IX. válaszok a kérdésekre: 215 - 237

IX. válaszok a kérdésekre: 215 - 237

 

215

Miért nevezik Imanuel serdülőkorát az ezeréves birodalom előkészítő időszakának, és nem egyből ezeréves birodalomnak?

A szeretet, az igazságosság és az Isteni jelenlét birodalma, amit a Biblia és a Grál-üzenet megígért, majd akkor jön el, ha a sötétség utolsó maradványai is fel lesznek számolva, amikor az egész világot a Földön megtestesült Isten fogja vezetni. Ez majd csak Imanuel felnőttkorában fog megtörténni. Az ő gyerekkori éveit az ezeréves birodalom előkészítő időszakának fogják nevezni, mert az emberiség fokozatosan fog rá felkészülni.

Ezt az előkészítő szakaszt az asztrológia és Szibilla szerint szaturnuszi korszaknak nevezik. A Szaturnusz bolygó hatása az örök törvények szerint elhozza a Földre a rendet és az igazságosságot. Azok, akik még nem győztek teljesen szellemileg átváltozni, ezen az alapon fognak még különválasztódni és tisztulni, hogy a földi paradicsom lakóivá lehessenek.

 

216

Ézsaiás próféciája szerint az ezeréves birodalom előtt fel kell épülnie Isten templomának a Sion hegyén, ami az embereket állítólag közvetlenül Istennel fogja összekötni. Nem ez lesz véletlenül a Grál-vár utánzata? De mi szerint lesz felépítve, ha a földi emberek közül ezt senki sem látta?

A szellemi Grál-vár utánzata megjelenik az új finomanyagúságban, ahonnan mint előképet azok hozzák le a Földre, akik az építésében részt vesznek.

 

217

Miért kell az ezeréves birodalomban bevezetni a kasztokat, ha ezzel az emberek ismét visszaélhetnek?

A szellemi érettség magasabb fokára jutva, és Isten szellemi vezetése közben, az ember majd helyesen fogja használni. A kasztok főleg a fejlettebb szellemek védelmét biztosítják. A Földön a legtöbb félreértés és irigység abból lett, hogy az alacsony szellemek mint egyenrangúak érintkeztek a magasakkal. Mivel ezek motívumait és tetteit nem értették, magukból kiindulva magyarázták őket, és ezáltal saját szintjükre alacsonyították a magas szellemek tetteit és szavait. Ezzel az ő feladataik teljesítését is gyengítették.

Az alacsony szellem csak akkor érti meg magas szellemet, ha tisztelni fogja. A kasztok valójában a nehézkedési törvény megnyilvánulásai: az alacsony szellemnek alacsonyabb fokon kell állnia, mint a magasnak, mert különben degenerálná a magasabb szintet. Ezért az egész teremtés erre a törvényre alapszik. A nehézkedés szerint szférákra, az azonneműség szerint meg részekre osztódik. Azáltal, hogy a Földön a legmagasabb szellemek fognak uralkodni, nem lesz többé igazságtalanság, ami az alacsony vagy elcsábított szellemek uralkodása idején létezett.

 

218

Miért nevezi dogmatikusoknak azokat, akik csak a Bibliának vagy csak a Grál-üzenetnek hisznek, és az ön könyvét elutasítják?

A tudomány, a technológia és a kultúra fejlődésével a szellemi ismereteknek is tovább kell haladniuk, különben az embernél egyensúlyhiány lép fel. Mivel a Biblia egy ősrégi, nagyrészt szimbolikusan írt könyv, további Isteni segítség nélkül nem lehet elég jól megérteni. Furcsa, hogy sok keresztény, aki azt állítja, hogy csak a Bibliának hisz, magyarázat szerzés végett a hamis jelenések és médiumok új üzeneteihez fordul. Ezzel azt bizonyítják, hogy a Biblia-magyarázathoz mégiscsak szellemi segítségre van szükségük. De szellemi fejletlenségük ezt -az azonneműség törvénye szerint- a sötét vizeken keresi.

