AZ IGAZSÁG FÉNYÉBEN – GRÁL-ÜZENET

 

 

AIGAZSÁG FÉNYÉBEN

-

GRÁL-ÜZENET

 

 

 

 

ABDRUSHINTÓL

 

 

 

Ez a magyar nyelvű változat az eredeti, Abdrushin által személyesen jóváhagyott német kiadás 

alapján készült a cseh és angol nyelvű kiadásokkal összevetve a gondosabb, precízebb fordítás végett.


A mű eredeti címe: IM LICHTE DER WAHRHEIT - Gralsbotschaft

Verlag  "Der Ruf" GmbH, München, 1931 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

   Az IGE 

kriz

 

ABDRUSHINTÓL A SZELLEMNEK


 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Aki

nem törekszik arra,

hogy az Úr Igéjét helyesen megértse,

az bűnt követ el!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

   

A „Grál-üzenet” Abdrushin fő műve. Az Ő személyében a Jézus által megígért Igazság Szelleme, a Pártfogó, a Vigasztaló jött elAz ebben az Igében rejlő tudás nem emberi elméből származik, hanem attól való, aki által a Teremtés létrejött.

 

Az ember, mint olyan, a maga tulajdonképpeni milétében egy emberi szellem, aki a fizikai testet eszközként, szkafanderként használja, hogy a Földön, az anyagi világban megnyilvánulhasson. Az Igazság Szellemének földi leszületésekor nem emberi szellem öltött anyagi testet, hanem Isten teremtő Akaratának egy részecskéje. Ezért méltán neveztetik ez a könyv az Isten Igéjének.

 

A Grál-üzenetben minden mondat és minden szó valódi és pontos leírása annak ami létezik, mégpedig attól, aki mindezt megteremtette. Vagyis ez egy valós, hézagmentes útikalauz a földi élethez, vagy még inkább a Teremtés átvándorlásához, átzarándokolásához. Az olvasónak tudatosítania kellene, hogy mi a különbség az általában önteltséggel vegyített emberi művek és az isteni Ige között. Az Ige olvasása olyan hatású, mintha az ember magát az Isten Akaratát hallgatná, csak éppen az átadás, a közvetítés formája más, az információ egy anyagi könyvben van tárolva. Tehát erről a tudásról nem lehet a bevett emberi módon egyezkedni, alkudozni, csak bizonyos részeket elfogadni, helyességét vitatni vagy éppenséggel korrigálni.

 

Ehhez a meggyőződéshez természetesen mindenkinek magának kell eljutnia, mégpedig bensőjének vagyis szellemének élénksége, mozgékonysága által, megérzéssel, intuícióval. Ha valaki ezt a könyvet  csupán az ész segítségével próbálja megérteni és kritizálni, akkor bizony nem sokra jut. Az Élő Ige elfogadásához élő szellem szükségeltetik, nem elég a korlátozott földi eszköz – az ész, ami az anyagi agy szüleménye, és ami így csak anyagi dolgokat képes teljes mértékben megérteni. Az ember éppen e célból kapta a földi észt, egy kompjútert, hogy ennek segítségével ezt a belső, élő akarást  szellemi akaratát  átvigye a földi dolgokba. Ha hagyja magát saját eszköze, az ész által leigázni, ezzel önmaga szűkíti le látóterét és felfogását csupán az anyagi dolgokra, az anyagi világra. 

  

A könyv változatai

 

Fontos azonban a könyv eredeti, cenzúrázatlan változatát olvasni. A cenzúrázott, úgynevezett utolsó kézből való háromkötetes kiadásban emberi beavatkozás okozta hiányosságok találhatók. Ez itt az eredeti változat:

 

Az Igazság Fényében – Grál-üzenet” 

A Grál-üzenet utórezgései”.

 

Az 1923 és 1931 között létrejött, egymásra logikusan kapcsolódó előadások egy átfogó, eredeti műbe lettek rendezve, és 1931-ben ebben az összefogott műben jelentek meg „Az Igazság Fényében - Grál-üzenet” címmel. Ezt az 1931-ben megjelent alapművet „A Grál-üzenet utórezgései” címen kiadásra került további, szabadon kapcsolódó előadások bővítik ki.

 

A német szerző, Abdrushin, polgári nevén Oskar Ernst Bernhardt, nagy hangsúlyt fektet a „Grál-üzenetben” és „A Grál-üzenet utórezgéseiben” megjelent előadások sorrendjére, mivel így fokozatosan, lépésről lépésre vezeti az emberi szellemet a megértéshez. Az előző lépés illetve fokozat hiányában az emberi szellem nem tud helyes módon tovább lépni, nem képes befogadni, teljesen feldolgozni az új ismereteket. Vagyis az első mű, „Az Igazság Fényében - Grál-üzenet” ismerete és elfogadása szükséges fokozat „A Grál-üzenet utórezgéseinek” elfogadásához. 


Az egész könyv mint pdf letölthető itt:  „Abdrushin - Az Igazság Fényében - Grál-üzenet 1931“ (4,2 MB)                                - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Megjelent Abdrushin „AZ IGAZSÁG FÉNYÉBEN – GRÁL-ÜZENET” című műve, az 1931-es eredeti német kiadás magyar fordítása könyv formájában: 

 abdrushin  

              Postai küldeményként, utánvéttel (15 €) megrendelhető Magyarországon és Szlovákiában is a következő címen:

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.


