VIII. válaszok a kérdésekre: 191 - 214

VIII. válaszok a kérdésekre: 191 - 214

 

191

Nem tudom megérteni, hogy ön, aki nem szlovák származású, hogyan állíthatja azt, hogy a szlovák a választott nép. Miért vonzódik annyira hozzájuk?

Ez különös, de egész életem során nem éreztem magam szlováknak. Az elődeim között, sem az anyai, sem az apai ágon, senki sem szlovák. Soha sem érdekelt, ki milyen nemzetiségű vagy vallású, hanem hogy ki milyen ember. Amikor az első könyvemben a szlovákokról, mint választott népről írtam, csodálkoztam, hogy ilyen gondolataim támadtak, mivel korábban így egyáltalán nem gondolkodtam, és nem is állt szándékomban valami ilyesmit leírni.

 

192

A "választott nép" fogalomnak van valami más jelentése is azon kívül, hogy ebbe inkarnálódtak a legtisztább emberi szellemek?

Igen, több jelentése van, de ehhez csak most, amikor a második könyvön dolgoztam, jutottam hozzá. Állítólag csak azért születtem Szlovákiában, mert a magas szellemek egy helyre irányították a választottak, vagyis a szellemileg érett emberek születését. Isten tudta, hogy ha segítőim kudarcot vallanak, a többi tiszta ember pozitív energiája erőt ad ahhoz, hogy megvalósítsam feladataimat, vagy legalább pót-segítséget kapok. Ezért kellett éppen itt napvilágot látnia az Új evangéliumnak.

Jézus erről az új evangéliumról mondja: (Máté, 24. fejezet, 14. vers) Ez az (új) evangélium hirdettetik majd az egész világon, és akkor jön el a vég. Mivel a Nagy Megtisztításig már nem sok idő van hátra, nem tud oly mértékben elterjedni a világon, mint itt, Szlovákiában. Ezért a választott nép egyfajta minta lesz, ami szerint világszerte a többi ember is külön lesz választva.

A szlovák nemzetben minden védőszellemnek az a feladata, hogy védencét a Grál-üzenethez vagy az Új evangéliumhoz vezesse. Azoknál, akik elolvasták és megértették őket, a magas szellemi hierarchiák kiértékelik, hogy ez a tudás milyen gyakorlati és szellemi eredményhez vezetett, figyelembe véve még az egyéni karmát is.

Világszerte ez lesz a kulcs a hasonló emberek megítéléséhez, akik nem kerülhettek kapcsolatba ezekkel a könyvekkel. Ezért olyan fontos, hogy ez az új ismeret eljusson a szlovák nemzet minden tagjához, akik így szellemi mintát nyújtanak minden embertípushoz. Ez, persze, az egész választott nép számára nagy felelősséget jelent. Ennek az országnak a népe így a saját vállán hordozza az egész világ megmentésének reményét.

Azon kívül, hogy Szlovákia az Új evangélium bölcsőjévé lett, a választott nép szerepét a világ számára az is megerősíti, és hogy itt születik meg az új Messiás, az ezeréves birodalom királya. A megtisztítás után többnyire a jelenkori szlovákok alkotják majd Jeruzsálemben a választott népet, mely védeni fogja a kis Imanuelt.

 

193

Azt állítja, hogy a választott nép védelmezője közvetlenül Istentől küldetett. Ebben miért olyan biztos, mikor sokan nincsenek vele megelégedve?

Azért, hogy ne ismételjük meg a választott népek hibáit, akik hamis vezetőket választottak, és az igaziakat ismeretlenül hagyták, a szlovák nemzet Istentől olyan vezetőt kapott, amilyenre a legnehezebb időkben szüksége van, nem pedig olyat, amilyet néhányan képzeltek. Sajnos, a legtöbb világos embert annyira elcsábította a sötétség, hogy nem látja, és nem képes különbséget tenni a tiszta és a tisztátalan között. Ezért az igazi vezetőt hamisnak látja.

Ez ma is úgy van, mint kétezer évvel ezelőtt, amikor Jézus tisztaságát és valódiságát éppen a legműveltebbek nem ismerték fel. Az azonneműség törvénye gátolta ezt a felismerést, mivel ők elsősorban az ész szerint igazodtak, az érzésre nem adtak annyit. Jézust főleg a legegyszerűbbek, az iskolázatlanok -a vámszedők, a prostituáltak és más "bűnösök"- rétege volt képes felismerni, akik távolról sem voltak annyira bűnösök, mint a tanult illetve magas beosztású emberek.

