50. Mi az Igazság.

Kérdés:

Mi az Igazság?

 

Válasz:

Az igazság az örök-megváltoztathatatlan! Az, ami a formájában soha nem változik, hanem olyan, mint amilyen az örökkévalóságtól fogva volt, és mindig is olyan marad, mint amilyen most. Ami ezért nincs és nem is lehet alávetve semmiféle fejlődésnek, mivel már kezdettől fogva tökéletes volt. Az Igazság az, ami valós, létező, ami „Van“! Egyedül a valódi élet a létező. Az egész világegyetem erre az Igazságra „támaszkodik“.

Ezért csakis az a valóban élő, ami az Igazságból jön, és minden más a halállal alá van vetve az átváltozásnak. Ebből kifolyólag csak az maradhat helytálló, ami az Igazságból jön, minden más elmúlik. Végül csak az Úr Igéje marad, a Fényből és az Igazságból jövő, amit csak Isten küldöttei hozhatnak el, akik maguk is a Fényben és az Igazságban állnak, és így önmagukban valóban élők! Erre semmi emberi szellem, és semmi túlvilági szellem nem képes. Nincs rá semmi esélye. Ebből kifolyólag az, amit az emberi ész kitalált és az emberi szellem megismert, soha nem hordozhatja magában a valódi életet. Megmarad elméletnek és ismeretnek, amiből hiányzik az élő Igazság ereje.

„Az Igével életre kelteni“ azt jelenti: Felkelteni az Igazság megismerésére! Ahogy az alvót nappali tudatra lehet ébreszteni, úgy a szellemileg holtat az élő Ige ráébreszti az Igazság megismerésére. De ahogy a nappalra ébresztett soha nem lehet magává a nappá, úgy az sem lehet egyúttal magává az életté, aki a szellemi halálból lett az élő Igazságra ébresztve! Őneki csak kinyílik a szeme, hogy ezt az életet megismerje. Ő maga soha nem lehet életté, Igazsággá, csak ennek pályáin vándorolhat! Felébredtté lesz.

Itt is Krisztus szavaival élhetünk: „Hadd temessék el a halottak az ő halottaikat!“ Ez azt jelenti, hogy hagyjátok a sokakat, akik vezetők és tanítók szeretnének lenni, hogy tovább okítsák az embereket, akik hallgatni szeretnék őket, és így szisztematikusan elzárják magukat az élő Igétől. Nyugodtan hagyjátok ezeket a halott vezetőket, hogy halott szavaikkal örökre eltemessék halott hallgatóikat, és ezzel megfosszák őket a felébredés lehetőségétől. De ti, akik valóban kerestek, ne hallgassatok rájuk!

Ez alatt nem csak a számos szektát és társaságot értjük, hanem az összes nagy vallás hamis dogmáit is. Jelenleg nincs olyan közösség, ami valóban az igaz úton járna. Se az emberi buzgalom, se a lelkesedés nem távolítja el a gyakran teljesen hamis útjelzőket, amiket az emberi okoskodás a helyes útra állított. Aki ezekben bízik, az a legjobb belső adottságokkal felszerelve sem juthat soha célba....

Ami az elmondottakban rejlik, azt minden erre becsülettel törekvő megtalálja. Ez azonban komoly elmélyülést és önzetlen vizsgálódást igényel. Azok számára, akik már mindent tudni vélnek, és akik felszínesek, ez nem való!

2011. .
Joomla 1.7 templates free by Joomla Template Maker