79. Rágalmazás.

Kérdés:

Feltűnt nekem, hogy éppen Abdrushin ellen indítatnak egyre újabb, gyűlölettel teli támadások, melyeknek módszere az erkölcsös és gondolkodó emberekre taszítóan kell hogy hasson. Ezzel nemcsak a különböző szektáknál találkoztam, hanem most látom kellett az egyházaknál is.

Ezen sokat gondolkodtam, mert az ilyen viselkedés a példás keresztény életnek éppen az ellenkezőjéről tesz tanúságot, ahogy ezt elvárnánk és megkövetelnénk mindenkitől, aki közvetlenül az egyházhoz tartozik, és annak szolgál, amennyiben hinni lehet szavaik és tanaik hitelességében.

Ez semmi esetre sem egyezik meg Jézus, az Isten Fia elveivel, amelyeken ugye a keresztény egyházak alapszanak, és amelyek minden keresztény számára kötelezőek, amennyiben saját kereszténységét komolyan veszi. Mivel lehet magyarázni, hogy ilyen dolgok előfordulnak, hiszen ezeknek alapjaiban kell megrengetni az egész építményt? Vagy talán rosszul gondolom?

 

Válasz:

A kérdés már elég egyértelműen magában rejti a választ. Lényegében helyes, és nem igényel további magyarázatot. Az egész világtörténelem arról tesz tanúságot, hogy mindig csak az uralkodó vallás képviselői voltak azok, akik az Igazság keresői és a Fény hírnökei ellen harcoltak, mihelyt ezek átlépték a vallási előírások szabta határt, hogy közelebb kerüljenek az Igazsághoz.

Ezeket a történelmi bizonyítékokat senki sem tagadhatja. Hiszen Jézus, az Isten Fia sem járt másként, ami általánosan ismert. És ha ma ismét eljönne, pontosan ugyanaz történne vele, éppen csak módosítva a mostani viszonyokhoz. Ezt nem egyszer a szószékről, minden tisztességgel maguk a papok is hirdették. Aki ismeri az embereket és viselkedésüket, az nem fog semmi mást várni.

De az ilyen támadások módja, függetlenül attól, hogy burkoltan vagy nyilvánosan kerül rájuk sor, csak azokat az érintett személyeket jellemezheti, akiktől származnak; és ők viselik a felelősséget is Isten törvényei előtt, melyeknek végül is minden esetben önműködően ellenük kell fordulniuk. A támadásokat megvalósító személyeket egyedül a módozat jellemzi, és ez nyomja rájuk a megfelelő pecsétet. De a kérdezőnek ezzel nem magukat az egyházakat, mint egészet, kell hibáztatnia.

2011. .
Joomla 1.7 templates free by Joomla Template Maker