 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Kicsoda a Jézus által meghirdetett Igazság Szelleme?

      Maga az Isten Fia, Jézus által meghirdetett Tanácsadónak, a Vigasztalónak, az Igazság Szellemének, a Szent Szellemnek (Szentléleknek) kellett eljönnie, hogy a földi emberiség megítéltessen, ahogy ezt a Biblia megjövendöli.

       Halála előtt Jézus egy próféciát közölt apostolaival, melyet csak János jegyzett fel evangéliumában, a 14.-16. fejezetben:

       János 14, 16-17:
„Én pedig megkérem az Atyát, és más Pártfogót – Vigasztalót ad nektek, hogy veletek 
maradjon mindörökké - az Igazság Szellemét, kit a világ be nem fogadhat, mert nem látja 
és nem ismeri Őt.“
       János 14, 26:
„A Pártfogó pedig, a Szent Szellem, akit az Atya küld az én nevemben, az mindenre 
megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazt, amit mondtam...“
       János 16, 7,8,13:
„...mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok. Ha pedig elmegyek, elküldöm 
őt hozzátok. És amikor eljön, megmutatja a világnak, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi 
az ítélet. ...elvezet majd titeket a teljes igazságra, és az eljövendő dolgokat is kijelenti 
nektek.“
        Ez a Jézus által meghirdetett Igazság Szelleme, a Szent Szellem, az Ember Fia, Parsifal, 
Imanuel, Abdrushin 1875.04.18-án, vagyis 149 éve született Németországban, a szász 
Bischofswerda városában, polgári nevén mint Oskar Ernst Bernhardt.

A 20. század harmincas éveiben Abdrushin megírta az „Az Igazság Fényében - Grál üzenet“ című művet, amely az Isten Igéje, mivel az Isten Fia írta.

Abdrushin Grál-üzenete olyan tanítás, amely átfogó, hiánytalan magyarázatot tartalmaz a teremtésről és annak törvényeiről, melyeket az embereknek követniük kell, ha boldogok akarnak lenni. A Grál-üzenet első könyve az Igazság minden komoly keresőjének szól. A második könyv „Az Üzenet utórezgései” az első könyv komoly olvasóinak szól, akik felismerték benne a Jézus által meghirdetett Igazság Szellemét, aki elvezet minket a teljes Igazságra. Így beteljesedett a Jézus által az emberiségnek adott ígéret.

Vagyis már 149 földi év telt el azóta, hogy Isten Akarata újra emberré lett, hogy közvetlenül a nagy ítélet előtt - a Föld Nagy megtisztítása előtt - szent Igéjében elhozza az Igazságot, amely által megítéltetik az egész emberiség, amelyben minden ember üdvössége és megváltása rejlik, további létezésük, fejlődésük, megtisztulásuk érdekében. Hisz mit jelent száz földi év az örökkévalósághoz képest? Csak egy csepp a tengerben!

Még egyszer idézek János evangéliumából - 16, 7 - 15:

„Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek; mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, megmutatja a világnak, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek énbennem; az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem; az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett.

Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni: amikor azonban eljön ő, az Igazság Szelleme, elvezet majd titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből vesz, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az Atyáé, az enyém; ezért mondtam, hogy az enyémből vesz, és azt jelenti ki nektek.“

Ő, Imanuel Abdrushin, az Igazság Szelleme, az Atyaisten másik Fia, az emberiség nagy Tanítója volt az, aki Szent Igéjében még egyszer megmutatta nekünk a Fényhez vezető helyes utat. De az emberiség ismét kudarcot vallott, és nem ismerte fel benne Isten nagy Küldöttét, akit maga az Isten Fia, Jézus ígért meg közvetlenül ártatlan halála előtt.

1941-ben csendesen távozott, de a megtisztítás után újra visszatér, hiszen közvetlenül a Föld első nagy megtisztítása előtt ismét megszületett. Imanuel nélkül az Ezeréves birodalom felépítéséhez szükséges legkisebb követ sem lehet lerakni.

Idézet Abdrushin „A Tiszta Liliom ünnepére” című előadásából:

„És felépítem nektek a ti ISTENETEK és URATOK templomát itt a földön, és Királyotok leszek, aki örökre összeköt benneteket a Szellem erejével, mindaddig, amíg lesz bennetek akarat a felemelkedéshez.“

Idézet „Az Ember Fia“ című előadásából:

„Nem az emberi akarat lesz az, ami egyszer elismerhetné az Isten által küldött Ember Fiát, hanem isteni hatalom fogja felemelni abban az órában, amikor az emberiség tehetetlenül siránkozva megváltásért fog könyörögni. Aztán minden istenkáromlás elnémul, mert az iszonyat tesz lakatot az ilyen szájakra, és az ember majd készséggel fogadja az összes adományt, melyet a Teremtő az Ember Fia által kínál a teremtményeknek. Aki azonban nem akarja tőle elfogadni, az mindörökre elvettetik.“


Legyen örök hála ISTENNEK azért, hogy majd ő, IMANUEL vezeti az emberiséget az Ezeréves birodalomban, mint igazi Király és Vezető...

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 


2011.
By: Fresh Joomla templates