Mások meg elzárkóznak bármiféle szellemi ismeret elől, mert azt hiszik, hogy csupán saját magukból kiindulva mindent megértenek. De hogyan tudnák maguktól megérteni, hogy például az Ember Fia nem Jézus, ha nem hallottak soha semmit, ami ezt a gondolatot megerősítené? Ahhoz, hogy ezt a személycserét megértsék, új információkra van szükségük, melyek a Bibliában nem találhatók, mert abban az időben, amikor íródott még nem volt rájuk szükség. Csak a Grál-üzenetben és az Új evangéliumban jelentek meg. Ha egy keresztény ezeket az írásokat mellőzi, nincs lehetősége megtudni, hogy az új korban szellemi fejlődése szempontjából mire van szüksége.

 

219

Hogyan tudja felismerni a sötét embereket, ha azt állítja, hogy ez nagyon nehéz, vagy néha teljesen kizárt?

Én sem ismerem fel őket, ráadásul ezt nem is erőltetem. Csak ha erre a tudásra szükségem van, akkor kapok sugallatot Imanueltől. Aztán magam is igyekszem meggyőződni erről, megpróbálok bizonyítékot szerezni. Ez nem jelenti azt, hogy az érintettnek azonnal megmondom, hogy ő egy sötét, de kerülni fogom, vagy előtte jobban fogok vigyázni.

Ne próbálják az embereket sötétekre és világosokra osztani, mert ez nem az önök feladata. Ezzel akaratlanul is kárt okozhatnának a világosoknak, vagy saját maguknak. Hiszen ma éppen a jobb emberek látszanak rosszabbnak, és fordítva.

 

220

Hogyan lehetséges az, hogy az ön könyvét a keresztény könyvesboltokban nem árusítják? Ott majdnem összevesztem az eladókkal, mert azt állították, hogy ez a könyv keresztényellenes. Ugyanakkor egyikük sem olvasta.

Csak megerősítette azt, amit mindig is állítottam. Az egyházak híveinek többsége nem Istenhez, hanem az ő ellenfeléhez tartozik. Sajnos, erről nem tudnak. Azok, akik eldöntik, hogy milyen szortiment kerül ezekbe a könyvesboltokba, olyan erős sötét nyomásnak vannak kitéve, hogy az én könyvemet akkor is elutasítják, ha nem is ismerik.

Egyszer kutatást végeztem egy boltban, hogy milyen könyveket kínálnak. Csodálkoztam, hogy mi mindent lehet Isten nevében árusítani! Erről legjobb személyesen meggyőződni, hogy elhiggyék.

 

221

Miért van szükség a megtisztításra, ha már tudunk a sötétségről, és így tudunk védekezni is ellene?

A sötétség létezéséről a legtöbb ember nem tud, és még azok sem akarják, vagy nem képesek valami reális, személyüket is érintő valóságként elfogadni, akik olvastak róla. Nem fogadják el a megmentésükre nyújtott segítő kezet. Különösen az elcsábított hívők nem képesek megérteni, hogy már nyakig ér a sötét sár, és hogy hamarosan belefulladnak, ha nem válnak meg a hamis jelenésektől, médiumoktól, a hamis vallásos irodalomtól és a meditációktól.

E felületes és konok istenhívők miatt, mert a legtöbbjük valóban őszinte hívő, kell majd a választott nép kisebbségének elviselnie a súlyos csapásokat, hogy az elcsábított többség észre térjen és rájöjjön, hogy rossz felé megy. Ha a megfulladás előtt nem akarják elfogadni a segítő kezet, Isten hagyni fogja, hogy a rájuk szakadó rossz felrázza őket az igézetből és a tévelygésből, és hogy harcra bírja őket az örök életért. Csak akkor jön a segítségükre, ha ők maguk fogják kérni, hogy szabadítsa meg őket a sötétség bilincseitől. Ha erőszakkal kiszabadítaná őket a hálóból, amibe belekeveredtek, hagynák magukat újból megfogni, mivel nem értették meg, hogy mennyire fondorlatos és veszélyes.

