Sajtócikkek

Sajtócikkek


 

 

Józan materialisták és idealisták számára

 

Már sok olyan könyv íródott, amely az itélet előtt figyelmezteti az emberiséget, elmagyarázza a természeti katasztrófák okait, és hangsúlyozza az ember "önpusztítását". Miért volt szükség még az ön könyvére?

 

Mivel az itélet, ha ezt a képletes fogalmat használjuk a mai korra, az egész emberiség ügye, mindenkinek tudnia kellene, hogy miért kerül rá sor, és mit kell tennie, hogy túlélje. A különböző vallások és szellemi irányzatok több ezer éve próbálják művelni az embereket, és felkészíteni őket az itéletre, de nem nagy sikerrel.

 

Mi a fő oka ennek a kudarcnak?

Logikai szempontból gyakran annyira elégtelen választ kínálnak, hogy sok józan gondolkodású ember a vallásokat inkább elkerüli.

 

Az ön könyve alapvető szellemi igazságok olvasókönyvére emlékeztet, melyeket bár egyszerű, de komplex módon tárgyal...

A szellemi tudást igyekeztem szilárd alapokon -még materialista módon is- felkínálni. Ezt a formát célzatosan választottam, mivel a könyvnek azokat kell megszólítania, akik még nem estek a vallási dogmák és a fanatikusok vermébe. A józan materialisták és idealisták éppen megértek, hogy felkészüljenek a kritikus időszakra, amikor sor kerül a személyek átszitálására: hasznosakra és haszontalanokra. Ezek számára könyvem iránytűként szolgálhat, hogy segítségével a helyes irányba egyenesedjenek, ahonnan eltérítette őket a jelenlegi elferdült civilizáció.

 

Elárulná miből adódik a mai civilizáció ferdültsége?

Az olvasó éppen ebben a könyvben találja meg a válaszokat.

 

 

Beszélgetett a szerkesztő

 

Renáta Ivanová

 

 

A nép hangja újság (Hlas ľudu) 1997/11/27


 

 

Az összes győzelmet és vereséget magunkban hordozzuk

 

Kezdjük egy idézettel Natália de Lemeny Makedonová új könyvéből: „Sokak számára az evés lett, a munka és a család mellett, az élet értelme. Az étel elkészítése annyi idejükbe kerül, hogy más tevékenységre a legjobb akarat mellett sem marad erejük. Ellenkező szélsőséggé vált az éhezés meg a diéta. Az ilyen ember gondolatban szintén csak azzal foglalkozik mit ehet, és mit nem. Mindkét esetben az étel az első számú probléma, ami megfosztja az embert a élet többi értékétől.“

 

Natália asszony, honnan merítette a tudást az "Örök törvények - Új nemzedék" megírásához?

Ezt nagyon nehéz megválaszolni annak az olvasónak, aki nem ismeri a könyvet. Ahhoz, hogy higgyen nekem, illetve el tudja fogadni a forrást, amelyből merítettem, ismernie kellene a törvényeket, melyek áthatják az egész univerzumot.

 

A könyv alcíme úgy szól Új generáció. Milyen az esélyünk, hogy egyetemi képesítéssel, de egyéb kritériumok szerint szellemileg éretlenül, mi is beléphessünk ebbe a dimenzióba? Kezdjük imádkozni és térjünk meg?

Meg fog lepődni, de ezek közül, amit említett, semmit sem ajánlok. Az egyetlen dolog, ami az embert képes elvezetni az új életformákhoz az, hogy érdeklődést nyilvánítson az iránt, hogy miért kell az emberiségnek belépni az új korszakba, és mit jelent valójában ez a metamorfózis. Ez a kíváncsiság, amit mindenki magában hordoz, vezethet a szellemi tudás új távlataihoz, és így a szellemi átalakuláshoz is.

 

Az ön örök törvényeivel tematikusan rokon gondolati irányzatok általában pozitív módon magyarázzák a kevéssé ismert élet-dimenziókat. De ön megnyitja az olvasónak a sötétség világát is, vagyis az élet a negatívumait. Mi vezette erre?

Az élet-értékek és hozzáállások megváltoztatásához, az átváltozáshoz, első lépés megismerni a sötét hatásokat. A sötét erők kezdeményezői próbálják szellemi tudatlanságban, felszínességben és közömbösségben tartani az embereket. A vallási és szellemi irányzatok a sötét hatásokat mint valami irreális, az élettől különálló dolgot értelmezik, és ezzel feladják valódi szerepüket: a Világossághoz, a valódi tudáshoz, vagyis a fejlődéshez vezetni az embert.

 

A könyvben a reinkarnáció fogalmát elismert közhelyként használja. Ebben az összefüggésben eszembe jutott, hogy egy interjúban az egyik szlovák köztisztviselő azt mondta: "Ha éltem is valamilyen előző életet, nem emlékszem rá. És ha éppenséggel vár is rám egy következő, az egyáltalán nem biztos. Tehát ez miképpen lehet hatással az életemre most, itt a Földön?" Ön szerint mire jó az embernek az, hogy többször élt és élni fog, ha ebből semmire sem emlékszik?

A reinkarnáció elismerésének előfeltétele megérteni az egyik örök törvényt - a visszahatás törvényét. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy amit az ember tesz, vagy gondol, és ahogy átéli az eseményeket, az bumerángként tér vissza hozzá, anyagi vagy anyagtalan szinten. Az ember számára ennek a visszacsatolásnak az az értelme, hogy saját hibái bölcsebbé teszik, és ezáltal tökéletesedik. Ha csak egy életet élnénk, ha nem kapnánk további esélyt - egy új életet, melyben hibáinkat és tévedéseinket kijavíthatnánk, az nagyon nyomasztó és értelmetlen lenne.

