária az Istentől fogantatott, a másik, hogy a Szent Szellemtől. Azt már elmagyaráztam, miért nem volt szükség arra, hogy Mária földönkívüli módon fogantassék. Ezt az érvelést további tényekkel is kibővíthetem. Az igazi férfi, akivel Jézust nemzették, egy jó társadalmi helyzetű fiatal római volt - egy római parancsnok. A Római Birodalom az akkori világban domináns szerepet játszott.

Isten szándéka az volt, hogy a szülőkön keresztül biztosítsa Jézusnak a megfelelő hátteret, hogy küldetését teljesíthesse - az apai részről társadalmi támogatást, az anyairól együttérzését a zsidó néppel illetve az ő szellemi ébresztésüket. A sötét arkangyal azzal, hogy az igazi apát zsidó mostohaapára cserélte, elrontotta a jónak indult táptalajt. Józsefnek nem volt olyan jelentős társadalmi pozíciója -bár anyagilag jól állt-, mivel a lenézett zsidó nép elnyomásban élt. Jézus ezzel az apa-cserével elvesztette a társadalmi támogatást, amire nagy szüksége lett volna, amikor az összes segítője kudarcot vallott.

Mária magas szellemi érettségének és tisztaságának köszönhetően a terhesség közepén olyan kedvező feltételek alakultak ki, melyek lehetővé tették az Isten szeretetéből való Szellem befogadását. Mivel Imanuel a Szent Szellem, Jézus pedig Isten Szeretete, nem fog nehezünkre esni, hogy megértsük Mária és a Szent Szellem kapcsolatának logikátlanságát. Hiszen az azonneműség törvénye szerint a Szent Szellemből Imanuelt szülte volna, nem pedig Jézust. De az angyal azt követelte, hogy a gyermeket Jézusnak nevezzék, ami ellentmond annak, hogy Mária a Szent Szellemből fogantatott.

A Szent Szellem által való földöntúli megtermékenyítés Imanuel anyjának volt szánva. A sötétség fejedelme azonban Jézus és Imanuel születésének azonosításával azt akarta elérni, hogy a Szent Szellemből való fogantatás már Jézusnál megtörtént, hogy már senki se várja Imanuelt.

 

309

Egy gyógyító egy mágikus kört írt le körülöttem, hogy nekem semmiféle rossz ne árthasson. Eleinte nagyon jól éreztem magam. De amikor elkezdtem olvasni a könyvet, azt tapasztaltam, hogy a félelem és a kétségbeesés elkedvetlenítő, kellemetlen állapota lett rajtam úrrá. Közben még megpillantottam tanítóm szigorú arcát is, mintha figyelmeztetett volna. Mit tegyek, hogy nyugodtan elolvashassam a könyvet?

Aki azt állítja, hogy mágiával megmenti a rossztól és a betegségektől, az vagy szellemi analfabéta, vagy a sötétség képviselője, aki meg akarja őrizni az ön felett meglévő hatalmát. A szigorú arc elárulta az elfojtott haragot, hogy Ön ki mert lépni a mágikus körből, vagyis átlépte a határokat, amiket ő szabott meg.

Azzal nem szabadul meg a félelemtől és a gyengeségtől, ha harcolni fog vele vagy ha semmibe veszi. Ne gondoljon rá, se jóban se rosszban, mert a gondolatokkal rákapcsolódik. Azzal, hogy megérti, hogy ki ő, és mi a célja, erőt nyer és bizalmat az Isteni segítségében, ami fokozatosan elválasztja a mágustól.

 

310

Miután elolvastuk az ön könyvét egy kollégával együtt olyan érzetünk támadt, hogy szükséges nyilvánosan terjeszteni a sötétségről szóló ismereteket. Találkozhatnánk önnel, hogy megbízzon bennünket ezzel a feladattal?

Amennyiben baráti körben propagálni akarja az én könyvemet vagy a Grál-üzenetet, az Isten előtt dicséretes cselekedet. Ha azonban az én nevemben nyilvánosan tanítani akarja az embereket, akkor ez gyorsan úgy végződne, mint a Grál Mozgalomban. Az álmomban Imanuel azért hangsúlyozta, hogy ő nem veszi át a népét senki mástól, csak az ő földi anyjától, mert szellemi származásomból kifolyólag közvetlenül hozzá kapcsolódom.