 

222

Az hogy lehet, hogy Gabriele Wittek, a Németországban élő médium, a könyveiben önt nem említi, és ön sem őt, ha mindketten Isten fiaira kapcsolódnak – ő Jézusra, ön pedig Imanuelre? Egy jelenkori indiai próféta, Sai baba tud róla, és elismeri. Önről miért nem tud?

Ha Sai baba tud Gabriele Wittekről, ez azt jelenti, hogy mindketten ugyanabból a forrásból merítik tudásukat. Engem nem ismernek, én sem őket, mert én máshonnan merítem. Egyik könyvét elküldte nekem, hogy olvassam el. Amikor megnéztem a borítót, rögtön tudtam, honnan származik az ő tanítása. Jézus itt az Alfa és az Omega néven jelentkezik. Akik olvasták az én könyveimet, azoknak rögtön világos, hogy a médium nem az igazi Jézusra kapcsolódik. Hiszen ő ismeri az Alfa és az Omega fogalom valódi jelentését, és nem hagyná, hogy az ő üzenete vagy az ő személye ezen a néven szerepeljen.

 

223

A Wittek könyvekben említés sincs a harmadik Isteni személyről, Imanuelről. Az Igazság Szelleme úgy van magyarázva, hogy ez Krisztus szelleme, aki prófétikus szeren - médiumon keresztül beszél. Csak egy Emánuel nevű frátert említ, aki a tanítás részét alkotó meditációs tanfolyamokat vezeti. Mi a véleménye ezekről a könyvekről?

Az "Örök törvények II." figyelmes olvasója már az ön kérdése alapján világos képet tud alkotni erről a médiumról és a könyveiről.

 

224

Mi mindent lehet elképzelni az "Isten ígéretei" fogalom alatt?

Ezek Isteni ígéretei, melyeket az embereknek készített elő, ha erre megérik az idő, és ők maguk is, hogy el tudják fogadni. Csak mint szimbólumok adattak, időpont nélkül, hogy a sötétség ne élhessen velük vissza, illetve ne hiúsíthassa meg őket a beteljesülés előtt. Ezért, tűnik úgy, hogy a titokzatosság fátyla fedi őket. Isten ígéretei jelentik az embereknek a vigaszt és a reményt a nehéz időkben, amíg eljön a beteljesülés ideje. Néhány már beteljesült, mások újak. Soroljuk fel legalább a legfontosabbakat:

1. A választott nép kiszabadítása az egyiptomiak igája alól Mózes vezetésével.

2. A választott nép nevelése Isten törvényei által - Mózes elhozta a Tízparancsolatot.

3. A Megváltó eljövetele. Jézus további Isteni törvényeket hozott el, melyekkel az emberiségnek védekeznie kellett volna a bűnnel és a sötétséggel szemben, és ezáltal megtisztulni a vétkektől.

4. A Jézus által meghirdetett Ember Fiának - az Igazság Szellemének eljövetele. Jézus küldetését kellett befejeznie, amit megszakított a korai halál, és felkészíteni az embereket az ítéletre.

5. A Messiás -Imanuel- az ezeréves birodalom királyának megszületése, és az ő elragadtatása az isteni birodalomba.

6. Az Ember Fiának jele az égen, és az Ember Fiának megjelenése a felhőkben Egyenlőre nem tudjuk, hogy milyen időkülönbséggel fogja egymást követni ez a két ígéret.

7. Isten pecsétje a homlokon, ami védeni fogja a választottakat.

8. A Nagy megtisztítás – az ítélet első tetőzése.

9. A két tanú megjelenése és bizonyságtétele - Illés és Énók hirdetni fogják az igazi Messiást, és figyelmeztetnek a hamisra.