A korábbi életek összes győzelmét és vereségét a tudatalattiban hordozzuk, és ebben az életben a megélt tapasztalatok szerint -tudatosan vagy tudattalanul- döntünk és cselekszünk. Tehát az igazságosság és a tökéletesedés lehetősége a visszahatás törvényében rejlik. A gonosz tettek és gondolatok ugyanolyan minőségben térnek vissza, mint a jó cselekedetek és indítékok. Értelmetlen azt állítani, hogy Isten büntet vagy igazságtalan. A valóságban az örök törvények nem ismerésével magunkat büntetjük, mivel mi magunk váltottuk ki a visszahatást. Csak a reinkarnáció - az ismételt földi lét, ad lehetőséget, hogy tanuljunk belőlük és fejlődjünk.

 

 

Abból, amit mondott, arra lehet következtetni, hogy az örök törvények ismerete és betartása lehetővé teszi, hogy földi vándorlásunk során elkerüljük a hibákat és a tévedéseket?

Helyesen értelmezi. Évezredek óta ugyanazokkal a problémákkal küszködünk, mert bár naponta találkozunk az örök törvényekkel, nem tudunk belőlük tanulni. Hatásukat a véletlennek tulajdonítjuk, vagy valaminek, amit nem tudunk befolyásolni, mert nem tudatosítjuk.

Ma, a világforduló idején, vagyis a régi és az új világ átmenetekor, az ember segítséget kap - megismerheti ezeket a törvényeket, és nagy ugrást tehet a szellemi átalakulás felé. Utána teljesen másképp fog élni, mint ezidáig, új képességekkel és lehetőségekkel.

 

Ezek a szavak jó befejezést kínálnak az interjúnak, de engem még nyugtalanítanak azok a sötét erők, melyeket említett. Tulajdonképpen hogyan értheti meg a mai ember, hogy a sötétség rabja?

Bár ez nagyon egyszerű, azoknak, akik erről semmit sem tudnak, nehéz megérteni. A sötét megnyilvánulások annyira elterjedtek, hogy ezeket már életünk normális részének vesszük. Úgy gondoljuk, hogy mi magunk nem tudjuk befolyásolni őket, így gyakran csak rezignáltan alkalmazkodunk hozzájuk. Senkinek eszébe sem jut, hogy a sötét erők művét kell látni abban, hogy nincs idő nyugodt elmélkedésre az életről és az értékekről. A legtöbb ember a manipulált sztereotip életvitel uszályában él, és fogalma sincs, hogy ezzel távolodik létének valódi értelmétől, ami teljesen más, mint ahogy gondolja.

 

 

Beszélgetett a szerkesztő

 

Alžbeta Rosenbergová

 

 

 

Extra Szlovákia napilap (Extra Slovensko) 97/51-52


 

 

Megszületik a Teremtő másik fia

 

Makedonová asszony, megközelítené legalább röviden olvasóink számára, hogy mi a célja az ön könyvének?

Figyelmeztetnem kell az embereket, hogy a Föld már néhány ezer éve a sötét bolygók szintjére süllyedt, ami a gonoszság gyakoribb előfordulásában, igazságtalanságban, és a igaz valóságlátás elsötétítésében nyilvánul meg. Ez a lesüllyedés az oka, hogy szükséges a Föld megtisztítása, magasabb szférákba emelése, hogy megszabaduljon a negatív hatásoktól.

 

Mikor kerül sor erre a megtisztításra?

A könyvben leírom, hogyan lehet felismerni az eljövetel jeleit. Nos, ez a kicsúcsosodás sokkal közelibb, mint ahogy a többség gondolja.

 

Hogyan nyilvánul meg a sötét bolygók hatása a gyakorlati életben?

Különböző módon. Egy ilyen például a szinte krónikus időhiány és az ehhez kötődő hajsza. Ezek a tényezők megakadályozzák, hogy az ember hatékonyan kihasználja idejét szellemi személyiségének fejlesztésére, amely egyedül képes túlélni az élet minden váratlan fordulatát és a közelgő katasztrófákat. Bár az emberek esélyt kaptak, hogy könyvemen keresztül megértsék a sötét hatások lényegét és célját, melyek mindenkinél saját lelkiismeretnek vagy befolyásolhatatlan véletlennek álcázzák magukat, az emberek nem veszik őket elég komolyan. A legtöbb nem tudja, hogy hamarosan elüti a tizenkettőt, amikor már nem lesz lehetőség kihasználni ezt az esélyt.

 

Ezt hogy gondolja, milyen tizenkettőt?

Ennek a káosznak a csúcspontját, ami az emberek szellemi lustaságának és közömbösségének a következménye, még akkor is, ha azt is gondolják, hogy folyamatosan dolgoznak önmagukon és tökéletesednek. Sajnos, gyakran rossz módon és a helytelen szellemi utakon.

 

A könyvben megtudjuk, hogy léteznek sötét és világos szellemek. Tudná őket konkrétabban jellemezni?

A világosak segítő szellemek. A sötét szellemek ellenkezőleg, destruktívan hatnak ránk, nem csak rosszra és bűnre csábítanak, de főleg intelligens módon eltérítenek minket a megismerés igazi útjáról. Céljuk, hogy pusztítsák az emberiséget.

