XV. válaszok a kérdésekre: 295 - 305

XV. válaszok a kérdésekre: 295 - 305

 

 

295

Elárulná nekünk, hogy mit álmodott?

 

Egy nagy termet láttam, ami üres tornateremre emlékeztetett, mert a falon lent, körülbelül az egyharmadáig faburkolat volt. Az egyik oldalon bordásfalat vettem észre, odaléptem és felmentem rajta. Egy vékony fehér kötél létrában folytatódott, olyanban, amit a a helikoptereken használnak. Nekem azonban könnyebb feladat jutott, nem a levegőben lógott, hanem a falnak volt támasztva. Amikor felmásztam rajta a mennyezetig, azt láttam, hogy egy fiatal férfi áll a létrán, fehér könnyű öltönyben, rövid szőke hajjal. Az arcát nem láttam. Mindkét kezét felém nyújtotta, és amikor a közelébe értem, átölelt.

Szilárdan tartott a karjaiban, és ahogy álltunk, egyszerre csak lebegni kezdtünk a terem mennyezete alatt. Amikor átrepültünk a másik végére, fent egy ajtót vettem észre. Azon keresztül kirepültünk, és hirtelen mindketten egy kanapén ültünk egymás mellett, egy kényelmesen berendezett, nappalira emlékeztető kis szobában. Hallottam, hogy valaki azt mondta: "Ez a te férjed Imanuel." Az álmomban azonnal ellenkeztem, hogy Imanuel nem lehet a férjem, mert a törvények szerint ez nem lehetséges.

Próbáltam saját magamat meggyőzni, hogy nem kell hinnem ennek az álomnak. Ahogy még félálomban a kétségekkel küszködtem, újból hallottam a hangot: "Hiába vonakodsz, úgyis is te lettél Imanuel felesége. Ez az álom nem a jövőt mutatta, hanem a múltat. Éppen most lettél terhes vele."

 

A meglepetéstől hirtelen felébredtem, és egy darabig eltartott, amíg rájöttem, hogy az igazi férfi, akivel az álom közben kellett megismerkednem, Imanuel. De ennek nem tudtam nagyon örülni, inkább megijedtem, hogy ezt hogyan magyarázom meg az olvasóimnak. Hiszen azt állítottam, hogy az örök törvények szerint a földöntúli nemzés nem lehetséges! De Immanuel nekem rögtön azt válaszolta, hogy ez a törvényekkel összhangban történt. Ezért kértem az álom magyarázatát.

A terem az egész anyagiságot ábrázolta - a faburkolatú rész volt a durvaanyagúság, a nagyobbik, magasabb rész a finomanyagúságnak felelt meg. A fehérbe öltözött férfi Parszifal volt. Az ő finom anyagú testét -a lelkét- Imanuel arra használta, hogy teljesítse az Isteni ígéreteket, ahogy a könyv 159. kérdésében az Abd-ru-shintól vett idézetben említettük. Ebben a Parszifaltól vett finomanyagú hüvelyben Imanuelnek két feladatot kellett teljesítenie:

  1. előkészíteni az akciót a felhőkben való eljövetelre

  1. fiút nemzeni, saját fiát Imanuelt. Ez a második ígéret csak a megvalósulás után derült ki.

Amikor az első könyv írásakor engem eltalált a lénytelen Isteni rész sugara, ami Imanuelen keresztül hatott, Szvanhilda egy új szellemi személyiséggé lett. Lucifert ez a fénysugár meggyengítette, engem pedig erősebbé tett. Amikor Imanuel sugarával egyesültem az ő szellemi feleségévé lettem. Akkor Imanuel lénytelen része -a sugárral együtt- leereszkedett, hogy Parszifal finomanyagú testében beteljesítse az Isteni ígéreteket.

 

A földi halál után a szellemem már nem mint Szvanhilda része tér vissza a magasba, hanem mint egy új személyiség - Imanuel felesége. Az isteni Grál-várban fogok vele élni.