A könyveim továbbra is meg fognak jelenni újabb kiadásokban, hogy az új generációnak az utolsó pillanatig módjában álljon szellemileg felkészülni az átalakulásra. Azokat, akik a legjobban ismerik a könyveimet, szükséghelyzetben Isten fogja vezérelni, hogy tanítsák az embereket.

 

311

Azt miért írja, hogy a szellemi művelődésre már csak őszig van idő? Ez a választásokkal kapcsolatos?

Csak részben. Ne aggódjon, az új generáció nem vall kudarcot, s ezért Istentől megkapja az ígért segítséget. Ez az időpont több eseménnyel függ össze. Egyet említhetek, mégpedig Imanuel születését. Addigra minden világos embernek -az elcsábítottnak is- tudnia kell, hogy miért fog megszületni, ki ő, és mi függ össze az ő megszületésével.

312

Mivel fog kezdődni az említett szerencsétlenség és katasztrófa hullám?

Az első áldozatok a világ vezető politikai személyiségeinek soraiból kerülnek ki. Ezek a merényletek a sötétség rövid távú győzelmei lesznek. Felszínességével és tudatlanságával maga a világ tárja ki kapuit előtte. A sötétség már a tiszta áramlatokat is uralni kezdte, mivel agresszív – vezetői meggyőzően hazudnak. Közeledik a detektívregény vége, eljött az ideje, hogy megtudjuk, hogy ki a gyilkos és ki az áldozat. Ha egy hűtlen kutya látja el a bárány védelmét, akkor a bárány nem lehet biztonságban.

 

313

Az amerikai elnök az Apokalipszisban említett tengeri fenevad?

Nem, de gyakran az ő hatása alatt cselekszik. A legnagyobb mágusról van szó, aki természetfeletti képességeivel -szórakozással vagy jelenésekkel- ámítja az egész világot.

 

314

Meg tudná nekem magyarázni, hogy a csodálatos Mária érmén mit jelentenek a szimbólumok?

1830-ban egy 24-éves francia apácának, Labouré Szent Katalinnak (Catherine Labouré) imádság közben prófétai látomása volt. Az ő elbeszélése alapján kis érmék készültek, azzal a céllal, hogy előre felkészítsék az embereket a fatimai jelenésre, ahol Isten Anyja – az Őskirálynő jelent meg. Ma, amikor e jelenésből az eredeti üzenetnek szinte nyoma sem maradt, a legfontosabb tényeket az érmék erősítik meg.

Leírom, hogyan néz ki most az érem, és összehasonlítom Katalin valódi látomásával. Az előlap Isten Anyját ábrázolja, kitárt karokkal, aki a földgömbön áll, lábával egy kígyóra tapos. Ez a kép összhangban van Katalin látomásával, egy részletet kivéve – az érem körüli felirat, amit a sötétség tett hozzá, Isten Anyja helyett az állítólag bűn nélkül fogantatott Szűz Máriát hirdeti. Ezzel a hazugsággal a sötétségnek sikerült elérnie a célját, hogy amikor Fatimában megjelent az Őskirálynő, az emberek Szűz Máriának nevezték.

Tehát mit kellett az eredeti képnek szimbolizálnia? Isten Anyjának jelenését és eljövetelét a Földre a világforduló idején, amikor csak a bolygó egy része menekül meg – ezért állt csak a földgömb egyharmadán. A széttaposott fejű kígyó a lába alatt azt szemlélteti, hogy az Új Evangéliummal ártalmatlanná teszi a Földön megtestesült sátánt. A kitárt karokkal, melyekből sugarak sugárzanak, felajánlja karját, hogy segítsen mindazoknak, akik ezt kérik és igénylik.

A érem másik oldalát tizenkét csillag szegélyezi. Középet egy nagy kettős kereszt van. Az alsó kereszten egy nagy M betű van felfüggesztve. Az keresztek alatt két szív található – az egyik tövises vesszőkkel körbefonva, a másik karddal átszúrva.