 

És honnan tudja, hogy a rossz intelligens? Elvégre a vallások csak képletes fogalomként említik...

Az én könyvem éppen ebben más, mint a többi, hogy leleplezi a destruktív erőket és működésüket. Ez a tudás az embert ellenállóbbá teszi velük szemben, és már nincs szüksége semmiféle varázsigékre, mágikus segédeszközökre, vagy speciális lelkigyakorlatokra.

 

Árulja el, miként történt a felhívás, hogy megírja az Örök törvények - Új nemzedék című könyvet.

Világos nappal egy csillag szólított meg, amelyen megakadt a szemem az azúrkék égen. Abban az időben, nagyjából négy évvel ezelőtt, gyakorlatra indultam, mert akkoriban jóga órákat vezettem. A panelházak között a fénylő csillag megállásra bírt. Hirtelen egy hatalmas arany kereszt félét kezdett leírni az égen. Ámulattal figyeltem mozgását, de azzal tisztában voltam, hogy repülőgép nem végezhet derékszögű mozgást, és nem világíthat olyan intenzív fénnyel akkora nagy magasságból. Égre szegett szemmel mentem az iskola felé, közben a csillag kísért. Az iskola előtt megállt, és kissé leereszkedett. Ez volt az első jel, melyen keresztül eljutottam a küldetésemhez.

 

Hogy függött össze a csillaggal, ha az semmit sem mondott?

Egy év múlva találkoztam egy médiummal, akinek megemlítettem ezt a látomást, és megkérdeztem, hogy volt-e kapcsolat a csillag és énközöttem. Azt mondta, hogy már néhány éve magas, nem anyagi jellegű civilizáció figyel engem, és ettől kapok feladatokat, melyeket fokozatosan teljesítek. Az első feladat az volt, hogy tanítsak nyilvánosan terápiás célzatú jógát.

 

Erről hogyan kapott értesítést?

Azt nem tudom, állítólag telepatikus úton. Saját ötleteknek vettem. Öt évvel később egy másik feladatot kaptam, hogy nyissak saját kiadót, és hogy jelentessem meg az akkor nálunk még ismeretlen ezoterikus irodalmat. További feladatom az volt, hogy könyvet írjak a fájdalommentes szülésről saját jógás program segítségével, amit két terhességgem során fejlesztettem ki. Mindkét gyerekemet teljesen fájdalom nélkül szültem. Ezt a módszert részletesen leírtam a Gravidjóga című könyvemben.

 

 

Írja le, hogyan jelezte önnek a csillag azt a feladatot, hogy könyvet írjon az örök törvényekről.

Rövid idő múltán a médium figyelmeztetett, hogy a következő pőstyéni (Piešťany) szolgálati út során az említett csillag fénylényei kapcsolatba hoznak a Teremtő Fiával, akin keresztül küldetést kapok.

 

Hogy néztek ki ezek a lények?

Először csak messziről láttam őket, heten voltak. Sárgás-fehér lámpafényként érzékeltem őket. Csak a Teremtő Fiával felvett kapcsolatot követően, mikor átvettem tőle a feladatot, láttam őket jobban. Gyönyörű, ragyogó, férfi és női arcuk volt, búcsúzóul integetettek nekem, és örültek, hogy a kapcsolat sikerült.

 

Az "Örök törvények" című legújabb könyvében olvastam, hogy mi szlovákok vagyunk a választott nép, és hogy miénk a legnagyobb esély, hogy túléljük az összes csapást és katasztrófát. Miért éppen a szlovákok?

Erre a kérdésre a válasz nem csak az nemzetiséghez kötődik, hanem főleg az ember szellemi lényegéhez. Csak röviden mondom. Lehet, hogy csodálkozni fog, de a mai szlovákok tulajdonképpen az eredeti zsidó nemzet az ókorból, Isten választott és védelmezett népe. Ez a nemzet ment át a fejlődés hosszú évezredei során szinte minden nemzetiségen, és ma, az itélet ill. a megtisztítás idején, Szlovákiában inkarnálódott. Ráadásul a korábbi ókori vezetője - Mózes vezeti, aki Egyiptomból új hazába, Kánaánba vezette őket. Ma is hasonló feladattal van felruházva közvetlenül Istentől.

A jelenlegi szlovák állami címer szintén azt jelzi, hogy fentről vannak védve, vagyis Isten által. A három domb a Szentháromságra utal, a kettős kereszt meg a kétszeres Isteni védelmet jelképezi.

 

A könyv szerint önnek születik Immanuel, a Teremtő másik fia. Ezt honnan tudja?

Először burkolt és töredékes információk jöttek, de fokozatosan feltárultak és kiegészültek. Helyes vételükről csak akkor győződtem meg, amikor Imanuel segítségével megfejtettem János Jelenéseit.

 

Több mint 47 éves, évek óta egyedül -csak felnőtt lányaival- él. Nem késő ilyen korban szülni?

Ezt az Isten tervezte így. A korom ebben küldetésben nem játszik olyan szerepet, mint szellemi eredetem.

 

Tudja már, hogy ki a leendő gyermek apja?

Nem.

 

Miért fedte fel a nyilvánosság előtt, hogy ilyen fontos feladatokat kapott?