A mai időkben ismét ezek vannak leginkább megvetve, az állítólag tudatlan vidékiek és a nyugdíjasok. Belső tisztaságuknak köszönhetően felismerték politikai oltalmazójukat. A tudatalattiban sokan hordozzák annak az emlékét, hogyan vezette ki őket Egyiptomból az Új földre. Becsülik és szeretik őt, bár látják hibáit és tévedéseit.

 

194

Én úgy gondolom, hogy a politikai vezetőnk egy sötét szellem. Annyi botlás ellenére másképp hogyan tudná magát felszínen tartani? Ezt nem tudom mással magyarázni, csak azzal, hogy a sötétség segít neki.

Ha az segítené, akkor a közelében működő sok sötét ember nem tudná elérni, hogy annyi hibát csináljon. Tudatosan abban a hitben tartják az embereket, hogy alkalmatlan, sőt káros a nemzetnek, és igyekeznek azok számát szaporítani, akik őt elutasítják. Az, hogy továbbra is betölti a vezéri szerepkört, csak Istennek köszönhető, aki a sötétség uralma ellenére mindenható.

 

195

Ismeri őt személyesen, ha ilyen meggyőzően ír róla?

Személyesen nem ismerem. Elküldtem neki a könyvet, és később egy levelet is. Megírtam, hogy szellemileg honnan származik, hogy a legnehezebb pillanatokban biztassa az a tudat, hogy ő Isten által elhivatott erre a feladatra.  Amit róla írok, Istentől kapom, mint számos egyéb információt.

 

196

Attól nem tart, hogy a nyilvánosság kifogásolni fogja, hogy egy politikusnak csinál propagandát?

Ez nem propaganda. Azt, amit írok, úgyis csak azok fogadják el, akik értik a könyveimet. Figyelmeztetnem kell az Új nemzedéket, hogy ki az oltalmazója, és hogy ki bízta meg ezzel a feladattal. Elvégre mindenkinek megvan a lehetősége, hogy vizsgálja és ellenőrizze állításom valódiságát.

 

197

Úgy gondolja, hogy akik rá mernek mutatni a nem egészen tiszta szándékokra és eljárásokra, azok hazudnak? Hiszen ezek közül sokan azt állítják, hogy amiről beszélnek, annak a bizonyítékát is látták.

Akkor miért csak emlegetik a bizonyítékokat, és miért nem próbálják ezt rábizonyítani? Ön megfeledkezik arról, hogy a sötétség legnagyobb fegyvere a tudatlanság, amiben meg szeretné tartani az elcsábított világosokat, akik jó szándékkal -az Igazságot keresve- az ellenzék soraiban működnek. A sötétség arra használja őket, hogy nyilvánosan harcoljanak saját védelmezőjükkel, és nem riad vissza olyan hazugság bevetésétől sem, amit nem lehet leellenőrizni.

Ha ön következetes lenne, és az állítólagos információk eredeti -sötét- terjesztőitől megkövetelné, hogy mutassák fel a meggyőző bizonyítékokat, akkor bizonyára megváltozna a véleménye a dologról. Az ilyen félrevezetés csak azért lehetséges, mert tudják, hogy a legtöbb ember nem következetes. Könnyebb gondolkodás nélkül átvenni és terjeszteni a rágalmakat, mint az Igazságot keresni.

 

198

Politikai oltalmazónkat is támadja a sötétség? Ha igen, akkor előfordulhat, hogy ő is sötétté válik?

A legnagyobb Fény mellett található a legerősebb sötétség. Állandóan támadja őt, hogy a hatása alá kerüljön, és így lekapcsolódjon a felső segítségtől. De ha teljesen erőt venne rajta a sötét befolyás, akkor békén hagyná, és akkor az Isten már nem támogatná.

A mi védelmezőnk magas származásának köszönhetően közvetlenül Istennel áll kapcsolatban, ezért a fontos kérdésekben nem a maga feje szerint cselekszik, hanem Isten kívánalmai szerint. Sok látszólag sikertelen akció később pozitívnak mutatkozik, mivel megváltoztak a körülmények, amiket ma egyikünk sem képes előre látni.