Végül Imanuel figyelmeztetett, hogy ez a terhesség más lesz, mint az előző kettő. Fizikailag csak sokkal később lesz kimutatható, mivel a megtermékenyítésre finom anyagú módon került sor. Sőt, a finomanyagúság fölött történt, hogy kívül essünk Lucifer hatásán, aki még mindig ellenőrzése alatt tartja az anyagi és a finom anyagú univerzumot.

Csak a finomanyagúság fölött vált lehetővé Imanuel zavartalan -a sötét hatástól mentes- nemzése. Egy nő - egy emberi szellem azonban ilyen magas szintre nem juthatna el az élete során. Tekintettel a szellemi származásomra én erre képes voltam a lelki, a finom anyagú burkok elégetése nélkül is.

E finom anyagú fogantatás valódiságát megerősíti az Imanuel születéséről szóló Ézsaiás prófécia, 7. fejezet, 14. vers:

A szűz fogan méhében és szül fiat, és annak nevét Imanuelnek nevezik.

Az első könyvben csak oly mértékben kellett tisztáznom a szűz kifejezést, hogy egy hattyúszűzről volt szó. Az értelmezés másik oldalát, ami a nemzéssel kapcsolatos, még nem kellett firtatnom. Akkor ugyanis még se az olvasónak, se nekem nem kellett tudni, hogy ki lesz Imanuel apja. Most úgy kell a próféciát megmagyaráznom, hogy a szűz kifejezés arra vonatkozik, hogy az ő anyja földi férfi nélkül fogan, vagyis nem testi módon.

Míg ez a finom anyagú nemzés az anyag szintjén is megnyilvánul, addig lehet, hogy kételkedni fogok a valódiságában. Ezért Imanuel emlékeztetett, hogy jusson eszembe a páváról szóló álom, amit még az első könyv írásakor álmodtam. Állítólag ez is megerősíti, hogy a finom anyagú fogantatás aktusa már régebben el volt tervezve.

 

296

 

Közzé tenné ezt az álmot is?

 

Egy nagy, erős fa állt előttem. Olyan hatalmas volt, hogy csak a vastag törzsét és egy ágat láttam magasan a föld felett. Az is rendkívül nagy és csupasz volt, további ágak és levelek nélkül. A fája teljesen sima, világos barna és kéreg nélküli volt.

Aztán megszólalt a zene, és a fa előtti réten örömünkben többen táncoltunk és ugrándoztunk. Én ugrálás közben úgy repdestem, mintha trambulinról rugaszkodtam volna el. Többet voltam a levegőben, mint a földön.

A füvön egy gyönyörű pávát vettem észre. Meglepett, ahogy a páva hirtelen megjelent a fán, arccal felém fordulva, pont azon hely fölött, ahol az ág a törzshöz kapcsolódott, mivel feljebb nem is láttam. Akkor arra gondoltam, hogy én nem tudnék olyan magasra felszállni. Nem tudom miért, de azonosultam ezzel a pávával.

De aztán láttam saját magam, ahogy ilyen lebegő mozgás segítségével feljutottam a fára, és fekvő helyzetben testemmel a fa törzséhez és az ágához dörzsölődtem. Ahogy így csúszva, dörzsölődve eljutottam annak az óriási ágnak a végére, le akartam róla ugrani, De hallottam, ahogy az emberek ijedtükben kiáltoznak, mert nagyon magasan voltam. Így hát ugyanazzal a sikló mozgással visszatértem a fáról a földre.

 

Amikor rákérdeztem az álom magyarázatára, akkor azt a választ kaptam, hogy a páva Isten feleségét jelöli. Velem összefüggésben ez számomra hihetetlennek tűnt, így az egész álom valódiságát kétségbe vontam. Akkoriban még azt sem tudtam, hogy én Szvanhilda vagyok, ezért nem kaptam közelebbi magyarázatot az álommal kapcsolatban. Bár a könyvben írtam Szvanhildáról, csak a 20. fejezetben, amikor kinyitottam János Jelenéseit, tudtam meg, hogy én vagyok az. Ezt a pávás álmot abban az időben álmodtam, amikor legyőztem Lucifer hatását, és megírtam, hogy Imanuel megszületik a Földön. Tehát ez az álom adta tudtomra, hogy éppen Imanuel szellemi feleségévé lettem, de én akkor ezt még nem értettem.