Az embereknek tudniuk kell, hogy végre elérkezett a megtisztítás végrehajtásának ideje. Közvetlenül előtte sor kerül a hosszú ideje titkolt titkok és próféciák felfedésére, hogy az emberiség megértse értelemüket, és így a túlélés lehetőségeit is.

 

 

Beszélgetett a szerkesztő

 

Michaela Klčová

 

 

Boszorkány magazin (Bosorka) 1997/11/22


 

 

 

 

Közeledik az ember szellemi átalakulásának ideje

 

Tavaly szeptemberben megjelent Szlovákiában egy nemzetközi származású szlovák szerző Natálie de Lemeny-Makedonová  "Örök törvények - Új nemzedék" című könyve, mely nagy visszhangot váltott ki.

 

Mit gondol Makedonová asszony, mi okozta, hogy a könyv ilyen érdeklődést keltett?

Erre nem tudok egyértelmű választ adni. A könyv több témát érint, talán azért is vált ki sok visszhangot.

 

Elárulná azoknak, akik még nem ismerik, milyen témákat érint?

Ahogy a cím is elárulja, a könyv megismerteti az olvasót az örök törvényekkel, melyek ezidáig még soha sem voltak olyan részletesen és világosan publikálva, mint abban a forrásban, melyből merítettem. Én csak egyszerűbb, a mai életnek elfogadhatóbb formában nyújtom.

 

Miért gondolja, hogy az embernek ismernie kellene az örök törvényeket, ha eddig megvolt nélkülük is?

Már nem titok, hogy kozmikus sebességgel közeledik az ember szellemi átalakulásának ideje, amikor minden haszontalan megszűnik, és csak az marad meg, ami új életre képes, pontosan e törvények szerint. A törvények megismerése és beiktatása a mindennapi életbe ezért már most elindította az új nemzedék megformálódását.

 

Amikor átnéztem a könyvet, észrevettem, hogy bár a tartalom változatos, egyszerű és érthető formában íródott. Segített önnek valaki a könyv írása közben?

Igen, nagy segítséget kaptam - nem földit, hanem szellemit. Egyenesen annak a könyvnek a szerzője segített, melyből merítettem, de nem hagyományos módon, mivel már nem él a Földön.

 

Értem, médiumként írta a könyvet, és ő az a szellem, aki önnek diktált. Így történt?

Nem, mellélőtt. Én nem vagyok médium, nem írtam automatikusan. A szerző -aki valamivel több, mint egy átlagos ember- bízott meg ezzel a feladattal, hogy írjam meg az eredeti könyv rövidített változatát. Terjedelme és igényessége miat az csak azok számára megközelíthető, akik elmélyültek az egyetemes igazság keresésében. Mivel így a széles tömegek számára nem elérhető, fenyeget, hogy az emberiség figyelmen kívül hagyja a fontos eseményeket, melyeknek még a rettegett itélet előtt kell megtörténniük.

 

Az eredeti forrás egy vallásos könyv? Milyen szellemi irányzathoz lehet sorolni?

Olyan, mint egy új Biblia, ami a teremtés, a törvények, az itélet és az élet értelmének szellemi kérdései mellett tartalmazza a jelenkorra és az ezeréves birodalomra vonatkozó próféciákat is.

 

A nyilvánosság miért nem tud róla, ha annyira fontos?

Csak azok ismerik, akik valóban komolyan és következetesen keresik az Igazság kulcsát. Mivel a keresők között is sok olyan akad, aki nem értette meg teljesen a szerző származását, így az is értékét veszti.

 

Ne feszítsük tovább a húrt, ki ez a szerző valójában.

Ha nem árulom el, nem azért teszem, hogy feszültségben tartsam önöket, hanem azért, mert a puszta igazság annyira hihetetlen, hogy a többség úgy sem fogadná el. A könyvemben fokozatosan, az örök törvények segítségével, felfedem életét és munkásságát, és így érthetőbbé és elfogadhatóbbá válik az olvasó számára, mintha mindjárt az elején megmondanám. Azt hiszem helyes utat választottam, mert könyvem elolvasása után szinte minden olvasó megy megvásárolni az eredeti forrást is.

 

Önnek az volt a feladata, hogy reklámozza az eredeti könyvet?

Nem, csak igaz fényben tüntettem fel a szerzőjét.

 

Honnan tudja, hogy ő segített írni?

Olyan dolgok írására inspirált, amiket korábban nem tudtam. Például, hogy hamarosan ismét a Földre inkarnálódik, és hogy az ezeréves birodalom világméretű királya lesz - vagyis az új nemzedéké, melyet az ő és az én könyvem formál meg.

 

Hol a garancia, hogy nem csak kitaláció az egész?

Sok tényt a Bibliából és az eredeti forrásból vett idézetek támasztják alá. Elvégre, aki olvasta a könyvet, az megérti, hogy megvan a maga logikája, és hogy hiteles. Úgy gondolom, hogy a mai olvasó szellemileg már eléggé fejlett, hogy ne hagyja magát bolonddá tenni akármilyen logikátlan fikció által. Ezenkívül a könyvre állandó a kereslet, ami arra utal, hogy bizonyára van mondanivalója a mai olvasónak.

 

Elárulná még, hogy az ön kiadója, a Natajoga, milyen új kiadványokat tervez?

Már nem adunk ki semmi újat. Az első könyvem olvasói által írásban vagy telefonon feltett kérdések alapján egy második könyvet rendezek sajtó alá, ami az előzőre épül, és ezt további információkkal bővíti ki.