10. Lucifer megkötése, ami több fázisból áll.

11. Az Ezeréves birodalom – a paradicsom földi utánzata, az emberek nevelése Isten által, az örök törvények szerint.

 

225

Az Isten fiainak miért nincs szárnyuk, mint az arkangyaloknak, ha szintén alá vannak vetve Isten akaratának?

Isten fiainak ezért nincs szárnyuk, bár alá vannak vetve Isten akaratának, mivel ők egyúttal Isten akaratát is jelentik, vagyis ennek a részei. Közöttük és az arkangyalok között körülbelül annyi a különbség, mint a cég alkalmazottai és a tulajdonos fiai között. A cégnél mindenki a tulajdonos akarata szerint dolgozik, de a tulajdonos fiai egyúttal irányítanak is. Vagyis végrehajtó és igazgató szerepet is betöltenek.

 

226

Az isteni birodalom melyik szintjén él az Őskirálynő?

Többnyire a lénytelen és az isteni birodalom határán él. Bár sugárzását az egész teremtésre kisugározza, ő a teremtéstől független. Az Istenhez hasonlóan csak alkalmi látogatója az isteni birodalomnak, nem működik ott állandóan.

 

227

Az Őskirálynőnek miért nincsenek szárnyai, ha Istenhez legközelebb áll?

Saját önálló énje van, mert mint az Isten női része tudatosan elvált az Isteni sugárzásból. Vagyis nem az ő lénytelen magjából származik, mert az csak férfi jellegű. Önként aláveti magát Isten akaratának, bár tőle függetlenül is működhet. De számára nem létezik más értelme az életnek – csak Isten szeretete és szolgálata. Egész létének ez a célja és az értelme.

 

228

Hogy néz ki az Őskirálynő? Előkelő, mint egy "királynő", vagy otthonos, mint az "ősanya"?

Meg fog lepődni, bár mindkét feladatot ellátja, megjelenésének és viselkedésének ezekhez a fogalmakhoz semmi köze sincs. Emberi elképzelés szerint úgy néz ki, mint egy 16 éves lány, de megnyilvánulásai inkább gyerekre vallanak, mint nőre.

 

229

Mikor Jézus előre jelezte a Szent Szellem eljövetelét, miért mondja róla azt, hogy senki sem ismeri, ha arab hercegként már valóban élt a Földön?

Mikor Imanuel mint Parszifal része először jött a Földre, az Atya nem bízta meg szellemi küldetéssel. Saját kezdeményezésére jött, hogy az egész anyagiságban megismerje a sötétséget. Évezredekig tartott míg alászállt a teremtésbe, mert fokozatosan minden szinten inkarnálódott, hogy ezeket tökéletesen megismerje. Modern értelemben földi itt tartózkodásának célját felderítő útnak nevezhetnénk. Saját magán kellett megtapasztalnia a sötétség működését, és meg kellett alapítania az ezeréves birodalom valamiféle előképét, mintáját. Ez az inkarnáció az emberek megismerését szolgálta, hogy jövendő szerepében, amikor ő lesz az egész világ ura, minél jobban kiismerje magát a földi viszonyokban. Hiszen mint Isten idegen volt a Földön.

Az ő bölcsességének és királyi hatalmának számos leírását hirtelen halála után eltemette a föld. A megtisztítás után, a földfelszín megváltozása után, napvilágra kerülnek, hogy az új nemzedék alaposan megismerkedhessen Isteni uralkodójával. Jézus az ő előző emberi létét nem említette, mert erről nem kapott semmi sugallatot az Atya Istentől. Az ő személyét csak később kellett leleplezni, azokon keresztül, akik őt hirdették, s akik kudarcot vallottak, és a művén – a Grál-üzeneten keresztül, amikor szellemi küldetést teljesített a Földön mint az Igazság Szelleme, a Szent Szellem. Addig csak mint Isten háromságának szelleme volt ismert, nem mint e Háromság harmadik személye. Ha nem létezne a sötétség és az emberi felületesség, akkor az egyház elismerte volna Abd-ru-shint az Igazság Szellemének, és az emberiségnek nem kellene büntetésként megélnie a megtisztítást. Az emberek, ha ismernék a Grál-üzenetet, nem követnének el életük során annyi hibát és tévedést.