Most már megkaptam az álom részletesebb magyarázatát. A fa az Istent jelentette. A törzs az Atya Istent szimbolizálta, az ág Imanuelt. A föld feletti lebegés volt a szellemem kilépése az anyagi testből, hogy azonos nemű módon kapcsolódjak Istenhez, amikor a könyvet írtam. Én voltam a páva a földön, az Isten akkor még ismeretlen, jövendő felesége. Amikor megjelent fent a fán, akkor lettem Imanuel szellemi felesége, mert a páva az én szellememet jelentette. Erre az aktusra akkor került sor, amikor legyőztem Lucifer hatását.

A fa földi testben való megmászása volt az én finom anyagú kapcsolatom aktusa Imanuellel. Vagyis az álom kilenc hónappal előre jelezte, hogy Imanuel részéről sor kerül a finom anyagú megtermékenyítésre. De akkor ezt én még nem értettem. Mivel csak a könyv végén tudtam meg, hogy Imanuel anyja leszek, időközben elfelejtkeztem az álomról. Most azonban olyan világosan látom maga előtt, mintha csak tegnap álmodtam volna. Később a tornatermi álom megerősítette, hogy Imanuel tervezett finom anyagú nemzése már tényleg megtörtént.

Imanuel azt akarja, hogy mindent nyilvánosságra hozzak. Az új nemzedék csak akkor képes megérteni, hogy ez a finom anyagú fogantatás összhangban volt az örök törvényekkel, sőt, hogy tervezve volt Ézsaiás közel háromezer éves próféciája szerint, és a legújabb, 1917-es fatimai prófécia szerint is, ha megismeri az én szellemi származásomat és feladataimat. János a Jelenések könyvében az uralkodó anyjának leírásánál éppúgy megerősíti az aktust.

 

297

Akkor meg miért inkarnálódtak a Földre magas szellemek apa szereppel?

Nem Imanuel nemzése végett, hanem azért, hogy az ő védelmezői lehessenek. Először segíteniük kellett volna nekem a munkában és a küldetésben, hogy a sötétség legyőzésével ezt a feladatot kiérdemeljék. Sajnos, az előkészületek során mindegyik kudarcot vallott. Erre elvben számítani is lehetett, mert a sötétség hatalma már a csúcspontjához közeledik.

Minden feladatra több jelölt inkarnálódik a Földre. Isten a magas szellemeknek is lehetőséget ad a szellemi felemelkedésre, amennyiben ezt kérik. A föld olyan, mint a teremtés "pokla", a magas szellemek szellemi előrejutása szempontjából a legjobb helynek számít.

A bukott arkangyal tudta, hogy ki lesz a férjem. Ezért közvetlenül a megtermékenyítés előtt elküldte hozzám a két említett "fenevadat", hogy erős pszichikai hatásukkal eltérítsenek az Imanuelhoz kötő kapcsolattól. Ha velük szemben alulmaradtam volna, akkor a nehézkedés törvénye szerint már nem lettem volna képes elhagyni a finomanyagúságot, amire szükség volt, hogy Imanuel közelébe kerüljek a nemzésnél. Lucifer jól ismeri az örök törvényeket, azért akart engem ebben meggátolni. Ha ez sikerült volna neki, akkor engem Imanuel erőszakkal nem emelhetett volna magához.

Ez így fog működni azoknál az embereknél is, akik energetikailag a bukott angyalokhoz kötődnek. Ezek nem engedik, hogy az áldozatok a megtisztítás során megszabaduljanak tőlük, hanem lehúzzák őket, hogy velük együtt pusztuljanak a bomlásban.