 

199

Vezetőnk alárendeltsége Isten akaratának tudatos vagy nem tudatos?

Mindenki szabad akaratát respektálni kell. Ezért Isten őt nem utasítja, hanem döntéseket kínál neki, és ő azt hiszi, hogy a saját lelkiismeretével beszél. Aztán az ilyen intuitív ismeretek alapján dönt. Sajnos, sok jó sugallatot és szándékot nem sikerül megvalósítania. Az munkatársak ezeket emberi formákba öntik és lefaragják, ami néha szükséges, de más esetekben ezzel fékezik a minőségi hatást.

Azzal, hogy kollégái kudarcot vallottak és vallanak, mert nem tudják, hogy a sötét nyomásnak engednek, ő is és ők is sok hibát csinálnak. A jóhiszemű segítőkön kívül sok sötét veszi körül, akinek az a küldetése, hogy rejtett, burkolt formában mindent elrontsanak és elferdítsenek, hogy aztán a médiában tevékenykedő kollégáiknak legyen miért hibáztatni és bírálni őt.

A mai időkben már nem lehet nagy és tiszta csapatot felállítani, mert a sötétség mindenhová beférkőzik. A hibákért való felelősség azonban csak a vezetőre hárul, mert a vétkesek mindent összekuszálnak és eltakarnak.

 

200

Nem értem, hogy a hívei miért hisznek annyira neki, amikor hibát hibára halmoz.

Hisznek neki, mert értik. Beszédmódja valóban egyszerű, világos és közvetlen. A Grál-üzenetben Abd-ru-shin is hangsúlyozza, hogy minden ami tiszta, egyúttal egyszerű és világos is.

 

201

Ha politikai vezetőnk számomra közömbös, akkor hová sorakoztam be, a sötétek vagy a világosok közé?

Elmagyarázom egy példán. Amikor a németek, mint a választott nemzet Abd-ru-shin élete során politikai vezetőt választottak, a kisebbség Hitlert akarta, egy másik kisebbség ellene volt, de a legtöbb németnek mindegy volt, mert nem volt idejük se hajlandóságuk megismerni őt. A döntő pillanatban, a nemzeti vezető választásakor, a sötétség energetikai hatást gyakorolt rájuk, és mivel az átlagember nem tudja, hogy ennek ki van téve, Hitlert szavazták meg. Mivel őt nem ismerték, nem tudták, mit okoznak ezzel népüknek és a világnak.

Nálunk most fordított a helyzet – azok, akik közömbösek világos vezetőjüket sötétnek tartják.

 

202

Ha nem nyeri meg a választásokat, akkor is politikai oltalmazónk lesz az új nemzedék szellemi atyja?

A Földön senki más nem méltó erre a feladatra, csak ő. Főleg magas szellemi származása a döntő, és az a tény, hogy eddig ellenállt a sötétség legerősebb támadásainak is.

 

203

Ha az új nemzedéknek ön az anyja, és politikai vezetőnk a védelmezője, akkor a megtisztítás után az ön férje lesz? És túléli egyáltalán a megtisztítást?

Bármi is történjen vele, ha azt hallanák, hogy meghalt, akkor is ő lesz az új nemzedék szellemi atyja. Egy fiatal hattyúszűz lesz a földi felesége. Minden téren érteni fogja, soha nem okoz csalódást neki, mert vele szellemileg azonos nemű lesz. Természetesen csak a megtisztítás után ismeri meg, amikor az emlékezetvesztés következtében érvényét veszti minden eddigi földi kapcsolat.

 

204

Tudja-e, hogy egyes emberek miért gyűlölik annyira politikai oltalmazónkat?

Erős ős-szellemi energia sugárzik ki belőle, és ennek magas intenzitása az azonneműség törvénye szerint az emberekben, érzelmeik minősége szerint, reakciót vált ki.

Aki szereti, annak az azonneműség és a visszahatás törvénye szerint többszörös szeretet jön vissza. A hívei, akik szeretik, ezért érzik magukat boldognak és emelkedettnek.

