A Grál-üzenet utórezgései

 

 

 

   

  ABDRUSHIN


  A 

GRÁL-ÜZENET

UTÓREZGÉSEI* * * * * * *ISTEN BÖLCSESSÉGE

IRÁNYÍTJA A VILÁGOT!

TÖREKEDJETEK ARRA EMBEREK,

HOGY A MEGISMERÉSBEN

MEGSEJTSÉTEK AZ Ő NAGYSÁGÁT!


  

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

 

Üdvözöljük a Grál-üzenetnek szánt weboldalon

 

Az alábbi Ige nem új vallást hoz, hanem az a célja, hogy fáklya legyen 

minden komoly olvasó vagy hallgató számára, hogy ezzel megtalálja 

a helyes utat, amely az áhított magasságokba vezeti.

 

Abdrushin

 

       Abdrushin Grál-üzenetének tanítása átfogó, hézagmentes magyarázatot nyújt a teremtésről és a teremtéstörvényekről, melyekhez az embereknek igazodniuk kell, ha boldogok akarnak lenni. A Grál-üzenet egy könyv, ezért nem tévesztendő össze a Grál-mozgalom fogalmával, amely bűnös módon megcenzúrázta a Grál-üzenetet. A Grál-üzenet első könyve, Az Igazság Fényében, mindenkihez szól, aki komolyan keresi az Igazságot. A második könyvet, a Grál-üzenet utórezgéseit, az első könyv komoly olvasóinak szánták, akik a szerzőben felismerték a Jézus által megígért Igazság Szellemét, aki elvezetett minket a teljes Igazságra. Ezzel beteljesült Jézus emberiségnek tett ígérete, lásd:

 

 János 14:26: 

 

       A Pártfogó pedig, a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.

 

  János 16:13-14: 

 

       De amikor eljön ő, az Igazság Szelleme, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből vesz, és azt jelenti ki nektek.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 

Kicsoda a Jézus által meghirdetett Igazság Szelleme?

      

       Maga az Isten Fia, Jézus által meghirdetett Tanácsadónak, a Vigasztalónak, az Igazság Szellemének, a Szent Szellemnek (Szentléleknek) kellett eljönnie, hogy a földi emberiség megítéltessen, ahogy ezt a Biblia megjövendöli.

       Halála előtt Jézus egy próféciát közölt apostolaival, melyet csak János jegyzett fel evangéliumában, a 14.-16. fejezetben:

       János 14, 16-17:
„Én pedig megkérem az Atyát, és más Pártfogót – Vigasztalót ad nektek, hogy veletek 
maradjon mindörökké - az Igazság Szellemét, kit a világ be nem fogadhat, mert nem látja 
és nem ismeri Őt.“
       János 14, 26:
„A Pártfogó pedig, a Szent Szellem, akit az Atya küld az én nevemben, az mindenre 
megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazt, amit mondtam...“
       János 16, 7,8,13:
„...mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok. Ha pedig elmegyek, elküldöm 
őt hozzátok. És amikor eljön, megmutatja a világnak, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi 
az ítélet. ...elvezet majd titeket a teljes igazságra, és az eljövendő dolgokat is kijelenti 
nektek.“
        Ez a Jézus által meghirdetett Igazság Szelleme, a Szent Szellem, az Ember Fia, Parsifal, 
Imanuel, Abdrushin 1875.04.18-án, vagyis 149 éve született Németországban, a szász 
Bischofswerda városában, polgári nevén mint Oskar Ernst Bernhardt.

A 20. század harmincas éveiben Abdrushin megírta az „Az Igazság Fényében - Grál üzenet“ című művet, amely az Isten Igéje, mivel az Isten Fia írta.

Abdrushin Grál-üzenete olyan tanítás, amely átfogó, hiánytalan magyarázatot tartalmaz a teremtésről és annak törvényeiről, melyeket az embereknek követniük kell, ha boldogok akarnak lenni. A Grál-üzenet első könyve az Igazság minden komoly keresőjének szól. A második könyv „Az Üzenet utórezgései” az első könyv komoly olvasóinak szól, akik felismerték benne a Jézus által meghirdetett Igazság Szellemét, aki elvezet minket a teljes Igazságra. Így beteljesedett a Jézus által az emberiségnek adott ígéret.