Vagyis már csak azt adjuk ki, ami felkészítheti az embert a szellemi átalakulásra - az "Örök törvények" második részét.

 

 

Beszélgetett 

Berenika Chudíková, hallgató 

 

 

Orientáció (Orientácia) 2/98 

 


 

 

 

Utat nyitni az új életnek 


• Makedonová asszony, ön állítólag volt ateista, aki felső inspirációk alapján könyvet írt, mely nemcsak a világegyetemről és létünkről kialakult hagyományos elképzeléseket cáfolja, hanem a több ezer éves vallásokat is, melyeket a mai emberiség elismer.  Nem fél, hogy az olvasók elutasítják?

Nem, épp ellenkezőleg. Hiszem, hogy azok, akik megértik, hálásak lesznek ezért a tudásért. 

 

A könyv olvasóinak legalábbis szokatlan lesz, ha megtudják, hogy az egész teremtés hét alap világból áll. Tartalmazza az ún. durvaanyagú világűrt, ahol mi, emberek élünk fizikai testben. Felettünk található a finomanyagú világűr, ahol a lelkek, vagyis a szellemek élnek, a halál után. Aztán ott van a lényszerű birodalom, ahol a mindkét világban aktív kis és nagy lényszerűek élnek. A magasabb szférákban léteznek ún. tökéletes szellemek, akik öröklétűek. Fölöttük élnek az ősteremtett szellemek, akikről a Biblia megemlíti, hogy Isten képmására lettek teremtve. Fölöttük az arkangyalok isteni birodalma terül el, és egészen legfelül, a lénytelen birodalomban székel az Isten. Nem túl bonyolult?

Ellenkezőleg, ez egy nagyon leegyszerűsített kép, de kezdetnek ennyi elég. Az új nemzedék majd sokkal többet fog tudni, mert arra fog alapozni, amit most kap.

 

A könyvben azt írja: "A mesék tükrözik a szellemileg érett emberek látomásait, akik betekintettek a magasabb világokba." Ön szerint tehát az erdei tündérek, a manók és más hozzájuk hasonló lények valóban léteznek?

Igen, ugyanúgy, ahogy léteznek és mindig is léteztek szabad szemmel láthatatlan baktériumok, de csak a fejlett technológiának köszönhető, hogy felfedeztük őket. Ám az említett lényeket műszerekkel nem lehet felfedezni, csak a mai civilizáció által elferdített szellemünk fejlesztésével.

 

Szvanhildáról, a Hattyúszűzről ír. Emberi formába inkarnálódva kell világra hoznia Imanuelt, aki a választott népből fog származni. Ez állítólag a szlovák nemzet, melybe sok ókori próféta és apostol inkarnálódott. Erről tényleg meg van győződve?

Ha nem lennék, akkor nem ezt írtam volna. Az egy más dolog, hogy saját szabad akaratuk és a sötét erők hatására közülük sokan nem -vagy csak részben- teljesítik küldetésüket, ami az egész új nemzedék kárára van.

 

A könyv férfiakról és nőkről szóló fejezetei a mai folyóiratok szövegére emlékeztetnek, valamint az Őrtorony gondolataira, amit Jehova Tanúi az utcán kínálnak. Például azt állítja, hogy "a szoknya a nőnek természetes védelmet nyújt az elférfiasodással szemben." A könyvnek ezt a részét is kinyilatkoztatás útján kapta?

Igen. Az, hogy bizonyos hasonlóságokat talál az Őrtoronnyal, csak megerősíti az ismert tényt, hogy minden vallás ugyanazt az igazságot tartalmazza, amely csak részleteiben különbözik. De éppen ezek döntik el, hogy csak vakhitről vagy logikán alapuló ismeretekről és nézetekről van szó.

 

A könyvben valahogy túl gyors és magyarázat nélküli az átmenet a mai férfiak és a nők gyakorlati életétől az évmilliárdokig tartó történésekhez, melyeket örök törvényeknek nevez.

A látszólag logikátlan átmenet a mindennapi élettől az Istenhez, és a teremtés összetételéhez célzatosan történt. Ha az ember nem megy át valamiféle lelki megtisztuláson és nem tudatosítja, hogy mit csinál rosszul a mindennapi életben, és mi korlátozza, akkor nem képes teljesen megnyílni az új szellemi igazságoknak, és nem tudja elfogadni a nem hagyományos ismereteket.

 

Van az emberiség jövőjével kapcsolatban -amely katasztrofálisnak tűnik- valami személyes kívánsága?

Örülök, hogy lehetőséget adott, hogy elmondjam. El sem tudja képzelni, hogyan sajnálom, ha azt látom, hogy bár az emberek különböző forrásokból megkapják az információt, hogy csak rövid idő marad számukra a szellemi átalakulásra, mégis úgy viselkednek, mintha süketek és vakok lennének. Nem lelnek időt, hogy azzal foglalkozzanak, ami egyedül segíthet nekik a túlélésben. Lehet, hogy néhány hónap múlva olyan idők jönnek, amikor már olvasásra sem lesz idő. Ezért, ha a könyv nyújtott valamit az embereknek, mondják el ismerőseiknek, barátaiknak és a családnak. Mert aki a közeledő átalakulásra nem lesz felkészülve, az nemcsak tehetetlen lesz a válsághelyzetben, hanem képtelen lesz azt túlélni.

