XII. válaszok a kérdésekre: 272 - 285

XII. válaszok a kérdésekre: 272 - 285

 

 

272

Olyan új szellemi igazságokról, elkövetkező és múltbeli eseményekről illetve személyiségekről ír, melyek semmilyen vallási vagy szellemi könyvből nem ismertek. Ez azt jelenti, hogy visszaemlékszik szellemi eredetére és környezetére?

Nem. Az új információkat Imanuel sugallja, önmagától vagy mint választ a kérdéseimre.

 

273

Nem értem egész pontosan, mi a különbség a vágy és az akarat között.

A tett végrehajtásához nem elég csak a vágy, az óhaj, ami a szellemben játszódik le. Erős akaratra is szükség van, ami olyasféle, mint egy közvetítő kapocs a vágy és tett között. A lélekhez lehetne hasonlítani, ami összekapcsolja a testet és a lelket. Az akarás tehát a szellemi vágy anyagibb megnyilvánulása, ami önmagában nem elég a tett végrehajtásához.

Az ismert mondás, hogy "segíts magadon, Isten is megsegít" ezt csak megerősíti, hogy amikor az ember óhaját végrehajtó akarattá változtatja át, az azonneműség törvénye szerint rákapcsolódik a lényszerű segítségre, és meg tudja valósítani a vágyát.

 

274

Miért mondja egyszer azt, hogy az Ember Fiának Csillaga a Hale-Bopp üstökös, máskor meg azt állítja, hogy valami UFO?

Az Ember Fiának Csillaga számos aktivitást magába foglaló gyűjtőfogalom, az ítélet szóhoz hasonlóan. Az Ember Fiának Csillaga sok feladattal és megnyilvánulással bír, a legszellemibb, anyagtalantól, ami közvetlenül Imanueltől való, egészen az anyagiig, ami az emberi anyagiságig ér. Itt csak az eredetük forrása ugyanaz. A teremtés különböző részeibe az összes segítséget az Ember Fia - Imanuel sugározza, és az ítélet idejével vannak összefüggésben:

• Amikor az említett üstökös szabad szemmel látható volt a Földön, ős-szellemi sugárzásának köszönhetően fel kellett volna szellemileg ébredniük Isten prófétáinak és hírnökeinek. Hírül kellett volna adniuk az új Messiás - Imanuel eljövetelét, anyjának származását, valamint azt, hogy a választott népben fog megszületni Szlovákiában, melyet az újra inkarnálódott Mózes vezet.

• Mivel hagyták, hogy a sötétség eltérítse őket feladatuktól annak ellenére, hogy néhányukat személyesen is meglátogattam, nekem kell teljesíteni az ő feladatukat, meghirdetni Imanuelt, Mózest és saját személyemet is.

• Az üstökös a Nagy Megtisztítás közeli idejét jelképezte, amit sugárzásával egyúttal fel is gyorsít.

• Az Ember Fia az üstökösön kívül egy ős-szellemi űrhajót küldött a teremtésbe -UFO közlekedési eszközökkel-, melyek ős-szellemi eredetüknek köszönhetően úgy ragyognak, mint a csillagok. A teremtés alacsonyabb szintjein is képesek ideiglenesen materializálódni, beleértve a személyzetet -az angyalokat- is.

• Az anyaűrhajó kisebb UFO-kat bocsát ki, melyek különböző rendeltetéssel az egész teremtésben mozognak.

• Az egyik UFO betölti a Betlehemi Csillag szerepét, és Imanuel születésekor is megjelenik.

• A Hale-Bopp üstököst egy hatalmas rakétához vagy műholdhoz lehet hasonlítani, mely méretével, összetételével és mozgásával befolyásolja az univerzumban végbemenő szellemi és anyagi folyamatokat.

• Idén Imanuel alászállt az anyaűrhajóba a finomanyagúság fölött, és innen készíti elő illetve irányítja az ítéletet a Földön.

 

275

Miért hívják az Ős-királynőt Isten Anyjának, ha a Földön nem volt Jézus anyja, vagyis nem volt az Isten Fiának az anyja?