A kettős kereszt pontosan úgy néz ki, mint a szlovák címer keresztje. Ez azt jelenti, hogy a világforduló idején két Isteni követ inkarnálódik Szlovákiába, akik vezetni fogják a választott népet. Az alsó kereszt M betűje arról árulkodik, hogy ez az újra inkarnálódott Mózes lesz. A felette lévő kisebb kereszt az Őskirálynőt képviseli, kinek szellemi eredetét a tizenkét csillag erősíti meg.

A két szív a kereszt alatt a szeretetből fakadó áldozatot jelképezi, mert mindkét küldött az emberek iránti szeretetből jött a Földre. E nélkül nem tudnák elviselni a szenvedést, amivel a sötétség bünteti őket küldetésükért – az Őskirálynőt tövises vesszőkkel, Mózest karddal. Magas szellemi származásuk ellenére a Földön egyiküknek sincs könnyű dolga.

A szívek azt is szimbolizálják, hogy mindketten emberként jönnek le az anyagiságba, mert a szellemi világban, mint tudjuk, a lényeknek és a szellemeknek nincsenek belső szerveik.

A két kereszt és a két szív tehát két személyre utal, nem csak egyre – a Szűz Máriára, akiről az érem el lett nevezve.

Ha a Szűz Mária élete során valóban teljesítette volna az Őskirálynő már említett feladatait -harc Luciferrel, az új generáció nevelése- akkor a szellemileg átváltozott emberiség már kétezer éve a sötétség hatása nélkül élne a Földön.

  

A csodálatos érem

 bookII XVI

 

 

 

315

Mi a véleménye G. Adamskiról, aki azt állítja, hogy járt az űrhajókon és kommunikált a legénységgel? Igazi földönkívüliekkel találkozott?

Ők nem egy másik bolygó lakói voltak, hanem lények az Ember Fiának Csillagáról. Ő maga egy volt közülük. Küldetéssel inkarnálódott a Földre, és amikor ezt beteljesítette, visszatért hozzájuk. Földi élete során azonban nem lett felvilágosítva szellemi származásáról, de a küldetést mégis teljesítette.

 

A fatimai kisgyerekek, akik látták a jelenést és aztán meghaltak, szintén az Ember Fiának Csillagáról való lények voltak. Ezért csak ők láthatták az Őskirálynő szellemi testét. Felnőtt korukban az lett volna a feladatuk, hogy kontaktőrként működjenek az Ember Fiának Csillagával. Ennek legénységét isteni és ős-szellemi lények alkotják, akik jelenleg a finomanyagúság fölött élnek. Magas származásuknak köszönhetően könnyen és gyorsan képesek materializálódni és dematerializálódni járműveikkel együtt a teremtés különböző szintjein.

 

Imanuel, miután leereszkedett, most együtt él velük az űranyahajón, és a magas bolygókról származó bolygóközi segítséget készíti elő az ítélet napjára.

 

Adamskinak az volt a feladata, hogy megismertesse a széles és a szakmai nyilvánosságot a magas földönkívüli civilizációk létezésével és földi működésükkel. Földi élete során, mint Abd-ru-shin kortársa, személyesen találkoznia kellett volna vele, de ezt a sötétség állandóan gátolta, és így sem ez, sem az együttműködés nem valósult meg.

 

Adamski az űrhajók felépítésének műszaki ismeretei mellett, "Az űrhajók belsejében" című könyv szerint, Star könyvkiadó, Prága, szellemi üzenetet is átvett Imanueltől, mégpedig Orthonon kersztül, aki egy lény az Ember Fiának Csillagáról. Az emberiség számára ez az üzenet 1967-ben lett nyilvánosságra hozva Kozmikus kapcsolat néven. Később különböző médiák a borupi iskolából (Borup, Dánia) hamis tényekkel egészítették ki és el is ferdítették. Ezzel az eredeti, nagyon tömör üzenet, vesztett az átütő és a meggyőző erejéből.

 

Imanueltől olyan utasítást kaptam, hogy a rendelkezésre álló forrásokból (P. Mulford "A szellem ajándéka" című könyvből és egy cseh szamizdatból merítettem) csak azt hámozzam ki, ami valóban fontos és igaz, és tegyem hozzáférhetővé az olvasók számára, mint Imanuel üzenetét. Az üzenet ugyanis kipótolja könyveimben azokat a hiányosságokat, melyek az új generáció megmentésének módjára vonatkoznak. A figyelmes olvasó kiérzi, hogy Imanuel az üzenet szerzője, bár őt a sötétség azokban a könyvekben, melyek ebből a rövid üzenetből íródtak, Jézussal helyettesítette, hogy az emberek csak Jézus újbóli eljövetelét várják.