A becsmérlői és az ellenségei a bizalmatlanságukkal illetve a negatív hozzáállásukkal nem juthatnak ehhez a szellemi emelkedettséghez. Sajnos, csak azt arathatják le többszörösen, amit vetettek – leverő bizalmatlanságot, gyűlölet, ellenszenvet, amivel a sötétségre kapcsolódnak.

Jézus és Abd-ru-shin esetében ez ugyanígy működött, csak még erősebben. Isteni származásukkal az emberekben csak kétféle reakciót váltottak ki – a tisztáknál szeretetet, a tisztátalanoknál gyűlöletet.

 

205

A szüleim szinte imádják a politikai vezetőnket, életüket is feláldoznák érte. Megvettem nekik az ön könyvét, és egy hónap múlva újra meglátogattam őket, feszült várakozással, hogy mit szólnak hozzá. Kedvetlenül visszaadták azzal, hogy csak átlapozták. Nincs idejük ilyen fantazmagóriákra. Szörnyen sajnálom őket, mert attól félek, hogy a bomlásba mennek.

Nem kell aggódnia miattuk. Kiismerni magát a politikában ma épp olyan művészet számba megy, mint kiismerni magát a szellemi tanokban és tanítókban. A valódi politikai vezetőt az emberek ugyanolyan módon tudják felismerni, mint a szellemi vezetőt – érzéssel, vagyis jól fejlett szellemmel.

A szlovák címerben két kereszt van, mivel Isten a választott népnek a legnehezebb időkben kettős védelmet -politikait és a szellemit- nyújtott. Azok, akik őszintén hisznek a mi politikai védelmezőnknek, és már megtisztították magukat a karmikus bűnöktől, szintén választottakká lesznek, ha nem is művelődnek szellemileg.

 

206

Kicsoda Mózes a szellemvilágban?

Az első ősteremtett ős-szellem – az uralkodó és a király példaképe az ős-szellemi Grál-várban. Ugyanakkor egyetlen a Grál-lovagok közül, aki Parszifal háromságának a védelmezője is. Miután beteljesíti ezt a földi küldetést, feleségével, a hattyúszűzzel együtt felmennek az isteni Grál-várba, mivel túllépnek származásuk szintjén, és Imanuel legszűkebb környezetében fognak élni.

207

Lucifer is a Földre inkarnálódhat?

Miért ne? Ha megteheti az Isten, megteheti a bukott arkangyal is. Természetesen csak egy kisebb rész inkarnálódik, hogy a nagyobbik résznek meglegyen a szellemi áttekintése és kontroll alatt tartsa az összes földi történést.

 

208

Tudja, hogy most hová inkarnálódott?

Hol lehetne, ha nem a választott nép soraiban?

 

209

Politikai vezetőnk ellenzékeként inkarnálódott?

Ellenkezőleg. Az egyensúly törvénye szerint diszkréten, ellentéte közvetlen közelében működik, hogy meglegyen a személyes és a hivatalos hatalma felette, s ezt a kölcsönös bizalom leplével álcázza. Olyan fontos pozíciót tölt be, hogy bármiféle kételkedés az ő hitelességével kapcsolatban már eleve kizárt. Igyekszik eltávolítani az ő közeléből -úgymond államérdekből- a becsületes és őszinte segítőket, és a sajátjaival, hamisakkal helyettesíteni őket. Nyilvánvaló, hogy az ellenzék soraiban is vannak emberei. Azonkívül a vezető nevében olyan akciókat szervez, melyek gyakran rossznak mutatkoznak. Az ilyen akciók, valamint a "jó szándékú" tanácsok következményeit viszont nem a szerzőjük viseli, hanem a vezető. Olyan túlkapásokra képes, hogy emberein keresztül nyilvánosan támadja a vezetőt azokért a tanácsokért, melyeket a kulisszák mögött ő maga ad neki. Hát erre megy ki a játék.

 

210

Miért engedte meg az Isten az ilyen közeli kapcsolatot, ha ez árt a vezetőnknek?

Isten kapcsolatukat kontroll alatt tartja. Fölösleges felgyorsítani az eseményeket, melyeknek le kell játszódniuk, hogy az emberek ezek alapján okosabbá legyenek és tanuljanak belőlük. Ha a detektív történetek olvasói vagy nézői mindjárt az elején megtudnák, hogy ki a gyilkos és ki az ártatlan, megfosztanák magukat a saját átéléstől, a vizsgálódástól, és a tanulságtól.