Az Isten Anyja fogalom az ő származását fejezi ki, tehát hogy ő Isten női része, és egyúttal az egész teremtés anyja. Ezért Isten után a legnagyobb lény az isteni birodalomban. De nem Isten lénytelen magjából származik, hanem csak az ő sugárzásából, ezért nem lehet az Isten szintjére állítani, és ezért nem közvetítheti az imádságokat az emberek és az Isten között. De a Földön közvetlenül közvetíthet és közvetít is, amikor továbbítja az Isteni üzeneteket az Istentől az emberekhez. Jelenés formájában csak Fatimában teljesítette ezt a feladatot, amikor a gyerekeknek hatszor mutatkozott meg. Az Ős-királynőt azért nevezik az egész teremtés anyjának, mivel az ő együttműködésének köszönhetően formálódott meg, és vált tudatossá.

Az isteni birodalomban Jézus és Imanuel az ő sugárzása segítségével formálódott önműködően ember alakúra. De az isteni birodalmon túl megformálódott ős-szellemi Parszifal nem önműködően jött létre, hanem az Ős-királynő különleges, egyedi cselekedete által. Az ő palástjából egy tömörebb burokkal többet kapott. Azzal, hogy Parszifal megformálására saját burkát, önmaga egy részét használta fel, mintha az ő testéből jött volna létre, ezért tartják az ő fiának. Az Ős-királynő és Parszifal közötti erős anyai köteléket Imanuel is érzi, mivel ő egyúttal Parszifal is. Abd-ru-shin a Grál-üzenetben nagy tisztelettel és szeretettel beszél az Ős-királynőről, mint saját imádott anyjáról.

Az Ős-királynőt szilárd és erős szeretet fűzi a Teremtőhöz, mert hozzá tartozik, mint az őt kiegészítő -bár szellemileg alacsonyabb- női rész. Isten két fiához más jellegű, inkább anyai szeretet köti, mivel ők férjének, az Istennek később elkülönült részei - az ő fiai.

 

276

Ha az egész teremtés az Ős-királynő segítségével formálódott meg, ez azt jelenti, hogy az összes nő az anyagiságban is az ő része?

Az Ős-királynő sugárzásával csak az isteni birodalmat és Parszifalt formálta meg. Minden további szint már a legtökéletesebb nő hatása alatt jött létre, aki az Ős-királynővel leginkább azonos nemű. De lefelé egyre gyengébb, úgy ahogy az isteni sugárzás is lefelé fokozatosan egyre jobban és jobban gyengül, vagyis változik.

Az emberi szellemek esetében az ő eredeti sugárzása Parszifaléval keveredik, és a továbbiakban már csak az ős-szellemi és a szellemi sugárzással, és ezért már teljesen más fajta szellemek és lények keletkeznek.

Szvanhilda, mint az Ős-királynő része, az ős-szellemi birodalomtól lefelé már csak a nőiségre hat, míg Mária és Irmingard részt vesznek a férfi szellemek megformálásában is.

 

277

Nem tudom, hogy a könyvben jól értettem-e, hogy az Ős-királynő Jézushoz hasonlóan Isten lénytelen szeretetéből származik.

Jézus és az Ős-királynő valóban Isten lénytelen szeretetéből származnak. De Jézus Isten lénytelen magjából, az Ős-királynő csak az ő sugárzásából származik. Vagyis nem azonos nemű vele, nem a lénytelen mag köti hozzá, hanem csak az ő sugárzása az, ami egyesíti vele.

 

278

Az Apokalipszis 12. fejezete említi, hogy a Messiás vasvesszővel fogja kormányozni az összes nemzetet. Bár ez a megjelölés szimbolikus, számomra rémisztő. Nem tudom, hogy mit kell elképzelni a vasvessző alatt, bár ön ezt úgy magyarázza, hogy az örök törvények szerint uralkodni.

Már elmagyaráztuk, hogy az örök törvények tulajdonképpen Isten akaratát jelentik. A földi embert azért uralja a sötétség, mert nem akarta megismerni Isten akaratát, és nem akarta önként alávetni magát. Ezzel kizárta magát Isten oltalmából. A sötétség részéről pusztulás fenyegeti, mivel a bolygó már a bomlás térségébe került.

Mivel az emberiség kis része mégiscsak igyekszik megismerni az Istent, és alávetni magát az ő akaratának, ezeket a tiszta embereket Isten meg fogja menteni közvetlenül a pusztulás előtt, amit a sötétség készít számukra.

