82. Jézus csodái.

Kérdés:

Sok bibliahívő szilárdan tartja magát Jézus „csodáihoz“. Hogyan magyarázza Abdrushin az ötezer ember jóllakatásának csodáját, néhány kenyérrel és hallal? Hiszen az étel ezerszeres megszaporítása a teremtés törvényei szerint kizárt.

Válasz:

Ez is részletesen el van magyarázza a Jézus földi életét elbeszélő írásokban. Akkor a nép között olyan legendák születtek, amelyek nemcsak hogy elferdítették a Jézus által kimondott szavakat, hanem az ő személyét rendkívül eltúlzott legendákkal övezték, amiknek semmi valós alapja nem volt. Ez megesett azelőtt is, és megesik ma is.

Jézus maga is gyakran meg bolt döbbenve, amikor először ért olyan helyre, ahol az ilyen híresztelések megelőzték. Ezért az emberek elkeserítették. Az ilyen mendemondák közé tartoztak az öt ezer ember jóllakatásáról szóló beszédek, melyek nem feleltek meg a valóságnak. Valóban hallgatta őt ötezer ember, miközben ő az Isten Igéjével táplálta őket, ami a szellem étele és itala. De nem földi dolgokról volt szó.

Egyébként ez velem is megtörtént az elmúlt években. Olyan híresztelések keltek szárnyra, melyek a valósághoz képest egyenesen nevetségesek. Az emberiség számára ebből nem egy sértés számba menne, amennyiben megkövetelnék tőlük, hogy higgyenek az ilyen dolgokban. Még otthonom közvetlen közelében is olyan hírek jelentek meg a napilapokban, melyek kastélyról, máskor várról és hasonló dolgokról szóltak, míg a valóságban egy viszonylag szerény házban élek, ami nagyon könnyen megállapítható. Olyan történeteket is mesélnek, melyek csak beteges gondolkodású agyakban születhettek, vagy ... szándékos rosszakaratból, hogy elriasszák az embereket attól, hogy az én Üzenetemmel komolyan foglalkozzanak.

Ennek természetesen sok esetben oka lehet pusztán a félelem is, hogy az én Igémmel való megismerkedés számos emberi szellemet örömmel felébreszt. És mélyen elgondolkozva olyan dolgokra jönnek rá, melyeknek magyarázata sehol máshol nem található, csak az én Grál-üzenetemben, „Az igazság fényében“.

Nem volt ez másként Jézus földi életében sem. Részben a fantázia és a túlzás, részben a rosszakarat találta ki és terjesztette a legendákat. Ha aztán az emberek hittek ezeknek a mendemondáknak, és Jézus más helyeken nem teljesíthette az ilyen irányú kéréseket, mivel ez nem egyeztethető össze a teremtés törvényeivel, azt kellett hinniük, hogy ő ezt nem akarja! Ezzel ügyesen el lett vetve a harag. Sajnos, ezek a hamis mendemondák a későbbi időkre is fennmaradtak, és így átmentek a tradícióba.

Szükséges, hogy az embereknek éberek legyenek, és megfigyeljék mai embertársaikat. Akkor minden további nélkül megtalálják sok régmúlt ellentmondás magyarázatát; mert ma az emberek épp olyanok, mint korábban voltak.

Ha valaki száz év múlva olvasni fogja az én közvetlen környezetemből származó mai újsághíreket, akkor nem lesz meglepő, ha teljes mértékben hinni fog ezeknek az elterjedt híreszteléseknek, abban a hitben, hogy mindennek igaznak kell lennie, ha erről a közvetlen környezetben írások születtek.

2011. .
Joomla 1.7 templates free by Joomla Template Maker