92. Felvétel a „Grál“ Rendbe.

Kérdés:

Hogyan nyerhetnék felvételt a „Grál” Rendbe?

Válasz:

Ezek a minden oldalról állandóan ismétlődő, a Rendbe való felvételt vagy csatlakozást érintő kérdések egy rövid magyarázatra szorulnak a „Grál Levelekben” („Gralsblätter”), ami minden kérdezőnek megadja a választ.

Csak úgy, minden nélkül nem lehet belépni a Rendbe, mint ahogy ez az egyesületeknél, szektáknál vagy más társulásoknál szokásos. A „Grál” nem pályázik tagságra. A felvételt kérelmezők számára a belépés valóban rendkívül nehéz. Nem a tagok számát, hanem a belső értéküket veszik figyelembe, tekintet nélkül arra, hogy ezek már kifejlettek, vagy nem. Egyedül ez jön számításba a novicok felvételénél. A felvétel nem jár semmiféle kiadással. A novic még nem tagja a Rendnek. Míg felveszik a Rendbe az tarthat az ő szellemi fejlődése szerint egy évig, vagy akár évtizedekig is. Azzal viszont állandóan számolnia kell, hogy teljesen ki lesz zárva, amennyiben a noviciátus ideje alatt, amikor részleges segítségben részesül, nem kelti életre a benne szunnyadó értékeket. De különben tovább emelkedik, fejlettségi foka szerint.

Akit érdekel a Rend tanítása, annak az tanácsolható, hogy lakóhelyén vagy a legközelebbi nagyobb városban csatlakozzon a mi Grál tanításunk híveihez. Sok városban komoly emberek csoportjai vannak alakulóban, akik a Renddel való szoros kapcsolatra törekszenek, legyen az közvetlen levelezőkapcsolat, vagy egy Grál tag időnkénti látogatása, aki az ő körükben különböző mély életkérdésekről beszélne. Idővel az ilyen körökből kerülnének ki a novicok. Azokról van szó, akik belső értékeiken kívül erős vágyat hordoznak magukban, hogy még közelebbi kapcsolatba kerüljenek a Renddel, illetve ezen belül szeretnének működni. A felvétel kevesebb mint egy év noviciátus leteltével lehetetlen. Közben az eredeti vallás figyelmen kívül van hagyva; mert a Rend csak a saját értékük szerint értékeli az embereket.

Maga a Rend teljesen független, nem szed semmiféle járulékot, és csak a maga útját járja, a sokrétű kapcsolatokkal nem törődve.

Azok szerencsére csak kevesen vannak, akik kérdéseikkel azt akarják megtudni, hogy milyen előnyökkel jár a Rendhez való csatlakozás. Az ilyenek nem jönnek számításba se a csatlakozás, se a felvétel szempontjából, mivel már maga a kérdés is azt bizonyítja, hogy hiányzik nekik a belső fejlődés utáni komoly vágy. Ezért nem is kell rámutatni azokra az előnyökre, melyekkel a csatlakozás együtt jár.

2011. .
Joomla 1.7 templates free by Joomla Template Maker