Aztán, hogy ne kerüljenek ismét a sötét hatás alá, az emberek ezer évre elvesztik a szabad akaratot, ami bukásukat okozta, ami miatt engedtek a kísértésnek. Mivel a szabad akarat törvényét nem lehet eltörölni, a megtisztítás után csak azok az emberek maradnak a Földön, akik önként alá akarják vetni magukat Isten akaratának - az örök törvényeknek, mivel ismerni és érteni fogják őket.

Isten kormányzásáról Abd-ru-shin "Az Ezeréves Birodalom" című előadásban ír:

Az ezer év alatt egyedül Isten Akarata fog uralkodni, amelynek minden emberi szellem engedelmeskedni lesz kénytelen, ha az ítéletben helytállhatott!

Az ezeréves birodalom az emberiség iskolájává válik, ahol meg kell tanulnia, hogyan kell élnie, gondolkodnia és cselekednie, hogy boldog legyen. E célból az emberek szabad akarata ezer évre fel lesz függesztve. Az ítéletben minden el lesz pusztítva, amit helytelenül vetett el, és helytelenül vezetett!

Ez nyújt lehetőséget és garanciát, hogy létre jöjjön a béke birodalma, ami után az emberiség oly régóta vágyott. Számára ez az egyedüli segítség.

 

279

El sem tudom képzelni, hogy szabad akarat nélkül is boldog lehetek.

Az ember azzal, hogy átadja magát Isten akaratának, több lehetőséget és képességet ébreszt fel magában, mint amikor csak a saját földi akarata szerint jár el. Ez egy paradoxon, de a saját akarat korlátozza az embert, mert lekapcsolja a magas lényszerű segítségektől. Ugyanakkor ha önként aláveti magát Isten akaratának, az azonneműség és a nehézkedés törvénye szerint ezekre rákapcsolódik. Ezért Isten akaratában az ember kreatívabb, tökéletesebb és boldogabb lesz.

 

280

Egy magas szellem vagy az Isten miért nem nézhet ki és nyilvánulhat meg a Földön jobban, mint az emberi szellem?

Az ember kinézése az anyagtól függ, ami örökletes, nemcsak a szülők, hanem a nagyszülők is örökítik. Több olyan eset ismert, amikor fehér emberek negyedik vagy ötödik generációjában egy néger születik. Ezért a szellem nem tudja túlságosan formálni a fizikai megjelenést. Csak később vési az ember arcába pecsétjét egész életével, de a kinézését nem változtatja meg teljesen.

Egy magas szellem vagy az Isten a Földön csak belsőleg különbözik a többi embertől, főleg azzal, hogy a sötétség hatása ellenére teljesíteni tudja feladatait. Magas szellemi szintjének köszönhetően tudatosítja Isten iránti felelősségét, ezért a küldetést az első helyre teszi az életében.

Annak ellenére, hogy feladatát teljesítette, a magas szellem a Földön külsőleg nem látszik se jobbnak se szebbnek, mint a többi ember, mivel a sötétség terepén minden negatív módon nyilvánul meg, beleértve a tulajdonságokat és a viselkedést is. Ha valaki tökéletesebbnek is tűnik, ez csak a látszat, mert nem látta minden élethelyzetben. Az azonneműség törvénye szerint nem lehetséges, hogy jobb, vagy más legyen, mint a többiek. Most mindenki egy piszkos medencében fürdik, így senki sem jön ki tisztán a vízből, még az Isten se. Csak amikor a Föld kiszabadul a bomlás szféráiból, akkor lesznek az emberek szebbek és jobbak.

A magas szellemek nem adnak túl sokat a külső formára és a viselkedésre, mivel főleg szellemileg élnek, és az természetes. A szellem szereti a szabadságot, így a szólásszabadságot is. Csak a szabadtalan, vagy szellemileg fejletlen ember igyekszik állandóan uralkodni magán, mert tudja, hogy mennyire tökéletlen, és ezt fél kimutatni. Nem is tudatosítja, hogy ezzel becsapja önmagát és másokat is.

A szellemi világokban nem csupa csendes, komoly és nyugodt ember él, ellenkezőleg, a temperamentumok és a viselkedések minden árnyalata megmutatkozik. Mivel ott nem a sötétség uralkodik, senkinek sem jut az eszébe, hogy valakit elítéljen azért, hogy például sokat vagy keveset, hangosabban vagy halkabban beszél stb. Isten az embereket tetteik szerint méltányolja, nem pedig a külső megnyilvánulások szerint, akár az anyagiságban, akár a magas világokban. Az őszinteség egy szellemi képesség, ezért a szellemi világok lakói nem is tudnak másként, csak őszintén és spontánul viselkedni.

