23. Minden kérdésre választ kapunk?

Kérdés:

Minden beküldött kérdés meg lesz válaszolva?

 

Válasz:

Nem. Aszerint, hogy sok olvasó miként teszi fel a kérdést, gyakran felismerhető, hogy nagyon távol állnak a Grál-üzenet komolyságának megértésétől. A legtöbb esetben ugyanis olyan dolgokat kérdeznek, melyek megértése a legkevésbé sem járul hozzá az ember személyes „Énjének“ szellemi felemelkedéséhez, hanem csupán az ész tudásra való törekvését elégítheti ki.

De azoknak az emberi szellemeknek, akik valóban meg akarnak menekülni, az eddigi megszokott dolgokra már nincs semmi vesztegetni való idejük! Ezért a Grál-üzenet csak azt nyújtja, amire az emberi szellemnek szüksége van, hogy megkönnyítse és egyáltalán lehetővé tegye a számára szükséges felemelkedést.

Aki legalább részben kiérzi ennek sürgősségét, az minden kérdés helyett minden erejével azon lesz, hogy megvizsgálja és elfogadja, amit a Grál-üzenet nyújt. Azt azonban, amit még nem érthet, nem fogja elutasítani vagy nem megy el mellette, hanem saját belsőjét fogja kérdezni, hogy nem ott van-e valamelyik sarokban az az ok, ami miatt képtelen megérteni. -

Minden kérdés egy követelmény! Amennyiben a szellemi felemelkedéshez szükséges dolgokat illeti, akkor indokolt. De ha csak az ész kielégítését akarja megkönnyíteni, akkor ez hiábavalóság a Grál-üzenet komolyságával szemben, mert az ilyen dolgok sokkal jelentéktelenebbek és sekélyebbek, mint a Grál-üzenet célja és tartalma.

Aki azonban kellő komolysággal foglalkozik vele, és minden előítéletet félre tesz, annak a felajánlottban meg kell találnia a választ minden észbeli kérdésre is. Ha erre nem képes, akkor vagy a felfogása nem elégséges, vagy nem vizsgálódik elég mélyen.

Az Üzenetet az elsőtől az utolsó előadásig természetesen kell venni, mint egy egészet, különben nem lehet megérteni. De ehhez tartozik az állandó igyekezet és a szellemi szorgalom! Ez idáig csak a legszükségesebb adatik, mivel az idő feltartóztathatatlanul arra késztet, hogy az emberek csak azt tudják meg, ami a legszükségesebb. Szükségtelen késleltetésnek nincs helye. Emiatt néhány kérdést figyelmen kívül kell hagyni. Majd az első nagy megtisztítás után lesznek megválaszolva, és sok mással együtt részletesen elmagyarázva.

Az Üzenet előadásai nem esedeznek az ember pártfogásáért, nem kínálkoznak eladásra nyereség végett, ahogy ez könyvek esetében természetes, hanem adatnak! Ez azt jelenti, hogy minden egyéb között nyugodtan várnak teljesen önmagukban, a környezet bevonása nélkül, de élőn, a tömegtől félretehetetlenül, melynek egyenlőre nem mondhatnak semmit, mert ez a tömeg ezt még nem akarja. Éppúgy nem semmisítheti meg őket azok gyűlölete, akiknek visszásnak tűnnek.

Ami bennük el lett mondva, azzal egyszer mindennek és mindenkinek számolnia kell. Senki sem mehet el mellettük nyugodtan, anélkül, hogy vizsgálódva meg ne mérje rajtuk az „Énjét“. Az előadások szavai nem vitára szolgának, és nem kérnek véleményt, hanem adattak, szilárdabbak maradnak mint a szikla, és keményebbek mint az acél, változtathatatlanul és kérlelhetetlenül.

2011. .
Joomla 1.7 templates free by Joomla Template Maker