64. A Grál-üzenet széthullasztja a szektákat.

Kérdés:

Elmondhatom, hogy a keresés közben -emberileg lehetséges komolysággal és tárgyilagossággal- végül mentem az okkultizmus egyes ágazatain, egyiken a másik után, és buzgón tanulmányoztam a teozófiát és később az antropozófiát.

Mindenhol találtam valamit szépet, igazat és biztatót, de egyértelműségével és különösen egyszerű következtetéseivel erre csak a Grál-üzenet tette fel a koronát. Ami jót találtam az összes többiben, azt a Grál-üzenetben ismét megtaláltam.

Beszéltem erről régebbi ismerőseimmel, teozófusokkal és antropozófusokkal, de egyikük sem akart megérteni. Ők nem láttak a Grál-üzenetben semmi újat, annak ellenére, hogy ez sok olyat tartalmaz, amit eddig még senki sem mondott el. Az egyszerű világosságot kisebbrendűségnek vették. Mit lehet itt tenni?

Hiszen az embereknek tudniuk kell, hogy az egyes töredékekkel nem lehet sokat kezdeni, lehetnek bármilyen jók is, és Mester csak az lehet, aki összességében mutatja meg nekünk az egészet, és ezzel a teljes használati módot, ahogyan ez a Grál-üzenetben történik. Krisztus tiszta tanításának ideje óta ilyen világosságot és mélységet sehol máshol nem találtam.

 

Válasz:

Milyen válaszra van még szüksége? Megadja a választ magában a kérdésben. Ezeket az embereket csak hagyja nyugodtan menni a maguk útján. Az Üzenet nem az ilyeneknek való! Azon kívül a Grál-üzenet nem úgy lett összeállítva, hanem önmagában tökéletesen önálló és független. Erről már többször beszéltem.

Nincs egyedül, aki nekem így ír; több egyforma tartalmú levél érkezett, még hasonló szavakat is használnak. Amit megtapasztalt, az csak visszaigazolásként szolgál önnek, hogy az Üzenet megértése nagyobb komolyságot és szorgalmat igényel, mint ahogy ezt a felületes emberek gondolják, és hogy mindig kizárólag és közvetlenül az egyedi lélekhez szól, azt nyújtva neki, amire a felemelkedéshez éppen őneki van szüksége.

Ezzel az utánozhatatlan életteliséggel természetesen szét kell zúznia minden szektát, és így ezek létezése szempontjából nagy veszéllyé válik, mivel önálló, önmagukban szabad embereket produkál, akik ellenségei kell hogy legyenek minden szektásságnak. Az önfenntartási ösztön megsejtésének számít, ha a szervezetek, társaságok és a szekták ignorálják, kigúnyolják és lebecsülik az Üzenetet, vagy ellenségesek vele szemben.

Ez azonban „van“ és „marad“ akkor is, ha minden más szétesik; és semmivel nem lehet feltartani az útján, amit végül is minden támadásnak támogatnia kell.

2011. .
Joomla 1.7 templates free by Joomla Template Maker