 

 

 

 

G. Adamski által vett és 1967-ben közzé tett

Kozmikus kapcsolat

 

 

A mai ember saját akaratából reménytelen és szélsőséges helyzetbe került. Minden emberi rendszer kilátástalanul megfeneklett vagy kudarcot vallott oly mértékben, hogy már nincs lehetőség biztosítani az ember biztonságát. A tudomány és a technológia olyan szintre jutott, és olyan sebességgel halad, amivel az emberiség szellemi felfogása nem képes párhuzamosan lépést tartani.

A világot atomháború fenyegeti, ami szélsőséges esetben az élet teljes pusztulásához vezetne. A világban lejátszódó események alapján úgy tűnik, hogy az emberiség nem ismeri a a fenyegető katasztrófa elöli menekülés módját. Vannak azonban más tényezők is, amelyek jelzik a menekülés lehetőségeit. Segítségünkre jönne egy másik, a földinél fejlettebb tudomány és technológia. Ez a perspektíva fantasztikusnak tűnhet annak, aki először hall róla.

Ha belenézünk a Bibliába -János Jelenései-, és hogy miről beszéltek Jézussal az apostolok az emberiség utolsó napjaival kapcsolatban, ott rátalálunk a mai világ egyértelmű leírása, az atomháború jeleire és következményeire, valamint olyan metaforikus szimbólumokra és utalásokra, melyek az emberiség Földön kívüli tömeges áthelyezéséről és evakuálásáról szólnak.

A közelgő világvége előtt a világban zajló események kezdetben nem lesznek kedvezőek az emberiség számára, de erről saját maga tehet. Egy a térből jövő gigantikus mentési műveletnek köszönhetően a földi életnek egy teljesen új módja lesz bevezetve, egy olyan kultúra, ami a kozmikus törvények sokkal mélyebb megértésén alapszik, mint amit eddig a Földön sikerült elérni.

 

Ezt az örömteli Üzenetet mindenkinek ismernie kellene, aki be akarja tartani a kozmikus törvényeket és szeretné megérteni ezeket a dolgokat. Itt van:

 

 • E Föld számára én vagyok az Alfa és az Omega. Valóságos vagyok, bár az égből jövök hozzátok. Megszabadítlak benneteket ettől a nyomorúságtól. Elhozom nektek a békét.

 

 • Egy hozzám közeli ember közönséges földlakóként élt a Földön. Eszközként használtam. Ez az Üzenet roppant jelentőségű és mély hatást gyakorol az emberiségre. Nem ő volt az egyetlen, akivel kapcsolatban állunk. Mindegyikük gondos válogatáson megy át, és pontosan betartják az utasításokat. Ezek határt szabnak munkájuknak, ami ezekre az utasításokra korlátozódik.

 

 • Orthon a közvetítő köztem és Adamski között, hogy kialakuljon a kapcsolat a Földdel. De az egész akciót Orthonon keresztül én irányítom. Addig nem használom a valódi nevem, míg el nem jön az én napom!

 

 • A Földön sok ember meg fog lepődni, ha majd szemtől szembe találkozik az egyik tőlünk való nőszeméllyel, aki nem földi eredetű.

 

 • Egy új korszak van születendőben, amit megelőznek a szülési fájdalmak.

 

 • Mindig veletek vagyok, én vagyok az Út, az Igazság, az Élet.

 

 • Az emberiség a gondolkodás és az etika terén a teljes átalakulás küszöbén áll.

 

 • Mindenki megkapja az Igazság fényét, amikor eljön az ideje. Az én akaratomat senki sem kerülheti el. Semmi sem akadályozhat meg abban, hogy befejezzem a művem.

 

 • Egy teljesen más életforma lesz bevezetve, amit aligha tudtok elképzelni.

 

 • Ezen a Földön semmi sem állíthatja meg a terveimet.