 

 

Beszélgetett a szerkesztő

 

Elena Antalová

 

 

Munka (Práca) napilap - Kis újság, 1998/01/16

 

 

 

 

 

Állítólag már közel az idő, amikor beteljesül az utolsó bibliai prófécia

 

Mikor és miért támadt olyan ötlete, hogy megírja ezt a könyvet? Hiszen inkább a hírnevét és az exisztenciáját veszélyezteti, semhogy népszerűségre és megértésre tegyen szert.

Ezt tudatosítom, de mégis megírtam. Ennek a projektnek nem én vagyok a szerzője, illetve a kezdeményezője. Én csak közvetítő vagyok, akin keresztül az igazi szerző megnyilvánult. Az inspirációk és a témák esőként zuhogtak rám, és én besoroltam őket az egyes fejezetekbe, és egyszerűbb formába stilizáltam. Az akadályokat leküzdéséhez, melyek utamba álltak, attól a forrástól kaptam erőt és bátorságot, akitől az ötlet származik.

 

Miért csak most jött létre ez a könyv, nem pedig korábban, ha azt állítja benne, hogy már nincs sok idő az itélet kicsúcsosodásáig?

Most jött el a hibák és a dogmák kiküszöbölésének ideje, különösen szellemi téren. Hiszen mindannyian érezzük, hogy az idő kereke felgyorsult, és így az események is, és az új kezdeményezések átélése is. Ez a felgyorsulás az emberekben káoszt vált ki, amiből kiutat kell találni. A mai korban végre mindenkinek meg kellene értenie, hogy mi a földi élet értelme, és azt is, hogy mi a káosz eredete. Ezidáig sokan nem is jöhettek rá, mivel helytelen nézetek uralkodtak, melyek intellektuális, érzelmi, szociális és erkölcsi szinten megbéklyózták az embert.

 

Milyen dogmákról van szó, és milyen téren él helytelenül az ember?

Minden téren. Az olvasó a könyvből megtudja, hogy mindnyájan elferdült életmódot folytatunk, legyen az a munkahelyen, a társadalomban vagy a családban. Az eddig általánosan elfogadott szellemi igazságok és nézetek is tele vannak hézagokkal, melyek sokakat sokkolnak.

 

Biztos benne, hogy éppen az Ön nézetei helyesek? És ki rejtőzködik a forrás mögött, amit említ?

Már mondtam, hogy ezek nem az én nézeteim, bár sajátomként fogadtam el őket. A forrás, melyet a könyvben fokozatosan feltárok, azoknak, akik ezeket a nézeteket megértik és feldolgozzák, elegendő bizonyíték arra, hogy ezek igazak és hitelesek. Az embert erről az győzheti meg, hogy összhangban kell lenniük a belső érzelmeivel, melyek néhány részletben el is térhetnek az eddigi meglátásoktól.

Ez a könyv nincs a tömegeknek, vagy a többségnek szánva, csak azoknak, akik, olvasása közben úgy érzik, hogy éppen ezt keresték. Mivel szellemileg nem mindenki egyformán érett, ami persze nem az elolvasott irodalom mennyiségétől függ, nem tudjuk egyformán elfogadni a tiszta igazságot. Az elsős elemista nem képes megérteni az integrálokat, mert ahhoz nem elég érett, és nem rendelkezik a szükséges matematikai tudással. Ezért hiábavaló lenne a fejébe verni, viszont egy tudósnak rendkívül fontosak.

A könyvben a szerző származását csak később tártam fel, hogy ez ne tűnjön annyira hihetetlennek, vagy ne legyen sokkoló hatású. Az olvasó először megismerkedik a teremtés struktúrájával és a örök törvényekkel, hogy képes legyen megérteni ennek a kapcsolatnak a lényegét és az okát.

 

Meg tudná indokolni, hogy miért éppen ön lett kiválasztva erre a feladatra, hogy elhozza az embereknek az új tudást, és felszámolja a dogmákat?

Eljött az idő, amikor be kell teljesülniük bizonyos eseményeknek a Biblia utolsó próféciájából – János Jelenéseiből. Mivel ebben bizonyos szerepet játszom, csak az én könyvemen keresztül nyithatta fel és hozhatta nyilvánosságra az, akitől származik - az Ember Fia. Aki figyelmesen és következetesen fogja olvasni a könyvet, nem csak itt-ott beleolvas, az megérti az összefüggéseket és az okokat, hogy miért éppen ebben az időben került sor az említett prófécia megfejtésére.

 

Miért kellett a könyvben felfednie származását? Azt hiszem, sokaknak elfogadhatóbb lett volna, ha az emberek szemében megmarad egyszerű nőnek.

Pedig annak tartom magam, különben nem írhattam volna az egyszerű embereknek. Annak komoly oka van, hogy lelepleztem származásomat a nyilvánosság előtt. Az új nemzedéknek tudnia kell, hogy miért kerül sor az itéletre, és utána ki lesz a szellemi vezető. Mivel akkor még csak fiatal gyerek lesz, csak az anyja szerint fogják azonosítani. Ezért kell az új nemzedéknek ismernie származását és szerepét.

 

Nem tart attól, hogy azok, akik nem hisznek az ön küldetésében, és nem értik meg, majd kigúnyolják, sőt üldözni fogják?