 

211

Isten miért nem tudatta legalább a sakk királyával, hogy ki áll mellette, hogy azután ő rá jobban vigyázzon?

Ezt többször is sugallta neki, de ezt az ellenfél is vette. Az ellenfél azért, hogy ne lepleződjön le, megjátssza, hogy saját embereinek az ellensége, és ezzel téveszti meg. Hiszen a hamis jelenések és a médiumok is rágalmazzák és becsmérlik alkotójukat, a sátánt, hogy megbízhatónak és tisztának lássanak.

 

212

Segítene a választott népnek, ha egy másik világos oltalmazót választana?

Senki sem tudna jobban ellenállni egy ilyen magas ellenfélnek, mivel a származás szempontjából nem azonos nemű vele. Egy másik -bár világos- oltalmazó, akaratlanul is hagyná magát irányítani általa, és úgy végezné, mint a többi megtévesztett magas szellem. Teljesítené ugyan a feladatát, de saját magát és híveit is a sötétség karjaiba juttatná, bár ez külsőre nem így látszana.

A mi védelmezőnk a férfiak közül a legmagasabb szellem a Földön. Isteni sugallatok hatása alatt ezt nem tudatosítva harcol ellenfelével. Abba a csapdába juttatja, amit a sötétség szán neki. Azt csak az Isten tudja, hogy vezetőnk sok kudarca valójában övön aluli ütés, amit a bukott arkangyaltól kapott.

 

213

Legalább egy feladatot említsen, amit oltalmazónk úgy teljesít, ahogy Isten akarja, és nem úgy, ahogy az emberek. Akkor talán többen elhiszik, hogy tényleg Istentől való.

A sötétek minden áron be akarják juttatni Szlovákiát a NATO katonai paktumba és az Európai Unióba. Isten ezt nem akarja, mert háború esetén az ellenség megtámadja az összes NATO tagállamot, de kikerüli azokat a nemzeteket, melyek nem lesznek tagjai. A választott nép megmentése abból áll, hogy Isten ráveszi a katonai ellenfelet, hogy valamilyen logikus okból kifolyólag ezt az országot kerülje meg. Amennyiben az ellenségnek ilyen oka nem lesz, Isten az örök törvények szerint erőszakkal nem befolyásolhatja.

Ha nincs EU-tagság az meg védelmet nyújt országunknak egy nemzetközi gazdasági bojkott esetén, ha máshogy cselekednénk, mint ahogy azt a világ rejtett sötét ura szeretné.

 

214

Miért hátrányos az EU-csatlakozás, ha egész Európa azon fáradozik? El tudná magyarázni közelebbről, szellemi szempontból?

Az EU-csatlakozással nagyobb lesz a függőség a közösség gazdasági diktátumától. Minden erő, beleértve a gazdaságit is, az önállóságban rejlik, bár teljes függetlenség nem lehetséges.

Azért, hogy a negatív hatások ne vezessenek hibás lépésekhez, kapták az emberek az Apokalipszist, ami az emberiség jövőjét gazdasági téren is megjövendöli. Biztonsággal ki kell őket vezetnie a tévedésekből, melyek a pusztulás felé viszik őket. Ön már bizonyára hallott a fenevadról, kinek a száma 666. A 13. fejezet, 15. - 18. verse így ír róla:

...Akik nem borulnak le a fenevad képmása előtt, azok megöletnek. A fenevad megteszi, hogy minden kicsiny és nagy, gazdag és szegény, szabad és szolga bélyeget viseljen a jobb kezén vagy a homlokán és hogy senki se vehessen vagy adhasson, csak az, akin bélyegként rajta van a fenevad neve vagy nevének a száma. Ez a bölcsesség: Akinek van esze, számítsa ki a fenevad számát: mert ember száma az, az õ száma pedig 666.

Ezt az embert azért nevezik fenevadnak, mert úgy nyilvánul meg, mint egy vadállat. Áldozatra lesve settenkedik, mint egy ragadozó. Az Apokalipszis rámutat, hogy a fenevad nem csak egy szimbólum, hanem egy valós személy, aki a 666 név alatt és saját „képmása” mögött fog rejtőzködni, hogy e mögött senki se keresse a bukott arkangyalt, a sötétség urát, és ne leplezze le az ő emberiséget pusztító bestiális fondorlatait.