 

230

Miért hagyta az Isten, hogy Jézus, a fia olyan sokáig szenvedjen a kereszten, amikor rajta keresztül bénákat és némákat is meggyógyított? Miért nem rövidítette meg a szenvedését, ha ez módjában állt?

A visszahatás és az egyensúly törvénye szerint Lucifert meg kellett büntetni az ártatlan haláláért. Jézus a kereszten egy csapda volt számára, de ezt Lucifernek nem kellett előre tudnia, hogy ezt Jézusból ne tudja "kiolvasni".

Amikor Jézus kétségbeesésében és csalódottságában, hogy az Atya ilyen sokáig hagyta szenvedni, felsóhajt: Atyám, miért feledkeztél meg rólam!, Lucifer megértette, hogy Isten valóban elhagyta, és csak saját magára lett hagyva. Amikor Jézus már a halál szélén állt, és szelleme kezdett elválni a testétől, látta Lucifert szellemi látásával, mert az kilépett rejtekhelyéről. Kárörvendően kinevette Jézust, hogy ezzel is tovább fokozza szenvedését, és kiemelje felette aratott győzelmét. De ezért drágán megfizetett. Abban a pillanatban fentről lesújtott rá Isten lénytelen sugara, és elégette örök szellemének egy részét.

Míg Jézus a Földön csak anyagi testétől vált meg, Lucifer elvesztette szellemi testének egy részét. Ezzel meggyengült óriási hatalma és örök élete is. Ezt a karmikus elszámolást követően Jézust angyali lények vették körül és segítettek neki -gyönyörű énekek kíséretében, fájdalommentesen- átmenni örök hazájába, az ő birodalmába.

A jól teljesített küldetés fejében, bár minden segítője kudarcot vallott, és hogy olyan sokáig ártatlanul szenvedett, az Atya Isten az isteni birodalom királyává tette.

 

231

Az ön könyve bombaként hatott rám, mivel figyelmeztet az ítélet szörnyű pillanataira. Miért féljek előre, ha valójában nem is tudom, hogy ez mikor, vagy egyáltalán meg fog-e történni?

Rövid hasonlattal válaszolnák. Amikor elmegy otthonról, és megtudja, hogy esni fog, akkor megijed? Bizonyára nem, hanem viszi magával az esernyőt, hogy ne ázzon meg. Könyveimmel nem félelmet akarok kelteni az emberekben, hanem védelmet nyújtani a rosszidőben.

 

232

Hány ember éli túl a megtisztítást? Valóban csak az emberiség egyharmada?

Ez csak hozzávetőleges becslés, ami az összlakosság ilyen jellegű osztályozásából adódik:

• Körülbelül egyharmada a bomlásba megy. Főleg javíthatatlan bukott angyalok és nagyon rossz karmával bíró emberek képezik.

• A másik harmadot, akik az ítéletkor meghalnak, de nem mennek a bomlásba, a közömbösek és a tétovák alkotják, akik új nemzedékké lehettek volna, ha a saját felkészülésükre szánt időt nem vesztegetik el. Haláluk után egyesek az alacsony bolygókra, mások a Földre, az ezeréves birodalomba inkarnálódnak.

• Az utolsó harmad két csoportból áll:

Az elsőbe azok tartoznak, akik kellő időben megértették a megtisztítás és az Ember Fia, Imanuel eljövetelének értelmét Időben megszabadultak a karmikus vétkektől és a sötétségtől, és kifejlesztették szellemüket. Ezzel választottakká lettek, akik a kis Imanuel közelében fognak élni.