Sok hasonlót már a könyv írása előtt, közben és befejeztével is átéltem. Ezek további köteteket tennének ki, melyek a többség számára sokkal érdekesebbek lennének, mint maga a könyv, mert tele lennének rengeteg rejtélyes és izgalmas eseménnyel, beleértve a fizikai támadásokat, erkölcsi rágalmazást, pszichés félrevezetést, fenyegetést, sőt a fekete mágiát is. Eleinte ezeket a csapásokat a saját rossz karmámnak tulajdonítottam, mert nem láttam összefüggést a küldetésemmel. Csak mikor tudomást szereztem szellemi származásomról, jöttem rá, hogy nem véletlenül úsztam meg mindent szerencsésen. A könyv megírása után biztosítottak afelől, hogy fentről továbbra is védve leszek, mint eddig, és nincs mitől tartanom. Mivel ezt a támogatást és védelmet többször reálisan megtapasztaltam, hiszek benne, és nem félek. Aki teljesíti küldetését, nem félti a saját jó hírnevét, se az életét, mert a feladat teljesítése számára elsőrendű.

 

 

Beszélgetett a szerkesztő

 

Michaela Conzarová

 

 

Új Idők napilap (Nový čas) 1997/11/08

 


 

 

 

Az alábbi cikk lászólag nem áll kapcsolatban a könyvemmel, és mégis összefügg vele. Egy mindennapi társadalmi probléma - a tömegközlekedés - új megoldására vonatkozik. Hogy ennek az ötletnek mennyi a gyakorlati haszna, azt döntsék el a szakértők és a laikusok.

A cikk egyúttal eszközként szolgál, hogy meg lehessen ítélni azoknak a közelállóknak a szellemi érettségét, akinek nem kenyere a szellemi irodalom. Az, hogy miként állnak hozzá a felvetett gondolathoz, el fogja árulni, hogy szellemük eléggé éber és élő, vagy ellenkezőleg, fejletlen és merev.

Próbálja meg a megfelelő időben valakinek a családból, a barátok vagy az ismerősök közül elolvasni a cikket. Aszerint, hogy ridegen elutasítják, mint valami irreális és használhatatlan dolgot, vagy fordítva, inspirációnak veszik a probléma igazságos megoldásához, képet alkothat a szellemi fejlettségükről.

Ne mondja meg előre, hogy mi a cikk célja, olvassa el nekik e bevezető nélkül. Csak miután kifejtették véleményüket, árulja el a szellemi célzatot, és adjon nekik lehetőséget, hogy utólagosan kiegészítsék, vagy kifejtsék véleményüket. Ez egy segédeszköz a szellem fejlesztésére, mint ahogy a keresztrejtvény az intellektus fejlődésének eszköze. Egyúttal termékeny vitára adhat lehetőséget, ami mélyebb és nem várt következtetéseket eredményezhet.

 

 

 

Miért ne utazhatnánk jegy nélkül a városi tömegközlekedés (VTK) járatain?

 

Ezzel a javaslattal egy pozsonyi üzletasszony, Natália de Lemeny-Makedonová jött be a szerkesztőségbe.

 

Mi vezette erre a gondolatra?

Kellemetlen tapasztalatok a VTK-val, bár náluk rendszeres előfizetőnek számítok. Többnyire negyedéves bérletet veszek, mégha rá is fizetek, mert kocsival is járok, meg sokat szoktam gyalogolni is. Ennek ellenére nem érzem magam mentesítve a közlekedési kötelességektől. Minden nap, amikor elmegyek hazulról, arra kell gondolnom, hogy a személyes és üzleti dokumentumokon kívül nálam van-e a villamos bérlet. A rohanás mellett, amit mindannyian ismerünk, egy párszor előfordult, hogy elfelejtettem átteni a másik kézitáskámba, mert más nőkhöz hasonlóan nem mindig ugyanazt hordom. Ilyen kis dolog miatt a revizor és az utasok szemében többször bliccelővé lettem. Feledékenységem miatt épp úgy meg lettem büntetve, mint az, aki tudatos kihágást követett el.

Felháborító, hogy az utas nem alkalmazhat ilyen súlyos szankciókat a közlekedési vállalattal szemben, amikor az ő hibájukból lekési a vonatot, egy fontos ülést vagy találkozót. Ez az igazságtalanság és egy újabb bírság rákényszerített, hogy komolyabban foglalkozzam ezzel a problémával és tegyek valamit annak érdekében, hogy ez megváltozzon, mert tudom, hogy hasonló problémákkal mások is találkoznak.

 

Ekmondaná, mi az ön javaslatának a lényege ill. mit változtatna meg.

Abból indultam ki, hogy nálunk több látszólag ingyenes szolgáltatás létezik, amiket a VTK-hoz hasonlóan naponta használunk, de nem okoznak a polgároknak semmilyen kárt vagy igazságtalanságot. Például a közutak és járdák javítását az adókon keresztül mindenki fizeti, bár egyesek többet járnak a városba, mint mások. A közvilágításért is mindenki fizeti az adót, attól függetlenül, hogy kijár-e este, vagy sem. Hasonlóképpen mindenki befizeti a szemétdíjat, tekintet nélkül arra, mennyi hulladékot produkál. Arról, hogy ezeket a szolgáltatásokat rendszeres befizettem, nem kell naponta magammal hordani és bizonyítékként felmutatni egy igazolást, mert ezt az áttekintést a felelős intézmény vezeti. Ezért nincs vele semmi gond.

De a közlekedésben, még ha az utas meg is akarja fizetni, nem mindig talál működő automatát. Ha nincs kitől jegyet venni, akkor kockáztatnia kell – vagy későn érkezik, vagy bírságot kap.

