44. A szekták és működésük.

Kérdés:

Mit szól Abdrushin a különböző szektákhoz és működésükhöz?


Válasz:

A különböző szektákat illető kérdésekre, mint például „A hit és az igazság harcosainak szövetsége“, vagy a „Fehér páholy“ és hasonlók, nem válaszolok, mert mellékes dolgokra, amik az emberiség valódi boldogsága és sorsa, illetve az eljövendő nagy események szempontjából teljesen jelentéktelenek, már nincs idő. Csak a fontosabb dolgokra lehet figyelmet fordítani, melyek az elkövetkező komoly időszakban majd döntőnek bizonyulnak, és meghatározó értékként segíteni fognak. A legtöbb mai törekvést nem lehet ide sorolni, mivel ezek nem vészelik át a kezdetet sem; minden hamissal együtt kíméletlenül el lesznek távolítva. Ezt már szükségtelen tovább fejtegetni. A világtörténésben az összes kérdező olyan válaszra talál, amit nem várt, ami azonban a szavaknál világosabban fog beszélni!

Ha néhány mozgalom el is fogadta az én Grál-üzenetem új gondolatait, és évek óta a maguk módján igyekeznek mint „sajátjukat“ tálalni, akkor csak arra utalok, hogy az első előadásaim munkafüzetei már 1923-ban közzé lettek téve. Ez sok mindent megmagyaráz. Hagyjuk meg nekik ezt az örömet; mert ez végül is nem fog sokáig tartani.

„Az Igazság Fényében“ című Üzenetben azt írtam meg, amire az emberiségnek szüksége van. Hogy ezt elfogadja vagy elutasítja, az a hasznára vagy a kárára válik.

2011. .
Joomla 1.7 templates free by Joomla Template Maker