Vagyis már 149 földi év telt el azóta, hogy Isten Akarata újra emberré lett, hogy közvetlenül a nagy ítélet előtt - a Föld Nagy megtisztítása előtt - szent Igéjében elhozza az Igazságot, amely által megítéltetik az egész emberiség, amelyben minden ember üdvössége és megváltása rejlik, további létezésük, fejlődésük, megtisztulásuk érdekében. Hisz mit jelent száz földi év az örökkévalósághoz képest? Csak egy csepp a tengerben!

Még egyszer idézek János evangéliumából - 16, 7 - 15:

„Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek; mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, megmutatja a világnak, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek énbennem; az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem; az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett.

Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni: amikor azonban eljön ő, az Igazság Szelleme, elvezet majd titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből vesz, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az Atyáé, az enyém; ezért mondtam, hogy az enyémből vesz, és azt jelenti ki nektek.“

Ő, Imanuel Abdrushin, az Igazság Szelleme, az Atyaisten másik Fia, az emberiség nagy Tanítója volt az, aki Szent Igéjében még egyszer megmutatta nekünk a Fényhez vezető helyes utat. De az emberiség ismét kudarcot vallott, és nem ismerte fel benne Isten nagy Küldöttét, akit maga az Isten Fia, Jézus ígért meg közvetlenül ártatlan halála előtt.

1941-ben csendesen távozott, de a megtisztítás után újra visszatér, hiszen közvetlenül a Föld első nagy megtisztítása előtt ismét megszületett. Imanuel nélkül az Ezeréves birodalom felépítéséhez szükséges legkisebb követ sem lehet lerakni.

Idézet Abdrushin „A Tiszta Liliom ünnepére” című előadásából:

„És felépítem nektek a ti  ISTENETEK és URATOK templomát itt a földön, és Királyotok leszek, aki örökre összeköt benneteket a Szellem erejével, mindaddig, amíg lesz bennetek akarat a felemelkedéshez.“

Idézet „Az Ember Fia“ című előadásából:

„Nem az emberi akarat lesz az, ami egyszer elismerhetné az Isten által küldött Ember Fiát, hanem isteni hatalom fogja felemelni abban az órában, amikor az emberiség tehetetlenül siránkozva megváltásért fog könyörögni. Aztán minden istenkáromlás elnémul, mert az iszonyat tesz lakatot az ilyen szájakra, és az ember majd készséggel fogadja az összes adományt, melyet a Teremtő az Ember Fia által kínál a teremtményeknek. Aki azonban nem akarja tőle elfogadni, az mindörökre elvettetik.“Legyen örök hála ISTENNEK azért, hogy majd ő, IMANUEL vezeti az emberiséget az Ezeréves birodalomban, mint igazi Király és Vezető...


 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

  

Hat ima, amelyet Abdrushin adott az embereknek:

  

Reggeli ima

A tiéd vagyok, Uram!

Legyen az életem csak hála neked.

Ó, fogadd el kegyesen ezt az akarást, és ajándékozd nekem ehhez a te erőd segítségét ma is!

Ámen

 

Asztali imák


Uram! Teremtésed kegyelmes működésében mindig készen áll számunkra az étel.

Fogadd hálánkat jóságodért!

Ámen

 

Uram! Ezen étek mellett emlékszünk kegyelmedre, és kérünk, hogy áldd meg ezeket az ételeket!

Ámen

 

Esti ima

Uram, ki minden világok felett trónolsz, kérlek, hadd nyugodjak ezen az éjszakán a te kegyelmedben.

Ámen

 

A Fényben állunk

A Fényben állunk, a teremtésedben, és tudunk rólad, ó, mindenek Teremtője!

Tudunk végtelen bölcsességedről és jóságodról, örök hatalmadról és kimeríthetetlen erődről!

Könyörögve emeljük kezünket és kérünk téged: Uram, hagyd, hogy nagy jóságod és kegyelmed rajtunk nyugodjon!

Ámen

 

Hiszek a Fényben

Hiszek a Fényben,

te benned, mindenek Teremtője, végtelen bölcsességedben és jóságodban, örök hatalmadban és kimeríthetetlen erődben.

Mély alázattal hajolok meg előtted, és egész lényemet felajánlom. De te tölts el engem sugárzó erővel, szent Fényeddel,

hogy téged szolgálhassalak az örökkévalóságban.

Ámen

 
 

 

 


2011.
By: Fresh Joomla templates