A második csoportot azok alkotják, akik távolról sem annyira tiszták és tökéletesek, mint a választottak, de fokozatosan, az ezeréves birodalom előkészítő időszakában, képesek lesznek a szellemi átalakulásra.

 

233

Meg tudná magyarázni, hogy manapság egyes materialisták miért veszítik el érdeklődésüket az anyagi értékek iránt, és lépnek be az egyházakba?

A legtöbb ember szellemileg csúcspontra jut, vagy legalábbis felébred, ezért vágyik szellemi ismeretekre. Azok, akik a szellemi irodalom és tanítók szövevényében nem akarják maguk keresni az igazságot, belépnek az egyházba, mert annak hagyománya van. Számukra ez elegendő indíték.

Másokat meg a természetfeletti jelenések és a médiumoktól szerzett üzenetek inspirálják, akik vígasztalnak vagy ijesztgetnek, hogy egyedül a megkeresztelkedés, az állandó imádkozás és a gyónás az, ami az embereket megmentheti a közelgő szörnyűségektől. Így önszántukból, tudatlanságból olyan csapdába esnek, amiből nehéz kiutat találni. Még csak eszükbe sem jut, hogy az egyház, illetve a természetfölötti jelenések hazugok és megtévesztők lehetnek.

Az átlagember nem képes elhinni, hogy a sötétek mi mindenre képesek. Bár azt sokan látják, hogy az élet minden területén a sötétség uralkodik, úgy gondolják, hogy az egyház ettől meg van kímélve. Mivel az egyházi dogmákban nem ismerik ki magukat, nem tudják megkülönböztetni az igazságot a hazugságtól. A hazugság olyan meggyőző módon van tálalva, hogy nem jönnek rá, hogy ez illúzió, ámítás.

Ez a megtévesztés olyan gyors, hogy mire az elcsábítottak rájönnek, hová kerültek, sokuk számára már késő lesz. A sötétség a Földön úgy terjed, mint a pestisjárvány. Elnyel mindent, ami tiszta és világos, és sötétté, kártékonnyá teszi. Aki nem lesz elég óvatos, azt megfertőzi mint egy ragályos betegség, és ezt átviszi környezetére is, mert nem fogja tudni, hogy megfertőződött. Ez az infekció ugyan fájdalommentes, de az ítéletkor halált okoz.

 

234

Isten, aki tisztánlátó, miért hagyja, hogy az emberek kudarcot valljanak és hibákat csináljanak?

Isten éppen azért, mert képes előre látni, az őrszellemeken keresztül, vagy földi módon, más embereken keresztül mindenkit figyelmeztet. De erre a többség nem hallgat, mert inkább a sötét tanácsokra és sugallatokra van ráhangolva. Vagyis ha az emberek nem törődnek az Isteni figyelmeztetésekkel, Isten hagyja, hogy hibázzanak, és aztán ebből tanuljanak. Az emberek azzal, hogy kudarcot vallanak, nem Istennek bizonyítják gyengeségüket és alkalmatlanságukat, hanem csak saját maguknak.

Ha Isten erőszakkal eltérítené az embereket a hibáktól és a sötétség buktatóitól, akkor csak engedelmes, saját akarat nélküli automaták lennének. De az emberi szellemben, Isten törvényei szerint, le van rögzítve a szabad akarat, és ezért ennek segítségével kell fejlődnie, és szabadnak kell maradnia. Isten azáltal segíti őt, hogy felkínálja a törvényeit, hogy önként azokhoz tarthassa magát, és így szenvedés nélkül fejlődjön. Ha Isten nem hagyná, hogy az emberek hibás döntéseket hozzanak, és életük befejeztével csak betenné őket a finomanyagúság megfelelő helyére, ahová a nehézkedés és az azonneműség törvénye szerint tartoznak, sokan becsapottnak éreznék magukat. Hiszen Isten tudja, hogy ki milyen, és hová tartozik, csak az emberek nem ismerik önmagukat elég jól. Csak saját hibáikon keresztül ismerik meg önmagukat.

