18. Isten gyermekei.

Kérdés:

Abdrushin azt mondja, hogy nem minden ember Isten gyermeke, bár meg van írva, hogy minden ember mint örökséget önmagában hordozza az Isteni gyermekséget, és így jogosult az Isten országára. Abdrushin ezt tagadni akarja?

 

Válasz:

A valódi Isteni üzenet összes meg nem változtatott irata mindig egyezni fog az én magyarázataimmal. Vagyis itt is. Nincs semmi ellentmondás. Csak az ön véleménye egy kicsit egyoldalú. Ez az állítás ugyanis nagyon nyilvánvalóan megerősíti az én magyarázataim igaz voltát.

Örökséggel rendelkezni nem más, mint képességeket hordozni magunkban a szellemi származás alapján.

Mihelyt azonban valaki igényt akar tartani erre az örökségre, vagyis be akar menni a szellemi birodalomba, akkor itt is, mint mindenütt a Földön, bizonyítékra van szükség; mert minden jogosultság igénylése egyúttal bizonyításra szorul.

De erre a bizonyíték csak az lehet, hogy ezeket a hozott képességeket kifejlesztette; más módon ezt nem lehet bizonyítani. Csak az adott képességek alkalmazása nyújt bizonyítékot. Ha erre sor kerül, akkor az emberi szellem is Isten gyermekévé lesz, aki képes bemenni az ő birodalmába. Az egyik teljesen önműködően a másikból következik; mivel a befejezett fejlődés egyúttal az az erő is, ami teljesen automatikusan megnyitja a kaput az öröm birodalmába. Ám ha az ember nem fejleszti ki az ilyen irányban neki adatott a képességeket, vagyis az örökségét, akkor nem tarthat igényt a jogára, és nem mehet be az Isten országába, és ezért nem válhat Isten gyermekévé, mert eltemette tálentumát, ami így nem hozott hasznot.

Itt tehát nincs semmi ellentmondás, csak szavaim helyességének bizonyítéka.

2011. .
Joomla 1.7 templates free by Joomla Template Maker