48. A Grál-üzenet és a zsidók.

Kérdés:

A Grál-üzenet a zsidókra is érvényes?

 

Válasz:

Ahogy valamikor Krisztus Üzenete, úgy ez az Üzenet is minden emberi szellemre érvényes, aki megnyílik neki! Ilyen tekintetben nincs semmi korlátozás. Aki helyes módon nyitott, az bárki mással egyenrangú. Csak e nyitottság aktuális nagysága teremt különbséget.

Krisztus Üzenete akkor elsősorban szintén csak a zsidóknak volt szánva, bár nem kizárólagosan, mivel ők az akkori szellemi fejlettség alapján a megértés legnagyobb lehetőségét hordozták magukban. Ezért a visszahatásban az Isten Fia sehol máshol nem inkarnálódhatott (lásd az „Atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek“ című előadást). Annak ellenére az Üzenet az egész emberiségre érvényes volt. A zsidóknak más érlelődő nemzeteknek kellett továbbadniuk Isten Üzenetét.

Ezzel egyáltalán nem valami feltétlen zsidóságra nevelés akart lenni. Nem mintha annak, aki megnyílt az Igazságnak, zsidóvá kellett volna lennie ahhoz, hogy bemehessen a Szellem fényes birodalmába, az Isten országába; mivel csak az léphet be a Fény birodalmába, aki az Igazságot szolgálja! A vallás önmagában nem játszik ebben semmi szerepet! Ez ma is mindenkivel, aki most meg akar nyílni az Igazságnak, éppen így van.

Mivel az emberi okoskodás többszörösen elferdítette Isten Igéjét, most szükségessé vált egy új Isteni Üzenet, az Ember Fiának közvetítésével, aki a rendíthetetlen visszahatás alapján ezúttal minden emberhez fordul, nemzetiségre vagy a vallásra való tekintet nélkül. Ez mindenkire vonatkozik, akiben él a vágy a magasztos és a tiszta iránt; mivel Isten Üzenete ismét az egész emberiségnek van szánva ezen és a túlvilágon is, és mindenütt terjeszteni kell, mint ahogy egykor a zsidóknál az Isten Fiának Üzenetét.

Viszont most ezáltal a zsidók is eljuthatnak a megváltáshoz, és megszabadulhatnak attól az igától, amit az akkori kudarccal vettek magukra. De ha ezt most ismét elszalasztják, akkor ez örökre szól. Erre soha nem kapnak további lehetőséget.

De hamarosan nagy dolgok fognak történni a zsidók között is, ahogy az egész emberiséggel!

Az újabb kori zsidó körből való állítások erre már többször is rámutattak. Itt ez többek között azt jelenti:

        Ábrahám hirdeti:

Halld meg, Izrael!

Igen, ez igaz!

Igaz, hogy a Megváltó eljött

le a földre, le hozzánk,

te hozzád, én hozzám.

Mint az Isten Fia,

mint aki egy az Istennel.

Igaz, hogy te, Izrael,

te voltál a választott nép.

Az voltál.

Többé már nem vagy az.

Mivel az is igaz,

és mint szörnyű átkot viseled,

hogy kudarcot vallottál.

Belőled jött el a Fény.

Papként hordozhattad,

mint a gyertyatartót.

A papok nemzete voltál,

az is maradhattál volna.

Jobban akartál világítani,

mint a Fény, amit hordoztál,

többet akartál tudni,

mint a Mindentudó.

Már nem tudtad elviselni a Fényt,

e Fény ellenségévé lettél,

az Igazság elhozójának ellenségévé,

aki téged jött megváltani.

Így bolyongsz körbe-körbe,

hazátlanul, békétlenül, megvetetten.

Halld meg, Izrael!

Végtelen jóságában még egyszer elküldi az Isten 

a Fény Követét közvetlenül a Fényből,

az Isteniből, hogy téged megváltson és mindenkit, aki

alázatban és állandó keresésben várja a megváltást.

Izrael, nyisd ki a szemed!

Hallgasd az Igét, nemzetem, amit ő hoz neked,

vizsgáld azt, vésd mélyen a szívedbe

és essél térdre alázattal a te Istened és Urad előtt,

és köszönd neki örömteli szívvel.

És azt, aki őt elküldte, azt kérd meg,

hogy áldjon meg és szabadítson meg az igától, amit

eddig mindig hordtál, mert erre rajta kívül senki sem képes.

Adj hálát az Úrnak, aki még egyszer

ilyen kegyelemben részesített.

És ezenfelül:

Népem, Izrael népe!

Halld, mit mond neked

az Isten választottja,

akit Ő küldött le ide a Földre,

húsba és vérbe.

Ő az, igen, ez igaz:

A Messiás!

Már ne várd őt;

mert ez idáig elvesztél a várakozásban.

Siess hozzá,

megállás nélkül siess!

Siess, ne állj nyugodtan,

míg meg nem ismered.

És ha felismered őt,

tartsd féken a nyelved!

Ne kezdj viharos ujjongásba,

mert ahhoz túl komoly a perc.

Ne fáraszd, és ne zavard őt kérdésekkel;

mert arra még sokáig nincs jogod,

hiszen bűnösként jössz hozzá.

Bűnösként, súlyos bűnnel terhelve,

a késedelem és a méltánytalanság bűnével,

végülis a legnehezebb bűnnel.

Közeledj hozzá, Isten Követéhez, mert szent az Isten,

és legyen számodra szent, Izrael!

Közeledj hozzá áhítattal,

a legmélyebb áhítattal,

közeledj hozzá alázattal;

mert tudd, hogy Isten előtt semmi vagy,

és semmi vagy ő előtte is!

Könyörögj, hogy imádkozzon érted,

hogy segítsen rajtad, hogy tanítson, hogy vezessen, hogy megváltson.

Sehogy máshogy nem közelítheted meg a te Istenedet,

sehogy máshogy nem találhatsz rá az Ő kegyelmére,

csak az ő közvetítése által.

Ő az, akire évezredeken át vérző szívvel vártál.

Nyisd ki a szemed, Izrael, hogy meglásd,

nyisd a szád dicséretre és hálára,

a füledet annak hallgatására, amit néked hirdet!

Szóval és tettel, minden gondolattal légy hálás az Úrnak,

és lépj bátran az Ő harcosainak sorába.

Esküdj az Ő zászlajára,

Esküdj most először a Keresztre,

Esküdj vezetőd kardjára.

És még sok minden más. –

Az Igazság Üzenetének, és eszerint Isten előtt is, a kereszténység vagy a zsidóság, mint olyan, nem jelent semmit!

A valódi Isteni Üzenet csak emberi szellemeket ismer, akik többé-kevésbé ki vannak fejlődve, vagyis többé-kevésbé fogékonyak. És a teremtésben vezérlő visszahatásban egyedül ez a mérvadó. És ez a visszahatás magának az Isten hatalmas akaratának egy része, úgyhogy a valóságban ez az akarat irányít mindent a teremtésben a feltétlen visszahatás által, és elhozza a jutalmat vagy a büntetést a kiváltó érdeme szerint.

2011. .
Joomla 1.7 templates free by Joomla Template Maker