De a Földön mindig elvárjuk a másiktól, hogy úgy fog viselkedni, hogy megfeleljen a tökéletes ember ideáljának. Aki nem rendelkezik valamennyi általunk elismert pozitívummal, az már elítélendő, legyen akár az emberiség megváltója.

 

281

Szeretek egy férfit, de a mi kapcsolatunk valahogy olyan furcsa. Mellette gyakran érzek bizonytalanságot. Nem tudom, vajon ő is szeret engem, mert néha nagyon titokzatos, rejtélyes, nem akar egész nyíltan viselkedni.

Minden világost azért nevezünk világosnak, mert tisztán látható vagy érzékelhető. A világos ember is úgy nyilvánul meg, hogy ön tudja, hányadán áll. A tudatosan ápolgatott vagy öntudatlanul megnyilvánuló bizonytalanság és burkoltság félelemhez és kilátástalansághoz vezet, és ez a sötétség jele. A sötétség által megtámadott kapcsolatban nem lehet világosan kiérezni a szeretetet, még akkor sem, ha az a titokzatos valaki nyíltan megmondaná, hogy mennyire szereti. Az ilyen szavak nem nyújtanak biztonságérzetet, ha nem hatja át őket az őszinte érzelem.

A szerelembeni bizonytalanság éberségre int. Sok sötét férfi érzelmileg a tiszta nőkre és lányokra kapcsolódik, és leszívja őket. Egyszerre több partnerük is van, és bár mindegyikük szeretetet érez, szenved a bizonytalanságtól. Ezek hasonló áldozatok, mint a megtévesztett hívők, akik a jelenésre kapcsolódtak rá.

 

282

kislányom van, aki nekem mindenben segít, de szellemileg nem akar művelődni, mintha ez ellenszenves lenne számára. Madonnát imádja, állandóan az ő számait hallgatja, és az ő plakátjaival veszi magát körül. Mit tegyek?

Főleg a fiatalok nem tudatosítják, hogy mi is valójában az energetikai befolyás, miként nyilvánul meg, és mi a célja. Ha az ön lánya állandóan az énekesnő hangját -vagyis az ő szellemének anyagi megnyilvánulását- hallgatja, átveszi az ő vibrációit, és ez mintha híd lenne összeköti őket.

Hasonlóképpen, a képek is kisugározzák az alkotó vagy a modell energiáját. Bár az ön lánya nem ismeri személyesen az énekesnőt, és nincs vele kapcsolatban, akkor is az ő hatása alatt áll, és mondhatnánk, hogy az ő áldozata.

Ha az ön lánya különben jó kislány, mikor eljön a rossz és a jó kiéleződésének ideje, akkor majd megmutatkozik, hogy hová sorakozik be. Ezeknek az elcsábított világosoknak nagyobb csapásokra van szükségük, hogy lekapcsolódjanak a sötét idolokról. Ezért a sokasodó rossz számukra a megmentést jelenti, igaz, hogy csak szenvedés árán.

Legyenek hát óvatosak, milyen képekkel, zenével és tárgyakkal veszik körül magukat. Szükségtelen kézzel vagy varázsvesszővel mérni az energiát. Elég ha aszerint igazodik, hogy a tárgyak illetve a személyek milyen hatással vannak önre.

Mindenkiben él a vágy, hogy valakit imádjon, tiszteljen, csak nem tudja, hogy ebben a vágyban tulajdonképpen az Isten megismerésének törvénye nyilvánul meg. Aki a papját vagy a szellemi tanítóját imádja, az tévesen úgy véli, hogy jobb annál, aki egy énekest vagy egy bokszolót imád. Ez a bennünk lévő tisztelet és csodálat a legtökéletesebb lényt, Teremtőnket - az Istent illeti. Ezt a tiszteletet csak az tudja magában felébreszteni, aki igyekszik megismerni az Istent. Ennek a hitnél biztosabb útja megismerni Isten törvényeit.