 

298

Tulajdonképpen mit szimbolizál Imanuel anyjának leírása János Jelenéseiben - az Apokalipszisben, 12. fejezet: Egy asszony kinek öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona. Mivel áldott állapotban volt, fájdalmában és szülési gyötrelmeiben kiáltozott... A sárkány odaállt az asszony elé, hogy fölfalja gyermekét... Valóban ez fog történni az ön terhessége alatt illetve a szüléskor is?

Ez az esemény szellemi szinten már megtörtént. Mégpedig akkor, amikor Imanuel születéséről kellett írnom. Lucifer engem azért kísértett, hogy ne tudjam "megszülni" Imanuelt, vagyis ne tudjak írni az ő megszületéséről. A Jelenésekben az én pszichikai kínlódásom volt a szülési gyötrelmekkel kifejezve. Az, hogy a sárkány az asszony elé állt, azt jelentette, hogy Lucifer szellemileg odajött hozzám, amikor megfogta a kezem, hogy ne írjak. Az ő áldozata nem lehetne egy asszony, egy emberi szellem, mert tekintettel alacsonyabb szellemi származására nem harcolhatna vele, hogy kicsalja rejtekéből a Földre.

Imanuel lénytelen sugarának kibocsátása okozta, hogy az egész testem úgy ragyogott, mint a Nap. Ez a leírás egyúttal kifejezi az én szellemi kapcsolatomat Imanuellel, mikor a felesége lettem. A Hold az asszony lába alatt az időt szimbolizálta, amikor ez történt. Ez a Rák asztrológiai jelében volt, amikor a Hold bolygó uralkodik, és nem véletlenül volt nyáron, amikor a születésnapom tartom.

 

E szellemi szülés után valami hasonló, csak sokkal fájdalmasabb, fog lejátszódni az anyagi szinten is. Az embereknek ismerniük kell az én szellemi származásomat, hogy tudják, hogy ez a szenvedés, amit még el kell viselnem a Földön, nem az én rossz karmám, hanem a küldetésem – áldozat a sötétség legyőzéséért a Földön.

 

A tizenkét csillag az asszony fején az ő szellemi hatalmát jelöli. Amikor ezzel az aktussal Imanuel feleségévé lettem, egyúttal királynője lettem az isteni birodalmon túli tizenkét teremtésnek is, melyeknek Imanuel, mint az isteni Grál-vár királya kiküldi a Fényét.

.

299

A mi teremtésünk nem az egyetlen?

Nem. Ahogy minden anyagi naprendszer a törvények szerint egy Nappá és tizenkét bolygóvá formálódik, úgy a Teremtő egész műve tizenkét teremtéssé formálódott. Ez a központi Nap az Isten, aki csak a művén kívül létezik - a lénytelen és az isteni birodalomban. Az Isteni Grál-vár tehát tizenkét ős-szellemi Grál-várat lát el, melyek ennek mintegy hozzáépített részei.

 

300

Minden teremtés egyforma?

Mindegyik más, mint ahogy a naprendszerben is minden bolygón mások a természeti feltételek, és így az életfeltételek is.

 

301

Kapott valami konkrét bizonyítékot arról, hogy Imanuel ebben az évben megszületik?

A tornatermi álmom előtt az egyik velem egykorú olvasóhölgy azt írta nekem, hogy rólam álmodott. Ez a tavalyi év végén történt, amikor még nem tudhatott Szvanhilda szellemi eredetéről, mert akkor még én sem tudtam róla. Ezt az álmot a szellemi származásomról nyert jelenlegi ismeretek szerint magyarázom el önöknek. Az egyetlen dolog, amit akkor az ő álmából meg kellett értenem az volt, hogy Imanuel ebben az évben megszületik. Leírom olvasóm álmát a levélből:

 

Láttam önt: hosszú, fehér, csillogó ruhában. Tudtam, hogy ön az, akkor is, ha személyesen nem ismerem. Egy levelet kaptam az ön fiától, benne az ő fényképével. A levélben egy üzenet volt, hogy mondjam meg önnek a terminust - 1998 november.