 

 • Mindenki abszolút szabadsággal rendelkezik, senkire sem lesz szellemi nyomás kifejtve, és semmi sem lesz ráerőszakolva.

 

 • A Földdel létesített kapcsolataim tökéletesek és közvetlenek.

 

 • Ha a kulcsok a megfelelő kezekbe kerülnek, és a kapuk szélesre lesznek tárva, akkor az én megnyilvánulásom tetté válik.

 

 • Más civilizációk nem fogják megtámadni az emberiséget, azt nem engednénk meg. Saját eszközei és hibái által lesz megtámadva. Az emberiség majd csak ebben a szélsőséges helyzetben érti meg saját hibáit és tehetetlenségét, és csak akkor fogadja majd el hálával és megértéssel a mi kozmikus segítségünket.

 

 • Az emberiségnek nem lehet felfedni eljövetelünk óráját. Ez a mi titkunk, és az eljövetelig az is marad. Az akció időpontját nem ismerik azok sem, akik részt vesznek benne - a pontos órát csak én ismerem. A pontos időpontot egyetlen prófécia sem jelzi.

 

 • Nemcsak szellemi, hanem anyagi átalakulásra is sor kerül.

 

 • A válság idején megjelenő emberfeletti segítséget világszerte különböző módon várják, bár ugyanarról az aspektusról van szó, a Biblia szerint ez "Krisztus második eljövetele" vagy " az Ember Fiának a megjelenése a felhőkben."

 

 • A korszakokkal ezelőtt megjósolt események most a beteljesülés előtt állnak. Átvettem az irányítást a Föld felett. Az vagyok, akiről írtak és beszéltek. A Földön mindenütt megnyilvánulok.

 

 • A nagy világesemények hamarosan felgyorsulnak. Ne essetek pánikba. Bízzatok bennem, a dolog az én kezemben van.

 

 • Amikor felgyorsulnak a negatív események, akkor nagy nyomorúság lesz. Ennek meg kell lennie. Sorsának beteljesülésében senki sem kerülheti el az én akaratomat.

 

 • Az egész világ egy forró pokollá változik, melyből feltámad az én királyságom, mint a Főnix madár.

 

 • A tervem tökéletes, erre az akcióra minden gondosan elő lett készítve. Mindenki olyan helyre lesz helyezve, hogy az megfeleljen a szellemi magasságának. Az én Atyám házában sok lakóhely van. Mindenki számára van helyem, de egy bizonyos rangsorba kell rendezni az egyéneket.

 

 • A választottak ne kételkedjenek az én segítségemben. Semmi sem lett a véletlenre bízva.

 

 • Ismernetek, értenetek, és a mindennapi életben realizálnotok kell a kozmikus törvényeket, hogy képesek legyetek a szellemi átalakulásra, aminek a Földön most be kell következni azoknál, akik erre törekszenek.

 

 • A szellemi és a fizikai változások szorosan összefüggnek egymással, ezért egyszerre fognak lejátszódni.

 

 • A szellemi átalakulás csak azokat érinti, akik erre készen állnak. A többiek visszaélhetnének az új képességekkel, és árthatnának az én kozmikus tervemnek.

 

 • A ember távcsöveivel látni véli a világegyetem nagy részét, de a valóságban egy millimétert sem lát belőle.

 

 • A Földön olyan dolgok történnek, melyek majd sokaknak kegyetlennek tűnnek, pedig természetes folyamatról van szó, mivel az emberiség szellemi megtisztításához vezetnek.

 

 • Az események hamarosan annyira felgyorsulnak, hogy csak azok fognak részt venni a tervünkben, akik érteni fogják. Ne engedjétek, hogy külső akadályok befolyása alá kerüljetek, mivel a szellemi fejlődés most mindennél fontosabb.

 

 • Segítséget nyújtunk mindazoknak, akik megértik az új kort.

 

 • Azok, akik nem akarják elfogadni az új szellemi ismereteket, hatalmas testi és lelki szenvedést fognak elviselni, mert az segít nekik a szellemi növekedésben.

 

 • Ma még nem hallatszanak a Földön az atomfegyverek nagy robbanásai, de azt mondom nektek, hogy nem fognak sokáig váratni magukra. Addig fel kell készülnünk a megmentésetekre.