Akinek bérlete van az sincs sokkal jobb helyzetben. Más teendőkön jár az esze – figyelnie kell, hogy a szelvények érvényessége nem járt-e le, mikor vannak a közlekedési központok nyitási és zárási órái, esetleg az ebédszünet. Persze otthon még arra is kell gondolnia, hogy nála van-e a villamos bérlet. A városi közlekedés így minden polgárnál a fő helyre kerül, különben nem működik, és aminek ő válik az áldozatává. Nem csoda, hogy olyan villámhárítóvá lett, amibe a polgári agresszivitás villámai naponta bele ütnek?

 

Hogyan szeretné elérni, hogy ezek a közlekedési feladatok ne legyenek a polgárok terhére?

Nagyon egyszerűen. A VTK használatát tobábbra is előfizetjük, de a befizetést nem kell igazolni. A most meglévő adókon kívül minden állampolgár fizetne még VTK adót is, és ezt a szolgáltatást aztán az állam finanszírozná. Ez előnyös lenne a közlekedési vállalatnak is, és az utasoknak is. Jelenleg mindkét fél panaszkodik az állandóan növekvő kiadásokra.

Becslésem szerint havi 100 - 250 korona helyett, megemelt adó formájában, minden polgár csak 50 koronát fizetne. Új feladatot kapnának a bérszámfejtők és az adóhivatalnokok, akik jutna egy további tétel feldolgozásra. A többiek, vagyis a polgárok többsége, sok gondtól és feladattól szabadulna meg.

 

Véleménye szerint hogy fizetnék ezt az adót a gyerekek, a nyugdíjasok és a munkanélküliek?

Minden hat évnél idősebb gyermek után szintén levonnának 50 koronát a szülők fizetéséből. Nyugdíjasoknál a nyugdíjból vonnák le ezt az összeget, a munkanélkülieknél a szociális segélyből. Bár ha nem is dolgoznak, időnként bizonyára utaznak.

 

És ha valaki nem kap semmilyen segélyt?

Bizonyára valaki támogatja, vagy van valami be nem ismert jövedelme, ha munka nélkül is el tudja magát tartani.

 

Meg tudná mondani, milyen kulcs szerint lenne elosztva az adó az egyes városok között, és hogy részesednének belőle a vidéken élő polgárok?

Javaslatomat ilyen részletesen nem gondoltam át, mert nem dolgozom sem a közlekedés, sem a közgazdaság területén. Én csak az ötletet adom, amit a szakértőknek vagy laikusoknak -ha konstruktívan fogják fel a lényegét és a jelentőségét- kell kidolgozniuk.

 

Mivel tudná bizonyítani, hogy az ön által javasolt rendszer előnyösebb, mint a jelenlegi?

A módosítás az egész ország tömegközlekedését érintené. Nem tartja logikátlannak és igazságtalannak, ha valaki előfizeti egy hónapra a VTK-át Pozsonyban, és egy hétre például Kassára utazik, ott újra fizetnie kell érte? Miért kell kétszer fizetnie, ha egyszerre mindig csak egy helyen lehet? Ebben a rendszerben már nem lesz bírság vagy nyilvános megaláztatás, mert nincs mit elfelejtenünk, vagy elveszítenünk.

Ezen felül javulni fog az emberek egészsége, mert az olcsó tömegközlekedés legalább az autók felét kiszorítja a városközpontokból. Így több lesz a a parkolóhely, és a városi levegő megtisztul.

A polgárok rendszeres -bár alacsony- befizetései, a jegyek, igazolványok, automaták és közlekedési központok eltörlése olyan tartalékhoz vezetne, amiből jutna új járművek vásárlására, továbbá az gépjárművezetők, a karbantartók és a takarítónők létszámának kiegészítésére. Így a tömegközlekedés sokkal megbízhatóbb, gyorsabb, olcsóbb és kényelmesebb lehetne. Azt is el tudom képzelni, hogy a tiszta buszokban és villamosokban -mint egy kiállításon- képzőművészek plakátjai lennének felaggatva, s ezek a rajzok bemutatnák, hogyan kell viselkedni a közlekedési eszközökben. Az udvarias férfiak és a jól nevelt gyerekek mintha kihaltak volna, mert nincs aki kiiskolázza őket.

 

És a külföldiek? Milyen szerepet kaptak a tervezetben?

Itt sem a hagyományos megoldást kerestem. Mivel ők nincsenek olyan sokan, ingyen utaznának, és csak azok, akik itt élnek és dolgoznak fizetnének úgy, mint mi. A vendégszeretetéről és szívélyességéről ismert Szlovákia ezt miért ne bizonyíthatná még így is?

 

Elárulná hol "leste el" ezt az ötletet? Tudomásom szerint a közlekedési rendszer az egész világon úgy működik, mint nálunk. Miért szeretné, hogy mi kivételek legyünk?

A kérdés csak megerősíti, hogy mi az állandó nemzeti ténykedésünk - csak mások elképzeléseit másoljuk, és aztán csodálkozunk, miért van az, hogy náluk működik, és nálunk meg nem. Nem akarunk saját tapasztalatokra és elképzelésekre építeni, csak a hazai körülményekhez alakítjuk a külföldi modelleket, ami sokkal többe kerül, mint egy helybeli originál. Próbáljunk végre építeni, ne csak utánozni.

 

 

Beszélgetett a szerkesztő

Silvia Lyzáková

Munka (Práca) 1997/12/19

2011.
By: Fresh Joomla templates