Képzeljék el, hogy az iskolában a tanító tisztánlátó lenne, és a diákokat feleltetés vagy írásbeli nélkül osztályozná. A legtöbb diák azt gondolná, hogy jobb jegyre érdemes, mint amit kapott. De ha a tanár nyilvánosan vizsgáztatja őket, akkor összehasonlíthatják magukat másokkal, hogy igazságos volt-e az értékelés, és hogy valóban tudnak-e annyit, mint ahogy gondolták.

 

235

Ha Lucifer egy arkangyal, akkor minden bizonnyal gyönyörű. Ha le is süllyedt, megmaradt ilyennek?

Amíg nem bukott el, valóban nagyon szép volt, sőt, ő volt a legszebb az arkangyalok közül. Hosszú, szőke haja és kék szeme van. Mint minden isteni lényé, természetesen az ő arcvonásai is földöntúli módon tökéletesek. A korábban ragyogó, szeretetteljes tekintet viszont most hideg és daccal meg csalódottsággal teli, mivel elvesztette harcát az Istennel. Tőle származik az az idea, ami a bukását okozta, hogy az ember Istenné lehet. Bár Isten közelében élt, nem tudott azzá lenni, még akkor sem, amikor magának az Istennek – Jézusnak az életére tört. Annyira büszke, hogy nem akarja elismerni, hogy ő maga hívta ki párbajra az Istent, amikor úgy gondolta, ha leutánozza az ő külső tökéletességét – szépségét, akkor a szellemi képességek terén is egyenrangú lesz vele.

A Földön a bukott arkangyal csak azért tűnik erősebbnek, mert itt, a sötét bolygók terepén, Istenhez képest több szolgája van. Hiszen az anyagiságban, és most főleg a Földön él a teremtés összes angyalának az egyharmada, akit ő csábított a bukásba. Ilyen kis területre ez óriási erő. De közülük sokan nem önként hódoltak be, hanem tudtukon kívül. A nehézkedés és az azonneműség törvénye szerint lettek a sötétség szolgái, mivel nem tudtak különbséget tenni a sötét sugallatok és saját akaratuk között. Ha ezekhez a bukott angyalokhoz még hozzászámítjuk a sok világos embert, akit a saját oldalára állított, akkor nem meglepő, hogy itt a bukott arkangyal úgy uralkodik, mint az Isten.

 

236

Lucifer személyesen diktál a médiumoknak, és ő csinál minden jelenést?

Ő mindent csak irányít, minden tevékenységre "szakértői" vannak. Ha valamihez nincs elég erejük, például, ha Isten követeivel kell harcolni, akkor személyesen is beavatkozik, de csak szellemileg. Olyankor jobbára szellem a szellemmel harcol.

 

237

Ha így leleplezi, nem fél, hogy önt üldözni fogja?

De hiszen János Jelenéseiben szimbolikusan meg van írva, hogy üldözni fog engem, és az én szellemi utódaimat. Ez már régen folyamatban van, bár kívülről nem látható. Könyveim legtöbb olvasóját a sötétség jobban támadja, mint azokat, akik nem ismerik, hogy eltanácsolja őket az Igazságtól.

Az én feladatom az, hogy a nyilvánosság előtt leleplezzem a sötétséget, hogy az embereknek nyíljon meg a szemük, amit a tudatlanság leragasztott. Az egész világnak meg kell tudnia, és saját magán kell megtapasztalnia, hogy valójában milyen a sötétség, mivel saját tapasztalat nélkül nem akarja elhinni.

2011.
By: Fresh Joomla templates