94. A „Rendhez” való közeledés.

Kérdés:

Hogyan kerülhetek közelebb a „Grálhoz”?


Válasz:

a) Egyre jönnek a kérdések, hogy miként lehet közelebbről megismerni az „Grál” Rendet és esetleg ide felvétetni, vagy a Renddel kapcsolatos további magyarázatok kérése. Ezért erre még egyszer behatóbban visszatérek.

Mindenekelőtt világosan meg kell mondani, hogy ez nem egy rend a szó megszokott értelmében. Valójában a „rend” megnevezés nem is használható, mert csak egy vezetőről van szó, aki elhozza a Grál tanítást, és az ő segítőiről és tanítványairól.

Ezeken kívül a novicok jönnek számításba. Ők a vezető közelségét kereső tanulók, akik igyekeznek együttműködni az ideális célok életre keltésében. Aztán ott vannak még a sok országban elszórtan élő követők, akik szellemileg mégis kapcsolatban állnak a vezetővel. Ők együttesen jelentős közösséget alkotnak.

A szokásos értelemben vett rendbe való felvételre egyáltalán nem kerül sor, mivel csak olyan személy jöhet számításba, aki erre elhivatott. És ez az elhivatottság nem földi jellegű. Aki születése előtt elhivatott, az ezt saját magában a kellő időben kiérzi, amikor is addigi átélésének el kell érnie a számára szükséges, megfelelő érettséget. Bárhol is legyen, bármelyik országban, vagy bármely világrészen, lehetőséget kap a közeledésre. Ennek önként kell történnie, saját belső vágyból, minden befolyásolás nélkül, különben ez számára értéktelen. Ha ezt ő maga először nem kéri, akkor soha semmi nem lesz neki mondva. Mindenkinél csak a szellemi érték számít, minden dolog szellemi megítélés alá esik, ami a mostani emberi fogalmakkal gyakran szöges ellentétben áll. Akiket túlságosan kötődnek a földi nézetekhez, azok aligha értik meg ezeket a dolgokat.

Az emberek elégedjenek meg azzal, hogy vizsgálni fogják a Grál tanítást, elgondolkodnak rajta, és azzal fognak törődni, hogy belső átérzésükkel meglátják benne az Igazságot, vagy nem. Hiszen számukra ez a fő dolog, és ez az egyetlen, ami hasznukra válhat. Ha valóban komolyan fognak vizsgálódni, akkor csak magára az „Igére” lesz szükségük, semmi másra. Akik erre nem képesek, azoknak nem szól a tanítás. Azok nyugodtan távol maradhatnak; mert senki sem kérte a részvételüket. De akik az Isten Igéjét valóban komolyan keresik, azok meglelik benne, hogy ki és mit beszél hozzájuk. Azoknak nincs szükségük semmi további kérdésre. Így már előre elválik az ocsú a búzától.

b) Ezzel egyidejűleg megválaszoltuk az összes „megvétellel” kapcsolatos kérdést. A megvétel egyszerűen lehetetlen. Ezért előfordulhat, hogy a milliárdos állva kell hogy maradjon a zárt kapu előtt, míg a szegények legszegényebbje megtalálja mellette a bejáratot, mert itt nem számít se a pénz, se a jelenlegi földi nézetek, se a társadalmi vagy állami szabályzatok és törvények; mivel az értékek felbecsülése mélyebbre nyúlik. Közben magától értetődő, hogy a még hiányzó rendes vagy szellemi műveltséget minden körülmények között be kell pótolni; ezt ugyanis nem lehet különválasztani a belső érettség valódi állapotától.

2011. .
Joomla 1.7 templates free by Joomla Template Maker