43. Reinkarnáció és hitvallás.

Kérdés:

Ha a stigmák részben a karma következményei lennének, akkor ugye a zsidó nép körében kellene megmutatkozniuk, akik annakidején keresztre feszítették Krisztust.


Válasz:

Sok olvasó meg fog lepődni, hogy egy ilyen naiv kérdésre nyilvánosan válaszolok. Ám ezt szükségesnek tartom, mert az ilyen korlátozott nézetek, sajnos, széles körben elterjedtek.
Az ismétlődő inkarnációk nem a vallási hovatartozás szerint irányulnak, hanem csak a szellem érettsége szerint, valamint a rátapadt tulajdonságok szerint, vagyis amiket megszerzett, vagy amiket magában hord. Az érettség foka, valamint a tulajdonságok fajtája kiváltja az azonnemű vonzerejének hatását a világtörténésben, és így a reinkarnációk során is. Valami vallásos nézet, vagy valami konfesszió azonban nem.

A mai zsidók közé ezért számos korábbi keresztény inkarnálódott, mint ahogy a mai keresztények között is sok a volt zsidó. A vallási nézetek, éppúgy mint a nemzetiség, tisztán földi dolgok. Az ilyen emberi ész állította korlátok előtt nem áll meg egy olyan történés, mint a reinkarnáció, mivel ezek a korlátok vagy határok önmagukban élettelenek, és a világtörténésben nem jelentenek semmit. A valóságban ezek csak kis, mellékes dolgok, melyeket egyedül a kis földi ember tart fontosnak és nagynak a – földi befolyás miatt! Semmi másért.

A keresztény a következő földi életében gyakran zsidó, hogy később megint keresztény legyen, vagy fordítva, és természetesen más vallások követői szintúgy. A nem is csak másodlagos dolog. Változik vagy állandó marad, a tulajdonságok fajtájának vagy a „hajlamoknak“ a fejlődése szerint.

Minden ebben rejlő nagyságtól eltekintve, ez az állapot azt bizonyítja, hogy valamely vallási nézetnek semmi köze az emberi szellem tulajdonképpeni értékességéhez vagy értéktelenségéhez. Emellett rámutat, hogy a vallási gyűlölködés, éppúgy mint a nemzetiségi gyűlölködés, valami földileg kicsi és alacsony, sőt valami egyenesen nevetséges, mivel értelmetlen. Azonban a vallási fogalmak sem kelhettek soha megfelelő módon életre a földi emberekben; hiszen akkor hatásukban erősebbek, mélyrehatóbbak és tartósabbak lettek volna! Az a néhány kivétel, aki valóban élőként áll saját nézeteiben, és így tartósabban alá van vetve hatásuknak, olyannyira, hogy ez a reinkarnációknál is megnyilvánul, nem tekinthető példának.

Ezért minden olvasónak könnyen érthető lesz, ha azt mondom, hogy „Isten élő Igéje“ soha nem származhat valami konkrét és szilárd vallásból, ilyesmit nem is visel soha magában, és nem is akar! Krisztus szavai az egyetlen „egyházról“ nem a mindent átfogó, tisztán szellemi értelemben lettek értelmezve, hanem sajnos nagyon földiessé lett téve, és így le lett szűkítve, és értelme meg lett nyomorítva.

2011. .
Joomla 1.7 templates free by Joomla Template Maker