 

283

Már itt van az ítélet ideje? Miért? Én nem látom olyan rossznak az embereket, vagy hogy a sötétség ártana nekik.

Az ember általában nem látja, hogyan másítja meg a sötétség az igazságot – legyen az politikai, gazdasági vagy szellemi téren, mivel az emberi értelmet a média uralja, mint ahogy a hívőket a jelenések és a médiumok. A sötétség győzelme abban rejlik, hogy az emberek majdnem mindent fordítva látnak és fordítva tesznek, mint ahogy kellene, anélkül hogy ezt egyáltalán tudatosítanák. Az igaz, tiszta embert a rosszakarójuknak tartják, az ellenséget, az ártót, a pusztítót, akik külsőre szépen viselkedik, illetve a nemzet jogaiért "harcol", pedig igaznak tartják.

A sötétség már mindent ural, de feltűnés nélkül teszi, hogy teljesítse célját - hogy elpusztítsa az emberiséget. Mert ez ehhez vezet. De egyenlőre senki sem érzi, és ha igen, akkor is tehetetlen, ezt nem tudja befolyásolni. Ezért avatkozik be az Isten. De azokra, akik nem adtak a szavára és nem fogadták el a figyelmeztetést, nincs szüksége. Majd hagyja, hogy szenvedjenek és elpusztuljanak a sötétek között, mert ezeknek jobban hittek, mint az Igazságnak.

 

284

Később is látta azt a csillagot, amelyik a küldetés megkezdése előtt önnek egy keresztet mutatott, hogy emlékeztesse a feladatára?

Igen, de csak most, nemrégen. Egyik éjjel hirtelen felébredtem, és az elhúzott függönyön keresztül egy erős fényű csillagot láttam az ablakban. Azonnal tudtam, hogy ez az Ember Fiának Csillaga, és gyorsan az ablakhoz ugrottam örömömben, hogy újra látom. De abban a pillanatban eltompult a fénye, és elrepült. Még annyit láttam, hogy amikor a panelházunk fölé emelkedett körvonalai úgy világítottak, mint valami hatalmas arany kalap, vagy harang. Ezt teljes részletességében láttam.

Visszamentem az ágyba, és azonnal elaludtam, anélkül, hogy valamit vettem volna. A következő nap Imanuel emlékeztetett, hogy a könyvben szóljak a terhességről is, pedig nem akartam, ha még nem bizonyítható.

Még azt is mondta, hogy az angyalok is úgy fogják elragadni a választott népet, mint ahogy engem felébresztettek. Állítólag néhány ember már meg van jelölve Isten pecsétjével, mert szellemileg helyesen fejlődnek. A fény a homlokukon összeköti őket a magas szellemi oltalmazókkal – az angyalokkal, akik eljönnek értük. Ez szükséges, mert a "sáskák" kezdik kimutatni asztrális hatalmukat.

Az angyalok harca már beindult. Az égi sereg, mely Imanuellel együtt lejött az anyagiságba, harcolni fog a bukott angyalokkal, akik igyekeznek megszerezni és megtartani a választottak feletti asztrális befolyást. Erre a harcra természetesen a finom anyagú szinten kerül majd sor. Az Apokalipszisben le van írva, és összefügg az uralkodó megszületésével. Ha el lesznek keseredve, ne feledjék, hogy segítséggel vannak körülvéve, amire csak Istenben bízva rá kell kapcsolódni.

 

285

Nem lehetne azok számára, akik a Nagy megtisztításig már nem tudják elolvasni a Grál-üzenetet, sem az ön könyveit, összefoglalni legalább a legfontosabbat, hogy mi, tapasztaltabbak tájékoztathassuk őket?

Ismerniük kellene:

• az örök törvényeket, és azok hatását a Földön,

• a teremtés struktúráját és az egyes világok összetételét,

• Isten Háromságát, mint három személyt,

• a következő fogalmak valódi jelentését - az Ember Fia, az Alfa és az Omega, az Igazság Szelleme,

• a különbséget a valódi és a hamis jelenések, médiumok és tanítók között,

• Lucifer valódi hatását, és az ő célját. Néhány szellemi irányzat ugyanis még mindig az eredeti szellemi nevén "a Fény hordozójának" nevezi. De ez a név már nem illeti meg, mivel bukása óta nem fényt, hanem sötétséget hord az embereknek.

2011.
By: Fresh Joomla templates