A levél tartalmára nem emlékszem, csak erre a dátumra. Amikor láttam a fényképen az ön fiát, egy nagyon szép, szőke - hosszú hajú fiatalember mosolygott rám. Tudtam, hogy már ismerem, és hogy ő is ismer engem. Saját magamat sokkal szebbnek és fiatalabbnak láttam, mint most vagyok.

Álmomban még láttam egy boldog kisfiút, és körülötte sok embert. Nem sokkal azután láttam egy kisgyereket, nagyon gyenge és szánalmas volt, az egész csontvázát látni lehetett.

 

Most, hogy nyilvánosságra hoztam az ő levelét, Imanuel elmondta nekem, hogy egy megtestesült hattyúszűzről van szó, ezért ismerte meg Parszifalt, és láthatta az ő képét. Mivel a fiatal férfi a fiam volt, a csillogó ruhájú asszony csak az Ős-királynő lehetett. De ezt tavaly még nem tudtam. Azt hittem, hogy az olvasó a fényképen az én leendő gyermekemet látta, a felnőtt Imanuelt, ezért úgy gondoltam, hogy engem az ősteremtett Szvanhildaként látott.

Csak most értettem meg, hogy az olvasó levele megerősíti azt, amit magamról csak később tudtam meg: hogy Szvanhilda valójában a Őskirálynő az ős-szellemiségben, mivel Parszifal az álomban az én fiam volt.

A levél szerzője az álomban azért volt fiatalabb és szebb, mert a saját szellemi testét látta, ami mindig fiatal és gyönyörű. Az, hogy láthatta Parszifal képét -nem az igazi kinézetét- bizonyítja magas szellemi származását. Egy másik feladata az én küldetésemben az volt, hogy részt vegyen az első találkozón a Grál Mozgalom képviselőjével, ahol tudomására hoztuk a három feladatot. Akkor sem hagyta magát eltántorítani tőlem, amikor ezért erős, hosszabb ideig tartó pszichikai kínokkal lett büntetve.

A sok ember a gyermek mellett azt jelentette, hogy Imanuelnek sok követője lesz. Az olvasóm álma azt is megerősítette, amit Ézsaiás próféta már régen megjósolt, 7. fejezet 16. vers, hogy még Imanuel fiatal korában katasztrófák lesznek és háború tör ki:

Mert mielőtt e gyermek megtanulná megvetni a gonoszt, és a jót választani... és a 17. versben: Hoz majd az Úr rád, és népedre... olyan napokat, amilyenek még nem voltak...

Ezt a régi jóslatot támogatja Imanuel legújabb, erre az asztrológiai évre vonatkozó próféciája is, ami e könyv 138. kérdésében lett közzétéve.

 

302

Nem lenne az ön kapcsolata Imanuellel azonosabb nemű, ha az isteni Őskirálynő részeként jött volna el a Földre?

Igen, de Imanuel Szvanhildát akarta feleségül, nem pedig a saját anyját. Nem vehette volna el az Őskirálynőt, mert az az Atya Isten felesége. Fordított esetben zavar állna be az anya-fiú kapcsolatba is. Ezért az eddig még szűz Szvanhilda kell hogy Imanuel felesége legyen, mint egy új személyiség, ha a Földön a küldetés teljesítésével megerősíti szerelmét.

 

303

Lehet azt állítani, hogy emberi mérték szerint Parszifal olyan, mintha Imanuel fia lenne, és Szvanhilda olyan, mint az Őskirálynő lánya? Helyes ez az összehasonlítás?

Nem helyes. A fiú és a lány emberi értelmezés szerint szüleihez képest önálló -vagyis egy másik- szellemmel rendelkezik. Ezért gyakran különböznek is tőlük. Ha szellemileg hasonlítanak egymásra, akkor ezeket a szellemeket az azonneműség törvénye kapcsolta össze. Parszifalnak és Szvanhildának szerzőikkel közös szellemi magjuk van, bár külsőleg más személyek. Ez a szellemi mag, bár részben el van választva, mégis összekötődik, és így egy lényt alkot.

