35. Tebenned, ember, támadjon fel a Húsvét!

Az egész világegyetemet egy hívás hatja át. Mennydörögve üti el a világóra a tizenkettedik órát, a nagy ébredés óráját, és így a jelenlegi korszak végét is mindenestől, ami benne történt. -

Az elszámolás! Ez a formává lett fogalom az első ébresztő hívás után a felajzott visszahatás útjain rohan. Hallatlan sebességgel minden teremtmény előtt terem, hidegen, tárgyilagosan és feltartózhatatlanul, mert mögötte és benne az élő törvény áll, meghozva azokat a gyümölcsöket, melyek minden egyén vetéséből termettek.

2011.
By: Fresh Joomla templates