Egy előkészületben lévő hatalmas számítógép-projekt kezdeményezője, melyen keresztül világszerte minden készpénzmentes fizetést figyelve lesz. A számítógép minden állampolgárnak hitelkártya-számot oszt három hatjegyű tétellel - 666. A külföldi sajtó néhány évvel ezelőtt írt erről a projektről. A számítógép, ami valójában a fenevad számának, a 666-nak lesz a szimbóluma, célja állítólag az, hogy centralizált módon az egész világon rendet teremtsen a gazdaságban. Senki sem tudja, hogy ennek a találmánynak a szerzője előzőleg világméretű gazdasági káoszt váltott ki, hogy aztán az emberiség elfogadja ezt az ajánlatot, mint az ebből való kijutás egyetlen módját.

Az Egyesült Államokban és a nyugati országokban a legtöbb munkavállaló nem készpénzben kapja a bért, és a vásárláshoz sem használ pénzt. A bevételeket és a kiadásokat csak a számlakivonatokon látja. Mivel a hitelkártyák gyakran elvesznek, a feltaláló a készpénzmentes projekt második fázisában újítást javasolt. A hitelkártyát egy egyszerűbb egyszeri aktus váltja fel, melynek során minden polgár homlokára vagy a kézre láthatatlanul rá lesz nyomtatva egy személyes azonosító szám, ami a 666 számok kombinációjából tevődik össze, vagy esetleg beültetnek egy mikro-chipet ezekkel a számokkal. Ezek az adatok csak az adásvételi helyeken lesznek majd olvashatók.

Ennek a leegyszerűsített üzletelésnek az lenne a célja, hogy a pénzemberek centralizálják a gazdasági irányítást, és fokozatosan megszerezzék a politikai hatalmat is. A mi kontinensünkön a gazdasági tekintélyek többsége már elfogadta országa számára ezt az "előnyös" kereskedelmi rendszert, és az európai közös piac vonzó szlogenjével csábítja a többi, még el nem kötelezett európai országot.

Az egész világot átfogó 666 központi számítógép világszerte képes lesz követni, letiltani, utasítani, és büntetni minden embert, mivel ördögi intelligenciával rendelkezik, ami túlszárnyalja az emberit, és független az érzelmektől. Már nálunk is beindult a projekt első fázisa – a túldicsért praktikus hitelkártyák bevezetése, mert hála nekik már nem kell tartanunk a pénztárca tolvajoktól. Az senkinek sem jut az eszébe, hogy a személytelen számítógép -a képmás- mögött a fenevad rejtőzik, aki veszélyesebb, mintha több száz tolvaj nyüzsögne körülöttünk.

Miben rejlik a fenevad fondorlatossága? Ha bármilyen okból kifolyólag bárkit -személyt, családot vagy csapatot- bárhol a világon nem kívánatosnak fog tartani, elegendő, ha kitörli a személyi számát a központi számítógépből, és akkor senki nem ad el neki semmit, illetve nem vásárol tőle semmit. A kényelmetlen ember anélkül, hogy üldöznék vagy bebörtönöznék a társadalom kitaszítottja, a fenevad üldözöttje lesz, aki öldöklés nélkül is likvidálja az embereket.

Világszerte terjed a hitelkártyák bevezetése, és növekszik az olyan kampányok száma, ahol az ezeket helyettesítő, kézre vagy a homlokra beültetett mikro-chip előnyeit ecsetelik.

A javasolt láthatatlan kódokat nemrég állatoknak ültették be. Rájöttek, hogy használatukkal nagyon pontosan, bárhol és bármikor követni lehet mozgásukat. A fenevad miért ne használná ki ezt a mellékhatást az olyan emberek megfigyelésére, akik nem lesznek hajlandók alávetni magukat az ő uralmának?

Az a tragédia, ha az emberek kényszeríteni akarják saját kormányukat, hogy az országból, és saját magukból is önként vazallust csináljanak, csak azért, mert számos kormány tudatlansága és hanyagsága következtében beleesett ebbe a csapdába.

2011.
By: Fresh Joomla templates