 

 • Ígérem, hogy minden űrhajó egytized milliméternyi pontossággal ott lesz, ahol lennie kell, mielőtt elkezdjük a mentő akciót.

 

 • Az eljövetelem előtt be kell teljesülniük a Törvény követelményeinek, ami azt jelenti, hogy mihelyt a földi emberek megértik a kozmikus törvényeket, abban a pillanatban fizikai módon jövünk el, hogy mindenki megértse.

 

 • A ti Földetek nem az egyetlen emberlakta bolygó ebben a naprendszerben. Több ilyen bolygó létezik, mint amennyit az emberi tudomány elismer.

 

 • Ha ebben a pillanatban végrehajtanánk a változást, amit a későbbiekben szándékozunk megtenni, 10 évig sem tartana, és az emberiség ugyanarra a szinten esne, amin most van. Ezért a változást majd csak akkor hajtjuk végre, amikor az emberiség a kétségbeesés és a kilátástalanság küszöbére jut. Az új szellemi tudás által megérti, hogy milyen állapotba jutatta saját magát.

 

 • Minden és mindenki olyan gyors átalakuláson fog átmenni, hogy senki nem fogja megismerni még saját magát sem. Ez egy történelmi ugrás lesz.

 

 • Az Üzenet címe - "Kozmikus kapcsolat" azt jelenti, hogy a megfelelő időben a Föld egy kozmikus mentőakció keretében kapcsolatba kerül a magas anyagi világokkal.

 

 • A kritikus pillanatokban fordítsátok figyelmeteket arra, hogy kérjétek a kozmikus segítséget, melynek sikerét garantálom. Fordítsátok gondolataitokat Istenhez.

 

 • Olyasmit teszek a Földdel, amiről az emberiség nem is álmodott. A Föld egy másodpercre megszűnik forogni saját tengelye körül. Attól a pillanattól kezdve teljesen megváltozik, a Föld térképe teljesen új lesz.

 

 • Azok számára, akik a Földön az élet iskolájában elbuktak, lejárt a tanulási idő. Tovább már nem fognak itt fejlődni, mivel lemaradtak.

 

 • A világ egy közös nyelvet kap tőlünk.

 

 • Az új generációnak számos oka van az örömre, attól függetlenül, hogy mi fog történi másokkal. Azok, akik visszatérnek a Földre, egy új létformát kapnak. Azok, akik meghalnak a következő inkarnációban folytatni fogják fejlődésüket az alsó bolygókon.

 

 • Az én eljövetelem forradalmi lesz, ami most létezik, abból nem marad semmi.

 

 • Ma az ember technikai ismeretei annyira tökéletesek, hogy az öldöklés is a tökéletesség fokára jutott. Ha az emberiségnek fentről nem nyújtanánk segítő kezet, a Földön az összes teremtmény elveszne.

 

 • A tűz lesz a megtisztítás eszköze, felégeti és megtisztítja a Földet.

 

 • Ezer boldog évig fogtok élni a Földön. Én mindig veletek leszek, és megmutatom nektek a fejlődés útját.

 

 • Az embernek szabad akarat adatott, és ezért Istenhez is szabad akaratból, magától kell, hogy jöjjön. Ezért ne erőszakoljátok rá szavaimat azokra, akik nem akarják hallani.

 

 • A földi egyház azért lett létrehozva, hogy az én szavaimat hirdesse. Azonban rosszul bánt a művemmel. Nem volt az enyém, csak néhány egyházi ember volt az enyém. Az egyház a vég előtt áll.

 

 • Az én egyházam, amit a Földön létrehozok, csak olyan hívőkből lesz megalakítva, akik nem vakon, hanem valóban hisznek. Nem csak egy útmenti ház lesz, ahová vasárnap járnak. Része lesz a mindennapi életnek. Mindenütt csupa mosoly, boldogság és igazságosság fog uralkodni.

 

 • Elegem van a papi ornátusokból, feltűrt ingujjakat és munkát akarok látni. Nem az tisztel engem, aki csak lehajtott fejjel olvas és imádkozik, hanem az, aki tettre és segítségre hajlandó.