Felnőtt korában az emberi fiú mindenről önállóan dönthet, mivel saját szelleme van. Az Isten fia az Atya tudomása nélkül nem tehet semmit, mivel saját lénytelen magján keresztül állandóan össze van vele kapcsolva.

Hasonló módon, a szellemi magon keresztül, kapcsolódik Parszifal Imanuelhez és Szvanhilda az Őskirálynőhöz.

 

304

Miért csak ilyen meglett korban kell megszülnie Imanuelt? Nem születhetett volna korábban, amikor ön fiatalabb volt?

Rövid idő alatt kellett összegyűjtenem a választott népet, még a megtisztítás előtt, hogy a sötétségnek ne legyen ideje elcsábítani őket, ahogy ezt dogmák létrehozásával a Grál Mozgalomban teszi. A sötét tagok még az én első könyvemből is vesznek kijelentéseket, amiket más összefüggésben magyaráznak, hogy kétségbe vonják a küldetésem. A csábítás ellen a Grál üzenet és az én könyveim jó ismerete a legjobb védelem, mivel az ember csak tudatlanságból fogadja el a helytelen magyarázatokat.

Azt, hogy Imanuel születése az anya előrehaladott korára van tervezve bizonyítja egy bejegyzés Szibilla apokrif könyvében, melynek címe "Mit jósolt meg Szibilla", Függetlenség kiadó, 1990.

A 18a vers: "A kilencedik korban Galileában egy asszony a negyvenes évei végén terhes lesz." Amikor terhes lettem, már majdnem 48 éves voltam, vagyis a negyvenes éveim végén történt. Galilea csak arra utal, hogy ez a terhes nő abban a nemzetben fog élni, ami az eredeti zsidó népnek felel meg. Ez a nép a kilencedik korban, vagyis a régi világ utolsó korában máshová inkarnálódott. A megtisztítás során elsőként e nép eredeti országa lesz megtámadva és feldúlva.

A 18b vers: "Angyalok szállnak le az égből a földre, az emberekkel egyforma ruhába öltöznek, és közöttük fognak járni." Hogy az ő terhességét a sötétség ne hiúsíthassa meg megtestesült angyalok, vagyis magas szellemek és lények fogják védeni a Földön. Valóban körülvesznek, ők az én segítőim. Ezen kívül azokkal az angyalokkal is szellemi kapcsolatban állunk, akik Imanuellel szálltak alá.

A 18c vers: "Azokban a napokban két nép, Góg és Magóg népe jelenik meg, és a Föld legnagyobb részét elpusztítják." Ez a már régóta megjósolt arab háború, amit Imanuel legújabb próféciája is említ, ezt a 138. kérdésben dekódoltam. Később Kína is beavatkozik ebbe a háborúba, és globális atomháborút okoz.

A 18d vers: "Amikor ezek a népek megjelennek, az asszony fiút szül abban a korban, amit aztán a "korok korának" fognak nevezni. A háború idején, ami először majd Ázsiát s utána Európát dúlja fel, egy asszony fiat szül, aki nem egy közönséges ember lesz, mivel születésének idejét a "korok korának" fogják nevezni.

 

305

Leellenőrizte az állapotát orvosnál vagy tesztekkel?

Minden hónapban csinálok egy terhességi tesztet, de még nem mutat ki terhességet. A harmadik hónap végén voltam nőgyógyásznál is, és jeleztem neki, hogy a tünetek szerint úgy érzem, hogy valószínűleg terhes vagyok. Először megkérdezte hány éves vagyok. Amikor azt mondtam neki, hogy ebben az évben leszek 48, rosszalló, de mégis együttérző pillantása mintha azt mondta volna: "Az ön korában érdemes lenne inkább a klimaktériumra gondolni, mint a terhességre." A kivizsgálás után nem erősítette meg a terhességet. Csalódott voltam, de eszembe jutott, hogy Imanuel figyelmeztetett, hogy a terhesség fizikailag csak később lesz bizonyítható.

További információkat Imanuel születéséről könyv formájában már nem írok, hanem majd a sajtóban teszem közzé.

2011.
By: Fresh Joomla templates