 

 • Minden vallás eggyé olvad, mert csak a legtisztábbak maradnak meg, akik képesek a szellemi átalakulásra.

 

 • Az új birodalomban egy hetven éves ember nem lesz öreg. Olyan hosszú életű lesz, mint az ókori elődei - hatszáztól ezer évig fog élni. A fizikai test a fejlett szellem hatása alatt képes lesz az élet bizonyos szakaszaiban regenerálódni, teljesen felújítani magát.

 

 • Az új kor kormánya teljesen más lesz, mint a mostani. A világot egy helyről fogják irányítani. Csak azok fognak uralkodni, akik elérték a teljes szellemi megértést, és ezt terjeszteni fogják másoknak is, hogy mindenki a végtelen szeretet és bölcsesség útját járhassa.

 

 • Fizikailag fogok eljönni az emberekhez, hogy jobban érthessék az Istent.

 • A Föld egy magasabb tudatállapotba lép. Az egész galaxis tudata is megemeltetik.

 

 • Amikor az ember visszatér a Földre, az üres és puszta lesz. Egyetlen emberi lény sem tudna itt élni, ha nem kapna felülről további segítséget.

 

 • Ha a kozmikus törvények szerint fogtok élni, az erősebb rész mindig segít a gyengébbnek. Ti is segíteni fogtok az alattatok lévő alacsonyabb világoknak.

 

 • Az ezeréves birodalomban az ember olyan magas szellemi szintre emelkedik, hogy később már nem lesz szüksége olyan fizikai testre, amivel ma rendelkezik. A Föld fokozatosan egyre magasabbra fog emelkedni, és az ember is tisztára szellemi lénnyé lesz, és így jobban megérti Istenét.

 

 • Az ember a Földön kívüli térben is megkapja az új tudást.

 

 • A ti növényeitek sokkal szebbek lesznek. Az állatok harmóniában fognak élni, mert az ember tudata már nem fogja őket veszélyeztetni.

 

 • A "Jöjjön el a Te országod" imádság az új birodalomban beteljesül.

 

 • Aki az én hangomat fogja hallgatni és elhiszi, hogy én vagyok az eljövendő, az a kozmikus térből tanúja lesz annak, hogyan tisztul meg a Föld a tűz által. Aztán visszaereszkedik a Földre és ezzel az új megértés birtokában, velem napi kapcsolatban fog élni.

 

 • A tudomány ismeri azokat a jelentős változásokat, melyekre a növények és az állatok fejlődése során került sor, de nem képes megmagyarázni, hogy miként történtek. Mutációnak nevezte őket, melyek gyors, felfelé ívelő ugrásokból állnak. Most ehhez hasonló változás -mutáció- fog lejátszódni az emberiséggel.

 

 • A szellemi megértés még nem lesz egészen tökéletes, de olyan magasra emeltetik, hogy az élet a jelenlegihez képest földi paradicsommá válik.

 

 • Emberek milliói lesznek az élet magasabb fokára emelve, ahol minden teljesen másképp fog lejátszódni.

 

 • Mivel az embernek szabad akarata van, megengedtetett neki, hogy egészen idáig mehessen, az önpusztításig, hogy lássa, mit hozott létre esztelenségében. A mi segítségünket mindazok megkapják, akik erre felkészültek: ismerik a kozmikus törvényeket, és kérik Isten segítségét. Amikor a kétségbeesés a legmagasabb szintre jut, akkor jövünk el fizikailag.

 

 • A Biblia szerint mennyei seregekkel jövök el a felhőkben.

 

 • A katasztrófa után a Föld fél éven belül újra regenerálódik, és képes lesz befogadni az új életet.

 

 • A karma törvénye olyan, hogy minden cselekedet a saját szerzőjéhez tér vissza. Ez automatikusan irányítja az élet iskoláját. Az ember az elkövetett tévedéseken keresztül gyűjti a tapasztalatokat. A karmától való megszabadulás kulcsa az élet törvényeinek ismerete.

 

 • Már most hirdetem nektek a segítségem, hogy legyetek rá felkészülve, és várjátok bizalommal. Senkinek sem mutatkozunk előkészítés nélkül, még a választottaknak -a küldetéssel Földön élő saját embereinknek- sem.

2011.
By: Fresh Joomla templates